Ulgi i odliczenia

15 grudnia 2014 r.

Ulga dla honorowych krwiodawów

PIT 2014: Jak rozliczyć ulgę dla honorowych krwiodawców15 grudnia 2014 r.

Z ulgi na krew mogą korzystać zarówno osoby opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym (którzy muszą złożyć PIT-28 do 2 lutego 2015 r. ), jak i te, które rozliczają się według skali podatkowej (na formularzach PIT-36 albo PIT-37, które muszą zostać przekazane do urzędu skarbowego do 30 kwietnia 2015 r.). Pierwsze dokonują odliczenia od przychodu, drugie od dochodu.

12 grudnia 2014 r.

Przekształcenie prawa lokatorskiego z ulgą w PIT12 grudnia 2014 r.

Spłata kredytu budowlanego zaciągniętego przez spółdzielnię też jest własnym celem mieszkaniowym – orzekł WSA w Łodzi. Sprawa dotyczyła podatniczki, która dostała działkę od babki i sprzedała ją przed upływem pięciu lat od nabycia. Dochód ze sprzedaży zamierzała przeznaczyć w ciągu dwóch lat na przekształcenie mieszkania lokatorskiego we własnościowe, w tym na spłatę kredytu zaciągniętego przez spółdzielnię.

7 września 2014 r.

Ulgi na dzieci przyniosą też korzyść państwu

Wyższe ulgi na dzieci wpłyną na obniżenie poziomu ubóstwa w Polsce7 września 2014 r.

Wiceminister Radziwiłł powiedział PAP, że podstawowym celem projektu jest wsparcie dzietności Polaków. Jego zdaniem poza zachętą do posiadania większej liczby dzieci zmiany wpłyną także na obniżenie poziomu ubóstwa w Polsce, zmniejszą nierówności społeczne oraz obniżą tzw. klin podatkowy w przypadku rodzin o najniższych dochodach. To z kolei może zwiększyć presję na legalne zatrudnienie.

30 czerwca 2014 r.

Krzysztof Jedlak, kierownik działu Gazeta Prawna

Jedlak: Kto może jeść bez podatku30 czerwca 2014 r.

Trybunał Konstytucyjny 8 lipca miał zbadać przepisy dotyczące ukrywanych przychodów. Wyznaczy jednak nową datę. Tego dnia przeanalizuje za to inne regulacje z tej samej ustawy – mówiące o nieodpłatnych świadczeniach dla pracowników.

18 kwietnia 2014 r.

PIT

PIT 2013: Kto może skorzystać z ulgi na dzieci?18 kwietnia 2014 r.

W zeznaniu PIT ulgę na dzieci mogą rozliczyć podatnicy, którzy uzyskują dochody opodatkowane według skali podatkowej oraz posiadają władzę rodzicielską, są opiekunami prawnymi dziecka, które z nimi zamieszkuje lub są rodzicami zastępczymi.

11 kwietnia 2014 r.

PIT

PIT 2013: ulga na dzieci nie zawsze należy się w całości11 kwietnia 2014 r.

Korzystna ulga prorodzinna może przysparzać rodzicom problem z określeniem, kiedy mają prawo do ulgi w całości, kiedy tylko w części i za które dokładnie miesiące mogą skorzystać z odliczenia. W ramach cyklu PIT Last Minute Tax Care podpowiada, w jaki sposób należy rozliczać ulgę na dzieci w zależności od sytuacji.

Prawo na co dzień

reklama