jak sprawdzić krs

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu jak sprawdzić krs. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące jak sprawdzić krs.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • W spółce bez zarządu trudno dowieść umyślnego działania

  W spółce bez zarządu trudno dowieść umyślnego działania

  - Szerokie uprawnienia kuratorów mogą doprowadzić do stworzenia grupy zawodowców, którzy utrzymywaliby się z konfliktów w spółkach - mówi dr Aleksandra Pokropek.

  czytaj więcej

 • Tomasz Zimoch: Za kilkanaście lat Andrzej Rzepliński będzie bohaterem narodowym

  Tomasz Zimoch: Za kilkanaście lat Andrzej Rzepliński będzie bohaterem narodowym

  Dlaczego od jednych słyszymy, że opozycja nie pozwala rządzić, a od drugich, że „sekta smoleńska” nie rządzi, tylko obarcza poprzednią ekipę? Otóż, drodzy państwo, gdyby Adam Nawałka ciągle pieprzył, że Waldemar Fornalik, poprzedni trener reprezentacji narodowej, zepsuł tyle rzeczy, że już nic nie da się naprawić, to nie gralibyśmy za chwilę w Euro 2016

  czytaj więcej

 • Oszuści w VAT przerzucają się na soję i red bulla

  Oszuści w VAT przerzucają się na soję i red bulla

  Towarem wykorzystywanym w karuzeli podatkowej są nie tylko twarde dyski, procesory, telewizory i kamery GoPro . Ostatnio również: folia stretch, kawa, herbata, napoje energetyczne.

  czytaj więcej

 • Firma wpisała twój adres jako własny? Zgłoś to ministrowi

  Firma wpisała twój adres jako własny? Zgłoś to ministrowi

  Przypadkiem dowiedziałem się, że moja nieruchomość została podana przez jakąś jednoosobową firmę jako miejsce prowadzenia biznesu. Po sprawdzeniu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) stwierdziłem, że rzeczywiście taki wpis umieszczono w rejestrze. W jaki sposób i komu mogę zgłosić nieuprawnione wykorzystanie adresu mojego domu – pyta pan Bogdan. – Obawiam się ewentualnych konsekwencji niezgodnego z rzeczywistością wpisu w ewidencji – dodaje czytelnik.

  czytaj więcej

 • Trzy pomysły na Trybunał. Sprawdź założenia projektów, którymi zajmie się Sejm

  Trzy pomysły na Trybunał. Sprawdź założenia projektów, którymi zajmie się Sejm

  Sejm zajmie się w czwartek trzema projektami zmian prawa dotyczącymi Trybunału Konstytucyjnego. Dwa z nich, złożone przez PiS oraz KOD - jako projekt obywatelski, to propozycje nowych ustaw o TK; trzeci - autorstwa PSL - to projekt nowelizacji ustawy o TK.

  czytaj więcej

 • Jak zatrudnić cudzoziemca do prac sezonowych

  Jak zatrudnić cudzoziemca do prac sezonowych

  Podczas tych wakacji osoby, które chcą powierzyć pracę Ukraińcom, Białorusinom lub Gruzinom, mogą jeszcze skorzystać z prostej procedury, która wymaga jedynie złożenia oświadczenia o powierzeniu pracy. Unia Europejska żąda, by od września zaostrzyć przepisy.

  czytaj więcej

 • Zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa: Reforma czy zamach?

  Zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa: Reforma czy zamach?

  Sposób wyłaniania członków KRS wymaga korekt. Jednak to, co proponuje Ministerstwo Sprawiedliwości, może prowadzić do osłabienia tej instytucji – ostrzegają uczestnicy debaty zorganizowanej przez DGP.

  czytaj więcej

 • Grunty rolne to może być kłopot dla spółki prowadzącej hotel

  Grunty rolne to może być kłopot dla spółki prowadzącej hotel

  OPIS SYTUACJI: Spółka jawna składająca się z pięciu wspólników będących osobami fizycznymi jest właścicielem hotelu trzygwiazdkowego położonego na obszarze wiejskim oraz otoczonego lasem i polami uprawnymi. Kilka lat temu spółka nabyła znajdujące się w pobliżu hotelu grunty orne. Planowała, że zmieni ich przeznaczenie i rozbuduje bazę noclegową. Ze względu na brak środków finansowych inwestycję jednakże na kilka lat odłożono. Obecnie w spółce ma dojść do zmian personalnych. W miejsce jednego z dotychczasowych wspólników wstąpić ma nowa osoba. Podstawą zmiany ma być przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika na osobę trzecią. Pozostali wspólnicy się obawiają, czy tego typu zmiana podmiotowa nie spowoduje możliwości przejęcia należących do spółki gruntów rolnych.

