Prawo pracy

13 lipca 2018 r.

Praca tymczasowa i sezonowa to formy zatrudnienia, które w trakcie wakacji cieszą się największym zainteresowaniem.

Poszukiwanie pracy sezonowej a ochrona danych osobowych13 lipca 2018 r.

Wyłudzenia danych osobowych to problem, z którym często spotykają się osoby zainteresowane wakacyjną pracą. W sieci pojawiają się fikcyjne ogłoszenia przyciągające atrakcyjnymi zarobkami, szczególnie młodych ludzi. Ich celem nie jest tylko skłonienie kandydatów do pracy by nadesłali swoje CV, na którym mogą znajdować się chociażby takie dane osobowe jak numer telefonu lub adres mailowy, ale również wyłudzenie od poszukujących pracy numeru konta bankowego, skanu dowodu osobistego czy też innego dokumentu zawierającego dane osobowe.

12 lipca 2018 r.

Powstał spór, sprawa trafiła do sądu. Tam rozstrzygnięcia były różne – w I instancji była pracownica przegrała, jej powództwo oddalono.

Pracownik nie zawsze będzie traktowany jak konsument12 lipca 2018 r.

Umowy o pracę czy porozumienia pracodawcy z pracownikiem mogą być interpretowane tak jak umowy konsumenckie, ale pod warunkiem, że pracodawca narzuca swoją wolę bez możliwości negocjowania. Tylko wtedy można nakazać mu udowodnienie, że prawidłowo wypłacił należności wynikające z takiego dokumentu.

12 lipca 2018 r.

Negatywne skutki może powodować również informowanie pracodawcy o nieprawidłowościach, które w rzeczywistości nie mają miejsca.

Możliwe zwolnienie z pracy za ukrywanie nieprawidłowości 12 lipca 2018 r.

Pracownicy niejednokrotnie mają wiedzę o nieprawidłowościach w firmie, ale nie chcą o tym mówić. Tymczasem mają taki obowiązek. Odmowa przekazania pracodawcy stosownych informacji uzasadnia pociągnięcie zatrudnionego do odpowiedzialności, w tym rozwiązanie umowy o pracę. Podobna sankcja dotyczy przekazywania nieprawdziwych informacji o rzekomych nieprawidłowościach.

12 lipca 2018 r.

Czy nowe regulacje o przedawnieniu wpłyną także na relacje pracodawca – pracownik?

Przedawnienie roszczeń w prawie pracy bez zmian12 lipca 2018 r.

Od 9 lipca mamy nowe zasady przedawnienia roszczeń majątkowych w prawie cywilnym. Nie obejmują one jednak żądań wynikających ze stosunku pracy. Tym samym trzyletni okres, właściwy w sprawach pracowniczych, potrwa tyle samo, ile dotychczas, a nie do końca roku kalendarzowego

5 lipca 2018 r.

Przedstawicieli powinno być co najmniej dwóch.

Jak wyznaczyć w miejscu pracy przedstawicieli pracowników?5 lipca 2018 r.

Pracodawca chce wprowadzić ruchomy czas pracy. Może to zrobić tylko we współdziałaniu z reprezentacją pracowników. W zakładzie nie działa jednak żadna organizacja związkowa. Dotychczas nie wybierano też przedstawicieli pracowników. Czy pracodawca może samodzielnie wskazać osoby, które będą reprezentować zatrudnionych? Jak inaczej może wyznaczyć przedstawicieli załogi?