Prawo

8 marca 2016 r.

Osoba będąca w posiadaniu nieruchomości, która ma zostać wywłaszczona, powinna zgłosić się do urzędu w ciągu dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia zawiadomienia o wywłaszczeniu, by wskazać, jakie prawa przysługują jej wobec tej nieruchomości

Za ziemię zabraną pod drogę należy się odszkodowanie8 marca 2016 r.

Prawie 20 lat temu gmina podjęła uchwałę, zgodnie z którą droga prywatna przebiegająca przez skraj działki pani Katarzyny stała się drogą gminną. Czytelniczce nie zapłacono za grunt, nie ma też wpisu o zmianie własności w księgach wieczystych. Niemniej jednak gmina drogę wyasfaltowała, nie pytając o zgodę. Obecnie jeżdżą po niej nawet ciężarówki. Stara droga była od podwórka odgrodzona płotem, ten jednak się zniszczył. Pani Krystyna w jego miejsce postawiła nowy. Teraz zaś dostała nakaz rozbiórki ogrodzenia – wolno je postawić w odległości sześciu metrów od krawędzi jezdni, czyli w miejscu, gdzie stoi jej dom. – Co robić – pyta czytelniczka

28 lutego 2016 r.

W 2013 roku gospodarstwa rolne o powierzchni ponad 100 ha zatrudniały 3% pracujących w rolnictwie, wytwarzając jednocześnie 16% wartości produkcji rolnej

FOR: Politycy chcą zahamować rozwój polskiego rolnictwa28 lutego 2016 r.

W związku z końcem zakazu wykupu ziemi rolniczej przez obcokrajowców 1 maja tego roku, politycy chcą zamrozić obrót ziemią rolniczą w ogóle. Taki będzie efekt ustawy uchwalonej przez Sejm poprzedniej kadencji i projektu ustawy przyjętego przez rząd Beaty Szydło 23 lutego 2016 roku. Zahamuje to poprawę produktywności rolnictwa i odpływ pracowników do bardziej wydajnych sektorów gospodarki. Polska ma obecnie czwartą najniższą produktywność rolnictwa i czwarty najwyższy odsetek pracujących w rolnictwie w Unii Europejskiej.

24 lutego 2016 r.

Mariusz Białecki

Prezes KRN: Przepisy ustawy rolnej powinny zostać doprecyzowane24 lutego 2016 r.

Przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw został skierowany do konsultacji społecznych. Jednak, co z pewnym zaskoczeniem skonstatowali notariusze, do udziału w nich nie została zaproszona Krajowa Rada Notarialna - pisze Mariusz Białecki, prezes KRN.

Reklama