Rynek pracy

18 marca 2018 r.

By pomóc kobietom powrócić na rynek pracy warto przyjrzeć się mechanizmom, które wykorzystują kraje, takie jak: Islandia, Norwegia, Finlandia czy Szwecja, które notują najwyższe wskaźniki aktywności zawodowej pań i stosują rozwiązania systemowe, które m.in. umożliwiają godzenie macierzyństwa z pracą, a także ułatwiają pracodawcom zatrudnianie osób po 50. roku życia.

Potencjał tkwi w kobietach 50+. Czy polski rynek pracy potrafi go wykorzystać?18 marca 2018 r.

Aż 4 na 10 Polek w wieku produkcyjnym nie pracuje i nie szuka zatrudnienia. Sytuacja dotyczy przede wszystkim młodych kobiet, a także pań po 50. roku życia. Okazuje się, że jednym z kluczowych czynników wpływających na ich działalność zawodową jest posiadane wykształcenie oraz liczba dzieci. Kraje, które notują jedne z najwyższych wskaźników aktywności pań w Europie, Szwecja (83,5 proc.) oraz Norwegia (76,2 proc.) swój wynik zawdzięczają m.in. wprowadzeniu udogodnień, takich jak elastyczny czas pracy i możliwość ciągłego kształcenia zawodowego. Okazuje się, że niezwykle istotne są działania pracodawców, wspierające kobiety zarówno jako matki, jak i pracowników. Czego potrzebują Polki, aby powrócić na rynek pracy?

6 marca 2018 r.

Pracownicy czekają więc przede wszystkim na wzrost pensji.

Polacy już nie szukają nowej pracy6 marca 2018 r.

Tak małej liczby rozglądających się za nowym etatem nigdy wcześniej nie było, chociaż zamiar zmiany pracy deklaruje bardzo wiele osób. Z badań agencji rekrutacyjnej Work Service wynika, że prawie co piąty pracownik zamierza w ciągu najbliższych dwóch lat zmienić pracę. Według firmy Randstad zmianę pracodawcy rozważa np. co drugi inżynier i robotnik niewykwalifikowany, a także 45 proc. brygadzistów, 23 proc. sprzedawców i pracowników obsługi klienta, 26 proc. kierowników i 27 proc. osób z wyższej kadry menedżerskiej.

5 marca 2018 r.

Tyrowicz: Najweselszy barak w bloku5 marca 2018 r.

W czasach słusznie minionych mawiało się, że Polska to najweselszy barak w bloku. Bloku państw po wschodniej granicy rozwoju i postępu cywilizacyjnego. W miarę jak narastały różnice w rozwoju między Wschodem i Zachodem, zwiększała się także inna różnica: gospodarki centralnie planowane charakteryzowały znacznie niższe nierówności niż gospodarki rynkowe. Wbrew temu, co dziś się czasem mówi, centralny planista nie płacił wszystkim „po równo”. O ile w niewielkim stopniu różnicowano wynagrodzenia pracowników na tym samym stanowisku (słynne „czy się stoi, czy się leży...”), to jednak płace w ogólności odzwierciedlały różnice w potencjale produktywności. Zakłady pracy miały siatki płac, osoby na wyższych stanowiskach, szczególnie te z wyższym wykształceniem, zarabiały zdecydowanie więcej niż pracownicy o niższym poziomie kwalifikacji.

4 marca 2018 r.

Polacy zarabiają mało, ich praca jest niestabilna, a na dodatek pracują bardzo długo.

Średnie wynagrodzenie 4974 zł? Prawda o wynagrodzeniach Polaków jest zupełnie inna4 marca 2018 r.

Zgodnie z dominującym w mediach przekazem Polska za rządów PiS jest krainą szczęśliwości i dobrobytu, czasem dobrej zmiany, szybkiego rozwoju społeczno-gospodarczego, poprawy jakości życia. Niestety, ale bliższa analiza sytuacji społecznej pokazuje, że wciąż jesteśmy biednym krajem, pełnym nierówności, wykluczenia, biedy, śmieciowego zatrudnienia.

Reklama