Ulgi i odliczenia

15 marca 2018 r.

500 złotych na dziecko, podobnie jak inne świadczenia rodzinne, wychowawcze czy zasiłki pielęgnacyjne bądź dla opiekunów są zwolnione z PIT

500 plus nie wyklucza ulgi na dzieci w PIT15 marca 2018 r.

Świadczenia tj. 500 plus nie są uwzględniane w dochodach uzależniających zastosowanie ulgi na dzieci w PIT w przypadku osób wychowujących jedno dziecko. Rodzice wychowujący dwoje i więcej dzieci skorzystają z ulgi bez względu na wysokość uzyskanego dochodu.

4 marca 2018 r.

Ulga rehabilitacyjna za 2017 rok.

Jak rozliczyć ulgę rehabilitacyjną za 2017 rok4 marca 2018 r.

Wprawdzie zmiany w ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.; dalej ustawa o PIT) weszły w życie 1 stycznia 2018 r., ale można je zastosować już w rozliczeniu za 2017 r. Z preferencji mogą korzystać nie tylko same osoby niepełnosprawne, lecz także ci, którzy takie osoby mają na utrzymaniu.

5 lutego 2018 r.

Kto może odliczyć od podatku ulgę na dzieci?

Odliczenia od podatku w 2018 roku. Kto może skorzystać z ulgi na dzieci?5 lutego 2018 r.

Każdy rodzic lub opiekun może pomniejszyć wskazaną w PIT kwotę podatku korzystając z ulgi prorodzinnej. Kwota odliczenia zależna jest od osiągniętych w minionym roku dochodów, liczby potomstwa, a także od tego, czy podatnik sam wychowuje dziecko. Aby jednak skorzystać z ulgi prorodzinnej trzeba spełnić szereg warunków określonych ustawą o PIT.