Działalność inwestycyjna

8 kwietnia 2018 r.

WSA w Opolu doszedł również do wniosku, że wystąpił i drugi z wymaganych warunków do uznania za tytuł dłużny, zaistniały bowiem skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu.

Jak traktować wymianę oświetlenia na oszczędne? To zwykła inwestycja czy umowa pożyczki8 kwietnia 2018 r.

W gminie zamierzamy wymienić oświetlenie na oszczędniejsze. Chcemy to przeprowadzić przez zawarcie z firmą energetyczną kilku umów. Firma miałaby sfinansować projekt, montaż i całe nakłady (m.in. lampy) oraz bieżąco je serwisować. Gmina miałaby zaś płacić przez okres umów (10 lat) czynsze (powiększone o odsetki) z opcją wykupu w każdym czasie w trakcie umowy. Czy takie transakcje mogą stanowić tytuł dłużny, a w konsekwencji czy mamy wykazać je w wieloletniej prognozie finansowej?

26 października 2016 r.

Dzięki noweli samorządy będą miały możliwość przekazywania środków na realizację inwestycji przy drogach krajowych

Samorządowcy nie chcą wyręczać GDDKiA26 października 2016 r.

Gmina będzie mogła wybudować np. ścieżkę rowerową przy drodze, której nie jest zarządcą. Taką możliwość zakłada projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw przedłożony przez ministra infrastruktury i budownictwa. Wczoraj przyjęła go Rada Ministrów.

14 października 2016 r.

Ciągle dwie trzecie kraju nie ma planów zagospodarowania przestrzennego, a samorządy wcale nie kwapią się do ich sporządzania.

Przestrzenny chaos narasta. Nowy kodeks może temu zapobiec, o ile da się przekonać do niego włodarzy14 października 2016 r.

Gdy z okien samolotu albo tylko spoglądając w internetowe fotomapy, porównamy teren Polski z sąsiednimi Niemcami, Anglią czy którymś z krajów Europy Zachodniej, widzimy olbrzymią różnicę. Za granicą – skupione osiedla, domy na podobnej wielkości działkach, wszystko logicznie połączone siecią dróg, a zapewne także wodociągów czy kanalizacji. Również przemysł zlokalizowano w określonych miejscach. Taki ład przestrzenny ułatwia komunikację i obniża koszty funkcjonowania gminy. 

5 października 2016 r.

Projekt wprowadza wiele nowych rozwiązań instytucjonalnych, np. prognozę przestrzennych potrzeb rozwojowych

Rewolucja planistyczna: Akt pierwszy5 października 2016 r.

Wejście w życie kodeksu urbanistyczno-budowlanego (w wersji z 30 września 2016 r.) oznaczałoby ogromną rewolucję. Można przyjąć, że jedną z najbardziej radykalnych, całościowych zmian w prawie w ostatnich latach, a także w ramach historii regulacji związanych z planowaniem przestrzennym. [tabela] Pamiętać trzeba o tym, że to nie jest jeszcze ostateczna wersja. Niemniej jednak, chociażby z uwagi na zakres zmian, samorządy już teraz powinny pilnie śledzić i obserwować toczące się prace. Później czasu może być już zbyt mało.

9 sierpnia 2016 r.

Wygląda na to, że wielkość zobowiązań zaciąganych przez lokalne władze wkrótce znów zacznie rosnąć.

Gmina ma inwestycyjną gorączkę, cierpią mieszkańcy9 sierpnia 2016 r.

Miasta zaciągają nowe kredyty. A to wyższe koszty obsługi długu i konieczność przycinania niektórych pozycji w budżetach. Ostatnie półtora roku to był okres finansowego oddechu. Miasta i gminy mniej inwestowały (skończyły się pieniądze z perspektywy 2007– –2013), a za to skupiały się na wypracowywaniu nadwyżek w swoich budżetach, by płynnie wejść w programowanie na lata 2014–2020.

31 lipca 2016 r.

Partnerstwo publiczno-prywatne to z reguły współpraca nieco bardziej skomplikowana niż tradycyjne zamówienie publiczne udzielane w trybie przetargu.

Jak pozyskać inwestora w PPP?31 lipca 2016 r.

Wielu przedstawicieli podmiotów publicznych zainteresowanych skorzystaniem z formuły PPP obawia się o brak zainteresowania projektem wśród potencjalnych inwestorów. Jak ocenić lub zwiększyć atrakcyjność projektu dla przedsiębiorców? Jak zapewnić sobie współpracę w wiarygodnym partnerem? Odpowiedzią są odpowiednie działania na przygotowawczym etapie przedsięwzięcia.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane