Prawo pracy

20 października 2016 r.

Stanowisko Sądu Najwyższego istotnie pogarsza bezpieczeństwo prawne pracodawcy.

Rozwiązanie umowy można kwestionować nawet po latach20 października 2016 r.

Pracownik ma siedem dni na wniesienie odwołania od wypowiedzenia lub 14 dni, jeśli umowę rozwiązano w trybie dyscyplinarnym. Czy w związku ze zwolnieniem może wnieść powództwo o odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego traktowania, jeśli nie odwołał się od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy we wskazanym terminie?

19 października 2016 r.

Proponowane przez firmy rozwiązania na pewno będą tematem dyskusji na forum Rady Dialogu Społecznego (RDS).

Pracodawcy: Czas na ułatwienie zatrudniania. Firmy chcą zniesienia obowiązku uzasadniania wypowiedzeń19 października 2016 r.

Ograniczenie konieczności uzasadniania wypowiedzeń oraz zmniejszenie klina podatkowego dla najmniej zarabiających to przykładowe zalecenia zmian w prawie, które postulują Pracodawcy RP. Przygotowany przez organizację „Raport o pracy” ma być wskazówką przy realizacji rządowego Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz dla komisji kodyfikacyjnej prawa pracy, która przygotowuje projekty nowego k.p.

18 października 2016 r.

Od 1 września pracodawca ma obowiązek podpisać z pracownikiem umowę jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy.

3 zmiany w prawie korzystne dla pracownika18 października 2016 r.

Wprowadzono już przepisy które - przynajmniej w założeniu - mają likwidować syndrom pierwszej dniówki i długotrwałe zatrudnianie pracowników na umowach tymczasowych. A od 2017 roku płaca minimalna pracowników rozpoczynających pracę będzie równa wynagrodzeniu dłużej zatrudnionych.

15 października 2016 r.

Część pracowników obowiązują niższe normy czasu pracy niż określone w k.p.

Jak udzielać zwolnienia na opiekę przy zmianie wymiaru etatu w trakcie roku15 października 2016 r.

Pracownik był zatrudniony od 1 stycznia do 31 maja 2016 r. w wymiarze 1/3 etatu, a od 1 czerwca jest zatrudniony na 3/4 etatu. W lutym wykorzystał 2 godziny zwolnienia na opiekę nad dziećmi z art. 188 kodeksu pracy za 2016 r. i chce nadal korzystać ze zwolnienia w godzinach, a nie w dniach. Jak należy rozliczyć wymiar przysługującego mu zwolnienia? Ile godzin do wykorzystania mu pozostało w związku ze zmianą wymiaru etatu? Jak rozliczać to zwolnienie w przypadku pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, którego dobowa norma czasu pracy wynosi 7 godzin na dobę?

14 października 2016 r.

Wprowadzenie szerokiego zakazu nepotyzmu bardzo trudno byłoby też zapisać w ustawie.

Partia to nie agencja zatrudnienia. Misiewicze muszą odejść14 października 2016 r.

Nadużycia władzy nie są, niestety, domeną tylko jednej czy niektórych partii politycznych u wielu z nas podnosi się ciśnienie, gdy słyszymy, że znajomy ministra otrzymuje intratne stanowisko w spółce państwowej, a córka i mąż posłanki zasilają szeregi pracowników agencji rządowej. Nie zawsze oczywiście przypadki zatrudnienia członków rodziny i znajomych polityków zasługują na potępienie. Jednakże w przytłaczającej większości można mieć duże wątpliwości co do tego, czy stanowisko uzyskali dzięki swym kompetencjom i doświadczeniu – zwłaszcza że często ich po prostu brak. Opinia publiczna jest tu raczej jednomyślna – z nepotyzmem i kumoterstwem w instytucjach publicznych trzeba walczyć. Tylko jak?

Prawo na co dzień

Reklama