Ulgi i odliczenia

7 marca 2017 r.

Kwota niewykorzystanej ulgi na dzieci jest limitowania i nie może przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, które podlegają odliczeniu.

Zbyt niski podatek by odliczyć ulgę? Można ją odzyskać7 marca 2017 r.

Najmniej zarabiający odprowadzają podatek niejednokrotnie niższy niż kwota ulgi na dzieci. Wówczas, choć przysługuje im ulga z tytułu wychowywania dzieci, brakuje im podatku do jej odliczenia. Prawo pozwala jednak takim podatnikom odzyskać niewykorzystaną kwotę ulgi na dzieci.

24 stycznia 2017 r.

Czy uzyskane świadczenie rodzinne wpływa na wysokość dochodów?

500 plus w podatkach: PIT a świadczenia wychowawcze24 stycznia 2017 r.

W ubiegłym roku 2,78 mln rodzin skorzystało ze świadczenia 500 plus. Większość z nich ma obowiązek rozliczyć się z fiskusem do maja. Czy uzyskane świadczenie rodzinne wpływa na wysokość dochodów? Jak beneficjenci programu 500 plus powinni rozliczyć PIT za 2016 rok?

8 listopada 2016 r.

Podatnicy, którzy w 2016 roku pracowali za granicą mogą obniżyć kwotę podatku za sprawą ulgi abolicyjnej.

PIT 2016: Komu przysługuje ulga abolicyjna?8 listopada 2016 r.

Jak rozliczyć dochody osiągnięte poza granicami kraju? Podatnicy, którzy w 2016 roku pracowali za granicą mogą obniżyć kwotę podatku za sprawą ulgi abolicyjnej. Mogą z niej skorzystać osoby, które osiągnęły dochód w kraju, który by uniknąć podwójnego opodatkowania, zawarł umowę o proporcjonalnym odliczeniu podatku.

10 sierpnia 2016 r.

Zasada jest taka, że podatnicy, którzy sprzedadzą nieruchomość przed upływem pięciu lat od nabycia, są zobowiązani uregulować 19 proc. PIT od osiągniętego dochodu.

Ulga w PIT nie dla tych, którzy remontują przed podpisaniem aktu10 sierpnia 2016 r.

Pan Jan stracił w wypadku samochodowym obie nogi. Z tego względu postanowił sprzedać dopiero co kupione mieszkanie na trzecim piętrze w kamienicy bez windy i jak najszybciej nabyć nowy lokal, na parterze. Z pieniędzy, które otrzymał za stary, zapłacił już zaliczkę deweloperowi. Ten nie widzi przeszkód, by czytelnik wykończył mieszkanie jeszcze przed podpisaniem aktu notarialnego, tak by po jego podpisaniu mógł się od razu wprowadzić. Pan Jan pyta, czy przeznaczone na remont pieniądze ze sprzedaży starego mieszkania będą zwolnione z podatku jako wydatek na własny cel mieszkaniowy

12 listopada 2015 r.

Celem ulgi jest pomoc podatnikom w związku z ciążącym na nich obowiązkiem łożenia na utrzymanie pełnoletniego dziecka, które nadal się uczy.

PIT: Ulga prorodzinna nie od zarobków brutto, ale od wysokości podstawy opodatkowania12 listopada 2015 r.

Rodzice, którzy chcą skorzystać z ulgi z tytułu wychowania dziecka, powinni brać pod uwagę wysokość podstawy opodatkowania, a nie zarobioną przez nie kwotę brutto – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Sprawa dotyczyła małżonków, którzy chcieli skorzystać z preferencji przewidzianych w ustawie o PIT. Chodziło o wspólne rozliczenie podatku (art. 6 ust. 4 pkt 3) i ulgę prorodzinną (art. 27f ust. 1). We wniosku o interpretację rodzice wyjaśnili, że ich syn student, pracując jako ratownik na basenie, uzyskał dochód brutto w wysokości 3159 zł. Był zatrudniony na umowę o pracę, dlatego pracodawca obowiązkowo potrącał mu składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Po ich odjęciu dochód był niższy niż kwota wolna od podatku – wyniósł 2695 zł.

15 grudnia 2014 r.

Ulga dla honorowych krwiodawów

PIT 2014: Jak rozliczyć ulgę dla honorowych krwiodawców15 grudnia 2014 r.

Z ulgi na krew mogą korzystać zarówno osoby opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym (którzy muszą złożyć PIT-28 do 2 lutego 2015 r. ), jak i te, które rozliczają się według skali podatkowej (na formularzach PIT-36 albo PIT-37, które muszą zostać przekazane do urzędu skarbowego do 30 kwietnia 2015 r.). Pierwsze dokonują odliczenia od przychodu, drugie od dochodu.

12 grudnia 2014 r.

Przekształcenie prawa lokatorskiego z ulgą w PIT12 grudnia 2014 r.

Spłata kredytu budowlanego zaciągniętego przez spółdzielnię też jest własnym celem mieszkaniowym – orzekł WSA w Łodzi. Sprawa dotyczyła podatniczki, która dostała działkę od babki i sprzedała ją przed upływem pięciu lat od nabycia. Dochód ze sprzedaży zamierzała przeznaczyć w ciągu dwóch lat na przekształcenie mieszkania lokatorskiego we własnościowe, w tym na spłatę kredytu zaciągniętego przez spółdzielnię.

Prawo na co dzień

Reklama