Prawo pracy

25 maja 2016 r.

Pracownik może otrzymywać 30 zł za dzień delegacji nie tylko w Polsce, ale także np. w Szwajcarii, Szwecji czy Niemczech.

30 zł za dzień delegacji w Niemczech? Związki chcą zwiększenia stawek25 maja 2016 r.

30 zł na dobę to zdecydowanie za niska stawka na opłacenie kosztów zagranicznej podróży – twierdzą związki zawodowe. I proponują zmianę przepisów. Dieta z tytułu podróży zagranicznej nie powinna być powiązana z wysokością tej przysługującej w delegacji krajowej. Tracą na tym bowiem osoby zatrudnione w firmach, w których nie funkcjonuje reprezentacja załogi. Tak uważają centrale związkowe, które wspólnie zgłosiły propozycję, aby kwestią zmiany przepisów w tym zakresie zajęła się Rada Dialogu Społecznego (RDS).

18 maja 2016 r.

Sposobem na rozwiązanie problemów ma być przygotowanie nowego kodeksu pracy.

PiS za całkowitą eliminacją umów cywilnoprawnych18 maja 2016 r.

Likwidacja takich umów, przygotowanie nowego kodeksu pracy oraz zwiększenie wydatków na Państwową Inspekcję Pracy – to najważniejsze propozycje, jakie pojawiły się podczas wczorajszego posiedzenia Rady Ochrony Pracy. Przyczynkiem do dyskusji były raporty dotyczące skutków dla budżetu państwa, jakie niosą za sobą tzw. śmieciówki oraz zatrudnianie w szarej strefie.

17 maja 2016 r.

Pracodawcy nie popierają propozycji zmian.

Ustawa o związkach zawodowych: Firmy w obronie reprezentacji załogi17 maja 2016 r.

Po utworzeniu związku zawodowego wciąż obowiązują uzgodnienia dokonane z przedstawicielami pracowników. Przy okazji nowelizacji ustawy o związkach zawodowych, która ma rozszerzyć prawo koalicji, reprezentanci pracowników proponują też uregulowanie porozumień zawieranych przez pracodawcę z przedstawicielami załogi. Związki zawodowe zgłosiły taki postulat w trakcie debaty DGP poświęconej wspomnianym zmianom.

16 maja 2016 r.

Zgodnie z informacją Państwowej Inspekcji Pracy dzień wolny od pracy z tego tytułu powinien otrzymać również pracownik, który w dniu świątecznym przebywał na zwolnieniu lekarskim

Czy należy się dzień wolny za 1 maja?16 maja 2016 r.

W związku z tym, że 1 maja przypadał w tym roku w niedzielę, zapytałem szefa, czy należy się nam inny wolny dzień. Odpowiedział, że nie – pisze pan Marcin. – Proszę o wyjaśnienie, jak wygląda sytuacja z oddawaniem wolnego za święto, co na to kodeks pracy.

14 maja 2016 r.

Nauczyciele


Większość nauczycieli ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii (letnich i zimowych) - do wykorzystania w czasie ich trwania. 


Natomiast jeżeli nauczyciel jest zatrudniony w szkole, w której nie przewidziano ferii szkolnych, przysługuje mu prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów.


Z kolei nauczycielom akademickim przysługuje 36 dni płatnego urlopu wypoczynkowego, które muszą wykorzystać w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.

Nauczyciele i urzędnicy: 7 grup z wyższym urlopem wypoczynkowym14 maja 2016 r.

Prawo do corocznego, płatnego, nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego jest jednym z podstawowych praw osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę. Długość wypoczynku jest uzależniona od okresu zatrudnienia pracownika - podstawowy wymiar urlopu wynosi więc 20 dni roboczych, jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat i 26 dni roboczych – po 10 latach pracy. Są jednak w Polsce grupy, którym przysługuje więcej dni wolnych niż pozostałym pracownikom.

13 maja 2016 r.

Przedsiębiorca należycie dbający o swoje interesy powinien sam przypilnować wykonywania czynności, które zleca innym osobom.

Sąd nie uwzględni błędów pracownika13 maja 2016 r.

Przedsiębiorca należycie dbający o swoje interesy powinien sam przypilnować wykonywania czynności, które zleca innym osobom. TEZA: Do przeszkód uniemożliwiających terminowe dokonanie czynności z uwagi na różnorodność zjawisk życiowych należy zaliczyć przerwę w komunikacji, nagłą chorobę strony lub pełnomocnika, która nie pozwala na wyręczenie się inną osobą, powódź, pożar itp.

Prawo na co dzień

reklama