Urzędnicy

13 grudnia 2017 r.

Najważniejsze obowiązki pracownika samorządowego13 grudnia 2017 r.

Obowiązki osób zatrudnionych w urzędach marszałkowskich, powiatowych i gminnych oraz w jednostkach pomocniczych i budżetowych tych urzędów reguluje ustawa o pracownikach samorządowych. Ma ona zastosowanie także do pracowników samorządowych zakładów budżetowych, biur związków JST i ich zakładów budżetowych.

Reklama