Ulgi i odliczenia

5 lutego 2018 r.

Kto może odliczyć od podatku ulgę na dzieci?

Odliczenia od podatku w 2018 roku. Kto może skorzystać z ulgi na dzieci?5 lutego 2018 r.

Każdy rodzic lub opiekun może pomniejszyć wskazaną w PIT kwotę podatku korzystając z ulgi prorodzinnej. Kwota odliczenia zależna jest od osiągniętych w minionym roku dochodów, liczby potomstwa, a także od tego, czy podatnik sam wychowuje dziecko. Aby jednak skorzystać z ulgi prorodzinnej trzeba spełnić szereg warunków określonych ustawą o PIT.

1 maja 2017 r.

2 maja mija termin rozliczania się z fiskusem

Ostatnie chwile na PIT. O czym warto pamiętać?1 maja 2017 r.

2 maja mija termin rozliczania się z fiskusem. By rozliczyć PIT należy udać się tego dnia do urzędu, przesłać deklarację za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznie. W ostatnich latach najchętniej wybieraną przez podatników formą rozliczenia się z fiskusem było przesłanie deklaracji przez internet. W 2016 roku do fiskusa wpłynęło 8,3 mln deklaracji drogą elektroniczną. O czym pamiętać wypełniając PIT?

22 kwietnia 2017 r.

 Odliczenie wydatków na internet 

Podatnicy składający PIT mogą zaoszczędzić korzystając z tzw. ulgi internetowej. Zgodnie z art. 26 ustawy o podatku od dochodów osób fizycznych, od podstawy opodatkowania można odliczyć kwotę wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 złotych. 
Podstawą do przyznania ulgi jest przedstawienie fiskusowi dokumentów potwierdzających poniesione wydatki za internet. Konieczne jest zatem załączenie faktury VAT lub rachunków czy potwierdzenia przelewu. Odliczeniu podlegają wydatki wyłącznie związane z użytkowaniem internetu. Jeśli zatem podatnik korzysta z usług internetowych występujących w pakiecie np. z innymi usługami telekomunikacyjnymi, ulgę internetową można wykorzystać pod warunkiem wyodrębnienia wydatków na internet.  Co ważne, ulga przysługuje wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z tego odliczenia.

Zanim wypełnisz PIT za 2016 rok. Jakie wydatki można odliczyć od dochodu?22 kwietnia 2017 r.

Podatnicy składający PIT mogą sporo zaoszczędzić odliczając od podstawy opodatkowania wydatki. Ustawa o podatku od dochodów osób fizycznych umożliwia podatnikom zmniejszenie dochodu ujawnianego w PIT o koszty związane z zakupem leków czy użytkowaniem Internetu. Czas na rozliczenie się z fiskusem i wykorzystanie przysługujących podatnikom ulg mija 2 maja. Co uwzględnić w formularzu by odprowadzić jak najmniejszy podatek?

7 marca 2017 r.

Kwota niewykorzystanej ulgi na dzieci jest limitowania i nie może przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, które podlegają odliczeniu.

Zbyt niski podatek by odliczyć ulgę? Można ją odzyskać7 marca 2017 r.

Najmniej zarabiający odprowadzają podatek niejednokrotnie niższy niż kwota ulgi na dzieci. Wówczas, choć przysługuje im ulga z tytułu wychowywania dzieci, brakuje im podatku do jej odliczenia. Prawo pozwala jednak takim podatnikom odzyskać niewykorzystaną kwotę ulgi na dzieci.

24 stycznia 2017 r.

Czy uzyskane świadczenie rodzinne wpływa na wysokość dochodów?

500 plus w podatkach: PIT a świadczenia wychowawcze24 stycznia 2017 r.

W ubiegłym roku 2,78 mln rodzin skorzystało ze świadczenia 500 plus. Większość z nich ma obowiązek rozliczyć się z fiskusem do maja. Czy uzyskane świadczenie rodzinne wpływa na wysokość dochodów? Jak beneficjenci programu 500 plus powinni rozliczyć PIT za 2016 rok?

8 listopada 2016 r.

Podatnicy, którzy w 2016 roku pracowali za granicą mogą obniżyć kwotę podatku za sprawą ulgi abolicyjnej.

PIT 2016: Komu przysługuje ulga abolicyjna?8 listopada 2016 r.

Jak rozliczyć dochody osiągnięte poza granicami kraju? Podatnicy, którzy w 2016 roku pracowali za granicą mogą obniżyć kwotę podatku za sprawą ulgi abolicyjnej. Mogą z niej skorzystać osoby, które osiągnęły dochód w kraju, który by uniknąć podwójnego opodatkowania, zawarł umowę o proporcjonalnym odliczeniu podatku.

10 sierpnia 2016 r.

Zasada jest taka, że podatnicy, którzy sprzedadzą nieruchomość przed upływem pięciu lat od nabycia, są zobowiązani uregulować 19 proc. PIT od osiągniętego dochodu.

Ulga w PIT nie dla tych, którzy remontują przed podpisaniem aktu10 sierpnia 2016 r.

Pan Jan stracił w wypadku samochodowym obie nogi. Z tego względu postanowił sprzedać dopiero co kupione mieszkanie na trzecim piętrze w kamienicy bez windy i jak najszybciej nabyć nowy lokal, na parterze. Z pieniędzy, które otrzymał za stary, zapłacił już zaliczkę deweloperowi. Ten nie widzi przeszkód, by czytelnik wykończył mieszkanie jeszcze przed podpisaniem aktu notarialnego, tak by po jego podpisaniu mógł się od razu wprowadzić. Pan Jan pyta, czy przeznaczone na remont pieniądze ze sprzedaży starego mieszkania będą zwolnione z podatku jako wydatek na własny cel mieszkaniowy

Reklama