Rynek pracy

10 grudnia 2017 r.

Okazuje się, że kobiety w IT są bardzo potrzebne i chętnie zatrudniane, a zespoły składające się ze specjalistów obu płci uzyskują najlepsze efekty.

Co czwarty programista będzie kobietą?10 grudnia 2017 r.

Branża IT należy do jednych z najlepiej rozwijających się oraz otwartych na różnorodność. Choć nadal 90 proc. programistów to mężczyźni, sytuacja zmienia się dynamicznie. Kobiety coraz śmielej wkraczają do IT, zachęcone lukratywną branżą, wynagrodzeniami i benefitami. Już teraz odsetek pań szkolących się do pracy w tym sektorze wynosi blisko 28 proc. i stale wzrasta.

9 grudnia 2017 r.

Poczucie szczęścia w pracy sprawia, że pracujemy wydajniej i z większym zaangażowaniem.

Szczęśliwy=produktywny. Jak dobrze zarządzać zespołem9 grudnia 2017 r.

Szefowie największych światowych korporacji głośno mówią o potrzebie zapewnienia warunków sprzyjających zdrowiu psychicznemu i fizycznemu swoich pracowników. To pokłosie wielu badań, w których naukowcy zaczęli przekonywać, że „nie kijem”, a „marchewką”, można skłonić ludzi do wydajnej pracy.

3 grudnia 2017 r.

Rafał Woś

Rekordowy spadek liczby przepracowanych godzin Polaków. Jak to wpłynie na czasobiedę?3 grudnia 2017 r.

Pierwszy raz od dawna spadła w Polsce liczba przepracowanych godzin. I to od razu rekordowo. To bardzo dobra wiadomość. Może nawet dowód, że wreszcie normalniejemy. Oczywiście to nie jest jeszcze żaden trend i za kilka miesięcy może się okazać, że mieliśmy do czynienia z nieistotnym wahnięciem. Możliwe. Na razie jednak cieszmy się tym, co mamy.

27 listopada 2017 r.

Słabe pośrednictwo pracy, skutkujące niskim odsetkiem przekazywanych do PUP wakatów, miesza ludziom w życiorysach.

Tyrowicz: Historia nieplanowanych skutków naszych działań27 listopada 2017 r.

Adresy e-mail pracowników akademickich są jawne, więc zdarza się, że piszą do nas ludzie oburzeni naszymi wypowiedziami albo badaniami. Czasem piszą zaś ludzie, którzy doświadczyli na sobie tego, co opisujemy w badaniach. Takim właśnie przykładem jest e-mail od pana Jarogniewa. Ale zacznijmy od początku.

26 listopada 2017 r.

Jak szacują eksperci NBP, w nadchodzących latach polski rynek pracy będzie borykał się z luką kadrową, którą mogą zapełnić m.in. seniorzy.

Elastyczna praca nie tylko dla pokolenia Y26 listopada 2017 r.

Już w 2025 r. 4 na 10 Polaków będzie miało ponad 50 lat. Z kolei w 2050 r. 1/3 społeczeństwa będzie mieć więcej niż 65 lat. W dobie starzenia się populacji, seniorzy, nazywani także pokoleniem Silver będą stanowić ważną grupę zawodową. Wymusza to na pracodawcach obowiązek zadbania o potrzeby starszej generacji pracowników, a te nie są mniejsze niż potrzeby Millenialsów czy Zetek. Zachowanie work-life balance, by móc łączyć pracę z rozwijaniem nowych zainteresowań, podnoszeniem kompetencji, opieką nad wnukami czy chęć pracy według elastycznego grafiku to coraz częściej wymieniane przez pracowników 50+ potrzeby. Praca w modelu elastycznym – tak zdaniem Mikomax Smart Office w przyszłości może wyglądać zawodowa rzeczywistość seniorów, jeżeli pracodawcy stworzą pod nią odpowiedni grunt. Jak? Poprzez wdrożenie strategii smart workingu.

23 listopada 2017 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto według „wielkich" grup zawodów w październiku 2016 r.

Cała prawda o polskich wynagrodzeniach: Rośnie liczba pracowników zarabiających najniższą krajową23 listopada 2017 r.

Przeciętne wynagrodzenie mężczyzn było o 18,5 proc. wyższe od przeciętnego wynagrodzenia kobiet w październiku 2016 roku, wynika z badania Głównego Urzędu Statystycznego "Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2016 r." Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem brutto w gospodarce narodowej wyniosło 4346,76 zł w październiku ub. r.

21 listopada 2017 r.

Znacznie częściej delegowani są pracownicy o wysokich kwalifikacjach, np. specjaliści IT czy inżynierowie, którzy otrzymują duże wynagrodzenia za swoją pracę.

Jeśli mówimy o dumpingu socjalnym, to pomówmy też o drenażu mózgów Europy Środkowej21 listopada 2017 r.

- Określenie „dumping socjalny” wprowadza w błąd. Jest to określenie używane nawet przez samą Komisję Europejską w stosunku do niektórych krajów Unii. Dumping socjalny znaczy przecież nieusprawiedliwiony lub wręcz agresywny sposób realizowania usługi przez firmę próbującą obejść system socjalny czy podatkowy danego kraju. Oczywiste jest, że w przypadku pracowników delegowanych nie możemy mówić o dumpingu socjalnym - mówi dr Zsolt Darvas analityk Instytutu Bruegla w Brukseli.

Reklama