Rynek pracy

17 sierpnia 2018 r.

Aż 28 proc. specjalistów i menedżerów przyznaje, że po zakończonej rozmowie kwalifikacyjnej posiada niewielką ilość informacji na temat danego stanowiska i zakresu obowiązków.

Błędy w rekrutacji: Zbyt długi czas oczekiwania na decyzję pracodawcy 17 sierpnia 2018 r.

Dziś w rekrutacji nie ma miejsca na błędy. Jednak tylko 11 proc. kandydatów, którzy uczestniczyli w ciągu ostatniego roku w procesach rekrutacyjnych oceniło je jako prowadzone nienagannie. Najczęściej rozczarowanie specjalistów i menedżerów budzi długi czas oczekiwania na decyzję pracodawcy – z tym problemem spotkał się co drugi kandydat badany w raporcie Antal „Aktywność specjalistów i menedżerów” .

13 sierpnia 2018 r.

Z kolei inne wózki jezdniowe mogą obsługiwać osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają zaświadczenie ukończenia odpowiedniego szkolenia opartego o programy opracowane lub zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego.

Koniec imiennych zezwoleń: Prowadzenie wózków tylko z zaświadczeniem kwalifikacyjnym13 sierpnia 2018 r.

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia mogą obsługiwać osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają zaświadczenie kwalifikacyjne do ich użytkowania. Tak wynika z rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 47). Weszło ono w życie 10 sierpnia 2018 r.

3 sierpnia 2018 r.

Zmiany wpłyną 2,3 mln przedsiębiorców, w tym przytłaczającą większość (2 mln) mikroprzedsiębiorców.

Wiemy, ile wyniesie płaca minimalna w 2019 roku3 sierpnia 2018 r.

2220 zł – tyle najprawdopodobniej będzie wynosiło minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2019 roku, a za godzinę pracy pracodawcy będą płacić nie mniej niż 14,5 zł. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło właśnie projekt rozporządzenia w tej sprawie.