Służby mundurowe

20 stycznia 2018 r.

Fakt, że poprzedniemu przełożonemu policjanta nie przeszkadzało to, iż naruszał on dyscyplinę pracy przez nieodpowiednie umundurowanie, nie może to jednak stanowić żadnego argumentu przemawiającego za brakiem jego winy

Służbowy T-shirt nie jest elementem policyjnego umundurowania zimowego20 stycznia 2018 r.

Przełożony zarzucił mi, że dopuściłem się przewinienia dyscyplinarnego z tego powodu, iż będąc zobowiązany do posiadania kompletu umundurowania zapewniającego wykonywanie obowiązków służbowych, a także dbania o społeczny wizerunek policji, 22 grudnia 2017 r. stawiłem się w komisariacie w nieprzepisowym stroju. Chodziło o to, że w okresie zimowym miałem na sobie buty służbowe, długie spodnie oraz koszulkę koloru granatowego z napisem POLICJA. W takim umundurowaniu do komisariatu stawiałem się wielokrotnie i nikt z przełożonych nie miał do mnie żadnych zastrzeżeń. W pomieszczeniach służbowych komisariatu jest ciepło, więc na odprawę przychodziłem w koszulce służbowej z krótkimi rękawami. W momencie gdyby zaszła konieczność wyjścia na zewnątrz, w dyżurce miałem umundurowanie w postaci polaru, kurtki, czapki zimowej i rękawiczek. Przełożony nakazał mi dostosować ubiór, ale tego polecenia nie wykonałem, bo nie miałem kompletnego umundurowania. Wcześniej byłem funkcjonariuszem służby kryminalnej, w której zasadniczo nie nosi się regulaminowego umundurowania. Czy zasadnie uznano, że dopuściłem się przewinienia dyscyplinarnego?

11 stycznia 2018 r.

Zdaniem rzecznika kluczowa jest szybkość załatwiania tego typu skarg.

RPO o przeciwdziałaniu dyskryminacji w służbach11 stycznia 2018 r.

Mobbing i molestowanie w różnych formacjach to problem, o którym mówi się coraz głośniej. Sam rzecznik praw obywatelskich przyznaje, że do jego biura trafiają skargi w tym zakresie. Z tego względu przygotował opracowanie „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w służbach mundurowych”, które ma umożliwić poszczególnym formacjom wypracowanie optymalnych rozwiązań i tym samym ograniczyć niepożądane zachowania.

2 stycznia 2018 r.

Kolejne 15 mln zł dodatku tzw. stołecznego dostaną policjanci pracujący w Warszawie. Wzrośnie on z 305 zł do ok. 480 zł miesięcznie. Dodatku stołecznego domagają się teraz zatrudnieni w stolicy pracownicy Straży Granicznej

Bunt służb mundurowych. Domagają się tego, co obiecał im PiS2 stycznia 2018 r.

Pracownicy służb mundurowych nie mogą strajkować. Znaleźli inny sposób: przed świętami Bożego Narodzenia zasypali kancelarię premiera kilkoma tysiącami kartek, na których zamiast życzeń wypisali niespełnione do dziś wyborcze obietnice. Domagają się pełnopłatnego L4, płatnych nadgodzin dla wszystkich oraz wliczania stażu cywilnego do lat służby.

20 listopada 2017 r.

MON na razie nie ujawnia, na jakie kwoty mogłyby liczyć osoby, których sprzęt znalazłby się w ewidencji armii. Wiadomo tylko, że ma być to roczny ryczałt.

MON zapłaci za wykorzystanie twojego samochodu. Kto może dostać pieniądze od armii?20 listopada 2017 r.

Osoby, które posiadają samochody osobowe lub ciężarowe, a także inne pojazdy, będą mogły liczyć na dodatkowe pieniądze od armii pod warunkiem, że ich maszyny będą wykorzystane na cele obronne po ogłoszeniu mobilizacji i w czasie wojny. Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1430 ze zm.). Dokument jest w trakcie konsultacji społecznych.

13 listopada 2017 r.

Nową jednostką będzie kierować inspektor nadzoru wewnętrznego, za pośrednictwem którego szef resortu spraw wewnętrznych ma kontrolować policjantów, pograniczników, strażaków, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, a także pracowników zatrudnionych w tych służbach

Biuro Nadzoru Wewnętrznego będzie kontrolować policję13 listopada 2017 r.

Sejm uchwalił ustawę powołującą Biuro Nadzoru Wewnętrznego. Teraz zajmie się nią Senat. BNW ma się zajmować nieprawidłowościami w pracy służb podległych MSWiA. Będzie liczyć kilkudziesięciu funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Stanowiska, na których będą zatrudnieni oddelegowani funkcjonariusze z poszczególnych służb, zostaną określone w rozporządzeniu Rady Ministrów.

17 października 2017 r.

97,2 tys. funkcjonariuszy służy w Policji.

Policja przyjmie po szkole branżowej. Zmienią się wymagania dotyczące doświadcznia17 października 2017 r.

Zmieniają się wymagania dotyczące wykształcenia funkcjonariuszy. Do konsultacji społecznych trafił projekt nowelizacji rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz.U. poz. 857 ze zm.).

16 października 2017 r.

W 2018 r. część zatrudnionych w resortach siłowych nie dostanie podwyżek.

Rząd blokuje podwyżkę chorobowego dla policjantów16 października 2017 r.

Chorzy funkcjonariusze nadal będą otrzymywać 80 proc. uposażenia w czasie zwolnienia lekarskiego (chodzi o pierwsze 30 dni niedyspozycji zdrowotnej). Nie spełniły się więc zapowiedzi rządu o „niezwłocznym” wzroście do 100 proc. Dlaczego? Okazuje się, że projekt ustawy, który miał wprowadzić korzystniejsze rozwiązania, nie trafi szybko pod obrady Rady Ministrów. Taką informację przekazano partnerom społecznym w czasie piątkowego posiedzenia podzespołu Rady Dialogu Społecznego ds. służb mundurowych.

30 sierpnia 2017 r.

Nie można uznać, że policjant nabywa prawo do tego świadczenia dopiero od dnia złożenia oświadczenia mieszkaniowego.

Policjant otrzyma pieniądze za brak mieszkania30 sierpnia 2017 r.

Data dostarczenia oświadczenia o braku mieszkania nie ma wpływu na wypłatę zaległego równoważnika pieniężnego. Komenda policji musi bowiem wypłacić taką rekompensatę także za okres przed złożeniem takiego dokumentu. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny na niejawnym posiedzeniu.

Reklama