Rynek pracy

11 sierpnia 2017 r.

Ustawa przewiduje możliwość wprowadzenia limitów liczbowych dla zezwoleń i oświadczeń.

Rewolucja w zatrudnianiu cudzoziemców: Nowe zezwolenia i zmiany w oświadczeniach11 sierpnia 2017 r.

W związku z napływem cudzoziemców do Polski co pewien czas powraca dyskusja na temat stworzenia ułatwień w sferze prawnej dla ich przyjmowania i zatrudniania. Jednak najnowsza nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy cel ten realizuje tylko częściowo. Wdraża bowiem dyrektywę UE, która zakłada ochronę unijnego rynku pracy przed niekontrolowanym napływem imigrantów. I choć niektóre nowe rozwiązania ustawowe są korzystne dla pracodawców i cudzoziemców, to jednak drzemią w niej także instrumenty do szerokiego regulowania rynku pracy, co może odbić się im czkawką.

5 sierpnia 2017 r.

Deloitte przebadał ponad dwa tysiące pracowników

Korzystanie z technologii w życiu osobistym wpływa na zachowanie ludzi w pracy5 sierpnia 2017 r.

Zmiany technologiczne mają istotny wpływ na zachowanie pracowników. Aż 84 proc. z nich uważa, że jest istotne, by ich firmy korzystały z najnowszych technologii. Jak wynika z raportu Deloitte „The connected worker. Clocking in to the digital age”, mimo że pracownicy fizyczni i umysłowi w życiu prywatnym korzystają z technologii w bardzo podobnym stopniu, to w pracy różnice w tym obszarze są między nimi znaczące. Ponad połowa przebadanych pracowników fizycznych uważa, że ich kontakt z nowoczesnymi technologiami w miejscu pracy jest raczej sporadyczny, podczas gdy wśród pracowników umysłowych taką opinię wyraża jedynie 11 proc.

Prawo na co dzień

Reklama