ABC samorządu

20 września 2018 r.

Czy bardziej świadome społeczeństwo obywatelskie jest w stanie skuteczniej kontrolować władze samorządowe?

Wenzel: Najłatwiej jest kontrolować radnych czy burmistrzów, bo są najbliżej obywateli [WYWIAD] 20 września 2018 r.

Przez ostatnie kilka lat społeczeństwo w Polsce bardzo urosło w siłę na różnych poziomach i jest w stanie kontrolować wybrane przez siebie władze. W przypadku, gdy wyborcy znają osobiście wybranych przez siebie radnych, wójtów czy burmistrzów, rozliczalność władzy najłatwiej osiągnąć - mówi wywiadzie dla GazetyPrawnej.pl dr hab. Michał Wenzel, socjolog z Uniwersytetu SWPS.

17 września 2018 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r.

Rząd już zaplanował recykling do 2030 r. 17 września 2018 r.

 Ministerstwo Środowiska określiło, jakie poziomy recyklingu powinniśmy osiągnąć w nadchodzących latach w podziale dla każdej konkretnej frakcji odpadów. Przedstawiono je w najnowszym projekcie rozporządzenia w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych.

15 września 2018 r.

Kandydatem może zostać też członek komitetu, jego pełnomocnik wyborczy czy finansowy.

Wybory samorządowe 2018: Jak zostać radnym?15 września 2018 r.

Listę kandydatów na radnego do właściwej komisji gminnej może zgłosić wyłącznie komitet wyborczy. Musi ją poprzeć minimum 25 wyborców mieszkających na stałe w gminie, na obszarze której znajduje się okręg wyborczy, gdzie zgłaszana jest lista. O tym, którzy kandydaci będą mieć pierwszeństwo przy podziale mandatów decydują obywatele w bezpośrednim głosowaniu.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane