ABC samorządu

26 lipca 2017 r.

Zarządzenie nie definiuje zakresu obowiązków komórki organizacyjnej lub pracownika odpowiedzialnego w urzędzie za weryfikację opisów pod względem poprawności ich sporządzenia

Każdy urząd sam ustala własne procedury przygotowania projektu opisów stanowisk pracy26 lipca 2017 r.

Jak należy rozumieć par. 11 ust. 6 zarządzenia prezesa Rady Ministrów z 7 stycznia 2011 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy? Zgodnie z tym przepisem za weryfikację projektu opisu stanowiska pracy pod względem poprawności jego sporządzenia odpowiada komórka organizacyjna albo osoba wyznaczona przez reprezentującego pracodawcę. Czy stosowanie pieczątki przez osobę weryfikującą projekt opisu o treści „Zweryfikowano pod względem formalnym” wystarczy? Kto odpowiada za stronę merytoryczną projektu?

25 lipca 2017 r.

Sąd w Białymstoku podkreślił, że procedura dokonania wyboru powinna być transparentna, a więc jasna, klarowna oraz oparta na jednakowych zasadach wyboru.

Jak prezydent miasta przyznaje zezwolenie na sprzedaż alkoholu25 lipca 2017 r.

Prezydent miasta dysponował jednym wolnym zezwoleniem na sprzedaż alkoholu w ramach limitu ustalonego uchwałą rady miejskiej. Przyjęto, że przy ustalaniu, któremu przedsiębiorcy (z pięciu ubiegających się) należy przyznać zezwolenie, będzie decydować wiele kryteriów, m.in. data wpływu wniosku. Ostatecznie oprócz mnie jeszcze inny przedsiębiorca spełniał kryteria. Prezydent miasta w trakcie postępowania wymóg zmodyfikował, uznając, że decydująca jest kolejność wpływu wniosku. Czy było to dopuszczalne?

24 lipca 2017 r.

W pierwszym półroczu 2017 r. zarejestrowano bowiem w naszym kraju 210 przypadków ASF w populacji dzików

Do dzików będzie można strzelać przez cały rok24 lipca 2017 r.

Wprowadzenia całorocznego okresu polowań na dziki chce minister środowiska. Właśnie przesłał do konsultacji projekt rozporządzenia w tej sprawie. Wszystko przez szerzenie się po Polsce wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF), którego głównym nosicielem są właśnie dziki.

20 lipca 2017 r.

By rodzice mogli skorzystać ze wsparcia, niania musi zostać zatrudniona na umowę uaktywniającą, a zatrudnienie musi zostać zgłoszone do ZUS i urzędu skarbowego

Opiekunka potrzebna od zaraz? Miasto dopłaci 1500 zł20 lipca 2017 r.

 W Sosnowcu ruszył wczoraj program wsparcia dla wychowujących dzieci do 3 lat, którzy chcieliby zatrudnić opiekunkę dla swojej pociechy. Miasto im do tego dopłaci. Mogą liczyć na refundacje kosztów wynagrodzenia niani w wysokości do 1500 zł i to przez 12 miesięcy.

20 lipca 2017 r.

Brakuje jednolitego sposobu wyliczania poziomów składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Gminy inaczej policzą śmieci20 lipca 2017 r.

 Nie zmienią się dopuszczalne poziomy masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, które może składować gmina. Zmodyfikowany za to zostanie sposób liczenia tych śmieci.

Prawo na co dzień

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama