Prawo pracy

21 lipca 2014 r.

W swojej opinii rzecznik generalny podkreślił, że nadmierna waga nie została wyraźnie wskazana w prawie UE jako zakazana przyczyna dyskryminacji.

Otyłość nie może być przyczyną zwolnienia21 lipca 2014 r.

Jeśli waga ciała w oczywisty sposób utrudnia udział w życiu zawodowym, może zostać uznana za niepełnosprawność. Dyskryminacja ze względu na tę ostatnią jest zakazana, więc pośrednio niedozwolone jest też nierówne traktowanie w zatrudnieniu ze względu na skrajną otyłość. Tak wynika z opinii Niilo Jääskinena, rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w sprawie C-354/13.