Rozliczenia

25 kwietnia 2017 r.

Do 27 kwietnia doradcy podatkowi będą za darmo pomagać w wypełnianiu PIT-ów osobom z niepełnosprawnością oraz ich rodzinom.

Podatnikom brakuje podstawowej wiedzy. Pomoc i edukacja jest niezbędna 25 kwietnia 2017 r.

Pomoc podatnikom długo jeszcze będzie niezbędna, gdyż często brakuje im podstawowej wiedzy o przepisach prawa podatkowego - ocenia Krajowa Izba Doradców Podatkowych. Korporacja od lat wspiera podatników organizując „Akcję PIT” oraz „Akcję PIT - doradcy podatkowi dla osób z niepełnosprawnością”. Pierwsza akcja już się zakończyła, druga jeszcze trwa.

24 kwietnia 2017 r.

Brak odliczenia wydatków zmniejszających podatek lub przychód czy dochód sprawia, że podatnik odprowadza większy podatek na rzecz fiskusa.

Przepłaciłeś? Sprawdź, jak odzyskać nadpłacony podatek24 kwietnia 2017 r.

Podatnicy często już po złożeniu rocznej deklaracji orientują się, że zawyżyli swoje przychody czy nie zgłosili przysługujących im ulg. Taka pomyłka działa na niekorzyść podatnika. Brak odliczenia wydatków zmniejszających podatek lub przychód czy dochód sprawia, że podatnik odprowadza większy podatek na rzecz fiskusa. Wówczas złożenie korekty będzie zobowiązaniem dla urzędu, by zwrócić podatnikowi nadpłacony podatek.

22 kwietnia 2017 r.

 Odliczenie wydatków na internet 

Podatnicy składający PIT mogą zaoszczędzić korzystając z tzw. ulgi internetowej. Zgodnie z art. 26 ustawy o podatku od dochodów osób fizycznych, od podstawy opodatkowania można odliczyć kwotę wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 złotych. 
Podstawą do przyznania ulgi jest przedstawienie fiskusowi dokumentów potwierdzających poniesione wydatki za internet. Konieczne jest zatem załączenie faktury VAT lub rachunków czy potwierdzenia przelewu. Odliczeniu podlegają wydatki wyłącznie związane z użytkowaniem internetu. Jeśli zatem podatnik korzysta z usług internetowych występujących w pakiecie np. z innymi usługami telekomunikacyjnymi, ulgę internetową można wykorzystać pod warunkiem wyodrębnienia wydatków na internet.  Co ważne, ulga przysługuje wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z tego odliczenia.

Zanim wypełnisz PIT za 2016 rok. Jakie wydatki można odliczyć od dochodu?22 kwietnia 2017 r.

Podatnicy składający PIT mogą sporo zaoszczędzić odliczając od podstawy opodatkowania wydatki. Ustawa o podatku od dochodów osób fizycznych umożliwia podatnikom zmniejszenie dochodu ujawnianego w PIT o koszty związane z zakupem leków czy użytkowaniem Internetu. Czas na rozliczenie się z fiskusem i wykorzystanie przysługujących podatnikom ulg mija 2 maja. Co uwzględnić w formularzu by odprowadzić jak najmniejszy podatek?

16 kwietnia 2017 r.

Podatnicy co roku stają przed pytaniem: gdzie rozliczyć PIT? Czy zasilić budżet stolicy, czy miasta rodzinnego?

Trwa walka o podatnika. Warszawa liczy na prawie 5 miliardów złotych wpływów z PIT 16 kwietnia 2017 r.

- Warto bić się o nowych podatników mieszkających w Warszawie – stwierdza Robert Zydel z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Stolica chce powiększyć swój budżet o 4,931 miliardów złotych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – wynika z uchwalonego na 2017 rok budżetu. Szczególnie w okresie rozliczeniowym władze apelują o rozliczenie się z fiskusem w miejscu zamieszkania. Dlaczego wciąż chętniej zabieramy swój PIT do rodzinnych miast?

23 marca 2017 r.

Jak najszybciej rozliczyć się z fiskusem?

Przez internet czy w urzędzie? Sprawdź, jak rozliczyć PIT za 2016 rok23 marca 2017 r.

Podatnicy mają nieco więcej czasu by rozliczyć się z fiskusem za ubiegły rok. Co do zasady powinni to zrobić do 30 kwietnia. Ostatni dzień miesiąca przypada na dzień wolny od pracy, dlatego ostateczny termin składania deklaracji to 2 maja. Można ją złożyć w urzędzie, przesłać przez internet, czy zlecić nawet zlecić obowiązek wypełnienia deklaracji fiskusowi.

7 marca 2017 r.

Kwota niewykorzystanej ulgi na dzieci jest limitowania i nie może przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, które podlegają odliczeniu.

Zbyt niski podatek by odliczyć ulgę? Można ją odzyskać7 marca 2017 r.

Najmniej zarabiający odprowadzają podatek niejednokrotnie niższy niż kwota ulgi na dzieci. Wówczas, choć przysługuje im ulga z tytułu wychowywania dzieci, brakuje im podatku do jej odliczenia. Prawo pozwala jednak takim podatnikom odzyskać niewykorzystaną kwotę ulgi na dzieci.

5 marca 2017 r.

PIT-12, a w konsekwencji druk PIT-40, który z rąk płatnika trafia do fiskusa przechodzi do lamusa. W 2016 roku płatnicy rozliczyli zeznania za około 421 tysięcy pracowników.

Rząd idzie na rękę płatnikom. PIT-12 może zniknąć5 marca 2017 r.

Senat dał zielone światło dla nowej formy rozliczenia PIT. Nowelizacja ustawy o podatku od dochodów osób fizycznych ma sprawić, że rozliczeniem podatku na wniosek podatnika ma zająć się urząd. Taka zmiana ma za zadanie zmniejszyć koszty związane z zaopatrzeniem urzędów w papierowe druki, a w konsekwencji zadbać o finanse płatników. Zgodnie z nowelą, pracownicy nie przekażą już pracodawcy druku PIT-12, będącym wnioskiem o rozliczenie podatnika przez płatników.

23 lutego 2017 r.

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania?

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania?23 lutego 2017 r.

Urząd skarbowy wymaga od podatników ujawnienia wszystkich dochodów, także tych uzyskanych z tytułu pracy za granicą. Często wiąże się to z koniecznością zapłacenia podwójnego podatku – w kraju będącym miejscem zamieszkania oraz w miejscu wykonywania pracy. Jak i kiedy można tego uniknąć?

Prawo na co dzień

Reklama