autorskie prawa majątkowe

Autorskie prawa majątkowe – zespół uprawnień, jakie przysługują twórcy utworu, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ekonomicznych tych uprawnień.


 • Na czym polega offset?

  Na czym polega offset?

  Ostatnie negocjacje offsetowe z Francją zakończyły się żądaniem odszkodowania dla koncernu Airbus Helicopters. Okoliczności zakupu przez Polskę śmigłowców rodzą pytanie jakie warunki muszą spełnić strony, by offset nie zakończył się fiaskiem.

  czytaj więcej

 • Kamera samochodowa: Czy umieszczanie filmików w sieci jest legalne?

  Kamera samochodowa: Czy umieszczanie filmików w sieci jest legalne?

  Czy nagrywanie innych uczestników ruchu drogowego jest dozwolone i jak wygląda sprawa późniejszego upubliczniania nagrań? – Czy wolno wrzucić taki filmik do internetu, żeby inni też mogli go pooglądać? Albo jeśli przypadkowo nagramy wypadek, to czy będę mógł, bez żadnych konsekwencji, przekazać nagranie policji – pyta w liście do redakcji.

  czytaj więcej

 • Niejednolite roszczenie informacyjne OZZ

  Niejednolite roszczenie informacyjne OZZ

  W 2015 r. domy aukcyjne oraz galerie sztuki zaczęły otrzymywać od Związku Polskich Artystów Plastyków wezwania do udzielenia na podstawie art. 105 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. nr 24 poz. 83 ) informacji o dokonanych odsprzedażach dzieł plastycznych w ostatnich dziesięciu latach.

  czytaj więcej

 • Prawo autorskie do tatuażu jest chronione

  Prawo autorskie do tatuażu jest chronione

  Obraz wykonany na ludzkim ciele, podobnie jak ten na płótnie, podlega ochronie, pod warunkiem że spełnia określone przepisami wymagania dla utworu. Prawo jednak nie przewiduje odrębnej kategorii utworów będących tatuażami.

  czytaj więcej

 • PIT 2016: Komu przysługuje ulga abolicyjna?

  PIT 2016: Komu przysługuje ulga abolicyjna?

  Jak rozliczyć dochody osiągnięte poza granicami kraju? Podatnicy, którzy w 2016 roku pracowali za granicą mogą obniżyć kwotę podatku za sprawą ulgi abolicyjnej. Mogą z niej skorzystać osoby, które osiągnęły dochód w kraju, który by uniknąć podwójnego opodatkowania, zawarł umowę o proporcjonalnym odliczeniu podatku.

  czytaj więcej

 • Link do ogólnie dostępnej strony nie wymaga zgody

  Link do ogólnie dostępnej strony nie wymaga zgody

  Producent, który sam umieścił film w dostępnym dla wszystkich serwisie internetowym, nie może wysuwać roszczeń wobec firmy zamieszczającej na swej stronie linki do niego. Taki wniosek płynie z wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

  czytaj więcej

 • Prawa autorskie majątkowe: Jak skutecznie chronić swoje interesy [ZASADY SPORZĄDZANIA UMÓW]

  Prawa autorskie majątkowe: Jak skutecznie chronić swoje interesy [ZASADY SPORZĄDZANIA UMÓW]

  Twórcy, który stworzył utwór (dzieło) przysługują autorskie prawa majątkowe, którymi może on swobodnie dysponować i tym samym w drodze umowy przenieść je na osobę trzecią. Strony umowy z uwagi na ogólną zasadę swobody umów (art. 353¹ KC) mogą w zasadzie w sposób dowolny ukształtować postanowienia wiążącej je umowy.

  czytaj więcej

 • Opodatkowanie własności intelektualnej problematyczne, a może być jeszcze trudniej

  Opodatkowanie własności intelektualnej problematyczne, a może być jeszcze trudniej

  W ramach prowadzonych reform systemu podatkowego uchwalona została m.in. ustawa podwyższająca opodatkowanie aportów wnoszonych do spółek. Chodzi o ustawę z 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. poz. 1550), która wchodzi w życie 1 stycznia 2017 r.

