Prawo pracy

24 czerwca 2016 r.

711 tys. - tyle osób pracuje w szarej strefie (dane GUS za 2014 r.).

Likwidacja syndromu pierwszej dniówki ograniczy pracę na czarno24 czerwca 2016 r.

Prowadzący kontrole w firmach inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy niejednokrotnie mają do czynienia z pracą na czarno – i często nie mogą nic z tym zrobić. Winne temu są m.in. obecnie obowiązujące przepisy, które przewidują, że umowa o pracę nie musi mieć formy pisemnej. W sytuacji zaś gdy jest zawierana ustnie lub w sposób dorozumiany, pracodawca ma jedynie obowiązek potwierdzić pracownikowi na piśmie podstawowe dane dotyczące umowy i warunków zatrudnienia.

23 czerwca 2016 r.

W praktyce strony rzadko osiągają konsensus w zakresie wypłaty świadczeń związanych z ustaniem stosunku pracy.

Przyczynienie się do rozwiązania umowy pozbawia odprawy23 czerwca 2016 r.

W związku ze zmianami organizacyjnymi pracownikowi wypowiedziano dotychczasowe warunki umowy w części dotyczącej miejsca pracy. Zatrudniony odmówił ich przyjęcia, wskazując, że nowe stanowisko jest oddalone o 25 km od poprzedniego, co znacznie wydłuża czas jego dojazdu do pracy. Następnie pracownik zwrócił się do firmy z żądaniem wypłaty odprawy. Czy należy ją wypłacić?

23 czerwca 2016 r.

Opozycja podkreślała, że niskie stawki stosują często instytucje publiczne.

Posłowie popierają stawkę godzinową: 12 zł niemal przesądzone23 czerwca 2016 r.

Od przyszłego roku zleceniobiorcy i samozatrudnieni będą zarabiać co najmniej 12–13 zł za godzinę. Tak wynika z rządowego projektu nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, który po pierwszym czytaniu w Sejmie trafił do komisji polityki społecznej i rodziny. Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej jest niemal przesądzone. Popiera ją nie tylko klub PiS, ale i wszystkie ugrupowania opozycyjne z wyjątkiem Nowoczesnej.

23 czerwca 2016 r.

Zwalniany pracownik może się domagać przywrócenia do pracy lub odszkodowania.

Pracownicy rezygnują z pozywania szefów23 czerwca 2016 r.

W 2015 r. aż o 1/3 zmniejszyła się liczba spraw z zakresu prawa pracy, które wpłynęły do sądów. Jednak – paradoksalnie – wydłużył się czas oczekiwania na wyrok. Twarde dane nie pozostawiają złudzeń. W ubiegłym roku do sądów wpłynęło 105,7 tys. spraw z zakresu prawa pracy, czyli aż o 50,9 tys. (32,5 proc.) mniej niż w 2014 r. Tendencję spadkową widać także w tym roku. W I kw. 2016 r. złożono 22,3 tys. pozwów, czyli o 7,7 tys. mniej niż w tym samym okresie roku ubiegłego (spadek o 25,8 proc.). Wniosek: w ciągu zaledwie dwóch lat liczba postępowań może zmniejszyć się aż o połowę.

22 czerwca 2016 r.

Z założenia pracodawca nie może zmienić pracy na inną, niż była umówiona między stronami.

Zobacz, kiedy możesz odmówić wykonania poleceń szefa22 czerwca 2016 r.

W mojej firmie od jakiegoś czasu zmagamy się z trudną sytuacją kadrową – pisze pani Katarzyna. – Jedna koleżanka odeszła na urlop macierzyński, druga złożyła wypowiedzenie. Szef zamiast szukać kogoś na ich miejsce, przerzuca na pozostałych pracowników coraz więcej obowiązków. Przez ostatnie tygodnie poza swoimi wykonuję zadania po koleżance, która odeszła w związku z urodzeniem dziecka. Nie radzę sobie dobrze, brakuje mi odpowiednich kwalifikacji, moja dotychczasowa praca ich nie wymagała. Zastanawiam się, czy pracodawca ma do tego prawo. Kiedy mogę odmówić wykonania poleceń szefa, żeby nie stracić pracy – pyta czytelniczka

21 czerwca 2016 r.

Elżbieta Rafalska

Rafalska: Kto chce mieć pracownika, musi płacić [WYWIAD]21 czerwca 2016 r.

- Zawsze, gdy rośnie minimalne wynagrodzenie, używa się argumentu, że wzrośnie bezrobocie i poszerzy się szara strefa. Poprzednie wzrosty nie potwierdzają tej prawidłowości. Co więcej, rządowa prognoza bezrobocia na koniec grudnia przyszłego roku to 8,1 proc. – mówi DGP Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

21 czerwca 2016 r.

Zawody takie jak technik oraz specjalista ds. bhp są profesjami regulowanymi.

Staż albo test potrzebne, aby potwierdzić wiedzę o bhp21 czerwca 2016 r.

Technicy lub specjaliści bhp, którzy zdobędą kwalifikacje w innym kraju członkowskim UE, a chcą pracować w Polsce, będą musieli zapłacić za potwierdzenie swoich umiejętności. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ma wejść w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

18 czerwca 2016 r.

Sąd Najwyższy przyznał rację pracownikowi. Zgodnie z art. 14 k.p. ma on prawo do wypoczynku, który zapewniają przepisy o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych

Sprzedaż urlopu jest nieważna z mocy prawa 18 czerwca 2016 r.

TEZA: Zgodnie z art. 171 par. 1 kodeksu pracy uzgodnienie zapłaty ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w czasie trwania stosunku pracy w zamian za niekorzystanie z urlopu w formie czasu wolnego (tzw. sprzedaż urlopu) jest niedopuszczalne, a umowa o taką zamianę (sprzedaż) jest z mocy prawa nieważna, zarówno jako mniej korzystna dla pracownika niż minimalny standard wynikający z przepisów prawa pracy (art. 18 par. 2 k.p.), jak i ze względu na jej sprzeczność z ustawą (art. 58 par. 1 kodeksu cywilnego w związku z art. 300 k.p.).

Prawo na co dzień

reklama