Prawo pracy

25 listopada 2014 r.

Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

Komu przysługuje i ile wynosi odprawa emerytalna25 listopada 2014 r.

Pracownikowi, który przechodzi na emeryturę lub rentę pracodawca musi wypłacić jednorazowe świadczenie pieniężne. Odprawa emerytalno-rentowa przysługuje w wysokości odpowiadającej jednomiesięcznemu wynagrodzeniu, niezależnie od stażu pracy danej osoby w firmie.

Prawo na co dzień