Prawo pracy

30 lipca 2015 r.

Przyjmuje, że do kosztów, które pracodawca ma obowiązek zwrócić, należą m.in. wydatki poniesione „z góry” np. na zakup wczasów czy wycieczki. Jednak nie całość opłaty, a tylko za czas pobytu niewykorzystanego z powodu odwołania.

Zostałeś odwołany z urlopu? Szef musi ci zapłacić30 lipca 2015 r.

Pracownik z rodziną (żona i dwoje dzieci w wieku 2 lata i 3,5 roku) wyjechał na dwutygodniowe wczasy do Egiptu. Po kilku dniach pobytu został odwołany z urlopu. Wbrew sugestiom pracodawcy, że wezwanie dotyczy tylko jego i nie powinno wpłynąć na wypoczynek reszty rodziny, razem z pracownikiem do Polski wróciły żona i dzieci. Małżonkowie uznali bowiem, że jednej osobie trudno będzie zapewnić odpowiednią opiekę dwóm małym dzieciom. Czy pracodawca musi zwrócić pracownikowi całą kwotę wydaną przez niego na zakup wczasów? Czy dotyczy to także kosztów poniesionych na wypoczynek jego rodziny? Czy zwrotowi podlegają koszty zakupionego specjalnie na tę okazję sprzętu do nurkowania.

30 lipca 2015 r.

Ubezpieczenie wypadkowe nie działa tak, jak wykupione na rynku prywatnym ubezpieczenie NNW.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy i od organu rentowego, i od płatnika30 lipca 2015 r.

Mój pracownik wskutek nieszczęśliwego wypadku doznał uszczerbku na zdrowiu, ponieważ utracił część prawego kciuka podczas pracy przy maszynie na hali produkcyjnej. Czy przysługuje mu jakieś odszkodowanie z ubezpieczenia wypadkowego? Jeśli tak, to kto i w jakim trybie ma je wypłacić – czy ZUS, czy ja jako pracodawca? Obawiam się, że pracownik będzie chciał udowodnić, że wypadek zdarzył się z mojej winy, i domagać się wysokiej kwoty.

29 lipca 2015 r.

W pewnych przypadkach pracodawca może rozwiązać umowę z winy pracownika bez wypowiedzenia.

Wypicie "służbowej" lampki nie oznacza natychmiastowej dyscyplinarki29 lipca 2015 r.

W siedzibie firmy pojawił się zagraniczny kontrahent – opowiada pan Krzysztof. – Wypiliśmy po lampce koniaku. Gdy odprowadzałem go do taksówki, potrącił mnie samochód. W szpitalu okazało się, że mam złamaną nogę, a na dodatek wyszło na jaw, że jestem nietrzeźwy. Dowiedział się o tym mój szef, a on nie znosi, gdy ktoś pije w pracy. Czy mogę obronić się przed zwolnieniem, tłumacząc szczególnymi okolicznościami? I czy otrzymam świadczenia z ZUS – pyta czytelnik

28 lipca 2015 r.

Sądy, badając, czy pracodawca złym traktowaniem doprowadził pracownika do rozstroju zdrowia, powinien wziąć pod uwagę profesję, jaką wcześniej wykonywał podwładny. Osoby służące np. w wojsku muszą cechować się silną osobowością i odpornością na stres. A to oznacza, że taka osoba w ciągu kilku tygodni nie powinna doznać rozstroju zdrowia. Tak orzekł Sąd Najwyższy.

Niektórzy pracownicy powinni być bardziej odporni na mobbing28 lipca 2015 r.

Sądy, badając, czy pracodawca złym traktowaniem doprowadził pracownika do rozstroju zdrowia, powinien wziąć pod uwagę profesję, jaką wcześniej wykonywał podwładny. Osoby służące np. w wojsku muszą cechować się silną osobowością i odpornością na stres. A to oznacza, że taka osoba w ciągu kilku tygodni nie powinna doznać rozstroju zdrowia. Tak orzekł Sąd Najwyższy.

26 lipca 2015 r.

Urzędnicy


Ograniczenie liczby urzędników w Polsce oraz przysługujących im przywilejów było obiecywane wielokrotnie. Jednak zatrudnienie w administracji dalej rośnie, a praca w urzędzie nadal opłaca się ze względu na dobre warunki zatrudnienia i wynagrodzenia.


