statystyki

Uchwałę o udzieleniu dotacji na likwidację azbestu może podjąć tylko rada powiatu

autor: Marcin Nagórek09.08.2017, 08:29; Aktualizacja: 09.08.2017, 08:39
azbest, eternit

Proponowana uchwała może też naruszać w sposób istotny ogólne normy systemowe wynikające z Konstytucji RP, tj. art. 2, art. 7 i art. 94 zdanie pierwsze.źródło: ShutterStock

Zarząd starostwa zamierza podjąć uchwałę w sprawie dotowania usuwania azbestu na naszym terenie. Jako podstawę prawną chcemy wskazać m.in. art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy o samorządzie powiatowym i art. 403 ustawy – Prawo ochrony środowiska. Czy taka uchwała będzie prawidłowa?

Nie. Zarząd powiatu powinien zaniechać podejmowania uchwały dotacyjnej. Inaczej dojdzie do złamania przede wszystkim art. 403 ust. 5 ustawy – Prawo ochrony środowiska (dalej: p.o.ś.), a także innych aktów prawnych, w tym Konstytucji RP oraz ustawy o samorządzie powiatowym (dalej: u.s.p.). To zaś byłoby istotnym naruszeniem prawa i stanowiłoby podstawę do stwierdzenia nieważności uchwały.

Istotna wada

Kluczowy jest tu art. 403 ust. 5 p.o.ś. Postanowiono w nim, że zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, obejmujące zwłaszcza kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania, określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały. Jedynym uprawnionym w tym zakresie jest więc organ stanowiący wspomnianych jednostek samorządu terytorialnego. W doktrynie i orzecznictwie sądów administracyjnych za istotne naruszenie prawa uznaje się uchybienia prowadzące do takich skutków, które nie mogą zostać zaakceptowane w demokratycznym państwie prawnym, które wpływają na treść uchwały lub zarządzenia (por. np. wyrok NSA z 8 lutego 1996 r., sygn. akt SA/Gd 327/95, wyrok WSA we Wrocławiu z 13 kwietnia 2012 r., sygn. akt IV SA/Wr 625/11). Z kolei w wyrokach WSA w Poznaniu (orzeczenie z 29 czerwca 2016 r. z 26 kwietnia 2017 r., sygn. akt II SA/Po 75/17) oraz WSA w Warszawie (sygn. akt II SA/Wa 2166/15) składy orzekające podkreśliły, że: „Takim uchybieniem jest między innymi naruszenie przepisów prawa wyznaczających kompetencje do wydania aktu lub podstawę prawną, przepisów prawa ustrojowego, przepisów prawa materialnego – przez wadliwą ich wykładnię – oraz przepisów regulujących procedurę podejmowania uchwał, jeżeli na skutek tego naruszenia zapadła uchwała innej treści, niż gdyby naruszenie nie nastąpiło”. Zaakcentował też, że istotnym naruszeniem prawa jest podjęcie uchwały przez niewłaściwy organ, brak podstawy do podjęcia uchwały określonej treści, niewłaściwe zastosowanie przepisu prawnego będącego podstawą jej podjęcia, naruszenie procedury podjęcia uchwały. Zatem już z tych przyczyn proponowana uchwała będzie obarczona istotną wadą skutkującą orzeczeniem jej nieważności przez regionalną izbę obrachunkową.

Kto stanowi prawo


Pozostało jeszcze 67% treści

Czytaj wszystkie artykuły
Miesiąc 97,90 zł
Zamów abonament

Mam kod promocyjny
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane