Prawo pracy

16 września 2014 r.

Zwolnienie lekarskie

Kiedy można zwolnić chorego pracownika16 września 2014 r.

Ochrona pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim ma swoje ograniczenia. Jeżeli absencja w pracy trwa zbyt długo lub zatrudniony dopuścił się ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych, pracodawca ma prawo zwolnić go z pracy.

12 września 2014 r.

Twój Ruch nie zmieni Kodeksu pracy. "Projekt słuszny, ale niespójny"12 września 2014 r.

Za odrzuceniem projektu było 380 posłów, przeciwko było 32, a 31 wstrzymało się od głosu. Projekt miał wzmocnić ochronę praw pracowników. Choć posłowie zwracali uwagę na słuszność zaproponowanych w nim rozwiązań, zarzucali projektowi, że jest niespójny i niedopracowany. Większość klubów uznała, że nie należy podejmować nad nim dalszych prac. Argumentowano m.in., że tego typu zmian nie można wprowadzać bez uzgodnienia z parterami społecznymi.

11 września 2014 r.

Choć prawo reguluje kwestie nagłych wyjść z pracy w celach prywatnych, to decydująca jest zgoda pracodawcy

Prywatne wyjście z pracy trzeba odpracować11 września 2014 r.

Pani Agata rozpoczęła pracę w nowej firmie. – Mam małe dziecko, więc liczę się z tym, że czasami będę musiała się zwolnić z pracy. Usłyszałam jednak, że przełożeni bardzo rzadko się na to zgadzają. Czy pracodawca może nie wyrazić zgody na takie prywatne wyjście i jak wygląda kwestia jego odpracowania? – zastanawia się czytelniczka.

11 września 2014 r.

Nowo zatrudniony pracownik musi również przejść odpowiednie szkolenie BHP.

Pierwsza praca - formalności krok po kroku11 września 2014 r.

Osoba, która po raz pierwszy wkracza na rynek pracy powinna mieć świadomość zarówno swoich praw, jak i obowiązków związanych z nawiązaniem stosunku pracy. Oto krótki poradnik o najważniejszych zagadnieniach, czyli między innymi o tym, jaką umowę warto podpisać i jakie dokumenty należy dostarczyć pracodawcy.