Rozliczenia

5 marca 2018 r.

Jeżeli cudzoziemiec-zleceniobiorca przebywa w Polsce ponad 183 dni w roku podatkowym lub osiedlił się na stałe w Polsce, należy uznać go za rezydenta polskiego, nawet jeśli nie ma certyfikatu rezydencji

Czy Karta Polaka ma znaczenie w PIT5 marca 2018 r.

Spółka zatrudnia obywateli Ukrainy i Białorusi. Jeden Białorusin posiada Kartę Polaka i jest zatrudniony w spółce na podstawie umowy-zlecenia od 1 lutego do 31 lipca 2018 r. Dwóch Ukraińców posiadających karty pobytu zamierza przebywać i pracować w Polsce cały 2018 r., z przerwami na krótkie wyjazdy do swojego kraju. Cudzoziemcy nie posiadają certyfikatów rezydencji i w okresie świadczenia pracy mieszkają w Polsce. Czy w związku z posiadaniem Karty Polaka lub karty pobytu należy od wynagrodzeń zleceniobiorców pobierać podatek na takich samych zasadach jak od obywateli polskich?

21 lutego 2018 r.

Zarobki osiągnięte w 2017 roku należy ujawnić fiskusowi do 30 kwietnia 2018 roku. Dotyczy to nie tylko podatników przesyłających druk PIT-37, ale także tych wypełniających druki PIT-36, PIT-36L, PIT-38 czy PIT-39. Do kogo adresowany jest każdy z nich?

Przewodnik po PIT-ach. Który formularz jest właściwy?21 lutego 2018 r.

Do końca kwietnia należy rozliczyć się z fiskusem z pieniędzy zarobionych w minionym roku. Zdecydowana większość podatników zrobi to za pośrednictwem formularza PIT-37, przeznaczonego dla osób, którzy otrzymywali przychody od płatnika. Inne zarobki tj. przychody z tytuły zbycia nieruchomości czy prowadzenia własnego biznesu należy wykazać w odrębnych formularzach.

30 stycznia 2018 r.

Wniosek PIT-WZ należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną.

PIT-WZ: Skarbówka może rozliczyć zeznanie za podatnika30 stycznia 2018 r.

Jeszcze w ubiegłym roku podatnicy mieli możliwość wnioskowania, by to pracodawca rozliczył ich z fiskusem. Po likwidacji PIT-40, podatnik nie jest skazany na samodzielne wypełnianie deklaracji. Może zrobić to za niego urząd skarbowy po złożeniu wniosku PIT-WZ.

27 stycznia 2018 r.

Kiedy wspólne rozliczenie PIT się opłaca?

Wspólne rozliczenie PIT z małżonkiem może się opłacać27 stycznia 2018 r.

Zasada jest prosta: im większa dysproporcja między zarobkami małżonków, tym bardziej opłaca się wspólne rozliczenie PIT. Podatek oblicza się bowiem w podwójnej wysokości, ale od połowy łącznych dochodów małżonków. Można tym samym uniknąć opodatkowania wyższą, 32 proc. stawką podatku.

6 stycznia 2018 r.

Podatnik może rozliczyć się samodzielnie lub wnioskować o pomoc do skarbówki.

Ważne zmiany w PIT: Pracodawca nie rozliczy już podatnika6 stycznia 2018 r.

Formularze PIT-20 i PIT-12 już nie obowiązują. Te dotyczyły możliwości rozliczenia pracownika przez płatnika. Podatnik, który uzyskiwał dochody tylko u jednego pracodawcy mógł do tej pory skorzystać z pomocy zakładu pracy przy wypełnieniu deklaracji. Od tego roku będzie musiał rozliczyć się sam, lub poprosić o to urzędników.

22 grudnia 2017 r.

Przedstawiamy najważniejsze obowiązki podatników w styczniu.

PIT: Kto musi złożyć zeznanie podatkowe w styczniu? 22 grudnia 2017 r.

Większość podatników rozliczy dochody osiągnięte w 2017 roku dopiero w kwietniu. Rolnicy, przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na kartę podatkową czy duchowni mają jednak zobowiązania przed fiskusem, z których muszą wywiązać się jeszcze w styczniu.

Reklama