Ulgi i odliczenia

12 listopada 2015 r.

Celem ulgi jest pomoc podatnikom w związku z ciążącym na nich obowiązkiem łożenia na utrzymanie pełnoletniego dziecka, które nadal się uczy.

PIT: Ulga prorodzinna nie od zarobków brutto, ale od wysokości podstawy opodatkowania12 listopada 2015 r.

Rodzice, którzy chcą skorzystać z ulgi z tytułu wychowania dziecka, powinni brać pod uwagę wysokość podstawy opodatkowania, a nie zarobioną przez nie kwotę brutto – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Sprawa dotyczyła małżonków, którzy chcieli skorzystać z preferencji przewidzianych w ustawie o PIT. Chodziło o wspólne rozliczenie podatku (art. 6 ust. 4 pkt 3) i ulgę prorodzinną (art. 27f ust. 1). We wniosku o interpretację rodzice wyjaśnili, że ich syn student, pracując jako ratownik na basenie, uzyskał dochód brutto w wysokości 3159 zł. Był zatrudniony na umowę o pracę, dlatego pracodawca obowiązkowo potrącał mu składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Po ich odjęciu dochód był niższy niż kwota wolna od podatku – wyniósł 2695 zł.

15 grudnia 2014 r.

Ulga dla honorowych krwiodawów

PIT 2014: Jak rozliczyć ulgę dla honorowych krwiodawców15 grudnia 2014 r.

Z ulgi na krew mogą korzystać zarówno osoby opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym (którzy muszą złożyć PIT-28 do 2 lutego 2015 r. ), jak i te, które rozliczają się według skali podatkowej (na formularzach PIT-36 albo PIT-37, które muszą zostać przekazane do urzędu skarbowego do 30 kwietnia 2015 r.). Pierwsze dokonują odliczenia od przychodu, drugie od dochodu.

12 grudnia 2014 r.

Przekształcenie prawa lokatorskiego z ulgą w PIT12 grudnia 2014 r.

Spłata kredytu budowlanego zaciągniętego przez spółdzielnię też jest własnym celem mieszkaniowym – orzekł WSA w Łodzi. Sprawa dotyczyła podatniczki, która dostała działkę od babki i sprzedała ją przed upływem pięciu lat od nabycia. Dochód ze sprzedaży zamierzała przeznaczyć w ciągu dwóch lat na przekształcenie mieszkania lokatorskiego we własnościowe, w tym na spłatę kredytu zaciągniętego przez spółdzielnię.

Prawo na co dzień

reklama