Prawo pracy

18 sierpnia 2017 r.

Personel nowej instytucji ma się składać z osób już pracujących w różnych podmiotach.

Przejęcia pracowników w sektorze wodnym. Tym razem porządki kadrowe z poszanowaniem prawa18 sierpnia 2017 r.

Okazuje się, że nawet ustawodawca potrafi uczyć się na błędach. Wszyscy pamiętamy, ile było kontrowersji i obaw pracowników przy tworzeniu Krajowej Administracji Skarbowej czy zawetowanej przez prezydenta reformie regionalnych izb obrachunkowych. Można się było więc spodziewać, że także i rewolucja w sektorze wodnym, jakim jest niewątpliwie utworzenie jednego podmiotu nim zarządzającego, nie obędzie się bez wpadek. Tymczasem nowe przepisy, których większość wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r., są zaskakująco wolne od poważniejszych niedociągnięć.

17 sierpnia 2017 r.

Dopuszczalne jest wręczenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy w okresie obowiązywania czasowego aneksu zmieniającego stanowisko.

Likwidacja stanowiska w okresie czasowego przeniesienia17 sierpnia 2017 r.

Firma zatrudnia pracownicę jako starszego specjalistę ds. HR. W czerwcu zawarto z nią czasowy aneks do umowy zmieniający jej stanowisko pracy do 31 grudnia tego roku. W lipcu zarząd spółki podjął decyzję o likwidacji stanowiska starszego specjalisty ds. HR i zwolnieniu pracownicy. Obowiązuje ją miesięczny okres wypowiedzenia. Czy można wręczyć jej wypowiedzenie umowy z powodu likwidacji konkretnego etatu w okresie, kiedy zajmuje ona czasowo inne stanowisko?

11 sierpnia 2017 r.

Związki zawodowe. Nowe otwarcie11 sierpnia 2017 r.

Zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolita Polska „zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych” oraz „wolność zrzeszania się w związkach zawodowych”. Ponadto „związki zawodowe oraz pracodawcy i ich organizacje mają prawo do rokowań, w szczególności w celu rozwiązywania sporów zbiorowych, oraz do zawierania układów zbiorowych pracy i innych porozumień”. Niestety są to w znacznej mierze martwe zapisy, co w 2015 r. przyznał Trybunał Konstytucyjny, zgadzając się z wnioskiem OPZZ, zgodnie z którym w Polsce nie ma pełnej swobody zrzeszania się i działania w związkach zawodowych.

10 sierpnia 2017 r.

Nowe brzmienie art. 17 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych jest dobrym przykładem nie do końca trafionej legislacji.

Pracownicy tymczasowi: Resort rodziny tłumaczy, jak liczyć pensję za urlop10 sierpnia 2017 r.

W jednym z lipcowych wydań Tygodnika Gazeta Prawna opisywaliśmy problemy, jakie wynikają z nowej regulacji obliczania wynagrodzenia urlopowego pracowników tymczasowych. Zmiany wprowadzone do ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 360 ze zm.), które weszły w życie 1 czerwca 2017 r., miały przybliżyć zawarte w niej regulacje urlopowe do zasad kodeksowych.

Prawo na co dzień

Reklama