Orzecznictwo w pracy

9 października 2017 r.

Pacjentowi nie udało się dodzwonić do szpitala i ostatecznie zrezygnował z leczenia.

Dobro pacjenta ważniejsze niż procedury9 października 2017 r.

Jeżeli pacjent trafia na oddział szpitalny, obowiązkiem lekarza dyżurującego jest przeprowadzenie lub zlecenie stosownych badań. Jeśli nie jest w stanie tego dokonać, powinien skierować pacjenta na izbę przyjęć, SOR lub do innego oddziału.

13 września 2017 r.

Sąd I instancji przyznał rację pracodawcy i oddalił powództwo pracownicy pogotowia.

Pracownicy pogotowia z dodatkami za nocne dyżury13 września 2017 r.

Szpital nie może kwestionować prawa pracowników wykonujących zawód medyczny w systemie pracy zmianowej w dziale pomocy doraźnej do ochrony wynikającej z przepisów ustawy o działalności leczniczej. Tak uznał Sąd Najwyższy na niejawnym posiedzeniu dotyczącym prawa do dodatków za pracę w nocy i święta.

4 września 2017 r.

Rozwiązanie umowy było merytorycznie uzasadnione, bo pracownik miał problemy z przestrzeganiem dyscypliny i należytym wykonywaniem obowiązków.

Praca przy taśmie nie na kontrakcie4 września 2017 r.

Pracownik, który był zatrudniony przy linii produkcyjnej na czas określony przez blisko pięć lat, ma prawo do odszkodowania za zbyt krótki okres wypowiedzenia. Jego wysokość może być jednak zmniejszona wskutek np. niedbałej pracy. Tak orzekł Sąd Najwyższy.

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Reklama