Rynek pracy

29 sierpnia 2016 r.

Zastępowanie umów o pracę umowami cywilnoprawnymi jest praktyką wielu pracodawców.

Rodzaj umowy nie zależy tylko od woli pracodawcy29 sierpnia 2016 r.

Moja umowa-zlecenie niedługo się kończy. Poinformowano mnie, że firma jest zainteresowana przedłużeniem współpracy, ale znów na podstawie umowy cywilnoprawnej. Pracuję przez 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie (stałe godziny pracy), w siedzibie firmy, za co otrzymuję stałe wygrodzenie. Obowiązki wykonuję pod nadzorem przełożonego, który zleca mi zadania, a następnie kontroluje ich wykonanie. Czy pracodawca może ponownie zatrudnić mnie na podstawie umowy-zlecenia – pyta pani Agata.

28 sierpnia 2016 r.

Kiedy już dowiemy się wszystkiego, co zdołamy o firmie i stanowisku, musimy sobie wyobrazić, jak nasze kwalifikacje mogą się przydać pracodawcy.

Co robić, kiedy masz za wysokie kwalifikacje? Oto 4 sposoby, aby skuteczniej znaleźć pracę28 sierpnia 2016 r.


Nie poddawaj się. Zrób tak, by nie przerażały a zachęciły potencjalnego pracodawcę. 
Czasem życie zmusza nas do szukania pracy trochę poniżej kwalifikacji. Ale okazuje się, że to wcale nie jest takie proste. Wysyłamy setki CV, które zostają bez odzewu. Coraz mocniej zniżamy loty. A i tak nie przynosi to efektów. Jak to zmienić?

27 sierpnia 2016 r.

Najwięcej ofert pracy, w których pojawia się wymóg znajomości języka angielskiego, skierowanych jest do osób odpowiedzialnych za rozwój oprogramowania.

Które języki obce są najbardziej potrzebne w pracy?27 sierpnia 2016 r.

Według analizy Pracuj.pl w pierwszym półroczu 2016 roku wymóg znajomości języka angielskiego znalazł się w 70% ofert pracy. To znaczny wzrost, porównując z wymaganiami w ofertach w zeszłym roku. Na kolejnych miejscach uplasował się język niemiecki (14% ogłoszeń zawiera wymóg jego znajomości) i francuski (4% ogłoszeń).

27 sierpnia 2016 r.

Część zmienna wynagrodzenia w spółce nie będzie mogła przekroczyć 50 proc., a w spółkach publicznych 100 proc. wynagrodzenia podstawowego członka organu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym

Zmiany w wynagradzaniu menedżerów. Nowa ustawa kominowa wchodzi w życie27 sierpnia 2016 r.

Nowa ustawa kominowa dotyczy zasad kształtowania wynagrodzeń osób kierujących spółkami z udziałem Skarbu Państwa, samorządu, państwowych osób prawnych i komunalnych osób prawnych. – Wynagrodzenie w tych spółkach będzie określane między innymi w uwzględnieniem skali działalności spółki, osiąganych przychodów oraz wielkości zatrudnienia – mówi mecenas Robert Nogacki, założyciel Kancelarii Prawnej Skarbiec, specjalizującej się m.in. w prawie gospodarczym i finansowym.

25 sierpnia 2016 r.

Wyższe wynagrodzenie dla cudzoziemca z kwalifikacjami25 sierpnia 2016 r.

5849,67 zł – taką pensję będzie musiał mieć zagwarantowaną obcokrajowiec, aby dostać pozwolenie na zatrudnienie w Polsce. Tak zakłada projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia wymaganego do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Ma wejść w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

23 sierpnia 2016 r.

Jeśli dojdzie do ogłoszenia upadłości przez firmę, jej zobowiązania w zaspokojeniu roszczeń pracowników przejmuje FGŚP.

Bankructwo firmy: Co może zrobić pracownik?23 sierpnia 2016 r.

Majątek przedsiębiorstwa powoli zajmowany jest przez komorników, szef nie dba o pracowników i spóźnia się z wypłatą  wynagrodzenia od miesiąca. Sprawy przybierają zły obrót. Zastanawiam się, czy nie rozstać się z pracodawcą – pisze zaniepokojony pan Witold. – A może należy podjąć inne działania, które umożliwią mi zadbanie o własny interes – pyta czytelnik.

20 sierpnia 2016 r.

Jeśli chcemy zapytać o potrzeby szkoleniowe, to lepiej zrobić to wprost. Jeśli mamy wytypowane programy, nad których wdrożeniem się zastanawiamy, dobrze jest
zadawać pytania odnoszące się bezpośrednio do nich.

Na co uważać, badając w firmie "tematy wrażliwe"?20 sierpnia 2016 r.

W firmach z dojrzałym działem zarządzania personelem realizuje się badania postaw i opinii pracowników dotyczące nie tylko satysfakcji zawodowej, ale również bardziej szczegółowych aspektów zatrudnienia. Niektóre z tych badań należy uznać za szczególnie delikatne. Należą do nich m.in. zaangażowanie w pracę, motywacja zawodowa, opinie i oczekiwania wobec wynagrodzenia, ocena kompetencji menadżerów czy mobbing.

Prawo na co dzień

Reklama