Prawo pracy

28 kwietnia 2016 r.

Sami zatrudniający wskazują, że instruktaż może być skuteczniejszy niż karanie za nieprzestrzeganie prawa pracy.

Kontrole w firmach: Pierwsza wizyta PIP instruktażowa28 kwietnia 2016 r.

Od 1 marca inspekcja pracy przeprowadziła prawie 800 kontroli w firmach, których dotychczas nie wizytowała. Tylko co dziesiąta została ukarana mandatem. Każdy pracodawca, który do tej pory nie był sprawdzany przez Państwową Inspekcję Pracy, musi liczyć się z odwiedzinami inspektora. Od 1 marca w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach przeprowadzane są bowiem kontrole audytowe (instruktażowe), których celem jest wskazanie pracodawcy nieprawidłowości występujących w jego firmie oraz przeanalizowanie naruszeń pod kątem prawnym i technicznym.

28 kwietnia 2016 r.

Ubezpieczenia społeczne nie dość, że mają skomplikowaną materię, to jeszcze dość często są źle i niejasno sformułowane - mówi Jędrasik-Jankowska.

Jędrasik-Jankowska: Posłom wydaje się, że sprawy dotyczące emerytur czy rent wystarczy tylko chcieć uregulować [WYWIAD]28 kwietnia 2016 r.

Problemem jest, że panuje przekonanie, iż na ubezpieczeniach społecznych znają się wszyscy. I tak jak w projektach ustaw podatkowych posłowie sami z siebie w toku prac komisji sejmowych wiele nie zmieniają, bo to są skomplikowane zagadnienia, tak wydaje im się, że różne kwestie dotyczące emerytur czy rent wystarczy tylko chcieć uregulować. Tymczasem, nawet jeśli wiedzą, co chcą naprawić, to jak widać nie zawsze im wychodzi. - mówi w wywiadzie dla DGP Prof. Inetta Jędrasik-Jankowska, Katedra Prawa Ubezpieczeń Uniwersytetu Warszawskiego.

25 kwietnia 2016 r.

W październiku ubiegłego roku resort pracy (jeszcze przed wyborami parlamentarnymi i zmianą ekipy rządzącej) przedstawił partnerom społecznym trzy warianty takich modyfikacji

Pracujący w nocy z wyższą pensją25 kwietnia 2016 r.

Dodatek za wykonywanie obowiązków w porze nocnej nie będzie wliczany do płacy minimalnej. Ostateczna wersja projektu w sprawie wprowadzenia 12-złotowej minimalnej stawki godzinowej ma zmienić zasady uwzględniania niektórych składników wynagrodzenia w najniższej pensji.

22 kwietnia 2016 r.

Polskie ubezpieczenia społeczne oparto na prostej zasadzie – im więcej składek płacisz, tym większe świadczenia otrzymasz.

Umowy zlecenia: Składki zapłacone, ale do zasiłku nie są wliczane 22 kwietnia 2016 r.

Przychód pracownika z dodatkowych umów-zleceń, które wykonuje dla swojego pracodawcy, jest obciążony pełnymi należnościami ZUS. Nie jest jednak uwzględniany w świadczeniach chorobowych. Polskie ubezpieczenia społeczne oparto na prostej zasadzie – im więcej składek płacisz, tym większe świadczenia otrzymasz. W niektórych przypadkach dochodzi jednak do zachwiania tej reguły, np. jeszcze do niedawna przedsiębiorca mógł wpłacić jedną wysoką składkę i cieszyć się relatywnie wysokim zasiłkiem, obecnie taką możliwość pozostawiono tylko ubezpieczonym obowiązkowo (np. pracownikom).

21 kwietnia 2016 r.

42 lata obowiązuje kodeks pracy. Do tej pory był modyfikowany około 100 razy.

Prace nad kodeksem pracy ruszą od 1 września21 kwietnia 2016 r.

Jeśli Sejm ma zdążyć z uchwaleniem przepisów o indywidualnym i zbiorowym prawie pracy, komisja kodyfikacyjna musi opracować projekty do końca lutego 2018 r. Partnerzy społeczni poparli propozycję powołania komisji kodyfikacyjnej prawa pracy, która ma opracować projekty nowego k.p. (przepisów indywidualnych i zbiorowych). Na ostatnim posiedzeniu zespołu ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego pozytywnie zaopiniowali projekt rozporządzenia Rady Ministrów w tej sprawie.

21 kwietnia 2016 r.

zwolnienie praca pracownik

Zwolnienie bez zgody związku nie zawsze jest wykroczeniem21 kwietnia 2016 r.

Pracodawca rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Zatrudniony był członkiem zarządu zakładowej organizacji związkowej. Z tego tytułu przysługiwała mu szczególna ochrona. Organizacja związkowa nie wyraziła zgody na rozwiązanie z nim umowy. Czy zwolnienie bez takiej zgody w każdym przypadku oznacza, że pracodawca popełnia wykroczenie?

21 kwietnia 2016 r.

Dotychczas pracownik miał obowiązek dostarczenia zaświadczenia nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania pod sankcją obniżenia wysokości zasiłku chorobowego.

Pracownik nie może pozostać bierny21 kwietnia 2016 r.

Z początkiem roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące sposobu wystawiania przez lekarzy zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy ZUS ZLA (L4). Od 1 stycznia zaświadczenia te co do zasady są wystawiane przez lekarzy w formie elektronicznej i przesyłane bezpośrednio do ZUS. Przy czym w 2-letnim okresie przejściowym w obrocie funkcjonują jeszcze równolegle stare, czyli papierowe zaświadczenia.

Prawo na co dzień

reklama