Orzecznictwo w pracy

1 lutego 2017 r.

Pracodawca wystąpił potem do prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) o uznanie tego wydatku za pomoc de minimis i wydanie zaświadczenia potwierdzającego ten fakt

Zakup samochodu nie z funduszu rehabilitacji1 lutego 2017 r.

Wydatkowanie środków z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) przeznaczonych na realizację indywidualnego programu rehabilitacji (IPR) musi służyć zmniejszaniu ograniczeń zawodowych pracownika z dysfunkcją zdrowotną. Jeśli wymóg ten nie jest spełniony, to poniesiony przez firmę koszt powinien być pokryty ze środków własnych.

Prawo na co dzień

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Reklama