Urzędnicy

15 marca 2018 r.

Mateusz Morawiecki

Projekt zmian w ustawie o służbie cywilnej: Likwidacja nagród dla ministrów, podsekretarze stanu do służby cywilnej15 marca 2018 r.

Likwidacja nagród dla ministrów i sekretarzy stanu; przeniesienie wiceministrów w randze podsekretarzy do służby cywilnej, a także umożliwienie sekretarzom stanu będącym parlamentarzystami pobierania 60 proc. uposażenia posła lub senatora - przewiduje projekt zmian w ustawie o służbie cywilnej przygotowany w KPRM.

28 lutego 2018 r.

Ustawy „kadrowe” doprowadziły do zwolnienia osób z co najmniej 11 tys. 368 stanowisk pracy

Hurtowe opróżnianie stanowisk. Jak PiS wymienia kadry w administracji28 lutego 2018 r.

Uchwalenie 37 ustaw „kadrowych” umożliwiło Prawu i Sprawiedliwości przejęcie całkowitej kontroli nad wszystkimi gałęziami administracji rządowej przy jednoczesnym „wyczyszczeniu” instytucji jej podległych z osób związanych z poprzednimi rządami – twierdzi autor raportu ”Partia w państwie. Bezprecedensowa wymiana kadr w administracji rządowej i jej legislacyjne podstawy” opublikowanego przez Forum Rozwoju Obywatelskiego.