ABC samorządu

23 maja 2017 r.

W szeregach opozycji panuje przekonanie, że Jarosław Kaczyński nie powiedział ostatniego słowa, jeśli chodzi o zmianę reguł gry w przyszłorocznych wyborach samorządowych.

PO z PSL budują partię regionów23 maja 2017 r.

Obie partie pojutrze ogłoszą wspólny start swoich kandydatów do sejmików województw – wynika z informacji DGP. Z kolei samorządowcy dziś przedstawią inicjatywę zakazującą partyjnym kandydatom startu w lokalnych wyborach.

23 maja 2017 r.

Posłowie brali też pod uwagę złożenie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą obecnych przepisów

Ministerstwo chce, by chodniki sprzątali mieszkańcy23 maja 2017 r.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (MIiB) nie zamierza zdjąć z właścicieli nieruchomości obowiązku sprzątania błota czy śniegu z chodników, które leżą obok ich posesji. Ale posłowie PiS nie składają broni. Biorą pod uwagę wystąpienie z własną inicjatywą ustawodawczą.

22 maja 2017 r.

W ocenie sądu I instancji przytoczone w pozwie sformułowania mieszczą się w ramach polemiki politycznej i krytyki samorządowych władz lokalnych

Nie każda opinia uwłacza reputacji polityka22 maja 2017 r.

Osoby pełniące funkcje publiczne powinny tolerować szerszą krytykę, zwłaszcza gdy nie odnosi się ona do ich sfery prywatnej. Tak uznał Sąd Apelacyjny w Poznaniu. To kolejny wyrok dotyczący granic dopuszczalnej krytyki osoby publicznej zgodny z wykładnią prezentowaną przez strasburski trybunał.

22 maja 2017 r.

Warszawa

Warszawa 2030 ma być kompaktowa22 maja 2017 r.

Liczba mieszkańców Warszawy będzie się zwiększać, niezależnie od kryzysu demograficznego reszty kraju. Nie oznacza to jednak, że rozwój miasta przebiegnie bez problemów. Stolica będzie mieć problem z ociepleniem klimatu oraz starzeniem się społeczeństwa.

20 maja 2017 r.

Nieprawidłowe będzie zawarcie w uchwale dotacyjnej zapisów przewidujących otwarty katalog przesłanek, przez pryzmat których będą oceniane wnioski o udzielenie dotacji.

Jeśli gmina chce dotować ogródki działkowe, to nie o wszystkim przesądzi w uchwale20 maja 2017 r.

Nasza gmina chce podjąć uchwałę o dotacjach dla ogrodów działkowych (jest ich 8). Czy mogą się w niej znaleźć zapisy o wysokości dotacji (np. do 50 proc. nakładów), a w zakresie wniosku o dotację otwarty katalog przesłanek jej udzielenia? Czy będzie to zgodne z art. 221 ustawy o finansach publicznych i art. 17 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych?

Prawo na co dzień

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama