Prawo pracy

9 października 2015 r.

Praca w godzinach nadliczbowych


Przede wszystkim pracodawca musi dodatkowo wynagrodzić podwładnego za pracę w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz w niedzielę i święta (Kodeks pracy).


Za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikowi przysługuje zasadniczo dodatek w wysokości 50 proc. Jednak już dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia otrzyma pracownika, jeśli nadgodziny obejmują pracę w godzinach nocnych, w niedziele i święta lub w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto


Z kolei za samą pracę w godzinach nocnych pracownik otrzyma dodatkowo 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.


Natomiast osoba, która pracuje w niedzielę i święta zasadniczo ma prawo do rekompensaty w postaci dnia wolnego udzielonego do końca okresu rozliczeniowego. Dopiero gdy firma nie jest w stanie zrealizować tego obowiązku, musi pracownikowi wypłacić dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia za każdą godzinę pracy. Jak dokładnie wygląda udzielanie dni wolnych i wypłata dodatków za pracę w sobotę, niedzielę i święta, dowiesz się tutaj>>


Czas wolny lub wynagrodzenie jak za godziny nadliczbowe przysługuje też pracownikowi za dyżur pod telefonem, podczas którego zatrudniony wykonywał swoje obowiązki. >>Czytaj też: Dyżur pod telefonem nie zawsze płatny. Zobacz, kiedy dostaniesz wynagrodzenie

6 dodatków do wynagrodzenia, czyli ile faktycznie może zarobić pracownik9 października 2015 r.

Prawo do wynagrodzenia gwarantuje pracownikowi już umowa o pracę. Jego wysokość powinna być przy tym uzależniona przede wszystkim do rodzaju wykonywanej pracy, kwalifikacji pracownika oraz ilości i jakości świadczonej przez niego pracy. Jednak na ilość pieniędzy, jakie faktycznie otrzymuje pracownik, oprócz wynagrodzenia zasadniczego wpływają także różnego rodzaju dodatki, a jeżeli pracuje w budżetówce – także premie i trzynastki.

8 października 2015 r.

Dla pracownika najważniejsze jest, że jeśli ma podejrzenie, że mimo podpisanej umowy cywilnoprawnej wykonuje umowę o pracę, może w tej sprawie interweniować

Kiedy umowa zlecenie nie jest zleceniem8 października 2015 r.

Pani Kamila pracuje na podstawie umowy-zlecenia. – Zastanawiam się jednak, czy nie powinnam być zatrudniona na etacie. Co miesiąc podpisuję kolejną umowę na wykonanie takich samych obowiązków. Większość kolegów również pracuje na podstawie umowy-zlecenia. Wolę nie wchodzić na wojenną ścieżkę z pracodawcą, ale zastanawiam się, czy mogę coś z tym zrobić, gdzie sprawdzić, czy mam rację. Bo może jednak umowa-zlecenie jest w tym wypadku odpowiednia? Nie bardzo wiem, czy jest sens się kłócić, bo przecież pracodawca i tak płaci mi składki – pyta czytelniczka.

8 października 2015 r.

Zróżnicowanie regionalne płac minimalnych istnieje m.in. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Niemczech.

Czy lokalnie zróżnicowana płaca minimalna obraża konstytucję?8 października 2015 r.

PROBLEM: Od kilku lat wśród pracodawców i ekonomistów trwa dyskusja, czy minimalne wynagrodzenie powinno być zróżnicowane geograficznie. Powraca ona w związku z projektami PO i PiS wprowadzenia godzinowej płacy minimalnej. Taki postulat od pewnego czasu zgłasza m.in. Business Centre Club. Organizacja ta proponuje, aby praca minimalna była zróżnicowana w zależności od powiatu i w każdym z nich wynosiła 40 proc. średniej płacy w danym powiecie. Zdaniem BCC ułatwiłoby to tworzenie nowych miejsc pracy i zmniejszyło bezrobocie. Zdaniem związkowców z NSZZ „Solidarność” pomysł ten godzi jednak w konstytucyjną zasadę równości wobec prawa.

8 października 2015 r.

Powierzone przez zatrudniającego zadania muszą być możliwe do realizacji.

Kiedy słabe wyniki uzasadniają wypowiedzenie umowy o pracę8 października 2015 r.

Prowadzę niewielką firmę. Nie jestem zadowolony z wyników pracy jednego z moich podwładnych. Czy mogę wypowiedzieć mu angaż, wskazując jako przyczynę utrzymujące się przez dłuższy czas niskie parametry sprzedaży? Dodam, że drugi pracownik, zatrudniony na takim samym stanowisku, w porównywalnym okresie osiągnął dwukrotnie lepsze rezultaty.

8 października 2015 r.

Jeśli nie są przekraczane normy czasu pracy, to nie ma podstaw do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia.

W jaki sposób rozszerzyć obowiązki zatrudnionego o dodatkowe zadania8 października 2015 r.

Zamierzam zredukować zatrudnienie w dziale księgowości, a dla jedynego pozostałego pracownika zmienić w niewielkim stopniu zakres czynności. Chcę, aby oprócz wynagrodzeń rozliczał też faktury. W umowie o pracę nie określono szczegółowego zakresu obowiązków. Pracownik już teraz domaga się dodatkowego wynagrodzenia i twierdzi, że potrzebne jest wypowiedzenie zmieniające warunki pracy albo porozumienie zmieniające warunki. Czy ma rację? Czy może wystarczy wydanie mu polecenia dotyczącego tych nowych czynności?

7 października 2015 r.

Kapitan poprowadzi ewidencję7 października 2015 r.

Armator będzie musiał przechowywać ewidencję czasu pracy i odpoczynku marynarzy przez trzy lata od zakończenia danej podróży morskiej, a do jej prowadzenia zostanie zobowiązany kapitan statku lub osoba przez niego upoważniona. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie ewidencji czasu pracy i odpoczynku marynarzy.

7 października 2015 r.

Sąd zauważył, że kwestia cofnięcia wypowiedzenia umowy o pracę jeśli było ono podyktowane groźbą jest trudne.

Szantaż nie rozwiąże skutecznie umowy o pracę7 października 2015 r.

Pracownik, który został wprowadzony w błąd co do grożącego mu zwolnienia dyscyplinarnego nie ma korzystnej alternatywy w rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron. Jeśli został do tego zmuszony może ubiegać się o jego cofnięcie – orzekł Sąd Rejonowy w Białymstoku.

6 października 2015 r.

 Przepisy prawa pracy dokładnie precyzują, czego może żądać pracodawca od kandydatów do pracy.

Kandydat na ochroniarza musi poświadczyć niekaralność6 października 2015 r.

Jestem rencistą i chciałbym zatrudnić się w firmie ochroniarskiej. Pracodawca po rozmowie ze mną i zapoznaniu się z moimi kwalifikacjami uznał, że chętnie mnie zatrudni, ale muszę mu dostarczyć zaświadczenie o niekaralności. Czy właściciel prywatnej firmy może domagać się takiego zaświadczenia – pyta pan Mariusz z Krakowa

Prawo na co dzień

reklama