ABC konsumenta

8 lutego 2018 r.

Wciąż najwięcej problemów ze sprzedawcami dotyczy kwestii reklamacji, czyli odmowy jej przyjęcia, braku odpowiedzi sklepu, narzucania przez niego własnego sposobu rozpatrzenia sprawy

Setki tysięcy niezadowolonych klientów. Na co skarżymy się do rzeczników konsumenta?8 lutego 2018 r.

Prawie 224 tys. skarg dotyczących zakupionych towarów i blisko 207 tys. zgłoszeń o problemach z dostawcami usług dotarło w 2016 r. roku do rzeczników konsumenta (jest ich w Polsce 371) – twierdzi UOKiK. Najnowsze dane urzędu pokazują, że skarg na sprzedawców jest coraz więcej. Najmniej niezadowolonych klientów – niespełna 65 tys. – jest wśród osób robiących zakupy przez internet.

1 lutego 2018 r.

Według Lewiatana projektowana regulacja niesie ryzyko, że zmiana będzie prowadziła do nadużyć po stronie konsumentów

Wzmocnienie pozycji konsumenta może okazać się jej pogorszeniem1 lutego 2018 r.

Tak twierdzi Konfederacja Lewiatan w opinii do projektu nowelizacji kodeksu cywilnego zmieniającego zasady rękojmi. Projekt, który jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie, przewiduje dodanie art. 5682. Stanowi on, że jeżeli kupującym jest konsument, termin odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi biegnie na nowo od dnia wymiany wadliwej rzeczy na wolną od wad.

4 stycznia 2018 r.

Ministerstwo Zdrowia, zapytane przez DGP o stanowisko, stwierdziło, że każdy pomysł zmierzający do lepszej ochrony pacjentów zasługuje na poparcie

Czytelne opakowanie leku tuż-tuż4 stycznia 2018 r.

Nie trzeba czekać na projekt zmian przygotowywany przez Ministerstwo Zdrowia. Przedsiębiorcy wzięli się do działania wcześniej. Polpharma, największy polski producent leków, w drugiej połowie 2018 r. wprowadzi na rynek nowe opakowania. Cel? Większa czytelność, a przez to mniejsze ryzyko pomyłek przy wydawaniu produktów przez farmaceutów oraz przy ich zażywaniu w domach przez pacjentów.

17 grudnia 2017 r.

Samo posiadanie przewagi kontraktowej nie jest zakazane, zabronione jest jedynie jej nieuczciwe wykorzystywanie.

Przewaga kontraktowa: UOKiK tłumaczy nowe definicje i wyjaśnia, kiedy zainterweniuje17 grudnia 2017 r.

12 lipca 2017 r. weszła w życie ustawa z 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 67). Jej celem jest wyeliminowanie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między podmiotami działającymi w branży rolno-spożywczej. Przypomnijmy: gdy dojdzie do wykorzystania przewagi kontraktowej, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może podjąć interwencję i nałożyć karę w maksymalnej wysokości 3 proc. obrotu przedsiębiorcy osiągniętego w roku poprzedzającym rok jej nałożenia. W praktyce jednak niektóre pojęcia użyte w ustawie budzą wątpliwości. UOKiK na naszą prośbę wyjaśnia, jak je rozumieć.

27 września 2017 r.

Z badań konsumenckich wynika, że 13 lat temu problemy w pierwszych latach użytkowania dotykały tylko 4 proc. urządzeń. Obecnie w ciągu pierwszych trzech lat psuje się co dziesiąte urządzenie.

Rękojmia ruszy od nowa, czyli lepsza ochrona konsumentów27 września 2017 r.

Jeśli zepsuty sprzęt zostanie wymieniony termin na skorzystanie z uprawnień gwarancyjnych rozpocznie swój bieg na nowo. Przewiduje to złożony właśnie do laski marszałkowskiej przez komisję ds. petycji projekt nowelizacji kodeksu cywilnego. Co to oznacza w praktyce? Wyobraźmy sobie, że w grudniu 2015 r. konsument kupił telefon komórkowy. We wrześniu 2017 r. urządzenie się zepsuło. Sprzedawca postanowił je wymienić na nowe. Rzecz w tym, że rękojmia przysługująca na otrzymany sprzęt będzie ważna jedynie do grudnia 2017 r.

9 września 2017 r.

Statusu konsumenta nie odbierze prawnikowi kredytobiorcy nawet to, że świadczone przez niego usługi prawne polegają na obsłudze prawnej banków i obejmują np. redagowanie treści umów kredytów hipotecznych

Qui pro quo, czyli gdy przedsiębiorca jest konsumentem 9 września 2017 r.

Czy prawnik, który zawarł umowę kredytu hipotecznego na zakup lokalu mieszkalnego w celu prowadzenia w nim kancelarii prawnej, korzysta z ochrony konsumenckiej przed klauzulami abuzywnymi? A lekarz, który zawierał umowę na dostawę usług internetowych w swoim gabinecie? Lub księgowy, który do biura kupił kserokopiarkę?

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Reklama