ABC samorządu

21 lutego 2018 r.

Projektodawcy zrezygnowali ostatecznie z najbardziej kontrowersyjnych rozwiązań. Uchwalona 11 stycznia 2018 r. nowelizacja kodeksu wyborczego uwzględnia większość uwag PKW

Tydzień z komentarzami: Nowelizacja prawa wyborczego21 lutego 2018 r.

Dzisiejszym komentarzem rozpoczynamy omawianie zmian w kodeksie wyborczym wprowadzonych ustawą z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

14 lutego 2018 r.

Wszystkie podmioty wytwarzające odpady, których obowiązek odbioru i odpowiedniego zagospodarowania obciąża obecnie gminę, są zobowiązane uiszczać na jej rzecz daninę publiczną

Rada gminy wybierze jedną z trzech metod naliczania opłaty śmieciowej14 lutego 2018 r.

Otrzymaliśmy informację z regionalnej izby obrachunkowej, że wielu mieszkańców gminy skarży się, iż stosujemy niezgodne z prawem metody pobierania opłat za śmieci. Nasza rada miasta podjęła 18 stycznia nową uchwałę w sprawie opłat. Uznała, że będą one zależeć od powierzchni nieruchomości. Jednak zdaniem skarżących pobór powinien być związany z liczbą osób zamieszkujących lokal. Czy faktycznie mają rację? Czy jest ryzyko, że RIO unieważni uchwałę?

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama