ABC konsumenta

21 lipca 2018 r.

Decydując się na wyrobienie karty stałego klienta powinniśmy upewnić się, że przedstawiono nam do wglądu lub poinformowano o polityce prywatności.

RODO: Czy karty stałego klienta służą wyłudzeniu naszych danych osobowych?21 lipca 2018 r.

Czy zdajemy sobie sprawę z tego, jaki jest prawdziwy cel wydawanych w sklepach „kart stałego klienta”? Oczywiście jednym z głównych powodów tworzenia programów lojalnościowych jest przywiązanie klienta do danej marki. Jednak kryje się za tym coś więcej. Często dla przedsiębiorcy równie ważne są nasze dane osobowe, które pozostawimy wypełniając specjalny formularz rejestracyjny.

20 lipca 2018 r.

Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

Po roku to konsument musi udowodnić, że wada istniała w chwili wydania towaru20 lipca 2018 r.

Jestem właścicielem sklepu z obuwiem. Jedna z kupujących złożyła reklamację po dwóch latach używania butów. Podała w niej, że w obuwiu ujawniła się wada polegająca na pęknięciu siateczki na zgięciu. Zgłoszenie reklamacyjne nie zostało przeze mnie uwzględnione. Kupująca odstąpiła od umowy, składając pozew, i zażądała zwrotu ceny zapłaconej za obuwie. Uważa, że wada istniała w momencie zakupu. Ja jestem zdania, że przyczyną uszkodzenia obuwia było niewłaściwe jego użytkowanie. Która ze stron będzie musiała udowodnić swoje twierdzenie w sądzie?

3 lipca 2018 r.

Powołanie się na zasadę słuszności pozwoli przedsiębiorcom na pewną elastyczność i jej powoływanie w różnych relacjach z dłużnikami-konsumentami.

Przedawnione roszczenia nie odejdą do lamusa. Konsumenci nie będą spać spokojnie3 lipca 2018 r.

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie 9 lipca 2018 r., m.in. skraca terminy upływu przedawnienia i zmienia zasady liczenia końca upływu tego terminu. I - co bardzo podkreślał ustawodawca - wprowadza zakaz dochodzenia wobec konsumentów roszczeń już przedawnionych. Okazuje się jednak, że ustawodawca zostawił furtkę. Wprowadził do kodeksu cywilnego nowy art. 1171, który przewiduje, że w wyjątkowych przypadkach sąd może, po rozważeniu interesów stron, nie uwzględnić terminu przedawnienia, jeśli wymagać tego będą „względy słuszności”. Problem w tym, że nie wiadomo, jak rozumieć to określenie. Co ciekawe, prawo do skorzystania z nowo dodanego przepisu mają tylko przedsiębiorcy - przysługuje to tylko w roszczeniach przeciwko konsumentom (a nie obejmuje np. roszczeń konsumentów wobec przedsiębiorców czy wzajemnych roszczeń przedsiębiorców). Podczas dyskusji w Sejmie pojawiły się głosy, że jest to ukłon w stronę banków - po to, by mogły dochodzić przedawnionych roszczeń od kredytobiorców, którzy uporczywie bronią się przed spłatą długów. Natomiast zdaniem ekspertów z powodu nieostrego pojęcia może dojść w przyszłości do wielu sporów interpretacyjnych i dopiero praktyka sądowa pokaże, jak je rozumieć. Inaczej mówiąc: o tym, jak szeroko otwarta będzie furtka ograniczająca nowe zasady przedawnienia, zdecyduje orzecznictwo. ©℗

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj