Prawo pracy

13 kwietnia 2017 r.

Przepisy regulujące zarówno problematykę telepracy, jak i postępowania powypadkowego nie rozstrzygają bezpośrednio powyższej wątpliwości

Postępowanie powypadkowe jest konieczne bez względu na miejsce wykonywania pracy13 kwietnia 2017 r.

Pracodawca zatrudnił pracownika w formie telepracy. Uzgodnił z nim, że miejscem wykonywania obowiązków będzie jego mieszkanie. Czy telepracownik, który uległ wypadkowi we własnym domu, ma prawo nie wpuścić do niego zespołu powypadkowego badającego okoliczności i przyczyny zdarzenia? Czy pracodawca może – chcąc uniknąć problemów związanych z prawem do prywatności telepracownika – zawrzeć z nim porozumienie, na podstawie którego wszelkie zdarzenia noszące znamiona wypadku przy pracy, do których dojdzie w miejscu zamieszkania, nie będą powodowały wszczęcia postępowania powypadkowego, a telepracownik będzie miał zakaz informowania o nich pracodawcy?

13 kwietnia 2017 r.

Wzrost oczekiwań pracodawców wobec pracowników jest oczywistością.

Firmy tracą miliony. Czas na realną odpowiedzialność pracowników za szkody13 kwietnia 2017 r.

PROBLEM: Mimo aż 96 nowelizacji kodeksu pracy ograniczenie odpowiedzialności materialnej pracownika do trzech wynagrodzeń pozostaje niezmienione już od ponad 40 lat. Tymczasem coraz częściej słyszymy o tym, jak pracownicy narażają pracodawców na ogromne, czasem nawet wielomilionowe straty. Wydaje się, że tak mogło być w opisywanej przez nas w poniedziałek sprawie spółki, która w wyniku spóźnienia się przez dyrektora departamentu prawnego z wysyłką dokumentów do sądu może być narażona na stratę 23 mln zł („Kosztowny błąd prawnika Open Finance” – DGP nr 70/2017). Ostatnio głośno było też o dwóch Polakach pracujących w fabryce samochodów marki BMW w Monachium, przez których doszło do zatrzymania linii produkcyjnej i strat w wysokości 1 mln euro. Takie przykłady można mnożyć – co potwierdzają nasi eksperci. Być może więc zmianą przepisów w tym zakresie powinna zająć się komisja kodyfikacyjna i – jeszcze przed uchwaleniem nowej kodyfikacji – zaproponować odpowiednią nowelizację dotychczasowego kodeksu.

11 kwietnia 2017 r.

Czy wyrok trybunału będzie miał wpływ na orzecznictwo polskich sądów pracy?

Można zakazać hidżabu i krzyżyka w pracy, ale nie zawsze11 kwietnia 2017 r.

Nie jest właściwe różnicowanie symboli, których dotyczyć ma zakaz, przykładowo zezwalać na noszenie krzyża katolikom, zakazując jednocześnie noszenia hidżabu wyznawcom islamu - mówi w wywiadzie dla DGP Michał Szuszczyński, radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa pracy, SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy.

10 kwietnia 2017 r.

Nowe przepisy mają ograniczyć także działalność nieuczciwych pośredników.

Od czerwca praca tymczasowa bez nadużyć10 kwietnia 2017 r.

Od 1 czerwca w gruntowny sposób zmienią się zasady pracy tymczasowej. Wtedy wejdzie w życie reforma, która m.in. uniemożliwi długotrwałe kierowanie danej osoby do pracy w tej samej firmie i wprowadzi sankcje np. za prowadzenie pośrednictwa w zatrudnieniu tymczasowym bez wpisu do rejestru agencji.

7 kwietnia 2017 r.

O potrzebie zmiany przepisów mówią dzisiaj głośno rzecznik praw obywatelskich i eksperci

Ustalenie stosunku pracy to pyrrusowe zwycięstwo. Za śmieciówki powinien odpowiadać pracodawca7 kwietnia 2017 r.

Umowy cywilnoprawne, zwłaszcza te o dzieło, często są wybierane jako swego rodzaju alternatywa dla umowy o pracę. Z reguły niesłusznie, bo najczęściej zatrudnienie ma cechy stosunku pracy, a poddanie go regulacjom prawa cywilnego jest tylko zasłoną dymną. Przy czym są przypadki, że zawarcie umowy o dzieło to wybór nie tylko pracodawcy, lecz także osoby, która ma świadczyć pracę.

Prawo na co dzień

Reklama