Służby mundurowe

13 listopada 2017 r.

Nową jednostką będzie kierować inspektor nadzoru wewnętrznego, za pośrednictwem którego szef resortu spraw wewnętrznych ma kontrolować policjantów, pograniczników, strażaków, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, a także pracowników zatrudnionych w tych służbach

Biuro Nadzoru Wewnętrznego będzie kontrolować policję13 listopada 2017 r.

Sejm uchwalił ustawę powołującą Biuro Nadzoru Wewnętrznego. Teraz zajmie się nią Senat. BNW ma się zajmować nieprawidłowościami w pracy służb podległych MSWiA. Będzie liczyć kilkudziesięciu funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Stanowiska, na których będą zatrudnieni oddelegowani funkcjonariusze z poszczególnych służb, zostaną określone w rozporządzeniu Rady Ministrów.

17 października 2017 r.

97,2 tys. funkcjonariuszy służy w Policji.

Policja przyjmie po szkole branżowej. Zmienią się wymagania dotyczące doświadcznia17 października 2017 r.

Zmieniają się wymagania dotyczące wykształcenia funkcjonariuszy. Do konsultacji społecznych trafił projekt nowelizacji rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz.U. poz. 857 ze zm.).

16 października 2017 r.

W 2018 r. część zatrudnionych w resortach siłowych nie dostanie podwyżek.

Rząd blokuje podwyżkę chorobowego dla policjantów16 października 2017 r.

Chorzy funkcjonariusze nadal będą otrzymywać 80 proc. uposażenia w czasie zwolnienia lekarskiego (chodzi o pierwsze 30 dni niedyspozycji zdrowotnej). Nie spełniły się więc zapowiedzi rządu o „niezwłocznym” wzroście do 100 proc. Dlaczego? Okazuje się, że projekt ustawy, który miał wprowadzić korzystniejsze rozwiązania, nie trafi szybko pod obrady Rady Ministrów. Taką informację przekazano partnerom społecznym w czasie piątkowego posiedzenia podzespołu Rady Dialogu Społecznego ds. służb mundurowych.

30 sierpnia 2017 r.

Nie można uznać, że policjant nabywa prawo do tego świadczenia dopiero od dnia złożenia oświadczenia mieszkaniowego.

Policjant otrzyma pieniądze za brak mieszkania30 sierpnia 2017 r.

Data dostarczenia oświadczenia o braku mieszkania nie ma wpływu na wypłatę zaległego równoważnika pieniężnego. Komenda policji musi bowiem wypłacić taką rekompensatę także za okres przed złożeniem takiego dokumentu. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny na niejawnym posiedzeniu.

26 lipca 2017 r.

Biura Spraw Wewnętrznych, które działają obecnie w komendach głównych policji i Straży Granicznej zostaną odrębnymi jednostkami organizacyjnymi, nadzorowanymi przez ministra.

Minister spraw wewnętrznych przejmuje kontrolę nad całą policją26 lipca 2017 r.

Jeszcze w tym roku może powstać Biuro Nadzoru Wewnętrznego (BNW). To efekt przyjęcia wczoraj przez rząd projektu nowelizacji ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw.

20 lipca 2017 r.

Eksperci są sceptyczni, czy w tym roku uda się powołać aż 17 tys. mundurowych.

Wojsko przeszkoli mniej rezerwistów20 lipca 2017 r.

W tym roku armia może powołać ponad 17 tys. ochotników do terenowej służby wojskowej. Przewiduje to rozporządzenie Rady Ministrów z 23 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia liczby osób, które mogą być powołane do czynnej służby wojskowej w 2017 r. (Dz.U. poz. 1334). Dokument wchodzi w życie jutro.

12 lipca 2017 r.

Projekt popierają związkowcy.

Oczyszczeni z zarzutów policjanci wrócą do służby12 lipca 2017 r.

Senatorowie chcą, by uniewinnieni policjanci bezterminowo mogli się ubiegać o wznowienie postępowania dyscyplinarnego, które stało się powodem zwolnienia ich ze służby. Teraz jest to niemożliwe, bo taki wniosek można złożyć wyłącznie przed upływem pięciu lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.

Reklama