Urzędnicy

16 września 2017 r.

emeryci, emerytura, seniorzy, emeryt

Andrzejewski o emeryturach esbeków: Zasada praw nabytych powinna być poprzedzona odebraniem praw niesłusznie uzyskanych16 września 2017 r.

Jestem zwolennikiem, żeby przywracać poczucie sprawiedliwości - powiedział mec. P. Andrzejewski odnosząc się do tzw. ustawy dezubekizacyjnej, która obniża emerytury i renty b. funkcjonariuszom aparatu bezpieczeństwa PRL. Jak dodał, "zasada praw nabytych powinna być poprzedzona odebraniem praw niesłusznie uzyskanych".

9 sierpnia 2017 r.

Zdaniem SN rada ma prawo odmówić rozwiązania stosunku pracy z radnym, nawet jeśli był on zatrudniony na podstawie powołanie.

Dyrektor z powołania odwołany niesłusznie nie wróci do pracy9 sierpnia 2017 r.

Urzędnikowi zatrudnionemu na podstawie stosunku pracy z powołania, będącemu jednocześnie członkiem rady powiatu, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy. Co do zasady może się domagać odszkodowania, jeśli zwolnienie było nieuzasadnione, a rada nie zgodziła się na takie rozwiązanie. Tak orzekł Sąd Najwyższy.

Reklama