Działalność inwestycyjna

29 czerwca 2018 r.

Chodzi o to, aby mieszkaniec jako właściciel czuł się odpowiedzialny. Niestety, często pokutuje opinia, że jak coś jest za darmo, to nie jest nic warte i nie ma co tego szanować – dodaje nasz rozmówca.

Rząd stawia na termomodernizację. Jednak bez samorządów to się nie uda29 czerwca 2018 r.

Ma być mniej smogu i mniejsze zużycie energii. Wkrótce w najbardziej zanieczyszczonych gminach ma ruszyć rządowy pilotaż programu termomodernizacyjnego. Ma to pomóc w sprawnej wymianie starych pieców, powodujących niską emisję, i w dociepleniu domów, tak by do ogrzewania zużywać mniej energii. Jednak sukces projektu w dużej mierze uzależniony jest od sprawności poszczególnych samorządów.

18 czerwca 2018 r.

"Opole czy Sandomierz to są miasta, gdzie wydawałoby się, taki sektor nie jest obecny. My wiemy, że to jest możliwe, chcemy zrozumieć lepiej i więcej, dlatego bardzo sobie szanujemy to badanie, które ministerstwu pozwoli zrozumieć potencjał tych miast, a nam pozwoli zrozumieć, jaki potencjał w kapitale ludzkim tam mamy, a tym miastom da szanse dalszego rozwoju" - mówił Panczyj.

Średnie miasta w sektorze usług biznesowych, to pomysł na rozruszanie lokalnych gospodarek18 czerwca 2018 r.

Włączenie miast średniej wielkości, które tracą funkcje gospodarcze w rosnący sektor usług biznesowych to jeden z pomysłów MIiR na rozruszanie lokalnych gospodarek. W poniedziałek resort podpisał umowę na badanie, które ma odpowiedzieć na pytanie, czy usługi dla biznesu mogą stać się "motorem rozwoju" tych miast.

8 kwietnia 2018 r.

WSA w Opolu doszedł również do wniosku, że wystąpił i drugi z wymaganych warunków do uznania za tytuł dłużny, zaistniały bowiem skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu.

Jak traktować wymianę oświetlenia na oszczędne? To zwykła inwestycja czy umowa pożyczki8 kwietnia 2018 r.

W gminie zamierzamy wymienić oświetlenie na oszczędniejsze. Chcemy to przeprowadzić przez zawarcie z firmą energetyczną kilku umów. Firma miałaby sfinansować projekt, montaż i całe nakłady (m.in. lampy) oraz bieżąco je serwisować. Gmina miałaby zaś płacić przez okres umów (10 lat) czynsze (powiększone o odsetki) z opcją wykupu w każdym czasie w trakcie umowy. Czy takie transakcje mogą stanowić tytuł dłużny, a w konsekwencji czy mamy wykazać je w wieloletniej prognozie finansowej?

26 października 2016 r.

Dzięki noweli samorządy będą miały możliwość przekazywania środków na realizację inwestycji przy drogach krajowych

Samorządowcy nie chcą wyręczać GDDKiA26 października 2016 r.

Gmina będzie mogła wybudować np. ścieżkę rowerową przy drodze, której nie jest zarządcą. Taką możliwość zakłada projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw przedłożony przez ministra infrastruktury i budownictwa. Wczoraj przyjęła go Rada Ministrów.

14 października 2016 r.

Ciągle dwie trzecie kraju nie ma planów zagospodarowania przestrzennego, a samorządy wcale nie kwapią się do ich sporządzania.

Przestrzenny chaos narasta. Nowy kodeks może temu zapobiec, o ile da się przekonać do niego włodarzy14 października 2016 r.

Gdy z okien samolotu albo tylko spoglądając w internetowe fotomapy, porównamy teren Polski z sąsiednimi Niemcami, Anglią czy którymś z krajów Europy Zachodniej, widzimy olbrzymią różnicę. Za granicą – skupione osiedla, domy na podobnej wielkości działkach, wszystko logicznie połączone siecią dróg, a zapewne także wodociągów czy kanalizacji. Również przemysł zlokalizowano w określonych miejscach. Taki ład przestrzenny ułatwia komunikację i obniża koszty funkcjonowania gminy. 

5 października 2016 r.

Projekt wprowadza wiele nowych rozwiązań instytucjonalnych, np. prognozę przestrzennych potrzeb rozwojowych

Rewolucja planistyczna: Akt pierwszy5 października 2016 r.

Wejście w życie kodeksu urbanistyczno-budowlanego (w wersji z 30 września 2016 r.) oznaczałoby ogromną rewolucję. Można przyjąć, że jedną z najbardziej radykalnych, całościowych zmian w prawie w ostatnich latach, a także w ramach historii regulacji związanych z planowaniem przestrzennym. [tabela] Pamiętać trzeba o tym, że to nie jest jeszcze ostateczna wersja. Niemniej jednak, chociażby z uwagi na zakres zmian, samorządy już teraz powinny pilnie śledzić i obserwować toczące się prace. Później czasu może być już zbyt mało.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane