Prawo pracy

23 lipca 2014 r.

Dwa razy więcej osób na zlecenie niż na etacie. Gdzie najbardziej popularne są umowy śmieciowe?23 lipca 2014 r.

Mała firma potrafi zatrudniać dwa razy więcej osób na zlecenie niż na etacie. Wczoraj posłowie z sejmowej komisji ds. kontroli państwowej zapoznali się z informacją PIP o ubiegłorocznych wynikach kontroli zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy. W 2013 r. inspektorzy skontrolowali 501 zakładów, z których wpłynęły skargi od zatrudnianych w nich osób na podstawie takich kontraktów.

21 lipca 2014 r.

W swojej opinii rzecznik generalny podkreślił, że nadmierna waga nie została wyraźnie wskazana w prawie UE jako zakazana przyczyna dyskryminacji.

Otyłość nie może być przyczyną zwolnienia21 lipca 2014 r.

Jeśli waga ciała w oczywisty sposób utrudnia udział w życiu zawodowym, może zostać uznana za niepełnosprawność. Dyskryminacja ze względu na tę ostatnią jest zakazana, więc pośrednio niedozwolone jest też nierówne traktowanie w zatrudnieniu ze względu na skrajną otyłość. Tak wynika z opinii Niilo Jääskinena, rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w sprawie C-354/13.