ABC konsumenta

18 lipca 2017 r.

Rzecznik finansowy podziela ocenę TSUE i często przywołuje orzecznictwo trybunału w tzw. istotnych poglądach przedstawianych sądom w sporach między konsumentami a kredytodawcami na wniosek tych pierwszych, ale coraz częściej również na wniosek samych sądów

Biuro Rzecznika Finansowego: Unijne orzecznictwo korzystne dla konsumenta18 lipca 2017 r.

 Uchylenie przez sąd nieuczciwego postanowienia z umowy kredytu to dopiero pierwszy krok. W kolejnym pojawiają się choćby trudności z ustaleniem wysokości rekompensaty dla klienta. Dlatego rzecznik finansowy konsekwentnie postuluje polubowne rozwiązywanie takich sporów, ale jednocześnie wspiera konsumentów, przedstawiając sądom tzw. istotne dla sprawy poglądy.

28 maja 2017 r.

Przypomnijmy, że przedsiębiorca może stosować postanowienia wzorca umownego określające zasady odpowiedzialności finansowej konsumenta w przypadku wcześniejszego wypowiedzenia umowy, jednak zasady tej odpowiedzialności muszą pozostawać w związku z kosztami i ryzykiem przedsiębiorcy.

Konsument na rynku gazu nadal jest narażony na nieuczciwe praktyki28 maja 2017 r.

Federacja Konsumentów w badaniu dot. charakterystyki konsumenta na rynku gazu nadal zauważa, że w każdej przebadanej umowie można doszukać się nieprawidłowości. Jednak wieloletnia obserwacja rynku wskazuje, że część przedsiębiorców stara się polepszyć standard kontaktu z klientem. Mimo wszystko potrzebne są zmiany przepisów oraz wyeliminowanie nieuczciwej konkurencji.

Prawo na co dzień

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Reklama