Finanse

13 września 2017 r.

Obowiązujące przepisy prawne nie wskazują jednoznacznie uprawnień poszczególnych organów jednostek samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji

Gmina udzieli poręczenia, ale kompetencje do zaciągania długoterminowych zobowiązań ma rada13 września 2017 r.

Gmina musi udzielić poręczenia kredytu, który na pięć lat bierze podległa nam spółka komunalna. Nie wiemy jednak, jaki organ ma podjąć decyzję w tej sprawie, bo nie wynika to jednoznacznie z przepisów. Czy ma to być wójt, czy może jednak rada gminy? I czy uchwała wymaga uzasadnienia? Może wystarczy sam zapis o udzieleniu poręczenia?

28 lipca 2017 r.

Czy uzdrowiska i gminy żyjące z turystyki są skazane na utratę dochodów z opłat miejscowych?

Rewolucja w podatkach lokalnych pilnie potrzebna, i to większa niż chce resort28 lipca 2017 r.

System podatków lokalnych trzeba zmienić. Coraz częściej mówią tak i samorządowcy, i eksperci. Oczywiście w roli głównej występuje podatek od nieruchomości oraz problem, co jest budowlą, a co nie. Często chodzi tu o bardzo duże pieniądze, wręcz o opłacalność jakiejś branży, a także znaczne wpływy do samorządowej kasy. I resort finansów zapewnia nas, że nad kwestią definicji budowli pracuje.

26 lipca 2017 r.

Kontrola zaciągania zobowiązań pod względem ich gospodarności oraz wprowadzenie możliwości natychmiastowego zawieszenia organów samorządu (także przy zachowaniu prawa do odwołania się do sądu) stanowią bardzo realne ograniczenie samodzielności samorządów

RIO ocalone? Nie, ustawa raczej wróci w nowym wydaniu26 lipca 2017 r.

Prezydenckie weto w stosunku do nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych to rozwiązanie znacznie korzystniejsze dla samorządów niż jej skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego. Zwłaszcza gdyby – co prawdopodobne – wniosek prezydenta miał dotyczyć jedynie części przepisów.

20 lipca 2017 r.

W sytuacji, gdy dotacja celowa nie umożliwia wykonania zadań zleconych, należy uznać, że nie została ona przekazana zgodnie z wymogami

Środki z dotacji muszą pokryć wszystkie wydatki20 lipca 2017 r.

 Prezydent miasta na prawach powiatu po wpływie wniosków o zwrot nieruchomości stanowiących własność miasta przekazał je wojewodzie, który wyznaczył do ich załatwienia starostę. Ten utworzył specjalny zespół i zatrudnił pracowników. Wyposażył też odpowiednio ich stanowiska pracy.

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama