Orzecznictwo w prawie

9 października 2018 r.

Trybunał spostrzegł, że przyjęta koncepcja wcale nie godzi w przewidywalność regulacji o jurysdykcji. Osoba trzecia powinna bowiem spodziewać się, że może zostać pozwana przed sąd miejsca wykonania zobowiązania, skoro ma świadomość, że dłużnik dokonał z nią czynności prawnej z pokrzywdzeniem swych wierzycieli. Innymi słowy, jeśli bierze udział w wątpliwym prawnie procederze, musi liczyć się z późniejszymi trudnościami proceduralnymi. Z kolei nie ma żadnego powodu, by obciążać nimi starającego się odzyskać środki wierzyciela.

Skarga pauliańska objęta unijną jurysdykcją9 października 2018 r.

 Skarga pauliańska w wielu przypadkach może być objęta unijną jurysdykcją szczególną. Warunkiem jednak jest to, aby wierzytelność, dla której wierzyciel domaga się ochrony, wynikała z umowy, a nie ustawy lub czynu zabronionego. Stwierdził tak Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie dotyczącej polskiej spółki. To wyrok korzystny dla wierzycieli, którzy zmagają się z zagranicznymi dłużnikami.

30 września 2018 r.

Levola zdefiniowała przedmiot ochrony jako „całościowe wrażenie wywierane przez spożycie danego produktu na narządach smaku, w tym odczucie w ustach postrzegane przez zmysł dotyku”

Smak żywności nie jest chroniony prawem autorskim30 września 2018 r.

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że ważą się obecnie losy kucharzy i producentów żywności. Gra jest warta świeczki: możliwość skutecznej ochrony walorów smakowych produktów niewątpliwie wpłynie na konkurencyjność na rynku, a także zapobiegnie podrabianiu cieszących się popularnością smaków.

29 września 2018 r.

Sekretarz może posiadać własne przekonania polityczne a nawet je uzewnętrzniać

Sekretarz gminy tylko na kadencję burmistrza? Sądy: To dyskryminacja29 września 2018 r.

Obowiązek utworzenia w każdej gminie stanowiska sekretarza został wprowadzony na skutek nowelizacji przepisów ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. Znowelizowane przepisy określiły wymogi, jakie musi spełnić kandydat na to stanowisko. Po pierwsze musi posiadać, co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w tym, co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym. Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy sekretarz nie może tworzyć ani należeć do partii politycznej.

10 września 2018 r.

Zdaniem części prawników taki asesor bez wotum przypomina referendarza, a zatem na niekorzystne decyzje procesowe należało wnosić skargę na orzeczenie referendarza

Asesor przed wotum bardziej jak sędzia niż referendarz10 września 2018 r.

Od postanowienia rozstrzygającego co do istoty postępowania o wpis w księdze wieczystej wydanego przez asesora sądowego bez wotum przysługuje apelacja, a nie skarga na orzeczenie referendarza. Stwierdził tak Sąd Najwyższy w kilku uchwałach podjętych w ostatni piątek. Jakkolwiek bowiem asesor nie jest sędzią, to – zdaniem SN – bliżej mu do niego niż do referendarza.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj