Orzecznictwo w pracy

16 sierpnia 2018 r.

Sędziowie podkreślili, że w przypadku składek finansowanych przez ubezpieczonych niebędących ich płatnikami ustawodawca nie przewiduje ich umarzania, rozkładania na raty czy odraczania terminu płatności

Właściciel firmy ma obowiązek przekazania składek za pracowników16 sierpnia 2018 r.

Powodem zajęcia się sprawą był wniosek z 2017 r. o umorzenie zaległości z tytułu składek pracowniczych oraz odsetek. Sporny okres obejmował czas od grudnia 2010 do sierpnia 2011 r. Prowadząca firmę zwróciła też uwagę, że zakończyła działalność w czerwcu, a nie w sierpniu 2011 r., tym samym w jej ocenie błędnie obliczono okres składkowy.

1 sierpnia 2018 r.

Organ przyznał zasiłek chorobowy za okres po ustaniu stosunku pracy, biorąc pod uwagę deklarowaną kwotę przychodu z działalności pozarolniczej

Zasiłek byłego pracownika liczony nie jak dla przedsiębiorcy1 sierpnia 2018 r.

Iwona Z. była zatrudniona na podstawie umowy o pracę w spółce W do 31 grudnia 2015 r. i z tego tytułu podlegała obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu. Ponadto od 1 maja 2015 r. prowadziła działalność gospodarczą, z tym że w okresie zatrudnienia w spółce W była ubezpieczona w ZUS tylko z tytułu umowy o pracę. Do wszystkich ubezpieczeń społecznych pani Z. przystąpiła dopiero od początku stycznia 2016 r., po zakończeniu pracy w spółce W, gdy jedynym tytułem do ubezpieczenia była działalność gospodarcza.

23 lipca 2018 r.

SN w uzasadnieniu wskazał, że sprawa dotyczy osoby, która nie podjęła po uzyskaniu emerytury pracy, ani działalności zarobkowej.

Przeliczenie emerytury tylko po zatrudnieniu 23 lipca 2018 r.

Uzyskanie – po rozwiązaniu umowy o pracę i przejściu na emeryturę – wynagrodzenia z tytułu tej umowy nie daje prawa do ponownego przeliczenia emerytury. Przeliczenie takie jest możliwe tylko wtedy, gdy emeryt ponownie się zatrudni lub podejmie inną działalność zarobkową i gdy od nowych przychodów odprowadzone będą składki na ZUS.

12 lipca 2018 r.

Powstał spór, sprawa trafiła do sądu. Tam rozstrzygnięcia były różne – w I instancji była pracownica przegrała, jej powództwo oddalono.

Pracownik nie zawsze będzie traktowany jak konsument12 lipca 2018 r.

Umowy o pracę czy porozumienia pracodawcy z pracownikiem mogą być interpretowane tak jak umowy konsumenckie, ale pod warunkiem, że pracodawca narzuca swoją wolę bez możliwości negocjowania. Tylko wtedy można nakazać mu udowodnienie, że prawidłowo wypłacił należności wynikające z takiego dokumentu.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj