Wyższa kwota wolna od podatku obejmie wyłącznie tych podatników, którzy zadeklarują w swoim rocznym PIT dochód nieprzekraczający 11.000 zł. Bez dodatkowych ulg podatkowych zyskać mogą wyłącznie osoby, których średniomiesięczne zarobki nie przekraczają 916 zł netto. Korzystnego rozliczenia dokonają zatem jedynie Ci podatnicy, którzy pracują przez część roku lub też są zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Dla pozostałych osób fiskus pozostawił poziom obciążenia podatkowego albo na dotychczasowym poziomie, albo obciążył ich wyższym zobowiązaniem podatkowym niż dotychczas. W efekcie istotna  staje się  kontrola, nawet na podstawie prognozowanych zarobków, kwoty dochodu za 2017 r. oraz poziomu podatku, jaki trzeba będzie zapłacić fiskusowi w 2018. Można tego dokonać jeszcze przed końcem bieżącego roku, rozliczając swojego wstępnego PITa w Programie e-pity. Dane wprowadzone do programu posłużą nie tylko sprawdzeniu obecnego poziomu obciążenia podatkiem, ale również przydadzą się do późniejszej weryfikacji i wygodnego przygotowania gotowej deklaracji PIT za 2017 rok - bez wysiłku i uciążliwego przepisywania danych. 

Sprawdź w Programie e-pity jaki podatek zapłacisz w 2018 roku

Zbyt wysoki podatek! Nie czekaj – działaj już dziś!

Jeśli okaże się, że Twój podatek w 2017 roku jest wyższy niż w latach poprzednich, to masz jeszcze czas, aby to zmienić. Istnieją bowiem możliwości, by zarówno dochód podlegający opodatkowaniu, jak i podatek do zapłaty – były niższe niż obecnie zakładasz. Istnieje szereg ulg i odliczeń, które wpływają na wartość Twojego rozliczenia z fiskusem. Pamiętaj jednak, że aby z nich skorzystać musisz zacząć działać już teraz. Masz czas do końca grudnia. Ulgi podatkowe wymagają często spełnienia szeregu warunków w trakcie roku podatkowego, za który będą stosowane. Jeśli jesteś gotowy kupić dodatkowy sprzęt do firmy, samochód lub motocykl, oddać krew, zainstalować Internet lub kupić jego pakiet w swoim telefonie, albo wysłać teściową na turnus rehabilitacyjny, upewnij się, czy podjęte przez Ciebie działania obniżą Twój podatek za 2017 rok. Nie czekaj – działaj już dziś!

“Najlepsze sposoby na obniżenie podatku” - pobierz e-booka !

Autorem tekstu jest firma e-file

Firma e-file tworzy funkcjonalne aplikacje wspierające biznes oraz komunikację z urzędami: oprogramowanie do wypełniania e-deklaracji i e-formularzy, aplikacje webowe, systemy do przechowywania i zarządzania danymi oraz inne rozwiązania z dziedziny e-government. Do produktów e-file należy m.in. Program e-pity, cenione narzędzie do rozliczania deklaracji podatkowych; program fillUp, pozwalający na szybkie i proste wypełnianie formularzy oraz e-pity Płatnika, ułatwiające płatnikom PIT przygotowanie i wysyłkę informacji o wpłaconych do urzędu skarbowego zaliczkach.