Prawo pracy

12 lutego 2016 r.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by zatrudnić żonę na podstawie umowy o pracę.

Pomoc w rodzinnej firmie rodzi obowiązek wobec ZUS12 lutego 2016 r.

Powszechną praktyką wśród przedsiębiorców jest zatrudnianie najbliższych członków rodziny. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę z konsekwencji, które może nieść za sobą nawet niesformalizowana pomoc żony czy syna. Taki bowiem stan faktyczny nie pozostaje obojętny dla prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych.

11 lutego 2016 r.

Nie należy jednak zapominać o tym, że w każdym takim przypadku przyczyny odstąpienia od stosowania limitów mogą być oceniane przez inspektora pracy.

Czas na wdrożenie zmian w umowach terminowych. Jak to zrobić?11 lutego 2016 r.

OPIS SYTUACJI: Firma produkcyjna International Optix sp. z o.o. działa w grupie podmiotów powiązanych. Spółka zatrudnia pracowników na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony i określony. Umowa o pracę (pierwsza umowa zawarta z danym pracownikiem) jest poprzedzana umową na okres próbny. Z uwagi na specyfikę działalności czy raczej pewnych jej obszarów (np. krótka, specyficzna linia produkcyjna) część pracowników jest zatrudniana na podstawie umów o pracę na wykonanie konkretnych zadań.

11 lutego 2016 r.

Wprowadzając od 2 stycznia 2016 r. zmiany w uprawnieniach rodzicielskich w ramach kodeksu pracy, ustawodawca dokonał również stosownych korekt w przepisach zasiłkowych.

Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą to spór o wielkość etatu11 lutego 2016 r.

PROBLEM: Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy i korzystanie z urlopu rodzicielskiego przysporzą pracodawcom wielu trudności. Przepisy nie rozstrzygają bowiem niektórych dylematów dotyczących takiego zatrudnienia. Jeden z nich dotyczy tego, czy pracownika korzystającego z obydwu tych możliwości należy traktować jak zatrudnionego na cały, czy też na część etatu. Jak się wydaje, powinien być traktowany tak, jakby był zatrudniony na część etatu, pomimo braku zmiany umowy, ale tylko pod względem płacowym. Natomiast pod względem innych warunków zatrudnienia i samego statusu pracowniczego już jako pracujący na pełen etat.

9 lutego 2016 r.

Nie ma jednego przepisu regulującego korzystanie z telefonu prywatnego podczas pracy.

Pracodawca może odebrać telefon pracownikowi i ograniczyć rozmowy w czasie pracy9 lutego 2016 r.

Jestem zatrudniona w odzieżowej korporacji handlowej. Po przyjściu do pracy musimy zdeponować telefony komórkowe we wskazanych przez szefostwo szafkach. Mamy do nich dostęp raz dziennie podczas przerwy. Jeśli jednak pójdę wtedy coś zjeść, nie mam czasu, by odebrać komórkę z depozytu – żali się pani Marlena. – Czy moja firma nie przesadza z tym zakazem? Może się przecież zdarzyć pilny telefon, a ja nie będę mogła go odebrać. Czy takie działania są zgodne z prawem i co my jako pracownicy możemy z tym zrobić – pyta czytelniczka.

9 lutego 2016 r.

Jako przyczyny nieprawidłowości PIP wymienia m.in. chęć obniżania kosztów pracy.

PIP: Firmy wciąż zastępują umowy o pracę kontraktami cywilnoprawnymi9 lutego 2016 r.

PIP alarmuje – rośnie liczba przypadków nadużywania niepracowniczego zatrudnienia. W 2015 r. nieprawidłowości w tym zakresie ujawniono w ponad 2 tys. firm, przede wszystkim z branży budowlanej, handlowej, usługowej, ochroniarskiej i przetwórstwa przemysłowego. Tylko z planowych kontroli, które objęły 2 tys. przedsiębiorstw zatrudniających 44 tys. osób na umowach cywilnoprawnych, wynika, że 26,7 proc. przeanalizowanych kontraktów ma cechy umowy o pracę.

Prawo na co dzień

reklama