ABC konsumenta

27 września 2017 r.

Z badań konsumenckich wynika, że 13 lat temu problemy w pierwszych latach użytkowania dotykały tylko 4 proc. urządzeń. Obecnie w ciągu pierwszych trzech lat psuje się co dziesiąte urządzenie.

Rękojmia ruszy od nowa, czyli lepsza ochrona konsumentów27 września 2017 r.

Jeśli zepsuty sprzęt zostanie wymieniony termin na skorzystanie z uprawnień gwarancyjnych rozpocznie swój bieg na nowo. Przewiduje to złożony właśnie do laski marszałkowskiej przez komisję ds. petycji projekt nowelizacji kodeksu cywilnego. Co to oznacza w praktyce? Wyobraźmy sobie, że w grudniu 2015 r. konsument kupił telefon komórkowy. We wrześniu 2017 r. urządzenie się zepsuło. Sprzedawca postanowił je wymienić na nowe. Rzecz w tym, że rękojmia przysługująca na otrzymany sprzęt będzie ważna jedynie do grudnia 2017 r.

9 września 2017 r.

Statusu konsumenta nie odbierze prawnikowi kredytobiorcy nawet to, że świadczone przez niego usługi prawne polegają na obsłudze prawnej banków i obejmują np. redagowanie treści umów kredytów hipotecznych

Qui pro quo, czyli gdy przedsiębiorca jest konsumentem 9 września 2017 r.

Czy prawnik, który zawarł umowę kredytu hipotecznego na zakup lokalu mieszkalnego w celu prowadzenia w nim kancelarii prawnej, korzysta z ochrony konsumenckiej przed klauzulami abuzywnymi? A lekarz, który zawierał umowę na dostawę usług internetowych w swoim gabinecie? Lub księgowy, który do biura kupił kserokopiarkę?

22 sierpnia 2017 r.

Krokiem w dobrym kierunku byłoby też wyposażenie UKE lub UOKiK w skuteczniejsze narzędzia umożliwiające natychmiastowe blokowanie serwisów lub wykluczanie z rynku nieuczciwych podmiotów.

Zmiany w przepisach o SMS-ach Premium mogą wypchnąć z rynku małych przedsiębiorców22 sierpnia 2017 r.

Ministerstwo Cyfryzacji planuje nowelizację prawa telekomunikacyjnego, która 1 stycznia 2018 r. przyniesie istotne zmiany na rynku usług o podwyższonej opłacie (tzw. usług Premium Rate). Od lat stanowi on pole do nadużyć. Poszkodowanymi są abonenci, którzy nierzadko zamawiają usługę nieświadomie albo po wprowadzeniu w błąd co do ceny, treści lub zasad otrzymywania kosztownych wiadomości SMS z dodatkowym świadczeniem, realizowanym zazwyczaj przez niezależny od operatora podmiot trzeci. Zmiana prawa niewątpliwie ma więc swoje uzasadnienie. Co jednak będzie oznaczać dla biznesu?

12 sierpnia 2017 r.

Wadę istotną rzeczy najczęściej definiuje się jako taką, która uniemożliwia bądź utrudnia korzystanie z rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem. Według stanowiska części doktryny pojęcia istotności wady nie można zawężać wyłącznie do kryteriów obiektywnych, należy również uwzględnić subiektywne.

Sprzedający nie może naprawiać wadliwej rzeczy w nieskończoność12 sierpnia 2017 r.

Kupiłem dla firmy wózek widłowy. Niestety ma nieszczelną kabinę, co znacznie ogranicza korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem. Przecieki wody do wnętrza kabiny są nie tylko uciążliwe, ale przede wszystkim stwarzają niebezpieczeństwo dla operatora wózka z uwagi na zalewanie elementów elektrycznych. Chociaż sprzedawca obiecał naprawić usterkę, nic to nie dało. Postanowiłem odstąpić od umowy, lecz sprzedający uważa, że nie mogę, i ponownie chce dokonywać napraw. Czy przysługuje mi prawo odstąpienia?

8 sierpnia 2017 r.

Patryk Słowik

Słowik: Nic nie robić, nikogo nie karać8 sierpnia 2017 r.

Taki wniosek można wyciągnąć z reakcji wielu osób na informację o karze nałożonej przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na Getin Noble Bank. Przypomnijmy: urzędnicy zakwestionowali drobny druk w ulotkach i reklamach kredytu oferowanego przez tę instytucję. Typowa sprawa: aby poznać realia oferty, trzeba mieć lupę. I nagrywarkę w telewizyjnym dekoderze, by móc zatrzymać obraz, gdy wyświetlą się warunki umowy.

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Reklama