Ulgi i odliczenia

15 grudnia 2014 r.

Ulga dla honorowych krwiodawów

PIT 2014: Jak rozliczyć ulgę dla honorowych krwiodawców15 grudnia 2014 r.

Z ulgi na krew mogą korzystać zarówno osoby opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym (którzy muszą złożyć PIT-28 do 2 lutego 2015 r. ), jak i te, które rozliczają się według skali podatkowej (na formularzach PIT-36 albo PIT-37, które muszą zostać przekazane do urzędu skarbowego do 30 kwietnia 2015 r.). Pierwsze dokonują odliczenia od przychodu, drugie od dochodu.

7 września 2014 r.

Ulgi na dzieci przyniosą też korzyść państwu

Wyższe ulgi na dzieci wpłyną na obniżenie poziomu ubóstwa w Polsce7 września 2014 r.

Wiceminister Radziwiłł powiedział PAP, że podstawowym celem projektu jest wsparcie dzietności Polaków. Jego zdaniem poza zachętą do posiadania większej liczby dzieci zmiany wpłyną także na obniżenie poziomu ubóstwa w Polsce, zmniejszą nierówności społeczne oraz obniżą tzw. klin podatkowy w przypadku rodzin o najniższych dochodach. To z kolei może zwiększyć presję na legalne zatrudnienie.

30 czerwca 2014 r.

Krzysztof Jedlak, kierownik działu Gazeta Prawna

Jedlak: Kto może jeść bez podatku30 czerwca 2014 r.

Trybunał Konstytucyjny 8 lipca miał zbadać przepisy dotyczące ukrywanych przychodów. Wyznaczy jednak nową datę. Tego dnia przeanalizuje za to inne regulacje z tej samej ustawy – mówiące o nieodpłatnych świadczeniach dla pracowników.

18 kwietnia 2014 r.

PIT

PIT 2013: Kto może skorzystać z ulgi na dzieci?18 kwietnia 2014 r.

W zeznaniu PIT ulgę na dzieci mogą rozliczyć podatnicy, którzy uzyskują dochody opodatkowane według skali podatkowej oraz posiadają władzę rodzicielską, są opiekunami prawnymi dziecka, które z nimi zamieszkuje lub są rodzicami zastępczymi.

11 kwietnia 2014 r.

PIT

PIT 2013: ulga na dzieci nie zawsze należy się w całości11 kwietnia 2014 r.

Korzystna ulga prorodzinna może przysparzać rodzicom problem z określeniem, kiedy mają prawo do ulgi w całości, kiedy tylko w części i za które dokładnie miesiące mogą skorzystać z odliczenia. W ramach cyklu PIT Last Minute Tax Care podpowiada, w jaki sposób należy rozliczać ulgę na dzieci w zależności od sytuacji.

26 marca 2014 r.

Podatki

PIT 2013: Jak skorzystać z ulgi internetowej26 marca 2014 r.

Od 2013 r. z ulgi internetowej mogą skorzystać osoby, które w latach 2005–2011 nie dokonywały odliczeń z tego tytułu lub po raz pierwszy uwzględniły ulgę w rozliczeniu za 2012 r. Osoby te mogą odliczać wydatki poniesione za korzystanie z internetu wyłącznie przez dwa kolejne lata podatkowe.

26 marca 2014 r.

Formularz PIT-37

PIT 2013: Jak skorzystać z ulgi prorodzinnej26 marca 2014 r.

Z ulgi prorodzinnej mogą korzystać podatnicy uzyskujący dochody opodatkowane według skali podatkowej, składający roczne zeznanie podatkowe na druku PIT-36 lub PIT-37. Od 2013 r. obowiązują nowe zasady jej stosowania.