  czytaj więcej

 • Jak zarejestrować znak towarowy w grupie spółek córek

  Jak zarejestrować znak towarowy w grupie spółek córek

  OPIS SYTUACJI: Spółka z o.o. działająca pod firmą Nowe Produkty przygotowuje się do wprowadzenia na rynek kilku nowych wyrobów. W związku z rozbudową oferty podjęto decyzję o opracowaniu spójnej polityki marketingowej. Zarząd chce przede wszystkim zarejestrować znak towarowy wspólny dla wszystkich produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo. W tym celu zlecono znajomemu grafikowi opracowanie logotypu oraz innych elementów kampanii marketingowej. W związku z zamiarem uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy konieczne stało się zawarcie umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworów wytworzonych przez grafika na zamówienie spółki. Członkowie zarządu mają jednak wątpliwości co do prawidłowej konstrukcji tego typu umowy, dlatego postanowili zlecić jej opracowanie współpracującemu prawnikowi. Spółka pierwszy raz będzie występować do Urzędu Patentowego RP. W trakcie przygotowania do procedury rejestracji znaku towarowego pojawiły się kolejne trudności wynikające ze zmiany sposobu obliczania opłat pobieranych przez Urząd Patentowy RP. Zarząd postanowił zatem zapytać prawnika, jak we właściwy sposób obliczyć wysokość opłat, a także podjąć decyzję o liczbie klas, w których znak towarowy ma zostać zarejestrowany.

  czytaj więcej

 • Nazwisko ghostwritera niekoniecznie na okładce

  Nazwisko ghostwritera niekoniecznie na okładce

  Podpisanie współautora na stronie tytułowej, a nie zewnętrznej okładce, nie oznacza próby zatajenia jego roli w powstaniu książki – uznał Sąd Apelacyjny w Warszawie.

  czytaj więcej

 • Hotelarz zapłaci za to, że jego goście oglądają telewizję

  Hotelarz zapłaci za to, że jego goście oglądają telewizję

  Branża przez lata unikała opłat za odbiorniki TV umieszczone w pokojach. W końcu sąd zdecydował: musi płacić. Nawet jeśli formalnie nie jest właścicielem sprzętu.

  czytaj więcej

 • Wykryłeś plagiat? Sprawdź, jak ubiegać się o swoje prawa [PORADNIK]

  Wykryłeś plagiat? Sprawdź, jak ubiegać się o swoje prawa [PORADNIK]

  Autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, której jednym z podstawowych przejawów jest prawo do autorstwa utworu i powiązane z nim prawo do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo (art. 16 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.; dalej jako: PrAut).

  czytaj więcej

 • "Gwiezdne Wojny" patentowe. Jak prawo chroni Dartha Vadera i spółkę?

  "Gwiezdne Wojny" patentowe. Jak prawo chroni Dartha Vadera i spółkę?

  - „Gwiezdne wojny” z perspektywy prawa własności intelektualnej to temat niezwykle obszerny. Można by powiedzieć „temat rzeka” zważywszy, że od lat 70-tych ubiegłego wieku cieszy się on nieustającą aktualnością podtrzymywaną kolejnymi filmami tej serii. - zauważa Dr Igor B. Nestoruk.

  czytaj więcej

 • Domena publiczna ze Szwejkiem

  Domena publiczna ze Szwejkiem

  Wraz z wejściem w 2017 rok Polacy zyskali bezpłatny dostęp do dzieł światowej kultury. Wynika to z art. 36 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.). Zgodnie z nim do domeny publicznej przechodzą dzieła po 70 latach od śmierci twórcy lub od momentu pierwszego rozpowszechnienia. Zarazem zgodnie z art. 39 czas trwania autorskich praw majątkowych liczy się w pełnych latach następujących po roku, w którym nastąpiło zdarzenie rozpoczynające bieg terminu.

  czytaj więcej

 • Amortyzacja maszyn i urządzeń: Jak to miałoby wyglądać

  Amortyzacja maszyn i urządzeń: Jak to miałoby wyglądać

  Przedsiębiorcy, którzy kupią maszynę o wartości na przykład 250 tys. zł, będą mogli w pierwszym roku używania zaliczyć jednorazowo do kosztów wydatek w wysokości 100 tys. zł, a w kolejnych latach amortyzować pozostałą jego część (150 tys. zł).

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej