Rynek pracy

19 października 2017 r.

Polska wśród krajów z najniższą różnicą w zarobkach kobiet i mężczyzn19 października 2017 r.

Żyjemy dłużej, ale na starość zdrowie nam nie dopisuje tak, jak mieszkańcom Europy Zachodniej. Nie pijemy tyle alkoholu, na ile mógłby wskazywać stereotyp Polaka. Ale też nie jesteśmy fanami sportów. GUS i Eurostat opublikowały dane – z podziałem na płeć, z których można nakreślić portret Polaka na tle innych krajów europejskich.

16 października 2017 r.

W końcu II kwartału tego roku ponad 122 tys. miejsc pracy było nieobsadzonych

Nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości 2017: Demograficzna bomba tyka16 października 2017 r.

Mamy aż tak dobrą sytuację na rynku, że zaczyna nam brakować pracowników. A wkrótce może być jeszcze gorzej. Do dobrej koniunktury gospodarczej zaczynamy się powoli przyzwyczajać. Tempo wzrostu PKB rozkręca się coraz mocniej, optymizmem napawa spadek do rekordowo niskich poziomów bezrobocia i obniżający się odsetek osób, które obawiają się utraty pracy.

12 października 2017 r.

Odrębne zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy dotyczy członków zarządu związku.

Jak policzyć wynagrodzenie związkowca, który bierze urlop na szkolenie12 października 2017 r.

PROBLEM: Od niedawna działa w naszej firmie organizacja związkowa. Jeden z pracowników został powołany na jej skarbnika. Ostatnio złożył wniosek o udzielenie mu 20 października zwolnienia z całego dnia pracy ze względu na szkolenie, na które został delegowany przez związek. Szkolenie odbywa się w godzinach pokrywających się z jego grafikiem pracy. Czy pracodawca jest zobowiązany takiego zwolnienia udzielić? Czy jest ono płatne? Jeśli tak, to jak obliczyć wynagrodzenie, skoro pracownik zarabia 4800 zł, dodatkowo ma prawo do premii od 100 do 500 zł za czas przepracowany, a z wynagrodzenia – za jego zgodą – ma potrącaną składkę związkową w wysokości 45 zł?

11 października 2017 r.

Jeremi Mordasewicz

Mordasewicz: Zawodu najlepiej się uczyć, pracując11 października 2017 r.

System kształcenia zawodowego w naszym kraju nie odpowiada na potrzeby gospodarki. Hamuje jej rozwój, prowadzi do marnotrawstwa pieniędzy prywatnych i publicznych przeznaczanych na edukację oraz do frustracji absolwentów niemogących znaleźć pracy. Wielu przedsiębiorców i pracowników sektora edukacji z zazdrością patrzy na system kształcenia zawodowego w Niemczech, stawiany za wzór w Unii Europejskiej.

Reklama