Prawo pracy

8 września 2018 r.

Zatrudniony, formułując negatywne opinie wobec pracodawcy lub jego przedstawicieli, nie może działać w sposób pochopny i kierować się niesprawdzonymi informacjami.

Pracownicy coraz śmielej krytykują pracodawców. Ale nie mogą tego robić bez żadnych ograniczeń8 września 2018 r.

W ostatnich latach rynek pracy uległ znaczącym przemianom. Część pracodawców ma problemy ze znalezieniem wykwalifikowanych kadr. Zmiany społeczne, rosnące PKB, spadające bezrobocie, zwiększające się wynagrodzenia czy wreszcie konkurencja pomiędzy pracodawcami sprawiają, że zmienia się również mentalność pracowników. Zatrudnieni w coraz bardziej otwarty sposób wyrażają swoje opinie na temat pracodawców. Coraz częściej opinie te nie są przychylne dla zatrudniających, a niekiedy mają postać bardzo ostrej krytyki. Czy pracownik ma prawo krytycznie wypowiadać się o swojej pracy, przełożonym czy też koleżankach i kolegach z zespołu?

6 września 2018 r.

Zasadą jest, że pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie

Po pobycie podwładnego w szpitalu za granicą konieczne jest przeprowadzenie badań kontrolnych6 września 2018 r.

Pracownik podczas korzystania z sześciotygodniowego urlopu wypoczynkowego na pięć tygodni trafił do szpitala znajdującego się poza granicami Polski. Pracodawca dowiedział się o tym przez przypadek. Czy w takiej sytuacji istnieje konieczność skierowania pracownika na badania kontrolne, skoro formalnie nie została orzeczona czasowa niezdolność do pracy z powodu choroby – ponieważ pobyt w zagranicznym szpitalu wypadał w okresie, w którym pracownik nie świadczył pracy?

6 września 2018 r.

W jaki sposób w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia określić termin ewentualnego odstąpienia od niej?

Poradnia kadrowa: Czy sześciotygodniowe nękanie pracownika może mieć znamiona mobbingu6 września 2018 r.

Kiedy uraz głowy spowodowany omdleniem będzie uznany za wypadek przy pracy?Czy prezesowi zarządu sp. z o.o. można wypowiedzieć umowę w pierwszym dniu urlopu?W jaki sposób w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia określić termin ewentualnego odstąpienia od niej?Czy sześciotygodniowe nękanie pracownika może mieć znamiona mobbingu?

6 września 2018 r.

Zmiany w bhp: Wózki transportowe i czynniki szkodliwe6 września 2018 r.

W sierpniu weszły w życie dwa nowe rozporządzenia regulujące zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Pierwsze zmienia zasady wydawania uprawnień do obsługi wózków jezdniowych, używanych w transporcie wewnętrznym zakładów pracy. Drugie wprowadza nową listę dopuszczalnych poziomów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.