Finanse

31 października 2017 r.

Na dotację z części 1a resort pracy przeznaczy 200 mln zł, z opcją zwiększenia tej kwoty, gdyby zapotrzebowanie okazało się wyższe

Gminy mogą już wnioskować o środki z Malucha+31 października 2017 r.

Do 24 listopada wojewodowie będą przyjmować od samorządów wnioski o przyznanie pieniędzy na nowe żłobki i kluby dziecięce. Krócej, bo do 17 listopada, zbierane będzie zapotrzebowanie na pokrycie kosztów miejsc w funkcjonujących już placówkach.

13 października 2017 r.

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym, a wójt, burmistrz lub prezydent miasta organem wykonawczym

Wybór banku obsługującego budżet gminy należy do burmistrza13 października 2017 r.

Jako rada miejska zamierzamy podjąć uchwałę w sprawie wyboru banku zajmującego się obsługą bankową gminy i jednostek organizacyjnych (art. 264 ustawy o finansach publicznych i art. 4 pkt 8 zamówień publicznych). Chodzi nam o konkretny bank, a dodatkowo chcemy zobowiązać burmistrza do zawarcia z nim umowy na 2 lata. Uważamy bowiem, że rada miejska ma domniemaną kompetencję we wszystkich sprawach gminy.

27 września 2017 r.

Za opracowanie projektu budżetu odpowiedzialny jest zarząd gmin

Uchwała rady dotycząca trybu prac nad projektem budżetu nie może ingerować w pracę urzędników27 września 2017 r.

Gmina chce podjąć nową uchwałę w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej. Znajdą się w niej regulacje dotyczące obowiązków m.in. kierowników jednostek organizacyjnych urzędu i niektórych pracowników w zakresie przygotowania materiałów do stworzenia projektu tej uchwały. Dodatkowo ma być w niej zapis, że wójt do 15 grudnia analizuje wnioski komisji budżetowej do projektu i albo je uwzględnia, albo odrzuca, ustalając ostateczny projekt uchwały budżetowej. Czy jest to prawnie dopuszczalne?

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama