pit 23

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu pit 23. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące pit 23.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Leasing operacyjny na obrabiarkę – jak go należy wykazać w dokumentacji

  Leasing operacyjny na obrabiarkę – jak go należy wykazać w dokumentacji

  Przez umowę leasingu rozumie się umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej finansującym, oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej korzystającym, podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów (art. 23a pkt 1 ustawy o PIT).

  czytaj więcej

 • Żona i dzieci decydują, gdzie trzeba rozliczyć PIT

  Żona i dzieci decydują, gdzie trzeba rozliczyć PIT

  Dopóki rodzina emigranta pracuje i uczy się w naszym kraju, dopóty jest on polskim rezydentem podatkowym – wynika z interpretacji dyrektora warszawskiej izby.

  czytaj więcej

 • Czy opłatę za sporządzenie wniosku o dotację na zakup środka trwałego można zaliczyć do kosztów

  Czy opłatę za sporządzenie wniosku o dotację na zakup środka trwałego można zaliczyć do kosztów

  Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów). Zamierzam złożyć wniosek o dofinansowanie zakupu maszyny drukarskiej. W związku z tym zleciłem firmie zewnętrznej opracowanie wniosku o dotację. Czy koszt jego opracowania mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio, czy też o koszt ten powinienem powiększyć wartość początkową maszyny drukarskiej jako środka trwałego?

  czytaj więcej

 • Czysty zysk przez sześć miesięcy. Rząd wyciąga rękę do małych przedsiębiorców

  Czysty zysk przez sześć miesięcy. Rząd wyciąga rękę do małych przedsiębiorców

  Resort Mateusza Morawieckiego szykuje preferencyjne rozwiązanie, które może obniżyć obciążenia mikrofirm nawet o 20–30 proc.

  czytaj więcej

 • Nowe składki emerytalne: Mali przedsiębiorcy zapłacą 32 zł na ubezpieczenie i dostaną emeryturę minimalną

  Nowe składki emerytalne: Mali przedsiębiorcy zapłacą 32 zł na ubezpieczenie i dostaną emeryturę minimalną

  Planowane ułatwienia w opłacaniu ZUS przez samozatrudnionych to jeszcze więcej groszowych świadczeń w przyszłości i dodatkowe wydatki dla budżetu.

  czytaj więcej

 • Podatek od wiatraków można obniżyć, ale to ryzykowne

  Podatek od wiatraków można obniżyć, ale to ryzykowne

  Kolejne wyroki sądów potwierdzają, że od 2017 r. opodatkowany jest cały wiatrak, a nie tylko maszt i fundament. Nie zraża to firm doradczych, które kuszą metodami na zmniejszenie daniny.

  czytaj więcej

 • Samorządowcom dług nie ciąży. Chyba że zły

  Samorządowcom dług nie ciąży. Chyba że zły

  Zaledwie 28 gmin i powiatów będzie miało w tym roku problem z ustawowym poziomem zadłużenia. To niecałe 1 proc. wszystkich samorządów, a do 2020 r. ich liczba spadnie do 13. Jednocześnie rośnie liczba złych długów – jest ich ponad dwa razy więcej niż przed rokiem.

  czytaj więcej

 • Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika oddelegowanego za granicę

  Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika oddelegowanego za granicę

  Na cały kwiecień pracownik został oddelegowany do pracy do Irlandii. Za ten miesiąc wynagrodzenie w walucie obcej wyniosło 950 euro. Wynagrodzenia są płatne 10. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. To należne za kwiecień płatne jest 10 maja. Jak rozliczyć przychód z podatku dochodowego oraz składek ZUS? Czy przysługuje odliczenie z tytułu diet?

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć wynajem auta po ostatnim wyroku NSA

  Jak rozliczyć wynajem auta po ostatnim wyroku NSA

  Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 kwietnia 2017 r., jeśli firma odpłatnie wynajmuje samochód pracownikom, aby mogli jeździć nim w celach prywatnych, to może odliczyć tylko 50 proc. podatku naliczonego przy jego zakupie i eksploatacji. Musi też odprowadzić do urzędu skarbowego podatek od odpłatnego udostępnienia pojazdu. Z tych powodów eksperci uznają wyrok NSA za kontrowersyjny. To pierwsze niekorzystne rozstrzygnięcie sądu kasacyjnego w sprawie odliczenia 100 proc. VAT od samochodów firmowych.

  czytaj więcej

 • Czy nakłady na przystosowanie lokalu na restaurację stanowią koszty uzyskania przychodów

  Czy nakłady na przystosowanie lokalu na restaurację stanowią koszty uzyskania przychodów

  Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wynajęła lokal, w którym zamierza otworzyć restaurację. Czy koszty poniesione na dostosowanie pomieszczeń na potrzeby restauracji stanowią koszty uzyskania przychodów?

  czytaj więcej

 • Są dwie metody rozliczania różnic kursowych

  Są dwie metody rozliczania różnic kursowych

  W wyniku wyceny środków pieniężnych w euro znajdujących się na rachunku bankowym na dzień bilansowy pojawiły się różnice kursowe. Jaki będzie skutek ujęcia tych różnic kursowych w wyniku finansowym, rachunku przepływów pieniężnych i deklaracji podatku CIT w zależności od wybranej metody rozliczania różnic kursowych?

