Czy kara może mieć inne negatywne skutki

Pracownik stracił premię kwartalną, bo okazało się, że w regulaminie pracodawca zapisał, iż prawo do tego świadczenia mają pracownicy, którzy nienagannie wykonywali powierzone im zadania. Czy pracodawca, nakładając karę porządkową, np. naganę, na podwładnego, który notorycznie spóźnia się do pracy, może odebrać nagrodę roczną lub inne świadczenia?

Czy nałożenie kary na podwładnego można odwlekać

Pracownicy złamali przepisy bhp. W wyniku ich działania mogło dojść do wypadku. Na szczęście nic nikomu się nie stało, a nieprawidłowości zostały usunięte. Jednak o sytuacji dowiedział się pracodawca. Od niebezpiecznych wydarzeń minęło już 6 miesięcy. Czy pracownicy mogą być jeszcze ukarani?

Czy można się odwołać od nałożonej sankcji

Pracownik nie zgadza się z nałożoną karą. Uważa, że został skrzywdzony i że pracodawca potraktował go zbyt surowo. Czy obowiązuje jakiś tryb odwoławczy, z którego pracownik może skorzystać?

Czy informacja o naganie zostaje w aktach

Pracownik został ukarany naganą. To jego pierwsza kara. Wstydzi się jej i chciałby zapomnieć o sprawie. Czy informacja o karach na stałe zostaje w aktach pracownika?

Czy jest gradacja nakładanych sankcji na pracownika

Jakiś czas temu pracodawca nałożył na podwładnego karę pieniężną za spożywanie alkoholu w pracy. Ten tłumaczył, że doszło do tego przed końcem dnia i nic nikomu się nie stało. W jego opinii reakcja pracodawcy była zbyt ostra tym bardziej że dotychczas pracownik miał czystą kartę. Czy są jakieś zasady co do kolejności nakładania kar?

Czy można zwolnić pracownika po nałożeniu sankcji

Pracownik został ukarany naganą za picie alkoholu w pracy. Pracodawca oprócz kary wręczył mu też wypowiedzenie umowy o pracę. Czy mógł tak zrobić?

Czy dopuszczalne jest stosowanie kary finansowej

Pracodawca nałożył na mnie karę pieniężną za naruszenie przepisów bhp. Ściągnął ją z mojego wynagrodzenia, mimo że się nie zgodziłem na potracenie, bo akurat w danym miesiącu miałem wydatki. Owszem, chciałem zapłacić, ale później. Czy pracodawca mógł tak zrobić?

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania. Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy szef może ukarać pracownika.