Prawo pracy

21 czerwca 2017 r.

Chodzi o wypłaty z FGŚP np. dla pracowników firm porzuconych przez właścicieli

Skuteczniejsza pomoc porzuconym pracownikom21 czerwca 2017 r.

Więcej osób będzie uprawnionych do wypłat z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Tak wynika z rządowego projektu nowelizacji ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Wczoraj w Sejmie odbyło się jego pierwsze czytanie.

14 czerwca 2017 r.

Nowelizacja może łatwo stać się narzędziem represji wobec firm.

Pracodawcy chcą szybkiej zmiany nowych przepisów dotyczących outsourcingu14 czerwca 2017 r.

Business Centre Club, Pracodawcy RP, Konfederacja Lewiatan i Związek Rzemiosła Polskiego mają przesłać dziś do premier Beaty Szydło pismo, w którym krytycznie odnoszą się do obowiązujących od wczoraj przepisów. Chodzi o nowelizację ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1027).

10 czerwca 2017 r.

Czym jest doba pracownicza? Czy oznacza czas pomiędzy godziną 0.00 a 23.59?

Czym jest doba pracownicza i inne trudne pytania o czas pracy10 czerwca 2017 r.

Obecne przepisy dotyczące czasu pracy wydają się być w miarę zrównoważone. Niestety przepisy te są niezwykle skomplikowane, nieprecyzyjne, nierzadko wewnętrznie sprzeczne, co powoduje wiele wątpliwości w praktyce ich stosowania. Sposób uregulowania godzin nadliczbowych jest zawikłany nawet dla prawników. Kolejnym problemem są rozbieżne lub zmienne stanowiska sądów czy instytucji państwowych, czego najlepszym przykładem jest spór o zasadę rekompensowania pracy w niedzielę.

9 czerwca 2017 r.

W celu udowodnienia stażu pracy w rolnictwie pracownik powinien uzyskać w urzędzie gminy zaświadczenie stwierdzające okresy jego pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w celu przedłożenia go w zakładzie pracy.

Praca w rolnictwie wydłuży urlop wypoczynkowy z trzech lat wstecz9 czerwca 2017 r.

Jeden z czytelników DGP zgłosił się do nas z następującym problemem: zatrudnia pracownika mającego dziewięć lat stażu pracy, od którego to stażu – zgodnie z art. 154 k.p. – zależy wymiar urlopu wypoczynkowego (razem z okresem nauki, o którym mowa w art. 155 k.p.). Zatrudniony ostatnio dostarczył pracodawcy dodatkowe dokumenty potwierdzające staż pracy w rolnictwie w wymiarze o cztery lata dłuższym. To oznacza, że już od jakiegoś czasu powinien mieć 26, a nie 20 dni urlopu. W tej sytuacji trzeba mu wyrównać wymiar urlopu o 6 dni rocznie. I tu pojawia się pytanie: czy wyrównanie to powinno nastąpić od roku, w którym nowa dokumentacja została dostarczona, czy również za okres wcześniejszy?

Prawo na co dzień

Reklama