Prawo pracy

19 grudnia 2014 r.

Czy muszę zgłaszać do ZUS kolejne umowy?

Rewolucja w zleceniach. Co trzeba wiedzieć o umowach teraz i po zmianach19 grudnia 2014 r.

Nowe przepisy są odpowiedzią na coraz popularniejsze formy zatrudnienia, z którymi nie wiąże się obowiązek płacenia ZUS. Dotyczą wiec one przede wszystkim członków rad nadzorczych oraz zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, czyli zlecenie, usługi, dzieło. Ich nadużywanie przez nieuczciwych pracodawców stało się w ostatnich latach prawdziwą plagą.

18 grudnia 2014 r.

Łukasz Guza, dziennikarz Gazety Prawnej

Guza: Spóźniony czas pracy18 grudnia 2014 r.

Bez wielkiego rozgłosu i w charakterystycznie biurokratycznym tonie Komisja Europejska wznowiła przegląd dyrektywy o czasie pracy. Aż prosi się zadać w tym miejscu pytanie: No i co z tego?

17 grudnia 2014 r.

Umowy-zlecenia zawierane obecnie (od 13 stycznia 2000 r.) objęte są obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi

Zleceniobiorcy muszą opłacać składki do ZUS17 grudnia 2014 r.

Słyszę ostatnio o zaostrzeniu przepisów o oskładkowaniu zleceń. Zarabiam od dawna na takiej podstawie. Firmy, z którymi współpracuję, opłacają za mnie należności do ZUS. Wydaje mi się zatem, że obecnie przepisy pozwalają na odprowadzanie składek od umowy-zlecenia, tylko zatrudniający niechętnie podpisują takie kontrakty, proponując np. umowę o dzieło – pisze pani Marta. – Proszę więc o wyjaśnienie, kiedy płaci się składki od zlecenia i czym różni się umowa-zlecenie od umowy o pracę. Czy jeśli pracuję w siedzibie zleceniodawcy i pod jego kierownictwem, to czy nie powinnam mieć umowy o pracę wraz z przywilejami zagwarantowanymi przez kodeks pracy – zastanawia się czytelniczka

16 grudnia 2014 r.

Pracodawca nie ma prawa nakazać pracownikom skorzystania w Wigilię z urlopu.

Sprawdź, kto może pracować krócej w Wigilię16 grudnia 2014 r.

Pracownik, który w Wigilię nie weźmie urlopu, jest zależny od decyzji pracodawcy - ten może skrócić czas pracy lub dać podwładnym dodatkowy dzień wolny. Szef może też umówić się z zatrudnionymi, że złożą wnioski o udzielenie zwolnienia od pracy, które odpracują w najbliższej przyszłości.

15 grudnia 2014 r.

Rolnicy nie skorzystają z pomocy antykryzysowej

Rolnicy nie skorzystają z pomocy antykryzysowej15 grudnia 2014 r.

Rolnicy indywidualni dotknięci rosyjskim embargiem nie skorzystają z pomocy antykryzysowej. Komitet Stały Rady Ministrów pracuje nad ustaleniem ostatecznej wersji projektu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Najwięcej kontrowersji budzą rozwiązania dotyczące kręgu pracodawców, którzy będą mogli skorzystać ze wsparcia od 1 lutego 2015 r.

15 grudnia 2014 r.

Abolicja obejmuje należności na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz wypadkowe z tytułu prowadzonej działalności, ale także nieopłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy.

Ostatni miesiąc na złożenie wniosku o abolicję w ZUS15 grudnia 2014 r.

Tylko do 15 stycznia przyszłego roku ZUS będzie przyjmować wnioski od przedsiębiorców o umorzenie zaległych składek ubezpieczeniowych za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. Termin ten dotyczy także osób, którym ZUS wcześniej odmówił wydania decyzji z powodu niespełnienia ustawowych warunków. Ta grupa osób ma bowiem możliwość złożenia kolejnego wniosku.

Prawo na co dzień