wysokość podatku dochodowego

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu wysokość podatku dochodowego. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące wysokość podatku dochodowego.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Dieta poselska jest zwolniona z podatku dochodowego do wysokości limitu

  ... . uposażenie poselskie w wysokości 9 892,30 ... pracownicze, jest opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. ... jednak limitowane do wysokości 2 280 zł ... 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ... również ryczałt w wysokości 11 650 zł ... podlegają jednak innym podatkom, m.in. od ... biuro poselskie, uiści podatek. Przepisy nie ...

  czytaj więcej

 • Zmiany w ustawie o <strong>podatku</strong> <strong>dochodowym</strong> od osób fizycznych

  Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

  ... tego tytułu opłacał podatek dochodowy (oczywiście od całości), ... mogłaby być objęta podatkiem dochodowym” – wyrok Trybunału Konstytucyjnego ... rodzaju oszczędzania zryczałtowany podatek dochodowy. Od 1 stycznia ... sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy obliczenia podatku i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, ... pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić ...

  czytaj więcej

 • Jak przedsiębiorca składa roczne rozliczenie podatku dochodowego

  ... rocznego rozliczenia z podatku dochodowego, będzie musiał złożyć ... 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ... 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ... wyżej podanych warunków podatek dochodowy oblicza się w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy ... . 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ... r. o podatku dochodowym od osób ...

  czytaj więcej

 • Odszkodowanie za odwołany urlop bez podatku dochodowego

  ... , może być zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych pod ... będą one zwolnione z podatku dochodowego do wysokości określonej w wyroku lub ... , że dodatkowo zwolnione z podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają ... takie będą zwolnione z podatku – wskazuje Marcin Sobieszek. Przykładem ...

  czytaj więcej

 • Jakie świadczenia pracownicze są zwolnione z <strong>podatku</strong> <strong>dochodowego</strong>

  Jakie świadczenia pracownicze są zwolnione z podatku dochodowego

  ... ? zdjęcie główne Podatek dochodowy nie jest potrącany ... 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ... 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ... opodatkować? Wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe ... 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ... wartość? Wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń ... r. o podatku dochodowym od osób ...

  czytaj więcej

 • Zwolnienie z podatku dochodowego można odziedziczyć

  ... spadkobierca (żona) nie zapłaci podatku dochodowego od wkładu, który wniósł ... prawo do zwolnienia z podatku dochodowego w związku z wypłatą ... tylko udziału do wysokości wkładu dokonanego przez ... PIT, wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane ... spółki osobowej do wysokości wniesionych udziałów lub ... do zwolnienia z podatku dochodowego wniesionego wkładu, który ...

  czytaj więcej

 • ... zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym

  ... 14 dni od ogłoszenia, tj. 12 grudnia 2013 r. Omówienie: Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych reguluje również CIT: spółek kapitałowych w organizacji, spółek komandytowo ... przekazuje jej wspólnikom własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10 proc. wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a ...

  czytaj więcej

 • Dochody z gminnych obligacji ze stawką 19-proc. podatku dochodowego

  ... podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem kapitałowym w wysokości 19 proc. Jak ... Wachowiak Strykowski, zapłata podatku od odsetek lub ... następuje przez pobór podatku przez płatnika. Pobór podatku następuje w momencie ... dyskonta. Poboru zryczałtowanego podatku dokonują podmioty uprawnione ... budżetowego. Skutkiem obciążenia podatkiem dochodów z obligacji ... o zaniechaniu poboru podatku dochodowego od dochodów z ...

  czytaj więcej

 • Od użyczenia garażu nie ma podatku dochodowego

  ... , płaconego VAT oraz podatku od nieruchomości. Obecnie ... to zarówno podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i podatników podatku dochodowego od osób prawnych. ... , że w zakresie podatków dochodowych nieodpłatne udostępnienie garażu ... rozpoznania przychodu w wysokości czynszu, jaki przysługiwałby ... rozumieniu przepisów o podatku od ... to wpłynąć na wysokość podatku od nieruchomości.

  czytaj więcej

 • Jak przyjmować letników i nie płacić <strong>podatku</strong> <strong>dochodowego</strong>

  Jak przyjmować letników i nie płacić podatku dochodowego

  ... 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ... 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ... 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ... warunkiem zwolnienia z podatku dochodowego jest to, aby ... 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ... 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ... r. o podatku dochodowym od osób ...

  czytaj więcej

 • Świadczenia od organizacji pozarządowych są zwolnione z podatku dochodowego

  ... , zasadniczo jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynika ... lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t ... wolontariusza jest zwolniona z podatku, a wartość składek na ... pochodzenia czy też wysokość samych świadczeń. Jeżeli ... niekorzystający ze zwolnienia z podatku dochodowego, jednostka korzystająca ma obowiązek ... kwotę wolną od podatku.

