Prawo pracy

1 lipca 2015 r.

Dobro służby może uzasadniać zwolnienie celnika1 lipca 2015 r.

Po kilkuletniej przerwie spowodowanej m.in. sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem celniczka powróciła do służby. Jednak po czterech dniach pracy przedstawiła zwolnienie lekarskie. Od tego czasu jest nieobecna w pracy z powodu choroby nieprzerwanie przez 466 dni. Absencja ta dezorganizuje pracę innych funkcjonariuszy. Czy celniczka może być zwolniona ze służby?

30 czerwca 2015 r.

Bez inwestycji w dialog w Polsce kapitału społecznego brakuje i będzie brakować

Baczewski: Nowe otwarcie w dialogu społecznym30 czerwca 2015 r.

W ubiegłym tygodniu Sejm rozpatrzył projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. To kolejny kamień milowy na drodze do nowego otwarcia w dialogu społecznym. W ostatnim czasie ukazało się kilka artykułów kwestionujących znaczenie kompromisu, który wypracowali rząd, pracodawcy i związkowcy.

28 czerwca 2015 r.

Francja


Każdemu pracownikowi we Francji przysługuje 2,5 dnia płatnego urlopu za każdy przepracowany miesiąc, co razem daje 30 dni roboczych (5 tygodni) w roku urlopowym. Przy czym 24 dni robocze urlopu mogą być wykorzystane nieprzerwanie, pozostałe powinny być wzięte w innym okresie. 


Natomiast najkrócej urlop może trwać 12 dni - musi też zostać udzielony pomiędzy 1 maja a 31 października.

Polacy nie odpoczywają tak długo. Zobacz, jaki urlop przysługuje w innych państwach28 czerwca 2015 r.

Urlopy wypoczynkowe jako instytucja prawa pracy pojawiły się dopiero na przełomie lat 20. i 30. XX wieku. Jednak od tego czasu większość państw na świecie wprowadziła do swojego ustawodawstwa ten przywilej pracowniczy, w tym wszystkie państwa europejskie. Jak na tle Unii Europejskiej pod względem długości urlopu wypada Polska? Sprawdź w naszej galerii.

26 czerwca 2015 r.

Kodeks chroni przed utratą zatrudnienia pracowników w okresie usprawiedliwionej nieobecności.

Długotrwała nieobecność pracownika grozi utratą zatrudnienia26 czerwca 2015 r.

Pani Marzena w ubiegłym roku zmieniła pracę. – Niestety, zbiegło się to w czasie z pogorszeniem mojego stanu zdrowia. Zaczęłam chorować, dostawałam coraz dłuższe zwolnienia lekarskie. Przełożony był wyrozumiały, nie robił problemów, niedawno jednak usłyszałam, że jestem pierwsza w kolejności do zwolnienia, właśnie ze względu na częste nieobecności. Zastanawiam się, czy jest to zgodne z prawem. Jestem ciężko chora, nie opuszczam pracy bez powodu – martwi się czytelniczka.

25 czerwca 2015 r.

Nawiązując stosunek pracy, pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę.

Czy drzemka w czasie pracy uzasadnia rozstanie z pracownikiem25 czerwca 2015 r.

Pracuję w zakładzie produkcyjnym w trybie zmianowym. Wskutek zmęczenia zdarzyło mi się przysnąć na ok. 20 minut podczas nadzoru nad maszyną, a to z kolei spowodowało usterki w wyprodukowanym towarze. Świadkiem zdarzenia był przełożony – kierownik produkcji, który zgłosił to do prezesa, a ten wypowiedział mi umowę o pracę z okresem trzymiesięcznym. Jako powód wskazano naruszenie regulaminu pracy. Czy takie zdarzenie uzasadniało wypowiedzenie umowy?

Prawo na co dzień

reklama