dochód

Dochód jest to miara finansowa pożytków czerpanych z różnych źródeł.


 • Jak opodatkowany jest <strong>dochód</strong> osoby prawnej z tytułu umorzenia udziałów lub akcji

  Jak opodatkowany jest dochód osoby prawnej z tytułu umorzenia udziałów lub akcji

  ... ustawy o CIT dochód z umorzenia udziałów ... celu umorzenia stanowi dochód z udziału w zyskach osób prawnych. Dochód opodatkowany jest według ... spełnieniu określonych warunków dochód taki może korzystać ... , na podstawie których dochód z umorzenia stanowi dochód z udziału w ... drugiej sytuacji. Kwalifikacja dochodu z umorzenia do dochodów rozliczanych na zasadach ...

  czytaj więcej

 • Górny limit zarobków dziecka stanowi dochód po odliczeniach

  ... jeśli dziecko uzyskiwało dochody opodatkowane według skali ... PIT. Łączna wysokość dochodu nie może przekroczyć ... , że ustalając limit dochodów dziecka, należy uwzględnić ... tu bowiem o dochód, który podlega opodatkowaniu. ... r. dopuszczalna wysokość dochodów pełnoletnich dzieci nie ... skarbowe ustalały ten dochód, pomniejszając przychód dziecka ... odniosła limit do dochodu podlegającego opodatkowaniu na ... art. 26 dochód ustalony zgodnie ...

  czytaj więcej

 • <strong>Dochód</strong> obejmuje składki

  Dochód obejmuje składki

  ... sprawie interpretacji pojęcia dochodów niepowodujących obowiązku zapłaty ... części urzędów skarbowych dochody te oblicza się ... , inne twierdzą, że dochód niepowodujący obowiązku zapłaty ... nieuzyskiwania przez dziecko dochodów podlegających opodatkowaniu (innych ... ). Wyjątek stanowią tutaj dochody wolne od podatku oraz dochody w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku. Dochód wolny od podatku ... opodatkowaniu, natomiast dochód niepowodujący obowiązku ...

  czytaj więcej

 • Dochód przy ubieganiu się o becikowe: Małżeństwo, single, związki partnerskie

  ... uwagę brany jest dochód netto w przeliczeniu ... należy więc uwzględnić dochody uzyskane w 2012 ... . Szczegółową listę źródeł dochodu określono w ustawie ... oraz składki zdrowotne; dochód z działalności opodatkowanej ... roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego. W przypadku ... miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany ...

  czytaj więcej

 • Zagraniczny dochód dziecka pozbawia ulgi prorodzinnej

  ... , uzyskany przez nie dochód wliczany jest do ... ulgi prorodzinnej. Także dochód zwolniony z opodatkowania ... przekonanych, że zagraniczny dochód, zwolniony z podatku ... wynika, że jeśli dochód uzyskany przez dziecko ... że dziecko osiąga dochody z kapitałów pieniężnych ... pracuje za granicą. – Dochody z pracy za ... wyłączenia z progresją dochód taki nie podlega ... do opodatkowania dochodu uzyskanego w ...

  czytaj więcej

 • Jaki <strong>dochód</strong> uprawnia do świadczeń na dzieci

  Jaki dochód uprawnia do świadczeń na dzieci

  ... . w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się ... jednak, że jej dochody mogą być wyższe ... on sytuacji, gdy dochód rodziny w przeliczeniu ... podwyższonym kryterium ich dochody okażą się od ... wniosek, powinien podać dochody swoje oraz żony, ... członków przeciętnego miesięcznego dochodu osiągniętego w roku ... , potrzebna będzie wysokość dochodu z ...

  czytaj więcej

 • Dochód z remanentu do opodatkowania

  ... dokonuje się ustalenia dochodu z remanentu likwidacyjnego ... , nie ustala się dochodu na dzień likwidacji, ... wynosi 10 proc. dochodu, ustalanego za pomocą wskaźnika procentowego udziału dochodu w przychodach - podkreśla ... . Ustalając wskaźnika udziału dochodu w przychodach, należy przyjąć dochód i przychód z ... w ww. okresie dochód nie wystąpił. Należy ... nie wystąpił dochód z tej ...

  czytaj więcej

 • Ulga prorodzinna: Rodzice inaczej liczą <strong>dochód</strong> dziecka, a inaczej własny

  Ulga prorodzinna: Rodzice inaczej liczą dochód dziecka, a inaczej własny

  ... miejscach mowa o dochodzie, różnie jednak rozumianym. ... . zdjęcie główne Dochód dziecka bez ZUS ... chodzi tu o dochód: opodatkowany według skali ... zasad ustalania tego dochodu. Rodzice mają więc ... już po potrąceniu. Dochód dziecka wpływa na ... jednolite – chodzi o dochód rozumiany jako przychód ... jego uzyskania, czyli dochód w rozumieniu art. ... , że pojęcie dochodu trzeba odróżnić ...

  czytaj więcej

 • Świadczenia rodzinne: Mimo zawieszenia działalności gospodarczej gmina liczy z niej dochód

  ... rodzinom na podstawie dochodów osiąganych przez ich ... ., są to więc dochody z roku 2009 ... to, stosując procedurę dochodu utraconego oraz dochodu uzyskanego. Ustawa o ... zawiera zamkniętą listę dochodów, które mogą być ... potraktujemy to jako dochód utracony, mimo że ... rodzic nie osiąga dochodów – mówi Eliza Dygas, ... ., kiedy ważne będą dochody osiągnięte ...

  czytaj więcej

 • Nie każdy <strong>dochód</strong> podatnika będzie wpływał na ulgę na jedno dziecko

  Nie każdy dochód podatnika będzie wpływał na ulgę na jedno dziecko

  ... zarobków rodzica. Próg dochodów, którego przekroczenie pozbawi ... partnerów uzyskuje znaczny dochód, drugi natomiast zarabia ... dziecka, którego roczny dochód wynosi 100 tys. ... uwagę wyłącznie swoje dochody – wyjaśnia Anna Romińska, ... linki wyróżnione Limitowany dochód rodziców należy rozumieć ... społeczne. Nie każdy dochód będzie jednak ... wliczane będą wszelkie dochody opodatkowane skalą podatkową, dochody ze zbycia papierów ...

  czytaj więcej

 • Polskie spółki będą mogły korygować <strong>dochód</strong>

  Polskie spółki będą mogły korygować dochód

  ... mają prawo szacować dochód niektórych podatników i ... organu do szacowania dochodów nie dotyczy spółek, ... jakby osiągnął wyższy dochód. Jednocześnie kupujący, mimo ... zwiększyć i skorygować dochodu (a co za ... przewidują prawo korekty dochodów wyłącznie w przypadku ... podatkowe uznają, że dochód polskiej firmy jest częścią dochodu jej zagranicznego partnera ... skorygować swojego dochodu i zmniejszyć ...

  czytaj więcej

 • Po 5 latach w UE <strong>dochód</strong> polskiej rodziny wzrósł o 36,5 proc., a rolników aż ...

  Po 5 latach w UE dochód polskiej rodziny wzrósł o 36,5 proc., a rolników aż ...

  ... , bo osiąganie niższych dochodów nie pozwala na ... . Także dane o dochodach świadczą o wzroście ... 2003 roku średni dochód na członka rodziny ... , oznacza to, że dochody Polaków wzrosły realnie ... proc. Najszybciej rosną dochody rolników. W okresie ... też zauważyć, że dochody emerytów i pracowników ... oni ze wzrostu dochodów na wsi. Na ... w zakresie dochodów rolników dotyczy ...

  czytaj więcej

 • Fiskus może opodatkować dochód z przestępstwa

  ... sprawdzanie nieujawnionych źródeł dochodów to priorytet kontroli ... muszą udowadniać podatnikowi dochodu ze źródeł nieujawnionych ... pokrycia w aktualnym dochodzie oraz zgromadzonym do ... , których głównym źródłem dochodu jest działalność przestępcza. ... zastosowanie także do dochodów pochodzących z przestępstw. ... podejrzeń, że określone dochody pochodzą z działalności ... procederu. A wtedy dochód z przestępstwa może ... w przypadku dochodów ze źródeł ...

