Prawo pracy

29 lipca 2016 r.

W żadnym akcie prawnym ustawodawca nie wskazał innych obowiązków pracodawcy w związku z upałami, może on jednak uregulować tę kwestię samodzielnie, na przykład w regulaminie zakładu pracy

Upały a obowiązki pracodawcy względem pracowników29 lipca 2016 r.

Upały mogą zdezorganizować funkcjonowanie firmy, a na pewno mają wpływ na sposób i jakość pracy zatrudnionych w niej osób. Jak można usprawnić działanie przedsiębiorstwa w lecie, a więc jak zorganizować pracę w trakcie upałów? Przeczytaj i dowiedz się, jakie obowiązki spoczywają wtedy na pracodawcy.

29 lipca 2016 r.

Ile można było zarobić w 2015 r. (roczne wynagrodzenie brutto)

Nowa ustawa kominowa: Koniec z fikcyjnymi limitami29 lipca 2016 r.

Ustawa z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2099; dalej: ustawa z 2000 r.) ma już ponad 16 lat. Mimo kilkunastu nowelizacji była stale krytykowana, głównie dlatego, że dawała jedynie iluzję kontroli nad wynagrodzeniami osób sprawujących najwyższe funkcje w niektórych podmiotach publicznych. Istotnie, wyjście spod działania jej przepisów nie było szczególnie skomplikowane. W tym celu wystarczyło zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania w ramach prowadzonej przez zarządzającego działalności gospodarczej oraz zapewnić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Osoba wykonująca swoje obowiązki na podstawie takiego właśnie kontraktu menedżerskiego i odpowiednio ubezpieczona nie była już objęta określonym w ustawie limitem wynagrodzenia.

27 lipca 2016 r.

Pełnomocnik pracodawcy wniósł skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

NSA: Pracownik może przegrać sprawę o nadgodziny, jeśli sąd nie odniesie się do zarzutów pracodawcy27 lipca 2016 r.

Pracownik może przegrać sprawę o nadgodziny i inne roszczenia, jeśli sąd apelacyjny w niewystarczający sposób odniósł się do zarzutów pracodawcy. Tak wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego. Do obowiązków pracowniczych kobiety należała sprzedaż towarów, dbałość o zamówienia oraz – w razie potrzeby – wyjazd po towar.

26 lipca 2016 r.

Nadmierny wysiłek powinien być przy tym oceniany przy uwzględnieniu indywidualnych właściwości pracownika i okoliczności, w jakich wykonywana jest praca.

Zawał serca można uznać za wypadek przy pracy26 lipca 2016 r.

Mój kolega, pracownik działu IT, przez długi czas pracował po kilkanaście godzin na dobę. Pracodawca wyznaczył go na koordynatora projektu, który wskutek zaniedbań poprzednika nie został ukończony w terminie. Oczekiwał, że kolega szybko go zamknie, bo firmie z tytułu opóźnienia groziły kary umowne, więc pracował pod ogromną presją przełożonych. Pod koniec trzeciego tygodnia doznał zawału. Czy zostanie to uznane za wypadek przy pracy – pyta zmartwiony pan Wiktor.

26 lipca 2016 r.

ZUS zakwestionował umowę o dzieło, uznając, że przedsiębiorca musi zapłacić składki na ubezpieczenie społeczne.

ZUS nie może kwestionować każdej umowy o dzieło26 lipca 2016 r.

Dostarczenie wykonawcy dzieła materiału niezbędnego do wykonania zamówionego urządzenia, a także kontrolowanie postępów robót nie przesądzają o oskładkowaniu umowy. Tak uznał Sąd Najwyższy, który uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez sąd apelacyjny.

22 lipca 2016 r.

Pokemon GO

Czy za granie w Pokemon Go można zostać zwolnionym z pracy?22 lipca 2016 r.

Sukces Pokemon Go wywołał nieoczekiwane konsekwencje na rynku pracy. Wszystko dlatego, że wirtualny świat Pokemonów może wpłynąć, i to nie zawsze pozytywnie, na relację pracownik – pracodawca. Niektórzy gracze zostają wciągnięci w kuszący świat augmented reality (pol. rzeczywistość rozszerzona) na tyle, że trudno im oddzielić obowiązki trenera Pokemonów od obowiązków w realnym świecie.

Prawo na co dzień

reklama