Urzędnicy

11 stycznia 2017 r.

Artur Radwan

Radwan: Na sukces ministra pracują też dyrektorzy11 stycznia 2017 r.

Konkursy na stanowiska dyrektorskie w administracji za poprzedniej ekipy były w większości przypadków farsą. W niektórych ministerstwach, chociażby w resorcie finansów, nawet ich nie przeprowadzano, tylko latami na stanowisko np. dyrektora generalnego powoływano tzw. osobę kierującą (ustawa o służbie cywilnej zakazuje powoływania pełniącego obowiązki).

Prawo na co dzień

Reklama