Prawo pracy

27 listopada 2015 r.

Zwolniony z pracy pracownik ma prawo i powinien poznać przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia już z pisma pracodawcy o rozwiązaniu niezwłocznym umowy o pracę.

Poradnik pracodawcy: Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia27 listopada 2015 r.

Umowa o pracę może ulec rozwiązaniu nie tylko w drodze wypowiedzenia czy na podstawie porozumienia stron. Istnieją bowiem sytuacje, w których uzasadnione jest natychmiastowe rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem. W dzisiejszym poradniku podpowiemy pracodawcom m.in. kiedy mogą oni rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia i jak należy liczyć ustawowy termin, w którym pracodawca może dokonać niezwłocznego rozwiązania umowy o pracę.

25 listopada 2015 r.

Kodeks pracy zakazuje dyskryminacji – czy to ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, czy orientację seksualną.

Półetatowiec ma takie prawa jak pracujący w pełnym wymiarze25 listopada 2015 r.

Pani Marianna pracuje na pół etatu. – Przez pierwszy rok byłam zadowolona. Ostatnio zauważam jednak, że jestem traktowana inaczej niż współpracownicy zatrudnieni na pełny etat. W ubiegłym miesiącu wszyscy w wydziale dostali podwyżkę – mnie ominęła. Moje zgłoszenia na szkolenia pozostają bez odpowiedzi. Czy mogę coś z tym zrobić – zastanawia się czytelniczka

23 listopada 2015 r.

Pracodawca nie musi używać alkomatu do badania podwładnego.

Tylko uzasadnione podejrzenie jest podstawą kontroli trzeźwości pracownika23 listopada 2015 r.

Jestem zaopatrzeniowcem, często wjeżdżam na teren różnych firm w Polsce. Ostatnio przy bramie pewnego zakładu zażądano ode mnie poddania się badaniu na zawartość alkoholu. Okazało się, że zarząd firmy wydał takie wewnętrzne zarządzenie i dotyczy ono wszystkich wchodzących na ich teren. Ponieważ odmówiłem (uważam, że badanie narusza moje prawa osobiste i obywatelskie), to nie zostałem wpuszczony i nie mogłem odebrać zamówionego towaru.

19 listopada 2015 r.

Od 1 stycznia 2016 r. wzrośnie najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób rozpoczynających działalność pozarolniczą.

Jakie świadczenia rosną z płacą minimalną od 2016 roku19 listopada 2015 r.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia pociąga za sobą podniesienie również wielu innych obowiązkowych świadczeń i należności, dla których bazą jest najniższa pensja. Stanowi ona także kwotę graniczną przy potrąceniach z należności wypłacanych pracownikowi, a w pewnych przypadkach podstawę wymiaru składek na ZUS.

Prawo na co dzień

reklama