Prawo pracy

30 sierpnia 2015 r.

Nie zawsze uda się wykorzystać urlop w roku kalendarzowym, na który przypadał.

Pracownik nie chce wykorzystać zaległego urlopu? Pracodawca może go ukarać30 sierpnia 2015 r.

Nie zawsze istnieje możliwość wybrania urlopu wtedy, kiedy całkowicie nam to odpowiada, niekiedy także nawał obowiązków służbowych lub trudna sytuacja firmy nie pozwalają na wykorzystanie należnego urlop w terminie, jaki nakazuje Kodeks pracy. Warto mieć jednak świadomość, że niewykorzystany urlop nie przepada, i że możemy, a nawet powinniśmy, wykorzystać go jak najszybciej.

28 sierpnia 2015 r.

Nie zawsze różna pensja oznacza dyskryminację

Kiedy różne wynagrodzenia nie stanowią dyskryminacji?28 sierpnia 2015 r.

O obowiązku równego wynagrodzenia pracowników wykonujących jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości mówi Kodeks Pracy. Co do zasady pracodawca może różnicować wysokość wynagrodzenia ale powinna ona wynikać z jasnych przesłanek i być określona, np. ze względu na staż, wykształcenie czy doświadczenie w firmie.

27 sierpnia 2015 r.

Nie ma znaczenia, czy kobieta jest w pierwszym trymestrze ciąży, czy trzecim – przez prawo traktowana jest w ten sam sposób.

Upały w pracy: Kobiety w ciąży z większymi uprawnieniami27 sierpnia 2015 r.

Pani Katarzyna jest w pierwszym trymestrze ciąży. – Pracuję w biurze, budynek jest stary, okna wychodzą na południe, w ciągu dnia panuje niewyobrażalny upał. Kilka dni temu termometr pokazał 38 stopni. Praca w takich warunkach jest prawie niemożliwa, koleżanka mdlała. Próbowałam rozmawiać z przełożonym, że dla mnie jako kobiety w ciąży niekiedy jest jeszcze trudniej wytrzymać temperaturę. Usłyszałam, że ciąża to nie kalectwo i skoro wszyscy w takich warunkach pracują, to powinnam i ja. Czy w takich sytuacjach kobiety w ciąży nie mają większych praw – zastanawia się czytelniczka.

27 sierpnia 2015 r.

Prawo do pierwszego w życiu urlopu nabywamy sukcesywnie za każdy przepracowany miesiąc

Pierwsza praca? Sprawdź, kiedy uzyskasz prawo do urlopu27 sierpnia 2015 r.

W październiku ubiegłego roku podjęłam etatową pracę. Na pierwszy kilkudniowy urlop musiałam czekać aż do końca grudnia, gdyż podobno nie należał mi się wcześniej. Nie wiem, jak wygląda sytuacja z moim wypoczynkiem w tym roku, ponieważ umowę mam tylko do końca września. Czy już teraz mogę wybrać cały przysługujący mi urlop – pyta pani Magda.

27 sierpnia 2015 r.

Tydzień z komentarzami: Zatrudnianie pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony27 sierpnia 2015 r.

Oddajemy w państwa ręce komentarz do znowelizowanych przepisów kodeksu pracy, dotyczących w szczególności zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony, wprowadzonych na mocy ustawy z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1220). Celem komentarza jest zwrócenie uwagi czytelników na najważniejsze problemy związane ze stosowaniem znowelizowanych przepisów i dostosowanie swojej praktyki do nowych regulacji oraz zapewnienie zgodności działań podejmowanych w zakresie HR z tymi regulacjami.

26 sierpnia 2015 r.

Niepłacący pracodawcy tłumaczą się najczęściej trudną sytuacją firmy czy brakiem zapłaty od kontrahentów.

PIP: Mniej zaległości w wypłacie wynagrodzeń26 sierpnia 2015 r.

Spada liczba przypadków niewypłacania wynagrodzeń za pracę. Tak wynika z ostatnich kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Jak mówi IAR rzeczniczka Danuta Rutkowska, w pierwszym półroczu tego roku liczba firm, w których inspektorzy stwierdzili niewypłacenie pensji zmniejszyła się w stosunku do roku ubiegłego o 13 procent.

26 sierpnia 2015 r.

Pracodawca będzie mógł zatrudniać podwładnego na czas określony nie dłużej niż przez 33 miesiące. Takie ograniczenie w zatrudnieniu terminowym wejdzie w życie 22 lutego 2016 r. Ustawa nowelizująca kodeks pracy w omawianym zakresie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1220) została właśnie opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Limit czasowej pracy od 22 lutego 2016 r.26 sierpnia 2015 r.

Pracodawca będzie mógł zatrudniać podwładnego na czas określony nie dłużej niż przez 33 miesiące. Takie ograniczenie w zatrudnieniu terminowym wejdzie w życie 22 lutego 2016 r. Ustawa nowelizująca kodeks pracy w omawianym zakresie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1220) została właśnie opublikowana w Dzienniku Ustaw.

25 sierpnia 2015 r.

Długość okresów wypowiedzenia różnych rodzajów umów o pracę została uregulowana w kodeksie pracy.

Wcześniejsze rozwiązanie umowy nie oznacza odszkodowania od pracodawcy25 sierpnia 2015 r.

Byłem zatrudniony na czas nieokreślony, a w połowie czerwca złożyłem wypowiedzenie – pisze pan Wojciech. – Umowa powinna się rozwiązać z końcem września, gdyż ze względu na staż pracy przysługuje mi 3-miesięczny okres wypowiedzenia. W lipcu pracodawca zaproponował mi jednak szybsze, bo już z końcem tego miesiąca, rozstanie. Zgodziłem się, bo dzięki temu mogłem mieć dłuższe wakacje. Od miesięcy obserwowałem trwające w firmie zwolnienia, którymi zostało objętych kilku moich kolegów. Większość z nich miała skrócony okres wypowiedzenia, nic na tym nie tracąc. Czy w mojej sytuacji to również jest możliwe – pyta czytelnik

25 sierpnia 2015 r.

Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe, zarówno z inicjatywy pracodawcy, jak i za jego zgodą, przysługuje płatny urlop szkoleniowy.

Studia podyplomowe bez urlopu szkoleniowego25 sierpnia 2015 r.

Zamierzam po wakacjach podjąć studia podyplomowe. Zastanawiam się więc obecnie nad wykorzystaniem urlopu – czy oszczędzać go, czy nie. Gdybym dostała zgodę pracodawcy na urlop szkoleniowy, to swobodnie mogłabym teraz wykorzystać wypoczynkowy. Szef twierdzi jednak, że szkoleniowy nie należy mi się, ale koleżanka jakiś czas temu korzystała z niego. Jak jest naprawdę – pyta pani Dagmara

25 sierpnia 2015 r.

Deputat to tylko przywilej25 sierpnia 2015 r.

Jeśli kopalnia może pozbawić pracowników prawa do otrzymywania z zakładu węgla kamiennego, to takie uprawnienia tym bardziej mogą utracić emeryci i renciści. Tak orzekł Sąd Najwyższy.

Prawo na co dzień

reklama