Finanse

20 kwietnia 2018 r.

Reasumując, ustalenie wysokości dotacji w miesiącach wakacyjnych według stanu liczby uczniów z miesiąca czerwca nie znajduje podstaw w zapisach ustawowych, bowiem zgodnie z art. 16 ust. 1, art. 17 ust. 3, art. 20 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ww. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Liczba uczniów w czerwcu nie może określać wysokości dotacji przekazywanej w wakacje 20 kwietnia 2018 r.

Mamy w urzędzie miasta problem dotyczący zapisów dotacyjnej uchwały oświatowej, bowiem w miesiącach letnich (lipiec, sierpień) chcemy opierać się na danych (liczbie uczniów) z czerwca. Podobne zapisy mieliśmy w „starej” uchwale dotacyjnej. Czy obecnie ustawa o finansowaniu zadań oświatowych to umożliwi – skoro są w niej zapisy dotyczące tych okresów wakacyjnych wobec szkół?

18 kwietnia 2018 r.

Część samorządowców przekonuje jednak, że to, iż spora część pieniędzy zaszytych w RPO nie została wciąż wykorzystana, nie musi oznaczać, że wydatki na szeroko pojętą rewitalizację nie są realizowane

Rewitalizacja nie porwała gmin18 kwietnia 2018 r.

Cztery regiony nie wydały nawet złotówki na projekty rewitalizacyjne w ramach programów operacyjnych. Jeśli samorządy nie wezmą się do pracy, szansa, że odnowią zdegradowane obszary, zmaleje do zera.

7 lutego 2018 r.

Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński coraz głośniej mówi o groźbie utraty ok. 1,2 mld euro z regionalnych programów operacyjnych zarządzanych przez województwa

Innowacje przerastają samorządy7 lutego 2018 r.

Władze regionów nie najlepiej radzą sobie ze wspieraniem przedsięwzięć innowacyjnych unijnymi pieniędzmi. Dlatego w PiS pojawiają się głosy, by zagadnienia te przenieść na szczebel centralny.

4 lutego 2018 r.

Wójt, kierując się zapisami uchwały dotacyjnej (żłobkowej), odmówił przyznania dotacji przedsiębiorcy, rzekomo z uwagi na przekroczenie terminu na złożenie wniosku w tej sprawie

Gmina nie może narzucić żłobkowi terminu złożenia wniosku o dotację4 lutego 2018 r.

Prowadzę żłobek dla dzieci do lat trzech. Pod koniec 2017 r. złożyłem wniosek o dotację celową, ale pismem z 10 stycznia br. wójt gminy odmówił mi przyznania jej. Uznał on, że przekroczyłem termin z uchwały dotacyjnej, który został ustalony do 30 listopada. Czy mogę podważyć tę decyzję? Jeżeli tak, to w sądzie cywilnym czy administracyjnym?

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane