ABC samorządu

17 maja 2018 r.

Marek Tejchman i Wojciech Szczurek

Co to znaczy dobrze zarządzać miastem? Prezydent Gdyni: Słuchać mieszkańców17 maja 2018 r.

- Umiejętne czytanie potrzeb swojej społeczności lokalnej to podstawa zarządzania – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni w rozmowie z Markiem Tejchmanem - Potrzeby bywają bardzo zróżnicowane. Gdybyśmy mieli wskazać trend, to po latach wyzwań, związanych z tzw. twardą polityką miejską, czyli inwestycjami , drogami, zaczyna się okres, w którym samorządy przykładają coraz większą wagę do polityk społecznych. To, co rozumie się przez jakość życia, to teraz największe wyzwanie dla samorządu – mówi prezydent Szczurek.

17 maja 2018 r.

Z reguły samorządowcy i eksperci są zgodni: o ile poprzedni rząd, w imię różnie pojmowanej decentralizacji państwa, wyspecjalizował się w przerzucaniu zadań na samorządy (często nie zapewniając na to wystarczających środków), o tyle obecny dąży do zwiększenia swoich wpływów kosztem samorządu.

Rząd i samorząd. Zderzenie dwóch wizji Polski17 maja 2018 r.

Ostatnie dwa i pół roku relacji między władzą centralną a lokalną upłynęło pod znakiem ostrych tarć o wpływy, wzajemnych złośliwości i zderzenia dwóch wizji Polski. Mimo to samorządowcy przyznają, że jest kilka owoców tej trudnej współpracy.

17 maja 2018 r.

Korekta polega na obniżeniu średnio o 20 proc. minimalnego i maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego włodarzy

Niższe pensje jeszcze w tej kadencji samorządów17 maja 2018 r.

Od 1 lipca o 20 proc. zmniejszone zostaną uposażenia wójtom, burmistrzom, prezydentom miast, starostom i marszałkom. Takie zmiany przewiduje przyjęta właśnie przez rząd nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1786 ze zm.).

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane