ABC samorządu

19 marca 2018 r.

Po trzech latach batalii NSA w końcu potwierdził, że Zakopane pobierało tzw. opłatę klimatyczną bezprawnie, bo powietrze w stolicy Tatr pozostawia zbyt wiele do życzenia, by uznać je za „korzystne warunki klimatyczne”.

Smog w Zakopanem: Wygrał PR, nie ekologia19 marca 2018 r.

Dobra passa ekologów trwa w najlepsze. Dawno chyba nikt nie był tak skuteczny w przypominaniu nam i całemu światu, jak bardzo trującym powietrzem oddychamy. Najpierw rację przyznał im TSUE, który postawił nas w jednym szeregu z najbardziej zanieczyszczoną w Europie Bułgarią. Teraz nie zawiodło też polskie sądownictwo.

7 marca 2018 r.

46 797 - tylu radnych wszystkich szczebli mamy w Polsce

Wybory samorządowe 2018: Kto może stracić na uzyskaniu mandatu radnego7 marca 2018 r.

Coraz większymi krokami zbliża się gorący okres samorządowej kampanii wyborczej. Jej kulminacyjnym momentem będą jesienne wybory. Już teraz coraz więcej środowisk uruchamia swoje zaplecza organizacyjne (mniej lub bardziej polityczne), aby z odpowiednio dużym zapasem i przy maksymalnym przygotowaniu z sukcesem przeprowadzić kampanię wyborczą. To ostatni moment, aby przyszły kandydat zrobił rachunek zysków i strat wyboru na radnego.

3 marca 2018 r.

Neutralność polityczna jest wartością zapisaną w art. 153 Konstytucji RP i zakłada, że urzędnicy administracji publicznej powstrzymają się od aktywności politycznej nie tylko przez zakaz członkostwa w partii politycznej, lecz także zakaz aktywności w postaci udziału w wieczorach wyborczych, manifestacjach politycznych czy wypowiadaniu opinii w mediach społecznościowych.

Agitacja wyborcza: Urzędnicy nie powinni ślepo wykonywać poleceń służbowych3 marca 2018 r.

Pracownicy samorządowi poza codziennymi obowiązkami często muszą też nieformalnie wspierać swoich włodarzy podczas trwania kampanii samorządowej, a także bronić ich przed różnymi oskarżeniami. Część robi to dobrowolnie, inni z obawy o utratę pracy, a jeszcze inni, bo mają nadzieję, że dzięki tej lojalności otrzymają np. awans. Niedawno w jednym z programów telewizyjnych można było zobaczyć rzecznika dzielnicy na czele głośno protestującej grupki osób. Audycja dotyczyła reprywatyzowanej kamienicy, a hałaśliwe osoby, zasłaniające twarze transparentami, próbowały zagłuszyć tych mieszkańców, którzy krytykowali burmistrza. Niekiedy podobne zachowania, choć na mniejszą skalę, daje się też zauważyć w służbie cywilnej. Ponieważ kampania wyborcza nieformalnie już się zaczyna, tego rodzaju działań może być więcej. Zapytaliśmy ekspertów, gdzie są granice lojalności i oddania urzędniczego wobec przełożonego. W jednym wszyscy byli zgodni – ślepe posłuszeństwo nie licuje z postawą neutralnego politycznie urzędnika.

3 marca 2018 r.

Czytelnikowi można radzić ewentualne zaskarżenie na drodze sądowej ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który ogranicza możliwości rozszerzenia przez niego działalności.

Plan miejscowy może utrudnić wykorzystanie odpadów do produkcji3 marca 2018 r.

Jestem właścicielem zakładu produkcyjnego – wytwórni betonu. Wystąpiłem do prezydenta miasta o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów powstałych w produkcji (m.in. popiołów). Ten odmówił, powołując się na zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zakazują one lokalizacji działalności związanej ze zbiórką i przetwarzaniem surowców wtórnych i odpadów. Nie zgadzam się z tą decyzją, gdyż moim zamiarem jest przetwarzanie odpadów na potrzeby własne w ramach procesu produkcji, a odpady w postaci popiołu stanowią komponent do produkcji betonu i są dodawane do pozostałych składników w stanie niezmienionym, zarówno pod względem fizycznym, jak i chemicznym. Nie prowadzę odrębnej działalności związanej ze zbiórką i przetwarzaniem surowców wtórnych i odpadów. Trudno więc mówić o naruszeniu zakazu wynikającego z planu miejscowego. Czy zatem odmowna decyzja jest prawidłowa?

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama