Rynek pracy

10 kwietnia 2018 r.

Większość Ukraińców chce ponownie przyjechać do Polski w celach zarobkowych

Większość Ukraińców myśli o powrocie do Polski10 kwietnia 2018 r.

Aż 62% Ukraińców chce ponownie przyjechać do Polski w celach zarobkowych, wynika z raportu Personnel Service "Barometr Imigracji Zarobkowej - I półrocze 2018". Dla pracowników z Ukrainy najważniejszym powodem przyjazdu do Polski jest bliskość geograficzna, która pozwala na częste odwiedziny rodziny (54% wskazań)

3 kwietnia 2018 r.

Pracodawcy niechętnie zatrudniają pracowników w godzinach nadliczbowych, bo to mocno zwiększa ich koszty

Przedsiębiorcy niechętnie płacą pracownikom za nadgodziny3 kwietnia 2018 r.

Pracodawcy alarmują, że mają kłopoty z ze znalezieniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. I to prawda, ponieważ w firmach jest dużo wakatów. W końcu ubiegłego roku było ich 118 tys. Można więc było się spodziewać, że przedsiębiorcy wydłużą nam czas pracy, aby zapełnić luki w zatrudnieniu. Tak jednak nie jest. Według badań GUS obejmujących całą gospodarkę, a więc i pracę na czarno (co kwartał prezentowane są statystyki obejmujące tylko firmy zatrudniające co najmniej 10 osób), przeciętny czas pracy pracownika w ciągu tygodnia wyniósł w II kwartale ubiegłego roku 40,3 godziny – nieco mniej niż w 2014 r. Natomiast odsetek osób pracujących w wydłużonym czasie pracy (co najmniej 50 godzin w tygodniu) skurczył się w tym czasie do 12,1 proc. z 14 proc.

20 marca 2018 r.

Im niższe zarobki, tym większa pokusa, by nie pracować

Dostały 500+ i odeszły z pracy. Policzono, jak program wpłynął na sytuację zawodową kobiet20 marca 2018 r.

Instytut Badań Strukturalnych (IBS) przeanalizował dane z badań BAEL, sprawdzając, jak program 500 plus wpłynął na sytuację zawodową kobiet. Wynika z nich, że w I połowie 2017 r. ok. 90 tys. kobiet nie pracowało, bo ich rodziny dostawały świadczenia wychowawcze. Najsilniej ten efekt wystąpił w I kw. 2017 r. – zatrudnienia nie podjęło ok. 103 tys. kobiet. Gdyby nie 500 plus, wskaźnik zatrudnienia kobiet z dziećmi byłby – jak wskazuje Iga Magda z IBS – o 2 do 3 punków procentowych wyższy.

19 marca 2018 r.

Nasza aplikacja została stworzona dla ministra właściwego do spraw pracy.

Tyrowicz: Niebieska pigułka, czyli sprawdzian dobrego samopoczucia19 marca 2018 r.

Wśród rozlicznych mądrości ludowych w moim osobistym rankingu wysoko plasuje się stwierdzenie, że od każdego można się czegoś nauczyć. Chociażby tego, czego i jak nie robić. Za każdym razem, gdy słyszę zarzuty wobec mniej lub bardziej mitycznych ekonomistów, że coś przewidzieli źle, czegoś nie przewidzieli w ogóle albo powinni byli ostrzegać przed czymś, przed czym nie ostrzegali – z pokorą powtarzam, że nikt nie każe „nas” słuchać, zawsze przecież można się od nas nauczyć, jak NIE robić.

18 marca 2018 r.

By pomóc kobietom powrócić na rynek pracy warto przyjrzeć się mechanizmom, które wykorzystują kraje, takie jak: Islandia, Norwegia, Finlandia czy Szwecja, które notują najwyższe wskaźniki aktywności zawodowej pań i stosują rozwiązania systemowe, które m.in. umożliwiają godzenie macierzyństwa z pracą, a także ułatwiają pracodawcom zatrudnianie osób po 50. roku życia.

Potencjał tkwi w kobietach 50+. Czy polski rynek pracy potrafi go wykorzystać?18 marca 2018 r.

Aż 4 na 10 Polek w wieku produkcyjnym nie pracuje i nie szuka zatrudnienia. Sytuacja dotyczy przede wszystkim młodych kobiet, a także pań po 50. roku życia. Okazuje się, że jednym z kluczowych czynników wpływających na ich działalność zawodową jest posiadane wykształcenie oraz liczba dzieci. Kraje, które notują jedne z najwyższych wskaźników aktywności pań w Europie, Szwecja (83,5 proc.) oraz Norwegia (76,2 proc.) swój wynik zawdzięczają m.in. wprowadzeniu udogodnień, takich jak elastyczny czas pracy i możliwość ciągłego kształcenia zawodowego. Okazuje się, że niezwykle istotne są działania pracodawców, wspierające kobiety zarówno jako matki, jak i pracowników. Czego potrzebują Polki, aby powrócić na rynek pracy?