Prawo pracy

5 marca 2015 r.

W interesie pracodawcy jest to, aby zakaz przekazywania informacji służbowych na własne prywatne konto wprowadzić do regulaminu wewnętrznego.

Czy za służbowe e-maile na prywatnym koncie grozi dyscyplinarka5 marca 2015 r.

Po kontroli korespondencji w firmie okazało się, że jeden z pracowników wielokrotnie przesyłał na prywatnego mejla materiały, w tym handlowe (np. poufne bazy klientów). W firmie nie ma żadnych uregulowań w zakresie wysyłki poczty na mejla prywatnego. Kilka razy się zdarzyło, że przełożeni wysyłali pracownikowi mejle na pocztę prywatną, aby ten pracował w domu, np. w czasie choroby. Czy jest podstawa, aby rozwiązać z nim umowę o pracę bez wypowiedzenia?

5 marca 2015 r.

Jak rozliczyć prywatny użytek samochodu służbowego, gdy wypłata jest w następnym miesiącu5 marca 2015 r.

Począwszy od stycznia, pracownikom korzystającym z samochodu służbowego w celach prywatnych doliczamy do przychodu kwotę 250 zł lub odpowiednio 400 zł i od tej wartości naliczamy składki ZUS oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Zgodnie z wdrożoną u nas „polityką samochodową” pracownicy są zobowiązani do pokrywania z własnych środków kosztów paliwa czy opłat za autostrady na potrzeby jazd prywatnych. Jednocześnie w sytuacji, gdy pracownik zostanie zatrudniony lub zwolniony w trakcie miesiąca, a tym samym wykorzystuje samochód służbowy w celach prywatnych przez niepełny miesiąc, wartość przychodu ustalamy jako 1/30 z kwoty 250 lub 400 zł za każdy dzień wykorzystywania samochodu na własne potrzeby zatrudnionego.

5 marca 2015 r.

Wolne na opiekę nad dziećmi bez kontroli5 marca 2015 r.

Zwolnienie od pracy z tego tytułu przysługuje w wymiarze 2 dni w ciągu roku kalendarzowego. I to niezależnie od tego, w którym miesiącu rozpoczęto pracę. Nie ma znaczenia także wymiar czasu pracy. A pracodawca nie może sprawdzić, czy pracownik korzysta ze zwolnienia zgodnie z przeznaczeniem.

5 marca 2015 r.

Czy w przypadku pracodawców z sektora prywatnego taka sytuacja byłaby dopuszczalna?

Angaż dla p.o. z dyskryminacją w tle5 marca 2015 r.

W DGP nr 37/2015 w tekście „Pełniący obowiązki prezes wystarczy do rządzenia” pisaliśmy o tym, że Urząd Zamówień Publicznych nie ma szefa. Kieruje nim pełniący obowiązki (p.o.) prezesa wiceprezes. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że taka sytuacja trwa już ponad 14 miesięcy.

5 marca 2015 r.

Zwolnienie chronionego związkowca nie zawsze jest wykroczeniem5 marca 2015 r.

Zgodnie z art. 281 pkt 3 kodeksu pracy kto wypowiada lub rozwiązuje stosunek pracy bez wypowiedzenia, naruszając w sposób rażący przepisy prawa pracy, popełnia wykroczenie i podlega karze grzywny. Czy takiej karze podlega ten, kto zwalnia szczególnie chronionego działacza związkowego bez zgody związku? Odpowiada Sławomir Paruch, radca prawny, partner w kancelarii Raczkowski Paruch.

4 marca 2015 r.

Do pracy w święto przypadające w niedzielę stosuje się przepisy dotyczące pracy w niedzielę

Dodatek za prace w niedziele i święta 20154 marca 2015 r.

Pracując w niedziele i święta, co do zasady powinniśmy otrzymać od pracodawcy dodatkowe dni wolne. Często jest to jednak niemożliwe, gdyż pracodawca ograniczony może być dostępnymi zasobami ludzkimi. Wtedy mamy prawo otrzymać dodatek, zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie pracy.

Prawo na co dzień