Prawo pracy

17 sierpnia 2018 r.

Przedsiębiorcy, związkowcy, a także prawnicy – negatywnie oceniają propozycję skrócenia okresów rozliczeniowych w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy (w stosunku do zasad kodeksowych).

Maszynista naruszy czas pracy, przewoźnik odda dwa procent rocznego przychodu17 sierpnia 2018 r.

Jest szansa, że maszyniści doczekają się wreszcie odrębnych przepisów dotyczących ich czasu pracy. Propozycja resortu infrastruktury to odpowiedź na niedobór pracowników, z powodu którego dochodzi do naruszania norm pracy. Jednak zdaniem ekspertów nowe regulacje zamiast poprawić sytuację, sparaliżują inwestycje i rozwój branży kolejowej w Polsce

16 sierpnia 2018 r.

Pracownice zaskarżyły legalność zbiorowych redukcji etatów

Holding nie ułatwi zwolnień grupowych16 sierpnia 2018 r.

Sprawa, którą zajmował się TSUE, dotyczyła pracownic niemieckiej spółki APSB zajmującej się obsługą pasażerów na lotnisku w Berlinie. Firma wykonywała usługi wyłącznie na rzecz spółki GGB (realizującej wiele zadań dla portów lotniczych).

16 sierpnia 2018 r.

Elektroniczna półka służąca do sprzedaży towarów obsługiwana przez doradcę klienta może być uznana za placówkę handlową, np. za stoisko albo placówkę podobną do stoiska.

Zakaz handlu w niedziele: Wirtualna półka ułatwi zakupy. Ale na doradcę klienta PIP może się nie zgodzić16 sierpnia 2018 r.

Jakiś czas temu w mediach pojawiła się informacja, że jeszcze w tym roku w wybranych punktach handlowych zostaną uruchomione „wirtualne półki”. Miałoby to działać tak, że klienci, siedząc na wygodnych sofach, będą robić zakupy z wykorzystaniem ekranu telewizora lub tabletu, a dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu i połączeniu go z podajnikiem produkty trafią bezpośrednio do nich, bez udziału sprzedawcy. Program poinformuje również właściciela sklepu, ile i jakich towarów zostało zakupionych. Zakupy zrobimy więc sami, a dotychczasowi sprzedawcy mają pełnić funkcję doradcy klienta. Pojawiła się jednak wątpliwość, czy osoby pomagające przy obsłudze platformy elektronicznej (wirtualnej półki) będą mogły świadczyć pracę w niedziele objęte zakazem handlu.

16 sierpnia 2018 r.

Jeśli zleceniobiorca wykonuje dodatkową, nieprzewidzianą umową pracę, należy mu się wynagrodzenie za ten czas i nie można na niego przerzucać zobowiązań finansowych zleceniodawcy.

4 problemy (i ich rozwiązanie) z ewidencjonowaniem godzin zlecenia16 sierpnia 2018 r.

Brak ustawowego, szczegółowego sposobu ewidencjonowania czasu przepracowanego na podstawie umowy-zlecenia pozostawił stronom tych umów dowolność w określeniu formy tej ewidencji. Można jej nawet w ogóle nie określać – wówczas to na przyjmującym zlecenie spoczywa obowiązek wykazania czasu, w którym wykonywał pracę. Cel jest oczywisty – możliwość sprawdzenia, czy zleceniobiorca otrzymuje za swoją pracę przynajmniej tyle, ile przewiduje ustawa, czyli – w 2018 r. – 13,70 zł brutto za godzinę wykonywania umowy.

12 sierpnia 2018 r.

Jeżeli sąd oddali powództwo o przywrócenie do pracy i – w miejsce tego żądania – zasądzi odszkodowanie, to tym samym dokonuje wyboru odpowiedniego roszczenia niejako „w zastępstwie” pracownika.

Sąd pracy może z urzędu uwzględnić roszczenie niezgłoszone przez pracownika12 sierpnia 2018 r.

Jeden z moich pracowników złożył pozew o przywrócenie do pracy. Jego stanowisko jest już zajęte, a intensywny i długotrwały konflikt pomiędzy mną a tym podwładnym wyklucza dalszą współpracę. Z uwagi zaś na to, że wypowiedzenie angażu było niezgodne z prawem, na rzecz pracownika zostało zasądzone odszkodowanie - mimo że zatrudniony tego nie żądał. Czy sąd mógł tak zrobić? Zaznaczam, że pracownik nie sprzeciwił się temu, kiedy sąd zapytał go o decyzję. Nie był on również reprezentowany przez fachowego pełnomocnika.