Prawo pracy

19 kwietnia 2018 r.

Dodatkowo odbiorca usługi musi znajdować się w państwie, w którym niedziela lub polskie święto jest dniem pracującym.

Pracownik call center musi pracować także w święto19 kwietnia 2018 r.

Kodeks pracy dopuszcza wykonywanie obowiązków w niedziele i święta na podstawie kilku wyjątków. Jeden z nich dotyczy świadczenia tzw. usług ponadnarodowych, odbieranych poza terytorium Polski. Czy taki rodzaj pracy zawsze uzasadnia zlecanie zadań w dni wolne dla większości zatrudnionych?

18 kwietnia 2018 r.

Wyrok TSUE ma znaczenie także dla polskich sądów i pracowników.

Sądowa kontrola zatrudnienia w Kościołach18 kwietnia 2018 r.

Związki wyznaniowe mogą żądać od kandydatów do pracy przynależności do tej samej grupy religijnej, ale tylko wówczas, jeśli jest to uzasadnione i nie prowadzi do dyskryminacji. Wymogi takie podlegają sądowej kontroli. Tak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 17 kwietnia 2018 r.

13 kwietnia 2018 r.

Panuje ogólna zgoda co do tego, że Kodeks pracy wymaga zmiany – powiedziała w piątek szefowa MRPiPS Eklżbieta Rafalska. Nie wyobrażam sobie jednak, żeby nowe przepisy można było przyjąć bez zgody stron, które przy nich pracowały – zastrzegła Elzbieta Rafalska

Rafalska: Kodeks pracy wymaga zmiany13 kwietnia 2018 r.

Panuje ogólna zgoda co do tego, że Kodeks pracy wymaga zmiany – powiedziała w piątek szefowa MRPiPS Eklżbieta Rafalska. Nie wyobrażam sobie jednak, żeby nowe przepisy można było przyjąć bez zgody stron, które przy nich pracowały – zastrzegła.

12 kwietnia 2018 r.

Od zasiłku do renty: Jakie obowiązki wobec chorego pracownika ma pracodawca12 kwietnia 2018 r.

Poważna choroba pracownika, to obowiązki nie tylko dla ZUS, ale także dla pracodawcy. Szczególnie obciążeni są ci, którzy zgłaszają do ubezpieczeń więcej niż 20 zatrudnionych. Muszą oni bowiem obliczać i wypłacać świadczenia chorobowe. A jeśli się pomylą, ZUS może ich zobowiązać do zwrotu wypłaconej nadwyżki. Muszą także weryfikować wstępnie, czy pracownik ma uprawnienia do danego świadczenia. Jeżeli natomiast choruje wiele miesięcy, mogą go zwolnić.

9 kwietnia 2018 r.

Łukasz Guza

Guza: Nowy kodeks i stare strachy9 kwietnia 2018 r.

18 miesięcy prac, dwa projekty liczące 1 tys. artykułów i 347 stron, około 1 mln zł wydanych na wynagrodzenia dla ekspertów. To bilans działalności komisji kodyfikacyjnej prawa pracy. Wystarczył jeden tweet wicemarszałkini Sejmu i rzeczniczki PiS, aby ten dorobek trafił do kosza. „Prawo i Sprawiedliwość nie pracuje nad żadnymi zmianami w kodeksie pracy. Propozycji Komisji Kodyfikacyjnej nie poprzemy” – napisała Beata Mazurek.

6 kwietnia 2018 r.

W jaki sposób nowy kodeks pracy miałby zabezpieczać interes pracodawców?

Nowy kodeks pracy: Ustalenie stosunku pracy tylko do roku i to firma udowodni, że to nie była umowa-zlecenie6 kwietnia 2018 r.

Ustalenie istnienia stosunku pracy miałoby być dla pracowników łatwiejsze niż dotychczas. Nie ma jednak nic za darmo. Pracownik mógłby bowiem wystąpić z takim żądaniem za zaledwie roczny okres. A to oznaczałoby dla niego stratę finansową. Tym bardziej że równocześnie ograniczone miałyby zostać jego roszczenia finansowe.

Reklama