Przede wszystkim czas pracy urzędników jest stały i poza szczególnymi przypadkami większość z nich pracuje maksymalnie osiem godzin dziennie. Zazdrość innych pracowników wzbudza jednak wynagrodzenie urzędników. Nie tylko na zakończenie pracy mogą oni liczyć na wyższą odprawę emerytalną (szczegółów dowiesz się tutaj>>), ale do pensji zasadniczej przysługuje im szereg dodatków: za wieloletnią pracę, tzw. dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny, jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.


Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 5 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego przysługuje pracownikowi samorządowemu po pięciu latach pracy. Wzrasta on o jeden procent za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.


Urzędnik może też otrzymać nagrodę jubileuszową, która po 20 latach pracy stanowi 75 proc. wynagrodzenia miesięcznego, po 25 - 100 proc., po 30 - 150 proc., po 35 - 200 proc., po 40 - 300 proc., a po 45 - 400 proc. wynagrodzenia miesięcznego.


Pracownicy samorządowi dostają też dodatek specjalny, któremu w służbie cywilnej odpowiada dodatek zadaniowy, przyznawany za wykonanie dodatkowych, powierzonych przez pracodawcę zadań, których nie przewiduje zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy.


Ponadto na koniec roku bezpośredni przełożony może też przyznać urzędnikowi nagrodę na koniec roku z pieniądze, które nie trafiły na pensje z różnych względów - dzieje się tak na przykład, gdy urząd nie decyduje się na zatrudnienie pracownika na zastępstwo lub jeśli pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim trwającym dłużej niż 33 dni, bowiem zasiłek chorobowy wypłaca mu wtedy ZUS, a urząd nie musi wypłacać świadczeń. Osoby z taką grudniową nagrodą korzystają podwójnie, ponieważ wzrasta im automatycznie wysokość trzynastki.


Wynagrodzenie urzędników niewiele ma wspólnego z jakością ich pracy>>

Urzędnicy, nauczyciele i rolnicy: Zobacz, jakie przywileje mają pewne grupy w Polsce26 lipca 2015 r.

Nie tylko Grecja przyznała pewnym grupom pracowników szerokie (i często kontrowersyjne) przywileje pracownicze. Także w Polsce istnieją - przez wielu zresztą uważane za relikty odziedziczone po PRL-u - różnego rodzaju ulgi, zwroty czy też specjalne uprawnienia. Ich likwidacja spotyka się zazwyczaj z silnym oporem uprzywilejowanych grup wspieranych przez związki zawodowe, dlatego wielu polskich pracowników nadal otrzymuje te bonusy. Sam sprawdź jakie.

25 lipca 2015 r.

Choć w wielu krajach zapewnianie specjalnych warunków pracownikom w trakcie upałów stosowanych jest wedle uznania, w Polsce wymienione obowiązki dotyczą zasad BHP i są uregulowane prawnie.

Upały najlepiej przetrwać w pracy?25 lipca 2015 r.

Za oknem temperatury przekraczają 30 stopni. To znak, że jesteśmy w środku lata i mamy do czynienia z najgorętszym okresem roku. W takich okolicznościach praca może stać się zdwojonym wyzwaniem, ale również miejscem schronienia przed upałem. W tych dniach zarówno Polacy jak i Europejczycy mają specjalne prawa. Włosi, Grecy czy Hiszpanie korzystają ze sjesty, a polscy pracownicy powinni mieć zapewniony dostęp do napojów, klimatyzacji lub wentylatorów. Brak organizacji tych warunków może dla pracujących skutkować utratą zdrowia, a dla firm będzie się wiązać z karami finansowymi i odpowiedzialnością przed sądem.

23 lipca 2015 r.

Kto ma wybór, sam decyduje o swoich uprawnieniach23 lipca 2015 r.

TEZA: Wybranie przez pracownika ze względu na jego interes jednej z przysługujących mu rozłącznie opcji, z których każda kształtuje w różny sposób prawa tej samej grupy pracowniczej, wyklucza uznanie, że wynikająca z tego wyboru dyferencjacja uprawnień jest wynikiem zastosowania przez pracodawcę niedozwolonego (dyskryminującego) kryterium.

Prawo na co dzień

reklama