  czytaj więcej

 • Aport pozwoli uniknąć <strong>podatku</strong> <strong>dochodowego</strong> i VAT

  Aport pozwoli uniknąć podatku dochodowego i VAT

  ... 2004 r. o podatku od towarów i ... 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ... , objęty zwolnieniem z podatku w momencie ... jest zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. ... PIT wolny od podatku jest przychód w wysokości nominalnej wartości objętych ... obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10 proc. takiego ...

  czytaj więcej

 • Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym: Sejm o wyprowadzaniu zysków za granicę

  ... stosowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi. Projekt przewiduje też, że największe grupy - o przychodach powyżej 750 mln euro - powinny przygotowywać także raporty o wysokości dochodów i zapłaconego podatku oraz miejscach prowadzenia działalności gospodarczej jednostek zależnych, a także zakładów zagranicznych należących do grupy kapitałowej. (PAP)

  czytaj więcej

 • Diety członków izb rolniczych zwolnione z <strong>podatku</strong> <strong>dochodowego</strong>

  Diety członków izb rolniczych zwolnione z podatku dochodowego

  ... podjęło uchwałę, w której określiło wysokość diet oraz zwrotu kosztów podróży, ... od wypłaconych kwot trzeba zapłacić podatek dochodowy, czy też są one zwolnione ... i obywatelskich są zwolnione z podatku do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 2280 zł. Izba ... stanowiących. Wolne od podatku są diety oraz ... i obywatelskich, do wysokości 2280 zł miesięcznie. ...

  czytaj więcej

 • Sądowe odszkodowanie za dyscyplinarkę jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych

  ... kwota jest wolna od podatku na podstawie art. 21 ... PIT odszkodowania, jeśli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają ... odszkodowanie będzie wolne od podatku. Potwierdziła to w interpretacji ... kodeksu pracy, a jego wysokość określa art. 58 jako ... którego należy zapłacić podatek, to spółka nie ... izba. Wolne od podatku są odszkodowania za ...

  czytaj więcej

 • Lista uczestników imprezy integracyjnej wystarczy do naliczenia <strong>podatku</strong> <strong>dochodowego</strong>

  Lista uczestników imprezy integracyjnej wystarczy do naliczenia podatku dochodowego

  ... płatnika Do obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, ... , że pracodawca określający wysokość przychodów poszczególnych pracowników, ... skarbowego zaliczki na podatek w nieprawidłowej wysokości. – Jeżeli organ podatkowy ... , w której określi wysokość należności z tytułu niepobranego podatku – ostrzega Katarzyna Osińska. ... , jeżeli kwota niepobranego podatku nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, występuje ...

  czytaj więcej

 • W Belgii obowiązuje pięć stawek podatku dochodowego

  W Belgii obowiązuje pięć stawek podatkowych uzależnionych od wysokości uzyskanego w ciągu roku dochodu. Określone są one ... ich opodatkowanie łączne z całością dochodów. Oprócz ogólnopaństwowego podatku dochodowego istnieją podatki gminne, które w zależności od gminy lub miasta ... belgijski system podatkowy przewiduje tzw. kwotę zwolnioną z podatku. Kwota ta podlega zwiększeniu ...

  czytaj więcej

 • Ulga na dzieci do odliczenia od podatku dochodowego na zasadach ogólnych

  ... prawo do pomniejszenia podatku o kwotę ulgi ... mogli odliczyć od podatku dochodowego opodatkowanego na zasadach ... równowartość kwoty zmniejszającej podatek w I przedziale ... działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym lub ryczałtem ... . 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. ... bez żadnych, poza wysokością odliczenia, ograniczeń - mówi ... gospodarczej na zasadach podatku liniowego czy ...

  czytaj więcej

 • Nie każda dieta jest zwolniona z podatku dochodowego

  ... ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz ... pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 2280 zł. W omawianej ... te pieniądze powinny być zwolnione z podatku. Zwolnione z PIT są diety oraz ... pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 2280 ...

  czytaj więcej

 • Rolnik sprzeda własne przetwory i nie zapłaci podatku dochodowego do 7 tys. zł

  ... ze sprzedaży przetworzonych samodzielnie produktów roślinnych i zwierzęcych. Przyjęto, że przychód w wysokości do 7 tysięcy złotych na rok byłby zwolniony z podatku dochodowego. Senator powiedział również, że zmiany w przepisach są oczekiwane głównie przez gospodynie ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej