cit

Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (ang.


 • Poradnia podatkowa z 4 grudnia 2017

  Poradnia podatkowa z 4 grudnia 2017

  ● Czy można dokonać zapłaty na rzecz kontrahenta wykonawcy● Kiedy powstanie obowiązek podatkowy przy odsprzedaży raportu handlowego firmie z innego państwa członkowskiego UE● Jakie będą skutki w VAT darowizny nieruchomości, jeśli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia

  czytaj więcej

 • Nowa ulga badawczo-rozwojowa już pewna

  Nowa ulga badawczo-rozwojowa już pewna

  Podatnik PIT lub CIT odlicza od podstawy opodatkowania koszty poniesione na działalność badawczo-rozwojową (koszty kwalifikowane), które już wcześniej zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. W praktyce przedsiębiorca za 2017 r. będzie mógł ponownie odliczyć część – a za 2018 r. całość – już odliczonych kosztów uzyskania przychodów.

  czytaj więcej

 • Biała lista fiskusa: Prześwietlanie partnerów biznesowych przypomina pracę na pełen etat

  Biała lista fiskusa: Prześwietlanie partnerów biznesowych przypomina pracę na pełen etat

  Od stycznia będzie więcej sposobów na sprawdzenie partnera w biznesie, ale niestety bez wiążącej listy przesłanek należytej staranności wciąż nie ma pewności, czy podjęte przez nas starania zadowolą fiskusa. Wszyscy liczyli, że w listopadzie lista już będzie. Tymczasem mamy grudzień i ciągle jej nie ma.

  czytaj więcej

 • Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy zwiększa przychody finansowe

  Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy zwiększa przychody finansowe

  Jesteśmy spółką kapitałową. Wypłacamy właścicielom naszej spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. W jaki sposób wykazać taką operację gospodarczą w ewidencji księgowej spółki? Jak otrzymanie zaliczki dywidendowej powinien z kolei wykazać w swoich księgach rachunkowych właściciel naszej spółki? Jak należy rozliczyć otrzymanie tego typu zaliczki w podatku dochodowym?

  czytaj więcej

 • Cienka kapitalizacja na trzy sposoby

  Cienka kapitalizacja na trzy sposoby

  W zależności od momentu otrzymania pożyczki lub kredytu będzie można stosować przepisy obowiązujące przed 2015 r., do końca 2017 r. lub nowe, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 r. – potwierdza Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania DGP.

  czytaj więcej

 • Wody Polskie utknęły w bagnie. Brakuje 180 mln zł

  Wody Polskie utknęły w bagnie. Brakuje 180 mln zł

  W przyszłorocznym planie finansowym instytucji brakuje 180 mln zł. Nie do końca wiadomo, ile osób rozpocznie tam pracę. Jedną z przyczyn problemów jest niechęć samorządowców do współpracy z rządem.

  czytaj więcej

 • Resort finansów: Start-upy nie stracą na zmianach w CIT

  Resort finansów: Start-upy nie stracą na zmianach w CIT

  Podmioty, które niedługo po uruchomieniu biznesu sprzedają technologie (know-how) wytworzone we własnym zakresie, będą mogły skorzystać z ulgi B+R. Tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania DGP.

  czytaj więcej

 • Znad Wisły daleko nam do podatkowych rajów

  Znad Wisły daleko nam do podatkowych rajów

  Resort finansów przegląda dokumenty z największych afer związanych z unikaniem podatków. Na razie nie znalazł tam zbyt wielu polskich nazwisk.

  czytaj więcej

 • Zmiany w podatkach. Senat uchwalił, Sejm pracuje

  Zmiany w podatkach. Senat uchwalił, Sejm pracuje

  Przedstawiamy najważniejsze zmiany, nad którymi pracowali parlamentarzyści.

  czytaj więcej

 • Jedna strefa ekonomiczna na cały kraj? Nowe przepisy pod ostrzałem krytycznych opinii

  Jedna strefa ekonomiczna na cały kraj? Nowe przepisy pod ostrzałem krytycznych opinii

  Przepisy, które zmienią Polskę w jedną specjalną strefę ekonomiczną, wymagają doprecyzowania, między innymi w kontekście uzyskiwania pomocy publicznej. Tak wynika z pierwszych rządowych uwag przesłanych do projektu resortu rozwoju.

  czytaj więcej

 • Kim jest kandydat na premiera Mateusz Morawiecki [SYLWETKA]

  Kim jest kandydat na premiera Mateusz Morawiecki [SYLWETKA]

  Premier Beata Szydło na ręce Komitetu Politycznego PiS złożyła rezygnację z pełnionej przez siebie funkcji, rezygnacja została przyjęta; Komitet Polityczny wysunął na stanowisko premiera kandydaturę Mateusza Morawieckiego - poinformowała w czwartek rzecznik PiS Beata Mazurek.

