Prawo pracy

2 grudnia 2016 r.

Firmy angażujące zleceniobiorców, które stosują bezpłatne zakazy konkurencji, nie powinny jednak przedwcześnie zacierać rąk.

Firmy forsują bezpłatny zakaz konkurencji. To dla nich pokusa, ale i pułapka2 grudnia 2016 r.

Umowy o zakazie konkurencji to domena nie tylko stosunków pracy. Od kiedy kontrakty pracownicze straciły swój monopol jako rozwiązanie typowe dla świadczenia pracy, a przedsiębiorcy zaczęli wykorzystywać w tym celu również umowy cywilnoprawne, zwłaszcza zlecenia, zakazy konkurencji przy takich umowach zaczęły stawać się coraz bardziej popularne. I co ciekawe, zdarza się, że zleceniodawcy wykorzystują naiwność zleceniobiorców, podpisując z nimi zakazy na okres po ustaniu umowy bez wynagrodzenia. A ci ostatni, jak się okazuje, bez zastanowienia się na to godzą. To, jakie będą konsekwencje bezpłatnego ograniczenia ich działalności zawodowej, dociera do nich dopiero po czasie. Są wówczas zaskoczeni, że zabrania im się pracy u konkurencji, a jednocześnie nie daje nic w zamian.

1 grudnia 2016 r.

Można również zastrzec, że pracownik ma obowiązek zwrotu samochodu na każde żądanie pracodawcy.

Czy chory pracownik musi oddać służbowe auto1 grudnia 2016 r.

Firma udostępniła pracownikowi samochód służbowy. Z pracownikiem nie podpisano jednak umowy powierzenia pojazdu. Kwestia korzystania z aut służbowych nie jest też określona w wewnątrzzakładowych regulacjach. Czy w przypadku długotrwałej choroby pracownika firma może żądać zwrotu pojazdu?

1 grudnia 2016 r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazuje, że taki obowiązek jest nadmiernym obciążeniem biurokratycznym dla firm.

Świadectwo pracy bez pieczęci, ale za to z nowymi terminami1 grudnia 2016 r.

Żądanie zamieszczenia dodatkowych informacji w świadectwie pracy (o wysokości wynagrodzenia i uzyskanych kwalifikacjach) trzeba będzie zgłaszać nie później niż na trzy dni przed jego wydaniem. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy, sposobu i trybu jego wydawania, prostowania i uzupełniania. Ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

29 listopada 2016 r.

Po zmianie przepisów zatrudniający muszą zwrócić uwagę m.in. na poziom hałasu i drgań w miejscu pracy kobiet spodziewających się dziecka lub karmiących.

Od 2017 bezpieczniejsze warunki pracy dla matek karmiących i ciężarnych29 listopada 2016 r.

Kobiety w ciąży nie będą mogły pracować w warunkach dużej i nagłej zmiany temperatury oraz pod ziemią we wszystkich kopalniach (nawet w ramach studiów lub szkolenia). Tak wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży lub karmiących dziecko piersią. Ma ono wejść w życie 1 maja 2017 r.

26 listopada 2016 r.

Warunkiem skutecznego wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyny, jaką jest utrata zaufania, jest to, by pracownikowi można było obiektywnie przedstawić zarzut nadużycia zaufania pracodawcy

Kierownik odpowie również za nietrzeźwość swojego podwładnego 26 listopada 2016 r.

Utraciłem zaufanie do kierownika i zwolniłem go, bo wiele razy dopuszczał do pracy podwładnego zatrudnionego na stanowisku ślusarza, będącego pod wpływem alkoholu. Według mnie było to naruszenie zasad bhp oraz podstawowych obowiązków pracowniczych i mogło spowodować szkody dla firmy. Kierownik skierował do sądu sprawę o odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy. Kwestionuje utratę zaufania jako przyczynę wystarczającą do wypowiedzenia, a także to, że każdorazowo musiałby badać trzeźwość swojego podwładnego. Czy postąpiłem zgodnie z prawem? Czy sąd może mu przyznać odszkodowanie?

26 listopada 2016 r.

W przypadku zmiany warunków zatrudnienia, na którą pracownik się zgadza, strony z reguły podpisują porozumienie zmieniające.

Zmiana wymiaru etatu nie skutkuje zawarciem nowej umowy o pracę26 listopada 2016 r.

Pani Janina była zatrudniona na czas określony na cały etat. Po pewnym czasie pracodawca zmniejszył jej wymiar etatu najpierw do 1/2, a następnie do 1/3. Szef każdą zmianę umowy komunikował pracownicy ustnie, nie proponował podpisania żadnego dokumentu i nie podawał przyczyn zmniejszenia etatu. Po upływie sześciu miesięcy od ostatniej zmiany pani Janina postanowiła wystąpić do sądu, powołując się na brak pisemnej formy wypowiedzenia warunków pracy i płacy. Czy pracodawca powinien był dokonać powyższych zmian na piśmie i czy musi obawiać się ich zakwestionowania przez sąd?

Prawo na co dzień

p »

Reklama