Orzecznictwo w pracy

7 grudnia 2017 r.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, który oddalił skargę pracownika.

Wieloletni nikotynizm wyklucza chorobę zawodową7 grudnia 2017 r.

Przewlekłego obturacyjnego zapalenia oskrzeli nie można zakwalifikować jako choroby zawodowej, jeśli pracownik przez część życia palił tytoń, a objawy stwierdzono po roku od zakończenia pracy w narażeniu zawodowym. Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

20 listopada 2017 r.

Inżynier wytoczył więc przeciwko hucie powództwo o zapłatę odprawy ustalonej w pakiecie socjalnym.

Odprawa bez żądania przywrócenia do pracy20 listopada 2017 r.

Początkiem sprawy była komercjalizacja i prywatyzacja dawnej Huty Częstochowa, w ramach której związki zawodowe reprezentujące załogę i inwestor zawarli porozumienie w sprawie pakietu socjalnego i gwarancji zatrudnienia. Przewidywał on, że załoga będzie miała zagwarantowane miejsca pracy przez 120 miesięcy od wejścia w życie porozumienia (które podpisano i zaczęło obowiązywać w 2005 r.). Jeżeli któryś z pracowników zostałby w tym okresie zwolniony, wówczas przysługiwała mu specjalna odprawa wynosząca iloczyn wynagrodzenia i liczby miesięcy pozostałych do zakończenia okresu gwarancji zatrudnienia. Prawa do niej nie mieli pracownicy, który odeszliby z huty sami, oraz zwolnieni dyscyplinarnie z pracy – bez wypowiedzenia ze swojej winy, na podstawie art. 52 k.p.

25 października 2017 r.

Skład orzekający wskazał, że wymierzona kara powinna być współmierna do popełnionego przewinienia dyscyplinarnego i stopnia zawinienia oraz w sposób precyzyjny i przekonywający uzasadniona, tak żeby odniosła cele zarówno w zakresie prewencji szczególnej, jak i ogólnej.

Za straszenie urzędnik pracy nie straci 25 października 2017 r.

Kara dyscyplinarna dla osoby zatrudnionej w administracji państwowej powinna uwzględniać skruchę za popełnione przewinienie. Przełożony zaś musi udowodnić, jakie były negatywne następstwa czynu dla całej formacji – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Reklama