Służby mundurowe

25 stycznia 2017 r.

straż pożarna

Ukarany dyscyplinarnie strażak może wystąpić o przywrócenie terminu na złożenie odwołania25 stycznia 2017 r.

Komisja dyscyplinarna I instancji przy komendancie wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej wymierzyła mi karę dyscyplinarną – upomnienie. Orzeczenie wysłano pocztą, a adresowaną do mnie przesyłkę odebrała teściowa. Odwołałem się od orzeczenia, ale odwoławcza komisja dyscyplinarna pozostawiła je bez rozpoznania, uznając, że złożyłem je z uchybieniem 14-dniowego terminu. Faktem jest, że teściowa odbierała moją wcześniejszą korespondencję. Często nie ma mnie bowiem w domu, więc było to dla mnie korzystne. Jednak uważam, że orzeczenie dyscyplinarne jest zbyt ważną sprawą, by można w ww. okolicznościach przyjąć jego skuteczne doręczenie. Czy mam rację?

Prawo na co dzień

Reklama