Prawo pracy

22 maja 2015 r.

Eksperci podkreślają, że MON powinien jak najszybciej znowelizować przepisy.

Pracujesz na umowie cywilnoprawnej i dostałeś powołanie do wojska? Dostaniesz odszkodowanie22 maja 2015 r.

Wojsko zamierza powołać na ćwiczenia co roku około 40 tys. rezerwistów. O pracę i utratę zarobków nie muszą się obawiać ci, którzy są na etatach. Natomiast gwarancji zatrudnienia nie mają pracujący na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym zleceniach lub o dzieło. Jeśli uchylą się od ćwiczeń, grozi im do trzech lat pozbawienia wolności. Ale jeśli wybiorą się na nie wbrew woli pracodawcy, mogą stracić zatrudnienie. Jak dowiedział się DGP, problem ten ma być wkrótce rozwiązany.

21 maja 2015 r.

Szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać powyższe pomieszczenia, zostały określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

Ile miejsca w szatni przypada na pracownika21 maja 2015 r.

Na każdego pracownika korzystającego z szatni powinno przypadać co najmniej 0,5 mkw. wolnej powierzchni podłogi. Czy dotyczy to wszystkich pracowników znajdujących się w szatni? Szatnia przystosowana jest maksymalnie dla 40 osób, ale łącznie pracuje 60. Czy w tej sytuacji można tak przestawić zmiany, żeby było maksymalnie po 30 pracowników w szatni w tym samym czasie? Czy będzie to zgodne z przepisami?

21 maja 2015 r.

Kwota do wypłaty jest większa od kwoty wolnej, więc potrącenia można dokonać.

Jak dokonać potrąceń z zasiłku21 maja 2015 r.

Pracownica przebywała na zwolnieniu lekarskim od 17 marca do 30 kwietnia. W kwietniu otrzymała zasiłek chorobowy w wysokości 2020 zł oraz dodatek stażowy w wysokości 616 zł, który nie jest pomniejszany za okres niezdolności do pracy spowodowanej chorobą. Jednocześnie dostaliśmy informację o zajęciu wynagrodzenia za pracę i zasiłku chorobowego. Jak wyliczyć zajęcie komornicze?

21 maja 2015 r.

Pracodawca zatrudniający powyżej 20 pracowników na jednej zmianie powinien zapewnić im pomieszczenie do spożywania posiłków

W jaki sposób zapewnić jadalnię pracującym w terenie21 maja 2015 r.

Pracownicy terenowi (4 osoby) jeżdżą do pracy na tereny budów i tam wykonują prace montersko-izolacyjne. Używają materiałów o właściwościach drażniących oraz żrących. Czy przepisy obligują pracodawcę do zapewnienia higieniczno-sanitarnych warunków do spożywania posiłków? Czy pracownicy mogą je zjadać w samochodzie służbowym? Są to czterej pracownicy (czyli mniej niż 20), a więc w takim przypadku pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia pomieszczeń do spożywania posiłków, o czym mowa w przepisach.

21 maja 2015 r.

Z pozoru nieznaczna różnica w dacie zakończenia urlopu wychowawczego ma dość istotne konsekwencje dla zatrudnionych.

Planując urlop wychowawczy, roztropnie wybierz datę21 maja 2015 r.

Pracownica chce skorzystać z półrocznego urlopu wychowawczego. Planuje rozpocząć go 1 lipca 2015 r. i wrócić do pracy w styczniu 2016 r., przy czym w tym roku nie zamierza korzystać z należnego jej urlopu wypoczynkowego. Czy po powrocie do pracy będzie mogła wziąć zaległy urlop w całości?

20 maja 2015 r.

Telepraca polega na pracy poza zakładem, np. w domu telepracownika. Czy można pracować także w innym miejscu?

Jakie uprawnienia ma telepracownik20 maja 2015 r.

Przejście na telepracę nie wiąże się dla pracownika z żadnym ryzykiem. Z wyrażonej wcześniej zgody na ten sposób wykonywania obowiązków może się on bowiem wycofać. Ważne, aby zrobił to w trakcie pierwszych trzech miesięcy. Wówczas jego decyzję pracodawca musi zaakceptować

Prawo na co dzień

reklama