Ulgi i odliczenia

25 kwietnia 2018 r.

Podatnicy rozliczający PIT mogą zaoszczędzić nawet 760 złotych korzystając z ulgi na internet.

Ulga na internet – PIT 2017/201825 kwietnia 2018 r.

Podatnicy rozliczający PIT mogą zaoszczędzić nawet 760 złotych korzystając z ulgi na internet. Nie zawsze jednak możliwe będzie odliczenie wydatków od podstawy opodatkowania.

15 marca 2018 r.

500 złotych na dziecko, podobnie jak inne świadczenia rodzinne, wychowawcze czy zasiłki pielęgnacyjne bądź dla opiekunów są zwolnione z PIT

500 plus nie wyklucza ulgi na dzieci w PIT15 marca 2018 r.

Świadczenia tj. 500 plus nie są uwzględniane w dochodach uzależniających zastosowanie ulgi na dzieci w PIT w przypadku osób wychowujących jedno dziecko. Rodzice wychowujący dwoje i więcej dzieci skorzystają z ulgi bez względu na wysokość uzyskanego dochodu.