Prawo pracy

27 kwietnia 2017 r.

Pomieszczeniami pracy są tylko te pomieszczenia przeznaczone do pobytu pracowników, w których wykonywana jest praca.

Rodzaj oświetlenia miejsca pracy zależy od wymiaru etatu27 kwietnia 2017 r.

Ze względu na brak wolnej przestrzeni roboczej oraz szczególne potrzeby pracodawcy zamierzamy utworzyć czasowe stanowisko pracy w pomieszczeniu bez dostępu do oświetlenia naturalnego. Czy takie działanie wymaga zgody inspekcji sanitarnej? Zastanawiamy się również, czy ma jakieś znaczenie to, że pracownik zatrudniony na tym stanowisku będzie wykonywał pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy?

27 kwietnia 2017 r.

Jaki powinien być scenariusz postępowania z projektem ograniczającym handel w niedziele?

Będzie zakaz handlu w niedziele. Prawdopodobnie od nowego roku [DEBATA DGP]27 kwietnia 2017 r.

Ani związki zawodowe, ani pracodawcy nie chcą ograniczeń sprzedaży w co drugą niedzielę. Te pierwsze domagają się, by obowiązywały w każdą, a drudzy – w żadną z niedziel. Rząd namawia do kompromisu i sugeruje ograniczenie liczby wyjątków od zakazu, a spółdzielcy – równe traktowanie wszystkich placówek. Pewna wydaje się tylko data wejścia w życie obostrzeń – 1 stycznia 2018 r.

13 kwietnia 2017 r.

Przepisy regulujące zarówno problematykę telepracy, jak i postępowania powypadkowego nie rozstrzygają bezpośrednio powyższej wątpliwości

Postępowanie powypadkowe jest konieczne bez względu na miejsce wykonywania pracy13 kwietnia 2017 r.

Pracodawca zatrudnił pracownika w formie telepracy. Uzgodnił z nim, że miejscem wykonywania obowiązków będzie jego mieszkanie. Czy telepracownik, który uległ wypadkowi we własnym domu, ma prawo nie wpuścić do niego zespołu powypadkowego badającego okoliczności i przyczyny zdarzenia? Czy pracodawca może – chcąc uniknąć problemów związanych z prawem do prywatności telepracownika – zawrzeć z nim porozumienie, na podstawie którego wszelkie zdarzenia noszące znamiona wypadku przy pracy, do których dojdzie w miejscu zamieszkania, nie będą powodowały wszczęcia postępowania powypadkowego, a telepracownik będzie miał zakaz informowania o nich pracodawcy?

13 kwietnia 2017 r.

Wzrost oczekiwań pracodawców wobec pracowników jest oczywistością.

Firmy tracą miliony. Czas na realną odpowiedzialność pracowników za szkody13 kwietnia 2017 r.

PROBLEM: Mimo aż 96 nowelizacji kodeksu pracy ograniczenie odpowiedzialności materialnej pracownika do trzech wynagrodzeń pozostaje niezmienione już od ponad 40 lat. Tymczasem coraz częściej słyszymy o tym, jak pracownicy narażają pracodawców na ogromne, czasem nawet wielomilionowe straty. Wydaje się, że tak mogło być w opisywanej przez nas w poniedziałek sprawie spółki, która w wyniku spóźnienia się przez dyrektora departamentu prawnego z wysyłką dokumentów do sądu może być narażona na stratę 23 mln zł („Kosztowny błąd prawnika Open Finance” – DGP nr 70/2017). Ostatnio głośno było też o dwóch Polakach pracujących w fabryce samochodów marki BMW w Monachium, przez których doszło do zatrzymania linii produkcyjnej i strat w wysokości 1 mln euro. Takie przykłady można mnożyć – co potwierdzają nasi eksperci. Być może więc zmianą przepisów w tym zakresie powinna zająć się komisja kodyfikacyjna i – jeszcze przed uchwaleniem nowej kodyfikacji – zaproponować odpowiednią nowelizację dotychczasowego kodeksu.

Prawo na co dzień

Reklama