Ulgi i odliczenia

30 czerwca 2014 r.

Krzysztof Jedlak, kierownik działu Gazeta Prawna

Jedlak: Kto może jeść bez podatku30 czerwca 2014 r.

Trybunał Konstytucyjny 8 lipca miał zbadać przepisy dotyczące ukrywanych przychodów. Wyznaczy jednak nową datę. Tego dnia przeanalizuje za to inne regulacje z tej samej ustawy – mówiące o nieodpłatnych świadczeniach dla pracowników.

18 kwietnia 2014 r.

PIT

PIT 2013: Kto może skorzystać z ulgi na dzieci?18 kwietnia 2014 r.

W zeznaniu PIT ulgę na dzieci mogą rozliczyć podatnicy, którzy uzyskują dochody opodatkowane według skali podatkowej oraz posiadają władzę rodzicielską, są opiekunami prawnymi dziecka, które z nimi zamieszkuje lub są rodzicami zastępczymi.

11 kwietnia 2014 r.

PIT

PIT 2013: ulga na dzieci nie zawsze należy się w całości11 kwietnia 2014 r.

Korzystna ulga prorodzinna może przysparzać rodzicom problem z określeniem, kiedy mają prawo do ulgi w całości, kiedy tylko w części i za które dokładnie miesiące mogą skorzystać z odliczenia. W ramach cyklu PIT Last Minute Tax Care podpowiada, w jaki sposób należy rozliczać ulgę na dzieci w zależności od sytuacji.

26 marca 2014 r.

Podatki

PIT 2013: Jak skorzystać z ulgi internetowej26 marca 2014 r.

Od 2013 r. z ulgi internetowej mogą skorzystać osoby, które w latach 2005–2011 nie dokonywały odliczeń z tego tytułu lub po raz pierwszy uwzględniły ulgę w rozliczeniu za 2012 r. Osoby te mogą odliczać wydatki poniesione za korzystanie z internetu wyłącznie przez dwa kolejne lata podatkowe.

26 marca 2014 r.

Formularz PIT-37

PIT 2013: Jak skorzystać z ulgi prorodzinnej26 marca 2014 r.

Z ulgi prorodzinnej mogą korzystać podatnicy uzyskujący dochody opodatkowane według skali podatkowej, składający roczne zeznanie podatkowe na druku PIT-36 lub PIT-37. Od 2013 r. obowiązują nowe zasady jej stosowania.

21 marca 2014 r.

PIT

PIT 2013: Ulga prorodzinna nie dla każdego21 marca 2014 r.

Jakie są zasady korzystania z ulgi prorodzinnej? Czy rodzicom dorosłych dzieci niepełnosprawnych, pobierających rentę socjalną i zasiłek opiekuńczy, nadal przysługuje prawo do odliczeń? Jeśli tak, to w jakiej wysokości? – pyta pani Anna.