  czytaj więcej

 • Jak prawidłowo zwołać nadzwyczajne zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

  Jak prawidłowo zwołać nadzwyczajne zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

  Jestem prezesem zarządu sp. z o.o. Bilans sporządzony na koniec maja 2016 r. wykazał olbrzymią stratę, , która stawia pod znakiem zapytania dalsze istnienie spółki. Co zarząd spółki w zaistniałej sytuacji powinien zrobić – pyta pani Karolina

  czytaj więcej

 • Ułatwienia dla firm: Nowe prawo w rękach urzędników

  Ułatwienia dla firm: Nowe prawo w rękach urzędników

  DEBATA Gruntowna nowelizacja procedury administracyjnej, szersze przyzwolenie na digitalizację akt pracowniczych czy wprowadzenie ułatwień dla wierzycieli. To tylko niektóre z rozwiązań zaproponowanych przez Ministerstwo Rozwoju w ramach pakietu 100 zmian dla firm. Pojawia się jednak pytanie, czy nie jest tak, że największym problemem nie są wcale złe przepisy, lecz ich niewłaściwe stosowanie

  czytaj więcej

 • Martwe spółki, żywy problem (nie tylko) wierzycieli

  Martwe spółki, żywy problem (nie tylko) wierzycieli

  Podmioty, które figurowały w tzw. starym rejestrze handlowym (RHB) i do 31 grudnia 2015 r. nie dopełniły obowiązku złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, od początku tego roku z mocy prawa zostały z niego wykreślone. Inaczej mówiąc, formalnie od 1 stycznia 2016 r. o godz. 0.00 przestały istnieć. Ich mienie przejął Skarb Państwa. Miało to skutecznie wyeliminować z obrotu tzw. martwe spółki. Ustawodawca nie przewidział jednak całej masy problemów, jakie się z tym wiążą.

  czytaj więcej

 • Jak napisać pismo procesowe do sądu?

  Jak napisać pismo procesowe do sądu?

  Pisma wnoszone do sądu np. w sprawie o zapłatę, sprawie spadkowej lub rodzinnej, musi spełniać określone wymogi co do formy i treści. W niektórych typach spraw obowiązują formularze urzędowe (np. wniosek o wpis do księgi wieczystej).

  czytaj więcej

 • Informacje o partiach dostępne w czytelni, nie w sieci

  Informacje o partiach dostępne w czytelni, nie w sieci

  Nie ma możliwości uzyskania online danych rejestrowych dotyczących partii politycznych (np. składu ich władz). Przez wyszukiwarkę na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości można jedynie sprawdzić podmioty znajdujące się w Krajowym Rejestrze Sądowym: przedsiębiorców, stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje społeczne czy zawodowe.

  czytaj więcej

 • Sądy rejestrowe żądają dwa razy tych samych informacji

  Sądy rejestrowe żądają dwa razy tych samych informacji

  Osoby prawne, które zostają komplementariuszami w spółkach komandytowych, muszą dublować we wnioskach do KRS dane o składach zarządów. A to rodzi dodatkowe koszty.

  czytaj więcej

 • Korzystanie z informacji publicznej wreszcie zgodne z prawem

  Korzystanie z informacji publicznej wreszcie zgodne z prawem

  Firmy i organizacje pozarządowe nie muszą powiadamiać indywidualnie każdej osoby, której dane wyciągnęły z publicznie dostępnych rejestrów. Wystarczy ogólna informacja na stronie internetowej

  czytaj więcej

 • Prawo do bycia zapomnianym nie ma charakteru absolutnego

  Prawo do bycia zapomnianym nie ma charakteru absolutnego

  Coraz więcej osób domaga się usuwania ich nazwisk z baz stworzonych na podstawie publicznych rejestrów. Choć nowe przepisy unijne rzeczywiście wprowadzają prawo do bycia zapomnianym, to jednak przewidują również ważne wyjątki.

  czytaj więcej

 • Czas na elektronizację KRS

  Czas na elektronizację KRS

  Od 1 czerwca 2017 r. wszystkie obowiązki rejestrowe przedsiębiorcy załatwią przez internet – ma być szybciej, taniej i wygodniej. Jednocześnie dzięki utworzeniu specjalnego portalu, na którym będzie można szybko sprawdzić każdą spółkę, wzrośnie pewność i bezpieczeństwo obrotu.

  czytaj więcej

 • To prawo prezydenta: Powołać lub nie. Ale powinien uzasadnić

  To prawo prezydenta: Powołać lub nie. Ale powinien uzasadnić

  Sędziowie także zasługują na ochronę przed arbitralnymi działaniami państwa – uważa rzecznik praw obywatelskich i dołącza do skargi niepowołanych sędziów.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej