Służby mundurowe

20 sierpnia 2018 r.

Projekt jest efektem postulatów zgłaszanych przez żołnierzy weteranów Narodowej Radzie Rozwoju, będącej forum konsultacyjno-doradczym prezydenta.

Łatwiej o status weterana20 sierpnia 2018 r.

Do Sejmu trafił prezydencki projekt nowelizacji ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 937). Modyfikuje on definicję weterana.

1 sierpnia 2018 r.

Odmowa stosowania obowiązującego strażaka zakresu czynności wiąże się de facto z pozostawaniem bez przydziału zadań służbowych i w efekcie skutkuje zawinioną niemożnością pełnienia służby

Poradnia mundurowa z 1 sierpnia 20181 sierpnia 2018 r.

Strażak nie może kwestionować nowego zakresu obowiązkówŻołnierz jest zwalniany ze służby z dniem uprawomocnienia się orzeczenia komisji lekarskiejPolicjant musi wykonywać czynności w terminach określonych przez prawo