  czytaj więcej

 • Już od stycznia CIT uderzy w spółki bardziej, niż ktokolwiek przypuszczał

  Już od stycznia CIT uderzy w spółki bardziej, niż ktokolwiek przypuszczał

  Korzystne dla budżetu państwa regulacje często oznaczają trudności dla podatników. Wkrótce przekona się o tym wiele przedsiębiorstw. Pod hasłem uszczelniania sytemu podatkowego zostały bowiem w ustawie o CIT wprowadzone ważne zmiany, które dotyczą nie tylko podmiotów stosujących optymalizację podatkową.

  czytaj więcej

 • Pat dla kultury. Artyści, minister i pieniądze

  Pat dla kultury. Artyści, minister i pieniądze

  Dialog środowiska twórców z resortem kultury od dawna przypomina dyskusję mówcy z mimem. Artyści wysyłają petycje i zwołują kongres za kongresem, politycy poprzestają na obietnicach, a lista spraw do załatwienia przez ministerstwo rośnie z kadencji na kadencję

  czytaj więcej

 • Poradnia podatkowa z 11 grudnia

  Poradnia podatkowa z 11 grudnia

  Przychód małego podatnika, VAT na banery reklamowe i odliczenia VAT - takie pytania zadają czytelnicy.

  czytaj więcej

 • Jak powinno się opodatkować stowarzyszenie i jego oddziały

  Jak powinno się opodatkować stowarzyszenie i jego oddziały

  PROBLEM: Stowarzyszenie ma osobowość prawną, status organizacji pożytku publicznego (OPP) i jest reprezentowane przez zarząd główny. W jego skład wchodzą jednak terenowe jednostki organizacyjne i ogólnokrajowe jednostki organizacyjne. Jednostki terenowe samodzielnie prowadzą księgi rachunkowe i samodzielnie sporządzają sprawozdania finansowe i merytoryczne, które w formie papierowej przesyłają do zarządu. Ten z kolei na dzień kończący rok obrotowy sporządza łączne sprawozdanie finansowe. Wszystkie terenowe jednostki organizacyjne stowarzyszenia mające i niemające osobowości prawnej, posiadające odrębne numery NIP i REGON, rozliczają się terytorialnie z urzędami skarbowymi, pełniąc funkcję płatnika (z racji statusu pracodawcy w stosunku do zatrudnionych w jednostkach pracowników). Zarząd nie ma więc obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostek wchodzących w skład stowarzyszenia, a czynności, które wykonuje, mają jedynie charakter techniczny (reprezentacja stowarzyszenia, sporządzenie łącznego sprawozdania finansowego, merytorycznego, wyliczenie CIT). Czy każda jednostka terenowa wchodząca w skład stowarzyszenia powinna indywidualnie przesyłać dane JPK do swoich terenowych urzędów skarbowych? Czy jednostki terenowe niemające osobowości prawnej same powinny odprowadzać PIT (składać PIT-4R) i przesyłać dane do JPK? Czy stowarzyszenie powinno rozliczać CIT łącznie i składać zeznanie do urzędu skarbowego? ⒸⓅ

  czytaj więcej

 • Będą nowe ujawnienia w sprawozdaniu finansowym

  Będą nowe ujawnienia w sprawozdaniu finansowym

  Ponoszone koszty, związane z pracami badawczymi i rozwojowymi, niestanowiące aktywowanych wartości niematerialnych i prawnych, nie są wyodrębnione w systemie rachunkowości jednostki. Dlatego faktyczna wysokość nakładów na B+R nie jest znana. Od przyszłego roku to się zmieni.

  czytaj więcej

 • Nie zawsze można podwyższyć limit rachunkowej amortyzacji

  Nie zawsze można podwyższyć limit rachunkowej amortyzacji

  Firmy, które chcą nie tylko podatkowo, ale także rachunkowo ujmować jednorazowo w kosztach środki trwałe o wartości do 10 tys. zł, muszą zmienić swoje podejście w tej kwestii. Chociaż nie zawsze będzie to możliwe.

  czytaj więcej

 • Nadal jest bałagan w przepisach dla spadkobierców. Niekorzystne przepisy już od 1 stycznia 2018 r

  Nadal jest bałagan w przepisach dla spadkobierców. Niekorzystne przepisy już od 1 stycznia 2018 r

  Ministerstwo Rozwoju zapewnia, że będzie można zaliczać do kosztów odpisy amortyzacyjne od majątku odziedziczonego po zmarłym. Ale z najnowszej wersji projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym wciąż to nie wynika.

  czytaj więcej

 • Mniej niż 1 proc. PKB na badania i rozwój. Wydatki spadły po raz pierwszy od 5 lat

  Mniej niż 1 proc. PKB na badania i rozwój. Wydatki spadły po raz pierwszy od 5 lat

  Wydatki na działalność B+R spadły po raz pierwszy od 5 lat. Jak wynika z najnowszych danych GUS, w 2016 r. przeznaczono na nie 17,9 mld zł – o 0,7 proc. mniej niż rok wcześniej i jednocześnie poniżej 1 proc. PKB.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej