Prawo pracy

29 stycznia 2015 r.

Ryszard Sadlik, sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach

Umowa o dzieło do podważenia29 stycznia 2015 r.

Nasza spółka z o.o. zajmuje się produkcją ram okiennych. Zatrudnia przede wszystkim osoby na umowę o pracę. W czasie zwiększonej produkcji spółka zatrudniała także osoby na podstawie umowy o dzieło do usuwania wad ram, a zwłaszcza do ich szlifowania. Umowy były zawierane na okres od miesiąca do trzech. ZUS podczas kontroli spółki uznał, że faktycznie osoby zatrudnione przy usuwaniu wad nie wykonywały żadnego dzieła, lecz były zleceniobiorcami, a spółka powinna opłacać składki na ubezpieczenia społeczne. Czy ZUS może kwestionować rodzaj umowy i czy od jego decyzji można się odwołać?

27 stycznia 2015 r.

Umowa przedwstępna to przyrzeczenie kontraktu o pracę27 stycznia 2015 r.

Znalazłam nową, atrakcyjną pracę. Zatrudniono by mnie nawet od razu, ale muszę się rozstać z dotychczasowym pracodawcą – opowiada pani Grażyna. – Obowiązuje mnie trzymiesięczny okres wypowiedzenia, moja dotychczasowa firma nie chce go skrócić. Nowy pracodawca postanowił na mnie zaczekać, ale spodziewa się, że podpiszę przedwstępną umowę o pracę. Jakie konsekwencje rodzi taka umowa.

26 stycznia 2015 r.

Spotkanie Kosiniak-Kamysza ze związkowcami i pracodawcami: Do końca kadencji nowa ustawa o Radzie Dialogu Społecznego26 stycznia 2015 r.

W spotkaniu dotyczącym nowej formuły dialogu społecznego w miejsce Komisji Trójstronnej uczestniczył minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz liderzy NSZZ "Solidarność", OPZZ i Forum Związków Zawodowych, a także szefowie Pracodawców RP, Konfederacji Lewiatan, Związku Rzemiosła Polskiego oraz Business Centre Club.

26 stycznia 2015 r.

Prof. Irena E. Kotowska, Instytut Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przewodnicząca Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk

Kotowska: bez wydzielenia urlopu tylko dla ojców nie zmienimy świadomości pracodawców26 stycznia 2015 r.

Prędzej czy później zatrudniający będą musieli dostrzec to, że ich pracownicy mają też obowiązki związane z opieką nad dziećmi lub osobami starszymi. Nie tylko zatrudniony, ale także pracodawca powinien być elastyczny - mówi w wywiadzie dla DGP Prof. Irena E. Kotowska, Instytut Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przewodnicząca Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk.

Prawo na co dzień