Prawo pracy

14 czerwca 2018 r.

Działanie firmy naliczającej wynagrodzenia może narazić pracodawcę na negatywne konsekwencje.

Przy oddawaniu dnia wolnego za święto ważna praktyka zakładowa14 czerwca 2018 r.

W styczniu w sobotę było święto, w związku z czym pracodawca udzielił dnia wolnego pracownikom w tym samym okresie rozliczeniowym, ale w innym miesiącu. Zewnętrzny usługodawca naliczający wynagrodzenie nie uwzględnił tego i do rozliczenia pensji wziął pod uwagę ogólnie obowiązujący wymiar czasu pracy w danym miesiącu. Spowodowało to różnice pomiędzy wymiarem godzin uwzględnianym przez pracodawcę przy ustalaniu grafików a ostatecznym rozliczeniem dokonanym przez firmę. Według tej ostatniej święto obniżyło wymiar czasu pracy w styczniu, a według pracodawcy dopiero w miesiącu, w którym udzielono dnia wolnego. Który z podmiotów prawidłowo zastosował przepisy?

14 czerwca 2018 r.

Milion złotych wynosi maksymalna wysokość świadczenia przewiduje projekt przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

Sygnalista zażąda od pracodawcy miliona złotych14 czerwca 2018 r.

Przepisy wprowadzające ochronę osób, które zgłaszają nieprawidłowości w przedsiębiorstwach – w tym pracowników – wyrastają jak grzyby po deszczu. W Polsce takie regulacje zawiera już kilka projektów ustaw, a do tego Unia Europejska rusza z kolejnymi inicjatywami. Czy grozi nam chaos?

14 czerwca 2018 r.

Wiele ułatwił, ale spowodował też niemało wątpliwości. Tak można skomentować efekty wprowadzenia pół roku temu art. 88za ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Zatrudnienie Ukraińca wciąż kłopotliwe: Wyjaśniamy najważniejsze wątpliwości14 czerwca 2018 r.

Mija właśnie pół roku od momentu wejścia w życie nowych zasad zatrudniania cudzoziemców. Przy czym z szczególnie dużym zainteresowaniem spotkała się regulacja pozwalająca na kontynuację zatrudnienia obcokrajowca po utracie ważności oświadczenia. Niestety przepis dotyczący tej kwestii jest jednak tak skomplikowany, że w praktyce jego stosowania pojawiło się wiele wątpliwości.

14 czerwca 2018 r.

W ocenie rzecznika sytuacja rolnika uczestniczącego w obrocie gospodarczym jest taka sama, jak przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w niewielkim rozmiarze.

RPO: Minimalna płaca także dla pomocnika rolnika14 czerwca 2018 r.

Osoby, które zawarły umowy cywilne z rolnikami o sezonową pracę przy zbiorze warzyw lub owoców, powinny być objęte gwarancją minimalnego wynagrodzenia. Tak uważa Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich, który skierował wystąpienie w tej sprawie do Elżbiety Rafalskiej, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

14 czerwca 2018 r.

Sądy obu instancji uznały, że do złamania zakazu konkurencji doszło, a zatem były współwłaściciel musi zapłacić pieniądze spółce.

Niekorzystny zakaz konkurencji to nadal zakaz14 czerwca 2018 r.

Jeśli odchodzący z firmy menedżer zgodził się na zawarcie restrykcyjnego zakazu konkurencji, musi się do niego stosować. I nie ma znaczenia, że przez jego podpisanie nie jest w stanie przez wiele lat wykonywać wyuczonego zawodu. Do takich wniosków doszedł Sąd Apelacyjny w Warszawie.

13 czerwca 2018 r.

Na jaki okres przysługuje wynagrodzenie chorobowe?

Ile wynosi wynagrodzenia za czas choroby w 2018 roku?13 czerwca 2018 r.

Podstawa wynagrodzenia chorobowego pracownika nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, po pomniejszeniu o kwotę odpowiadającą 13,71 procent, czyli składkom na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zatrudnionego. W efekcie najniższa podstawa wynosi w 2018 roku to 1 812,1 zł.

12 czerwca 2018 r.

Pocieszające jest, że tekst nowej dyrektywy nie jest tak niekorzystny, jak pierwotnie miał być, biorąc pod uwagę propozycje, które pojawiały się na kolejnych etapach prac.

Delegowanie pracowników: Europa postawiła na protekcjonizm, wbrew traktatom12 czerwca 2018 r.

Parlament Europejski 29 maja przegłosował nowelizację dyrektywy o delegowaniu pracowników wprowadzającą de facto usankcjonowany prawnie protekcjonizm ekonomiczny bogatych państw centralnej Europy przeciwko krajom biedniejszym. Tymczasem każda forma protekcjonizmu ekonomicznego stoi w sprzeczności z zasadami gwarantowanymi w Traktacie o Unii Europejskiej.

11 czerwca 2018 r.

Inne postulaty w kwestii najniższego wynagrodzenia przedstawiali zatrudniający.

Rząd: Podwyżka minimalnego wynagrodzenia o 150 zł11 czerwca 2018 r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponuje podniesienie minimalnej płacy w 2019 r. do 2250 zł, a stawki godzinowej – do 14,70 zł. Taka propozycja zostanie przedstawiona w trakcie najbliższego posiedzenia Rady Ministrów. Wspomniana kwota jest wyższa o 33 zł od podwyżki gwarantowanej przepisami (wynika z nich, że najniższe wynagrodzenie musi wzrosnąć od przyszłego roku co najmniej o 117 zł). Według resortu pracy minimalna pensja stanowiłaby ok. 47 proc. tej przeciętnej. Taka relacja nie satysfakcjonuje związków zawodowych.