statystyki

Stosunki pracy w służbie cywilnej wygasną już 23 lutego. Pracę stracą dyrektorzy, a następcy zostaną wybrani bez konkursów

autor: Leszek Jaworski13.01.2016, 09:42; Aktualizacja: 21.01.2016, 10:37
Po wejściu w życie nowelizacji powołanie będzie mogło być poprzedzone konkursem.

Po wejściu w życie nowelizacji powołanie będzie mogło być poprzedzone konkursem.źródło: ShutterStock

Od 23 stycznia 2016 r. zacznie obowiązywać ustawa z 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 34). W zasadniczej części nowelizacja ta dotyczy wyższych stanowisk w służbie cywilnej. Po wejściu w życie nowych rozwiązań etaty te nie będą obsadzane w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, ale w trybie powołania przez uprawnione organy.

Nowelizacja przewiduje także m.in. włączenie tych stanowisk do korpusu służby cywilnej oraz wyłączenie z systemu ocen okresowych. Zgodnie z art. 6 nowelizacji stosunki pracy z osobami zajmującymi obecnie wyższe stanowiska w służbie cywilnej wygasną po upływie 30 dni od jej wejścia w życie. Dojdzie do tego, gdy przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy na dalszy okres, albo w razie nieprzyjęcia nowych warunków zatrudnienia.

Powołanie zamiast konkursu

W dotychczasowych przepisach rozdziału 4 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1111 ze zm., dalej: u.s.c.) były uregulowane odrębne zasady obsadzania wyższych stanowisk w służbie cywilnej. Były one obsadzane bądź w drodze naboru, bądź w drodze przeniesienia lub oddelegowania w ramach korpusu służby cywilnej. Nabór ten powinien mieć charakter otwarty i konkurencyjny. Po wejściu w życie nowelizacji obsadzanie wyższych stanowisk będzie się odbywać w drodze powołania.

Najważniejsze zmiany

Najważniejsze zmiany

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Powołanie przewidziane w nowelizacji będzie równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy w trybie określonym w art. 68 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.; dalej: k.p.). Mówi o tym wprost dodany art. 53a ust. 3 u.s.c. W myśl art. 68 par. 11 k.p. stosunek pracy z powołania nawiązuje się na czas nieokreślony, a jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony, stosunek pracy nawiązuje się na okres objęty powołaniem.

Ważne

Postępowania dotyczące naboru na wyższe stanowiska w służbie cywilnej wszczęte na podstawie dotychczasowych przepisów i niezakończone przed dniem wejścia w życie nowelizacji ulegają zakończeniu z momentem jej obowiązywania

Trzeba podkreślić, że nowelizacja nie przewiduje terminowego powołania, dlatego bezwzględnie musi być ono ustalone na czas nieokreślony (por. wyrok Sądu Najwyższego z 5 sierpnia 2008 r., sygn. akt I PK 29/08, Legalis nr 170440).

Moment powierzenia stanowisk...

Stosunek pracy na podstawie powołania nawiązuje się w terminie określonym w powołaniu, a jeżeli termin ten nie został określony, to w dniu jego doręczenia, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Powinno ono być dokonane na piśmie (art. 682 k.p.). Do stosunku pracy na podstawie powołania stosuje się przepisy dotyczące umowy o pracę na czas nieokreślony, z wyłączeniem regulacji odnoszących się do:

  • trybu postępowania przy rozwiązywaniu umów o pracę,
  • rozpatrywania sporów ze stosunku pracy w części dotyczącej orzekania o bezskuteczności wypowiedzeń i przywracania do pracy.

Tak wynika z art. 69 k.p.

Nowelizacja nie przewiduje konieczności przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, tak jak było w dotychczasowym art. 54 u.s.c. Wcześniej uznawano, że określone w nim zasady naboru na wyższe stanowiska w służbie cywilnej były dość ogólne, co stwarzało ryzyko daleko idącej dowolności w trakcie jego przeprowadzania.


Pozostało jeszcze 81% treści

Czytaj wszystkie artykuły
Miesiąc 97,90 zł
Zamów abonament

Mam kod promocyjny
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Galerie

Polecane