Prawo pracy

24 sierpnia 2014 r.

Zadaniem przedsiębiorcy jest zbilansowanie kontraktów, czyli zachowanie dotychczasowego poziomu rentowności firmy.

Nie można zbyt szybko wprowadzić składek ZUS w umowach zleceniach24 sierpnia 2014 r.

Zbyt szybkie wprowadzanie składek ZUS w umowach zleceniach może zaowocować negatywnym wpływem na rynek pracy. Na skutki pospiesznej reformy narażone są przede wszystkim osoby zatrudnione w sektorze: „administrowanie i działalność wspierająca” – wynika z ekspertyzy Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych (WISE Institute) przygotowanej na zlecenie Konfederacji Lewiatan.

22 sierpnia 2014 r.

Brak przeszkolenia zatrudnionych przy pracach sezonowych często wykrywany jest przy okazji badania innych nieprawidłowości.

Szkolenie bhp także przy zleceniach22 sierpnia 2014 r.

Firmy przyjmujące osoby na zlecenie do prac sezonowych często zapominają, że im również – podobnie jak zatrudnionym na podstawie umowy o pracę – należy zapewnić przeszkolenie bhp. Przypomina im o tym Państwowa Inspekcja Pracy, która sprawdza wypełnienie tego obowiązku.