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć zakup produktów rolnych od rolnika ryczałtowego na potrzeby restauracji

  Jak rozliczyć zakup produktów rolnych od rolnika ryczałtowego na potrzeby restauracji

  Przedsiębiorca (osoba fizyczna) prowadzi restaurację. Na jej potrzeby nabywa produkty rolne m.in. od rolników ryczałtowych. 3 kwietnia 2017 r. przedsiębiorca nabył 400 kg ziemniaków od rolnika ryczałtowego za kwotę 500 zł. Na udokumentowanie zakupu przedsiębiorca wystawił 3 kwietnia 2017 r. fakturę VAT RR na łączną kwotę 535 zł, w tym 35 zł zryczałtowanego zwrotu podatku. Ponadto nabycie tych produktów rolnych dokumentuje umowa zawarta pomiędzy przedsiębiorcą a rolnikiem ryczałtowym 3 kwietnia 2017 r. Zapłaty kwoty 535 zł wynikającej z faktury przedsiębiorca dokonał na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego 3 kwietnia 2017 r. Produkty te są wykorzystywane do przygotowywania posiłków sprzedawanych klientom w ramach świadczenia usług gastronomicznych. Jak przedsiębiorca powinien rozliczyć zakup tych ziemniaków na gruncie VAT i PIT? Przedsiębiorca jest podatnikiem VAT czynnym (składa deklarację VAT-7). PIT rozlicza podatkiem liniowym. Prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą kasową.

  czytaj więcej

 • Każde nieodpłatne świadczenie trzeba rozpatrywać odrębnie

  Każde nieodpłatne świadczenie trzeba rozpatrywać odrębnie

  ORZECZENIE | Noclegi opłacone przez pracodawcę nie są przychodem pracownika. Podobnie przejazdy w godzinach pracy. Inaczej jest, gdy firma zwraca koszty wyżywienia i dojazdu do miejsca pracy – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

  czytaj więcej

 • Remont i wyposażenie pokoju zajętego pod biznes są kosztem

  Remont i wyposażenie pokoju zajętego pod biznes są kosztem

  Podatnik może odliczyć od przychodu wydatki na remont i wyposażenie wydzielonego pokoju w swoim domu, zajętego na prowadzenie firmy. Nie ma znaczenia, że nie zgłosił go do opodatkowania podatkiem od nieruchomości według najwyższej stawki, właściwej dla działalności gospodarczej – orzekł NSA.

  czytaj więcej

 • Fiskus błędnie ogranicza zapłatę podatku przez osobę trzecią

  Fiskus błędnie ogranicza zapłatę podatku przez osobę trzecią

  Nie ma podstaw, by twierdzić, że wpłata podatku w imieniu podatnika przez podmiot działający w roli posłańca nie prowadzi do prawnie skutecznego wygaśnięcia zobowiązania podatkowego

  czytaj więcej

 • W jaki sposób biuro podróży powinno wykazać sprzedaż wycieczki na Maltę

  W jaki sposób biuro podróży powinno wykazać sprzedaż wycieczki na Maltę

  Podatniczka (podatnik VAT czynny) prowadzi małe biuro podróży. 2 czerwca 2017 r. nabyła we własnym imieniu i na własny rachunek od oddziału niemieckiego biura podróży w Polsce 10 miejsc na wycieczkę 7-dniową na Maltę (23–29 czerwca 2017 r.). Nabyta usługa ma charakter kompleksowej usługi turystycznej obejmującej przelot samolotem, zakwaterowanie i wyżywienie w hotelu na Malcie oraz ubezpieczenie. Koszt jednego miejsca to 3500 zł. Zakup usługi został udokumentowany wystawioną i otrzymaną przez podatniczkę 2 czerwca 2017 r. fakturą na kwotę 35 000 zł (faktura nie zawierała stawki i kwoty VAT, zawierała natomiast adnotację „procedura marży dla biur podróży”). Za nabyte miejsca wycieczkowe podatniczka zapłaciła przelewem na rachunek oddziału niemieckiego biura podróży 2 czerwca. Przedmiotowe miejsca na wycieczkę na Maltę podatniczka sprzedała we własnym imieniu i na własny rachunek w połowie czerwca 2017 r. osobom indywidualnym w cenie 4000 zł za miejsce (pobierając z góry zapłatę). Sprzedaż wycieczek tym osobom została udokumentowana wyłącznie paragonami fiskalnymi. Jak powinna rozliczyć VAT i podatek dochodowy od osób fizycznych od zakupu i sprzedaży tych miejsc wycieczkowych? Podatniczka rozlicza się podatkiem liniowym i prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą kasową. Podatek od towarów i usług i zaliczki na PIT płaci za okresy miesięczne. Podatniczka posiada status mikroprzedsiębiorcy.

  czytaj więcej

 • Polscy dyrektorzy w spółkach maltańskich na razie śpią spokojnie

  Polscy dyrektorzy w spółkach maltańskich na razie śpią spokojnie

  Polscy dyrektorzy w spółkach maltańskich na razie jeszcze śpią spokojnie. Pytanie, jak długo.

  czytaj więcej

 • W sprawie leasingu fiskus ugiął się pod presją sądów

  W sprawie leasingu fiskus ugiął się pod presją sądów

  W ciągu ostatniego roku organy podatkowe zmieniły zdanie. Teraz już pozwalają zaliczać wstępną opłatę od razu do kosztów uzyskania przychodu

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej