Służby mundurowe

11 maja 2017 r.

W czasie wczorajszego drugiego czytania w Sejmie okazało się, że chociaż prace trwały tak długo, projekt ustawy (druk 1521) i tak nie wykonuje wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 marca 2015 r. (sygn. akt K 39/13).

Celnicy czekają na emerytury mundurowe11 maja 2017 r.

Dopiero w lipcu przyszłego roku celnicy i funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej zostaną włączeni do systemu zaopatrzeniowego. Taki termin został zaproponowany w sprawozdaniu połączonych komisji sejmowych, które blisko dwa lata pracowały nad obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji (...).

Prawo na co dzień

Reklama