Rynek pracy

22 września 2017 r.

Przepisy dostosowujące nasze prawo do unijnego rozporządzenia RODO otworzą możliwość przetwarzania danych biometrycznych pracownika na podstawie jego zgody.

Biometria w pracy wydaje się przesądzona, ale dobrowolna zgoda może okazać się fikcją22 września 2017 r.

Mało co identyfikuje nas tak jednoznacznie jak cechy biometryczne. Dane daktyloskopijne, czyli odciski palców, tęczówka oka, głos osoby, geometria ręki, wizerunek twarzy, nawyki, szczególny chód, sposób gestykulacji czy sposób mówienia są niepowtarzalne i (z pewnymi ekstremalnymi wyjątkami, które wiążą się już z ingerencją medyczną) – niepodmienialne.

15 września 2017 r.

Rafał Woś

Woś: Biznes zamawia dania, państwo płaci rachunek15 września 2017 r.

W najciemniejszej godzinie minionego kryzysu z lat 2008–2009 większość krajów rozwiniętych sięgnęła po wiele innowacyjnych sposobów stabilizowania koniunktury. Dziś widać, że niektóre z nich mocno się wynaturzyły. Chodzi tu zwłaszcza o schemat skrócenia czasu pracy.

6 września 2017 r.

Spór na temat pracowników delegowanych między starą a nową Unią ma charakter polityczny, nie ekonomiczny. Europejscy liderzy mijają się z prawdą, na co wskazują analizy Instytutu Bruegla

Dumping socjalny pracowników delegowanych to mit6 września 2017 r.

Pracownicy delegowani stanowią jedynie 0,9 proc. siły roboczej w Unii Europejskiej. Ich wpływ na rynek pracy jest znikomy. Nieprawdą jest, że pochodzą głównie z krajów z niskimi zarobkami i zabierają pracę droższym pracownikom ze starej Unii. Takie są konkluzje raportu opracowanego przez zaplecze intelektualne Komisji Europejskiej – Instytut Bruegla.

1 września 2017 r.

Najprostszym sposobem zwalczania nieuczciwych praktyk może być przecież wprowadzenie mnóstwa obostrzeń i dodatkowych formalności, które spadną – nie inaczej – na rzetelnych przedsiębiorców.

Jedna osoba i siedem staży. W tej samej firmie! Niepotrzebna maszynka do przerabiania pieniędzy 1 września 2017 r.

Przez lata utarła się opinia stażysty czy praktykanta, który poza parzeniem kawy nie robi nic. Czy wymienione instrumenty nabywania umiejętności zawodowych są nimi tylko z nazwy? Rzeczywistość z reguły nie wygląda aż tak źle, ale niestety wiele zarzutów względem jakości staży i praktyk jest uzasadnionych. O tym, że np. staże, na które kierowani są bezrobotni przez urzędy pracy, są często fikcją, za którą kryje się zatrudnienie na czarno (czy inne nieprawidłowości) mówi się już od lat. 

Reklama