  czytaj więcej

 • Dochód z zasobów mieszkaniowych nie podlega CIT

  ... ROZSTRZYGNĘŁA IZBA Czy dochód uzyskiwany z wynajmowania ... od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot ... zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej ... osiągnięty przez podatnika dochód, jak również źródło pochodzenia tego dochodu. Aby dokonać prawidłowej ... ustawy o CIT. Dochód powstały z tego ... zasobów mieszkaniowych. Zatem dochód spółdzielni z wynajmu ... osób prawnych. Dochód z tego ...

  czytaj więcej

 • PIT 2010: Dochód dziecka ze spółki rozliczy rodzic

  ... . Jeżeli udział dotyczy spółki osobowej, dochód z zysku takiej spółki może ... , że w przypadku spółki kapitałowej dochód z reguły pochodzi z wypłaconej ... , iż osoba niepełnoletnia może rozliczyć dochód jedynie z określonych źródeł (z ... swobodnego użytku). W naszym przypadku dochód z udziału w spółce ... być doliczony do dochodu rodzica i przez ...

  czytaj więcej

 • Szkolne stypendia nie wpłyną na dochód rodziny

  ... pod uwagę przy obliczaniu dochodu rodziny, uprawniającego do ... stypendiów z katalogu dochodów zakłada uchwalona na ... stypendium dodawane do dochodów rodziny powoduje obniżenie ... przekroczenia dopuszczalnego poziomu dochodu. – Stypendia o charakterze ... być wliczane do dochodu. Inny charakter mają ... osiąganych przez rodzinę dochodów – uważa Dorota Głogosz ... są uznawane za dochód przy ustalaniu prawa ...

  czytaj więcej

 • <strong>Dochód</strong> z giełdy nie wyklucza wspólnego rozliczenia PIT

  Dochód z giełdy nie wyklucza wspólnego rozliczenia PIT

  ... małżonków uzyskuje wysokie dochody (powyżej 85 528 ... od połowy łącznych dochodów. zdjęcie główne ... obliczona dla wartości dochodów uzyskanych przez obojga małżonków. Dochody kapitałowe wykazywane na ... jaki sposób rozliczyć dochody ze źródła jakim ... z faktu, iż dochodów kapitałowych z ... zasady nie łączenia dochodów kapitałowych z innymi dochodami w celu opodatkowania. ...

  czytaj więcej

 • Kolejna zmiana w becikowym. Pod uwagę ma być brany dochód członka rodziny

  ... becikowe otrzymają rodziny, których dochód nie przekracza 85 tys. ... pracujących małżonków razem osiąga dochód nieznacznie przekraczający wskazany w ... zapomogi, mimo iż ich dochód w przeliczeniu na osobę ... przysługiwać rodzinom, w których dochód nie przekracza 1922 zł ... zaświadczenia dokumentujące ich dochody. Zdaniem ministerstwa pracy ... rodzicom, niezależnie od dochodu. Od początku tego ...

  czytaj więcej

 • Radykalne zmiany w przyznawaniu zasiłków. Kryterium dochodowe zastąpi minimalny <strong>dochód</strong> socjalny

  Radykalne zmiany w przyznawaniu zasiłków. Kryterium dochodowe zastąpi minimalny dochód socjalny

  ... zastąpiony przez minimalny dochód socjalny. Jego wartość, ... taka konstrukcja minimalnego dochodu socjalnego, który byłby ... jest takim poziomem dochodu, który umożliwia tylko ... ma być minimalny dochód dla osoby starszej ... i nieuwzględniającego wysokości dochodów osoby lub rodziny. ... wsparcia. DPS z dochodami Ważne zmiany czekają ... wyodrębniony rachunek własnych dochodów. – Obecnie nawet jak ... wysokości swoich dochodów. Resort rozważa ...

  czytaj więcej

 • Dochód ze sprzedaży akcji otrzymanych w spadku nie podlega opodatkowaniu

  ... 19 proc. uzyskanego dochodu. Dochodem ze sprzedaży jest ... na nabycie akcji. Dochodów z odpłatnego zbycia ... łączy się z dochodami z innych źródeł ... roku podatkowym. Od dochodu z tytułu umorzenia ... podstawę opodatkowania stanowi dochód, tj. przychód uzyskany ... , natomiast PIT podlega dochód uzyskany ze sprzedaży ... z tego podatku dochód uzyskany ze zbycia ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej