Finanse

15 marca 2017 r.

Nawet najbardziej odważna i niekonwencjonalna decyzja rozstrzygająca o odmowie lub przyznaniu ulgi obroni się, jeśli jest poparta solidnym uzasadnieniem.

Kiedy można ulżyć dłużnikom15 marca 2017 r.

Rozpatrywanie wniosków o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań publicznoprawnych sprawia urzędnikom nie lada trudności. Nie tylko dlatego, że w toku ich załatwiania stykają się z ludzkimi dramatami finansowymi, rodzinnymi czy też zdrowotnymi. Chodzi przede wszystkim o to, że tego typu sprawy są rozstrzygane w ramach uznania administracyjnego, a to oznacza brak ścisłych kryteriów podejmowania decyzji i dużą odpowiedzialność, by konkretnym rozstrzygnięciem nie skrzywdzić wnioskodawcy.

15 marca 2017 r.

Nowe zmiany ostro krytykują samorządy

Kolejny bat na samorządowe długi15 marca 2017 r.

Większe uprawnienia nadzorcze dla regionalnych izb obrachunkowych (RIO), m.in. w zakresie kontroli powoływanych przez lokalne władze spółek przewiduje projekt nowelizacji ustawy o izbach przyjęty wczoraj przez rząd.

22 lutego 2017 r.

Decyzja ta jest aktem deklaratoryjnym, ale niezbędnym do skutecznego powoływania się na fakt nabycia prawa własności

Proces trwa: Nadal można przekazywać mienie gminom22 lutego 2017 r.

W jednej z jednostek samorządu terytorialnego jest kilka niewyjaśnionych spraw związanych z własnością gruntu, który najprawdopodobniej należy do gminy. Wójt chciałby to raz na zawsze ustalić. Czy proces komunalizacji, tj. przekazywania mienia gminom, został w Polsce zakończony?

15 lutego 2017 r.

pieniądze

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (cz. 4) [KOMENTARZ]15 lutego 2017 r.

Na początku czwartej części komentarza omawiamy środek ochrony polegający na zwolnieniu spod egzekucji składników majątkowych. Zwolnienie to może nastąpić na prośbę zobowiązanego. We wniosku w tej sprawie musi on m.in. wskazać konkretny składnik (lub składniki) majątkowy, który zamierza wyłączyć spod egzekucji oraz wykazać istnienie ważnego interesu.

8 lutego 2017 r.

Oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo wójt (burmistrz, prezydent) albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca wójta samodzielnie, albo wraz z upoważnioną przez wójta osobą

Oświadczenie o potrąceniu musi złożyć wójt lub zastępca8 lutego 2017 r.

Skarbnik nie jest upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządzania jej mieniem. W niniejszej sprawie dwie spółki działające jako konsorcjum zawarły umowy z gminą w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości. W trakcie ich realizacji do gminy zaczęły dochodzić skargi mieszkańców.

Prawo na co dzień

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama