Orzecznictwo w prawie

31 stycznia 2018 r.

Problem polegał na tym, że uzyskana suma (niespełna 8600 zł) zdołała pokryć jedynie kwotę kosztów komorniczych poprzedniej, umorzonej już sprawy

Komornik bez pierwszeństwa w egzekwowaniu kosztów31 stycznia 2018 r.

 Komornik działający przy Sądzie Rejonowym w T. prowadził sprawę egzekucyjną przeciwko dłużnikowi Piotrowi C. Postępowanie to zostało jednak umorzone, gdyż wierzyciel dowiedział się, że jedyny wartościowy składnik majątku pana C. – samochód – jest już obciążony zastawem rejestrowym na rzecz banku P. Komornik po umorzeniu postępowania kontynuował jednak czynności, tym razem w celu rozliczenia swoich kosztów komorniczych.

24 stycznia 2018 r.

PARP zakwestionowała dwie faktury opiewające na niespełna 20 tys. zł

Zrealizowanie projektu utrudni zwrot dofinansowania24 stycznia 2018 r.

Zrealizowanie projektu dofinansowanego ze środków unijnych może stanowić poważną przeszkodę w domaganiu się przez instytucję państwową zwrotu grantu. Zwłaszcza gdy przyczyną wypowiedzenia umowy o dofinansowanie było zakwestionowanie jedynie kilku faktur obejmujących stosunkowo niewielki procent wydatków na projekt. Do takich wniosków doszedł Sąd Najwyższy.

20 stycznia 2018 r.

Wyrok ETPC w sprawie przeciwko Turcji jest szczególnie ważny w kontekście zmian wprowadzonych w grudniu 2016 r. w polskich przepisach dotyczących wolności zgromadzeń, które ewidentnie naruszają międzynarodowe standardy w obszarze ochrony tej wolności

ETPC ponownie w obronie wolności zgromadzeń: Ograniczenia tylko w wyjątkowych sytuacjach20 stycznia 2018 r.

 W wyroku ogłoszonym przez Europejski Trybunał Praw Człowieka 19 grudnia 2017 r. w sprawie Ögrü i inni p. Turcji (skarga 60087/10) strasburscy sędziowie po raz kolejny przypomnieli o jednej ze swoich najlepiej utrwalonych linii orzeczniczych, wskazując, że jakiekolwiek ograniczenia wolności zgromadzeń dopuszczalne są tylko w wyjątkowych okolicznościach, a na państwach-stronach Konwencji, które tę wolność ograniczają, spoczywa ciężar udowodnienia, że ograniczenia te były nie tylko proporcjonalne, lecz również absolutnie niezbędne w społeczeństwie demokratycznym.

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Reklama