Prawo pracy

21 stycznia 2018 r.

Piotrem Szumlewicz

Mobbing po polsku: Występuje na masową skalę, a mimo to praktycznie nie istnieje w statystykach i mało kto się mu przeciwstawia. Dlaczego?21 stycznia 2018 r.

Setki tysięcy pracownic oraz pracowników codziennie pada w Polsce ofiarami złośliwych uwag, prostackich żartów, seksistowskich zaczepek, wyzwisk, gróźb, pokrzykiwań, poniżania, narzucania niewykonalnych obowiązków. Mobbing to przerywanie wypowiedzi, krytyka życia osobistego, obmawianie, rozsiewanie plotek, sugerowanie zaburzeń psychicznych, parodiowanie sposobu chodzenia czy mówienia. Mobbing to przemoc psychiczna aplikowana w małych dawkach, regularne nękanie, które odbiera pracownikowi poczucie wartości i motywację do pracy.

18 stycznia 2018 r.

Czy w jakimś zakresie zmieni się zasada, zgodnie z którą pracownik nie może się zrzec wynagrodzenia?

Sobczyk o nowym kodeksie pracy: Uznaniowość wynagrodzeń zostanie ograniczona [WYWIAD]18 stycznia 2018 r.

Chcemy uniknąć zjawiska fałszywego motywowania zatrudnionych – firma obiecuje jakieś regularne świadczenia, które de facto są uznaniowe i w rezultacie pracodawca jak władca absolutny decyduje o tym, czy podwładni dostaną pieniądze, czy też nie. Kryteria premiowania mają być policzalne i osiągalne - mówi w wywiadzie dla DGP profesor Arkadiusz Sobczyk.

16 stycznia 2018 r.

SN zwrócił uwagę na konieczność szerszej analizy omawianych przepisów.

SN kwestionuje związkową reprezentatywność16 stycznia 2018 r.

Projektowane podwyższenie progów reprezentatywności związków zawodowych naruszy konstytucyjną zasadę równości. W gorszej sytuacji znajdą się organizacje pracowników, które nie są zrzeszone w ogólnopolskich centralach (NSZZ „Solidarność, OPZZ, FZZ). Tak wynika z opinii Sądu Najwyższego do rządowego projektu nowelizacji ustawy o związkach zawodowych.

15 stycznia 2018 r.

Ustawa nie tylko zmienia kodeks wyborczy, ale i zwiększa uprawnienia kontrolne radnych wobec samorządowych włodarzy

Prawo pracy: Sejm przyjął kolejne zmiany w prawie15 stycznia 2018 r.

Sejm uznał, że konieczne jest wprowadzenie sankcji dla osób prowadzących nielegalne archiwa. Przedsiębiorca, który będzie zajmować się przechowywaniem dokumentacji bez uzyskania wpisu do rejestru, będzie podlegać administracyjnej karze pieniężnej w wysokości do 100 tys. zł. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Reklama