Rynek pracy

6 stycznia 2018 r.

Rok 2018 będzie niezwykle intensywnym czasem pod względem aktywności rekrutacyjnej, walki o talenty oraz pozyskiwania odpowiednich pracowników.

Wynagrodzenia 2018: Pracownicy mają nadzieje na podwyżki. Czy spełnią oczekiwania pracodawców?6 stycznia 2018 r.

Nowe inwestycje, rozbudowy istniejących zakładów produkcyjnych, stały popyt na programistów i rozwój centrów nowoczesnych usług dla biznesu – na rynku pracy dawno nie obserwowano tak dużej aktywności rekrutacyjnej. Organizacje chcą zwiększać zatrudnienie i stawiają na rozwój – pracowników, struktur i biznesu. Z drugiej strony pracownicy z optymizmem patrzą w przyszłość. Nieustannie zmieniają się jednak oczekiwania obu stron. Takie wnioski płyną z najnowszego raportu płacowego Hays Poland.

3 stycznia 2018 r.

Na koszty pracy w gospodarce składają się suma wynagrodzeń brutto oraz koszty pozapłacowe związane z pozyskaniem, utrzymaniem oraz doskonaleniem kadr.

Kochalski: Płace nie powinny wyprzedzać wydajności3 stycznia 2018 r.

Zmiany zachodzące i wprowadzane w polskiej gospodarce są ściśle związane z kwestią produktywności pracy, która powinna rosnąć, jeśli chcemy podnosić jej konkurencyjność. Gdy gospodarka nie jest jeszcze rozpędzona, powinna obowiązywać reguła, że płace nie wzrastają szybciej aniżeli wydajność pracy. Jeżeli gospodarka pędzi, a z taką sytuacją mamy do czynienia obecnie, wydajność pracy nie powinna wzrastać wolniej niż płace – to w pewnym sensie prawidłowa odpowiedź na rosnącą presję płacową w naszym kraju.

27 grudnia 2017 r.

Część firm stwarza możliwości pracy elastycznej, pozwalającej pogodzić obowiązki rodzinne i zawodowe, oferuje bony prezentowe, dofinansowanie wyjazdów dla dzieci, wyprawki oraz m.in. miejsca w żłobkach lub przedszkolach.

Pracownik dyktuje warunki: Wyższe płace i premie mają zatrzymać zatrudnionych27 grudnia 2017 r.

Jest praca, brakuje chętnych. W pierwszych trzech kwartałach tego roku w firmach zatrudniających co najmniej jednego pracownika powstało aż 551,1 tys. etatów. To rekord. Równocześnie skurczyła się liczba likwidowanych miejsc pracy. Pracodawcy skasowali ich 201,8 tys. – to najlepszy wynik od 2009 r., gdy zaczęto zbierać takie dane. Netto przybyło więc niemal 350 tys. ofert zatrudnienia – to także rekordowy wynik. W końcu września aż 131,2 tys. miejsc pracy było nieobsadzonych.

23 grudnia 2017 r.

Zmiana zasad zatrudniania cudzoziemców to wynik uchwalonej 20 lipca 2017 r. ustawy, która zacznie obowiązywać już 1 stycznia 2018 roku.

Od 2018 roku cudzoziemcy w Polsce mogą pracować dłużej23 grudnia 2017 r.

Dotychczas pracodawcy, którzy chcieli zatrudnić pracownika z Ukrainy, Białorusi, Armenii, Gruzji, Mołdawii czy Rosji, składali oświadczenie o zamiarze powierzenia im pracy w Urzędzie Pracy. Od 1 stycznia 2018 roku będą dwie ścieżki zatrudniania, a za rejestrację oświadczenia trzeba będzie wnieść symboliczną opłatę.

19 grudnia 2017 r.

Przyśpieszeniu wzrostu wynagrodzeń towarzyszyć będzie spowolnienie dynamiki zatrudnienia.

Rekordowy listopad na naszym rynku pracy19 grudnia 2017 r.

W listopadzie liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw – chodzi o firmy niefinansowe zatrudniające co najmniej 10 osób – zwiększyła się o 17 tys. To najlepszy wynik tego miesiąca w historii badań. Był również drugim miesiącem obowiązywania obniżonego wieku emerytalnego. W związku z tym można było się spodziewać osłabienia dynamiki zatrudnienia.

Reklama