Prawo pracy

17 stycznia 2017 r.

Agencje zatrudnienia nie będą mogły już wymieniać się pracownikami, aby omijać limit tymczasowego zatrudnienia u jednego pracodawcy użytkownika.

Ostatnie szlify reformy pracy tymczasowej17 stycznia 2017 r.

Resort pracy przedstawił projekt nowelizacji ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych w wersji na Radę Ministrów. W najbliższych tygodniach przyjmie go rząd, a później trafi do Sejmu. Po prawie trzech latach konsultacji prace legislacyjne nad omawianymi zmianami zostaną wreszcie sfinalizowane.

16 stycznia 2017 r.

Świadectwa pracy bez pieczątki, ale bezpieczne16 stycznia 2017 r.

Pracodawca nie musi już opatrywać świadectwa pracy pieczęcią. Wymóg taki został usunięty ze wzoru omawianego dokumentu załączonego do rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. poz. 2292). Weszło ono w życie 1 stycznia 2017 r.

13 stycznia 2017 r.

Zaproponowana zmiana wychodzi naprzeciw oczekiwaniom byłych pracowników.

Prezydent: Orzeczenie sądu zamiast świadectwa pracy. Eksperci: Zmiana pomocna, ale czy niezbędna13 stycznia 2017 r.

Kancelaria Prezydenta RP przygotowała projekt nowelizacji kodeksu pracy, który zmienia m.in. przepisy dotyczące wydawania świadectw pracy. To już kolejna propozycja modyfikacji tej ustawy w ostatnim czasie. Nowe projekty zmieniające przepisy prawa pracy pojawiają się wręcz jak grzyby po deszczu, choć komisja kodyfikacyjna przygotowuje już zupełnie nowy kodeks.

Prawo na co dzień

Reklama