Orzecznictwo w prawie

12 kwietnia 2017 r.

Rzecznik praw konsumentów wytoczył powództwo, domagając się zaprzestania naruszania dóbr osobistych konsumenta i usunięcia jego personaliów z rejestru

Bezpodstawny wpis do rejestru dłużników narusza dobra osobiste12 kwietnia 2017 r.

Wpis do Krajowego Rejestru Długów niejako automatycznie kwalifikuje wymienioną w nim osobę jako niesolidnego dłużnika, kogoś niewiarygodnego i nieuczciwego. A wszystkie te pejoratywne określenia, w sytuacji gdy nie było podstaw do dokonania takiego wpisu, prowadzą do naruszenia dóbr osobistych w postaci dobrego imienia. Takie wnioski płyną z wyroku Sądu Okręgowego w Słupsku.

12 kwietnia 2017 r.

Fundacja zapowiedziała, że zwróci się o sporządzenie pisemnego uzasadnienia i po jego analizie rozważy złożenie skargi kasacyjnej do NSA

Terroryzm zmienia optykę sądu na informację publiczną. ABW nie musi udostępniać listy zablokowanych stron12 kwietnia 2017 r.

ABW miała prawo odmówić informacji na temat tego, ile i jakie strony zablokowała na podstawie nowych przepisów antyterrorystycznych – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Uzasadniając wyrok, podkreślił, że wydarzenia na świecie skłaniają do przyjęcia nowej optyki i dostrzegania interesu bezpieczeństwa państwa.

12 kwietnia 2017 r.

Zmiany projektu na koszt zamawiającego12 kwietnia 2017 r.

Wydatki związane ze zmianami projektu i dodatkowymi pracami spowodowanymi odkryciem nieznanych wcześniej innych zabytków w remontowanym obiekcie powinny obciążać jego właściciela, a nie wykonawcę remontu – orzekł Sąd Najwyższy.

11 kwietnia 2017 r.

Wymagana kontraktem komisja odbiorcza została przez zarząd zwołana dopiero 5 czerwca, a więc kilka dni po terminie

Pismo złożone w biurze podawczym jest doręczone11 kwietnia 2017 r.

Takie wnioski płyną z orzeczenia Sądu Najwyższego. Źródłem sprawy była finansowana przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich budowa obwodnicy miasta Końskie. Inwestycję realizowało przedsiębiorstwo budowlane ze Śląska. Budowa zakończyła się w grudniu 2013 r., w tym samym miesiącu zostały wykonane odbiory techniczne i gotowa szosa została oddana do użytku.

Prawo na co dzień

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Reklama