Orzecznictwo w pracy

12 czerwca 2017 r.

Kluczową kwestią okazało się tu ustalenie, kiedy tak naprawdę pracodawca uzyskał informację o nieprawidłowościach, która doprowadziła do zakończenia umowy

Kontrola wstrzymuje miesięczny termin na dokonanie dyscyplinarki12 czerwca 2017 r.

 Anna M. była zatrudniona w firmie D., prowadzącej sieć punktów pobrań i laboratoriów analiz medycznych. W jednym z nich pracowała jako kierownik pracowni serologii, zajmującej się analizą i określaniem grup krwi. 23 listopada 2013 r. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przeprowadziło kontrolę, po której okazało się, że doszło do zamiany próbek i jeden z pacjentów otrzymał wyniki nie swojej krwi.

8 czerwca 2017 r.

Sąd w uzasadnieniu podkreślił, że dyrekcja szkoły, zbierając pieniądze od rodziców uczniów, nie informowała ich o tym, kto odpowiada za przygotowanie wyjazdu.

Po pieniądze za wycieczkę do gminy8 czerwca 2017 r.

Dyrekcja publicznej szkoły podstawowej mieszczącej się w gminie Z. przedstawiła rodzicom uczniów ofertę wycieczki. Opiekunowie zgodzili się na wyjazd, więc placówka zaczęła zbierać pieniądze. Wyjazd nie doszedł jednak do skutku, a rodzice zaczęli upominać się o wpłacone kwoty.

8 czerwca 2017 r.

SN wskazał, że istnieją różne formy zatrudnienia w zależności od tego, jak strony się umówią, ale ustawodawca, w odniesieniu do stosunku pracy wybrał inną formułę.

Etat nawet wbrew woli pracodawcy i zatrudnionego8 czerwca 2017 r.

Jeżeli w umowie przeważają cechy pracownicze, takie jak podporządkowanie pracodawcy czy brak realnej możliwości wykonywania umowy przez inną osobę niż zatrudniony, to mamy do czynienia z umową o pracę. Nawet jeżeli wolą stron było zawarcie umowy cywilnoprawnej – uznał Sąd Najwyższy.

5 czerwca 2017 r.

Apelację od tego wyroku wniósł prezes KRUS.

Przepisy o ubezpieczeniu społecznym nie są uznaniowe5 czerwca 2017 r.

Prezes KRUS odmówił kobiecie prawa do renty rodzinnej po jej mężu, argumentując to tym, iż w ostatnim dziesięcioleciu przed dniem śmierci legitymował się za krótkim, bo wynoszącym 1 rok i 6 miesięcy, okresem ubezpieczenia emerytalno-rentowego, a tym samym nie spełniał on warunków niezbędnych do przyznania renty rolniczej. W konsekwencji jego najbliższym nie przysługuje świadczenie po nim.

Prawo na co dzień

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Reklama