Rozliczenia

9 listopada 2017 r.

Kwota wolna od podatku PIT 2017 - nie dla wszystkich?9 listopada 2017 r.

Już niedługo zmierzyć się nam przyjdzie z rozliczeniem podatkowym za 2017 r. Choć zmieniono wartość kwoty wolnej od podatku, to nawet osoby zarabiające najniższą krajową lub uzyskujące najniższą emeryturę, nie będą mogły liczyć na zwroty wyższe niż rok temu. Są i tacy, których nowa kwota wolna od podatku w ogóle nie obejmie. Warto już dziś sprawdzić szczegółowo, jaką daninę przyjdzie zapłacić do kwietnia 2018 i do końca bieżącego roku skorzystać z ulg i odliczeń obniżających podatek za 2017 rok.

24 lipca 2017 r.

Projekt przewiduje, że program oparty na akcjach lub instrumentach pochodnych będzie musiał spełniać warunki wprowadzane nowelizacją

Zmieni się PIT od programów motywacyjnych24 lipca 2017 r.

Jeśli firma przyzna pracownikowi opcje na akcje amerykańskie, to przychód powstanie dwa razy: w momencie ich realizacji oraz sprzedaży akcji . Pierwszy będzie opodatkowany według stawek 18 i 32 proc., drugi według stawki 19 proc.

1 maja 2017 r.

2 maja mija termin rozliczania się z fiskusem

Ostatnie chwile na PIT. O czym warto pamiętać?1 maja 2017 r.

2 maja mija termin rozliczania się z fiskusem. By rozliczyć PIT należy udać się tego dnia do urzędu, przesłać deklarację za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznie. W ostatnich latach najchętniej wybieraną przez podatników formą rozliczenia się z fiskusem było przesłanie deklaracji przez internet. W 2016 roku do fiskusa wpłynęło 8,3 mln deklaracji drogą elektroniczną. O czym pamiętać wypełniając PIT?

28 kwietnia 2017 r.

Jak wypełnić PIT-37?

PIT-37 krok po kroku. Jak wypełnić deklarację za 2016 rok?28 kwietnia 2017 r.

Zostało niewiele czasu na rozliczenie się z fiskusem. Do 2 maja podatnicy muszą przesłać odpowiedni formularz drogą elektroniczną lub udać się do urzędu. Wciąż „najpopularniejszym” zeznaniem podatkowym jest PIT-37. W ubiegłym roku skorzystało z niego 16,4 mln Polaków. Przedstawiamy instrukcję, jak prawidłowo wypełnić ten druk.

25 kwietnia 2017 r.

Do 27 kwietnia doradcy podatkowi będą za darmo pomagać w wypełnianiu PIT-ów osobom z niepełnosprawnością oraz ich rodzinom.

Podatnikom brakuje podstawowej wiedzy. Pomoc i edukacja jest niezbędna 25 kwietnia 2017 r.

Pomoc podatnikom długo jeszcze będzie niezbędna, gdyż często brakuje im podstawowej wiedzy o przepisach prawa podatkowego - ocenia Krajowa Izba Doradców Podatkowych. Korporacja od lat wspiera podatników organizując „Akcję PIT” oraz „Akcję PIT - doradcy podatkowi dla osób z niepełnosprawnością”. Pierwsza akcja już się zakończyła, druga jeszcze trwa.

24 kwietnia 2017 r.

Brak odliczenia wydatków zmniejszających podatek lub przychód czy dochód sprawia, że podatnik odprowadza większy podatek na rzecz fiskusa.

Przepłaciłeś? Sprawdź, jak odzyskać nadpłacony podatek24 kwietnia 2017 r.

Podatnicy często już po złożeniu rocznej deklaracji orientują się, że zawyżyli swoje przychody czy nie zgłosili przysługujących im ulg. Taka pomyłka działa na niekorzyść podatnika. Brak odliczenia wydatków zmniejszających podatek lub przychód czy dochód sprawia, że podatnik odprowadza większy podatek na rzecz fiskusa. Wówczas złożenie korekty będzie zobowiązaniem dla urzędu, by zwrócić podatnikowi nadpłacony podatek.

22 kwietnia 2017 r.

 Odliczenie wydatków na internet 

Podatnicy składający PIT mogą zaoszczędzić korzystając z tzw. ulgi internetowej. Zgodnie z art. 26 ustawy o podatku od dochodów osób fizycznych, od podstawy opodatkowania można odliczyć kwotę wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 złotych. 
Podstawą do przyznania ulgi jest przedstawienie fiskusowi dokumentów potwierdzających poniesione wydatki za internet. Konieczne jest zatem załączenie faktury VAT lub rachunków czy potwierdzenia przelewu. Odliczeniu podlegają wydatki wyłącznie związane z użytkowaniem internetu. Jeśli zatem podatnik korzysta z usług internetowych występujących w pakiecie np. z innymi usługami telekomunikacyjnymi, ulgę internetową można wykorzystać pod warunkiem wyodrębnienia wydatków na internet.  Co ważne, ulga przysługuje wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z tego odliczenia.

Zanim wypełnisz PIT za 2016 rok. Jakie wydatki można odliczyć od dochodu?22 kwietnia 2017 r.

Podatnicy składający PIT mogą sporo zaoszczędzić odliczając od podstawy opodatkowania wydatki. Ustawa o podatku od dochodów osób fizycznych umożliwia podatnikom zmniejszenie dochodu ujawnianego w PIT o koszty związane z zakupem leków czy użytkowaniem Internetu. Czas na rozliczenie się z fiskusem i wykorzystanie przysługujących podatnikom ulg mija 2 maja. Co uwzględnić w formularzu by odprowadzić jak najmniejszy podatek?

16 kwietnia 2017 r.

Podatnicy co roku stają przed pytaniem: gdzie rozliczyć PIT? Czy zasilić budżet stolicy, czy miasta rodzinnego?

Trwa walka o podatnika. Warszawa liczy na prawie 5 miliardów złotych wpływów z PIT 16 kwietnia 2017 r.

- Warto bić się o nowych podatników mieszkających w Warszawie – stwierdza Robert Zydel z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Stolica chce powiększyć swój budżet o 4,931 miliardów złotych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – wynika z uchwalonego na 2017 rok budżetu. Szczególnie w okresie rozliczeniowym władze apelują o rozliczenie się z fiskusem w miejscu zamieszkania. Dlaczego wciąż chętniej zabieramy swój PIT do rodzinnych miast?

Reklama