Prawo pracy

29 września 2016 r.

Niejako na marginesie głównych nowości dotyczących wymienionych umów cywilnoprawnych pojawiły się także bardzo istotne zmiany dotyczące pracowników

Ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę [KOMENTARZ]29 września 2016 r.

Od początku 2017 r. przy umowach-zleceniach oraz umowach o świadczenie usług, do których stosowane są przepisy o zleceniu, obowiązywać będzie minimalna stawka godzinowa. Wprowadzi ją ustawa z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1265, dalej: ustawa nowelizująca albo nowelizacja).

29 września 2016 r.

Konieczność wypłaty wynagrodzenia do końca prawidłowo ustalonego terminu obowiązywania umowy nie wymaga żadnej interwencji pracownika

Prawidłowe zakończenie zatrudnienia bez odwołania29 września 2016 r.

20 września pracodawca wręczył zatrudnionemu wypowiedzenie umowy zawartej na czas nieokreślony. Wskazał jednocześnie w jego treści, że trzymiesięczny okres wypowiedzenia zakończy się 20 grudnia i w tym dniu dojdzie do rozwiązania kontraktu. Czy pracownik powinien się odwołać od takiego wymówienia jako błędnie określającego termin zakończenia zatrudnienia?

27 września 2016 r.

Zmianowa organizacja czasu pracy wymaga od pracodawcy określenia rozkładu czasu pracy w harmonogramach sporządzanych na dany okres rozliczeniowy.

Szef nie ma dowolności w dysponowaniu czasem pracownika27 września 2016 r.

Mąż pracuje po 12 godz. na zmiany jako dozorca w zamrażalni. Martwię się o niego, bo jest po sześćdziesiątce, do tego schorowany, więc praca w nocy mu nie służy. Obecnie jest jeszcze gorzej. Blisko od miesiąca jeden z pracowników choruje i zamiast w czterech pracują we trzech. Mąż w zasadzie chodzi do pracy codziennie: dziś wrócił po nocy, jutro idzie na dzień, a pojutrze znów na noc, potem na dzień itd. I zawsze po 12 godzin. Tak ma być w zasadzie do odwołania, gdyż trwa sezon owocowy. Czy jest to zgodne z prawem, czy nie powinien mieć więcej wolnego – pyta pani Monika.

22 września 2016 r.

Polska firma budowlana wypłaci pensje pracownikom zagranicznego kontrahenta22 września 2016 r.

Od lipca tego roku polska firma budowlana korzysta przy budowie osiedla mieszkaniowego z usług podwykonawcy, który ma siedzibę w Bułgarii. Firmy budowlane nie zawarły ze sobą pisemnej umowy, gdyż w przeszłości często ze sobą współpracowały i kooperacja układała się dobrze. Podwykonawca delegował do Polski swoich pracowników – obywateli Bułgarii. Z uwagi na duże opóźnienia w budowie spółka bułgarska dodatkowo zatrudniła też nielegalnie Ukraińców, aby szybciej ukończyć budowę. Na początku września okazało się, że firma jest niewypłacalna i nie zapłaciła wynagrodzeń swoim pracownikom – Bułgarom i Ukraińcom. Czy jej pracownicy mogą teraz pozwać polskiego wykonawcę o ich zapłatę?

22 września 2016 r.

To na wykonawcy będzie ciążył obowiązek przedstawienia sposobu i podstawy wyliczenia zmiany wynagrodzenia.

Stawka godzinowa: Mogą być kłopoty przy zamówieniach publicznych22 września 2016 r.

Już od 1 września 2016 r. obowiązują przepisy nowelizacji m.in. w części dotyczącej umów o zamówienie publiczne. W postępowaniach o zamówienie publiczne wszczętych i prowadzonych od 1 września 2016 r., w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy zamawiający muszą więc określić warunki zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy, jeśli zmieni się minimalna stawka godzinowa ustalona na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

21 września 2016 r.

Gdy ma się zlecenie zawarte z własnym pracodawcą, a zatem etat plus zlecenie, nie ma wątpliwości.

Składki trzeba zapłacić i od zlecenia, i od umowy o dzieło21 września 2016 r.

Mam umowę o dzieło na niewielką sumę. Teraz okazało się, że będę miał więcej obowiązków, ale – z tego, co wiem – nie mogą one być objęte umową tego samego rodzaju, ponieważ nie mieszczą się w pojęciu dzieła. Powinna to być umowa-zlecenie – pisze pan Łukasz. – Jak zatem będą odprowadzane składki od dwóch różnych umów i czy mam na to jakikolwiek wpływ.

20 września 2016 r.

Sądy pracy nakazują pracownikom wykorzystanie zaległego urlopu w terminie, który wskaże pracodawca, z zachowaniem granicy 30 września

Zaległy urlop trzeba wykorzystać do końca września20 września 2016 r.

Mam jeszcze niewykorzystany urlop z ubiegłego roku. Nazbierało mi się sporo dni, bo mieliśmy trudny okres w firmie i moja obecność była niezbędna. Poza tym planuję w lutym odwiedzić rodzinę w Australii i na tę długą i drogą podróż chciałbym mieć więcej czasu. Tymczasem wezwano mnie do kadr i powiedziano, że muszę wykorzystać zeszłoroczny urlop do końca września. Czy pracodawca ma prawo przymusić mnie do tego – zastanawia się pan Andrzej.

Prawo na co dzień

Reklama