Prawo pracy

16 marca 2018 r.

Podstawę nagrody tworzy się w zależności od rodzaju składników wynagrodzenia.

Jak obliczyć nagrodę jubileuszową, gdy zmieniają się zasady wynagradzania16 marca 2018 r.

Pracownica urzędu gminy pod koniec marca br. nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy. Zgodnie z przyjętym terminem wypłata nagrody nastąpi 5 kwietnia razem z wynagrodzeniem za marzec. Problem w tym, że do końca marca miała przyznany dodatek specjalny za pracę nad projektem unijnym w wysokości 800 zł. Otrzymuje też zmienną premię regulaminową w wysokości od 5 do 25 proc. płacy zasadniczej. Od 1 kwietnia dodatku specjalnego już nie będzie. Ponadto zmianie ulegną zasady wypłaty niektórych należności. Zamiast premii regulaminowej od 1 kwietnia będzie wypłacana premia uznaniowa (nagroda), zależna od decyzji pracodawcy. Od tego miesiąca pracownicy wrośnie też dodatek stażowy z 19 do 20 proc. wynagrodzenia. Stawka zasadnicza wynagrodzenia wynosi 3400 zł. Jak obliczyć podstawę nagrody z uwzględnieniem, że w lutym pracownica chorowała przez 5 dni i otrzymała wynagrodzenie chorobowe?

15 marca 2018 r.

W omawianej sprawie pracodawca nie przeczy, że świadczenie z tytułu diet za podróże służbowe przysługiwało byłemu pracownikowi.

Nakaz wypłaty spornej kwoty od inspekcji pracy tylko w sprawach oczywistych15 marca 2018 r.

Prowadzę firmę przewozową. Okręgowy inspektor pracy nakazał mi wypłacić jednemu z kierowców 2 tys. zł. Kwotę tę wcześniej potrąciłem mu z diet za podróże służbowe za szkody, które wyrządził w służbowym aucie. W tej sprawie toczy się odrębny proces sądowy (dysponuję oświadczeniem pracownika, że będzie ponosił koszty szkód). Czy inspekcja mogła wydać nakaz, skoro toczy się spór?

Reklama