Orzecznictwo w pracy

18 kwietnia 2018 r.

Wyrok TSUE ma znaczenie także dla polskich sądów i pracowników.

Sądowa kontrola zatrudnienia w Kościołach18 kwietnia 2018 r.

Związki wyznaniowe mogą żądać od kandydatów do pracy przynależności do tej samej grupy religijnej, ale tylko wówczas, jeśli jest to uzasadnione i nie prowadzi do dyskryminacji. Wymogi takie podlegają sądowej kontroli. Tak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 17 kwietnia 2018 r.

8 marca 2018 r.

Zdaniem niektórych polskie regulacje chronią matki wystarczająco i nie trzeba ich zmieniać.

TSUE chce wzmocnić ochronę ciężarnych. A co my na to?8 marca 2018 r.

22 lutego Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok, w którym opowiedział się za zwiększeniem ochrony kobiet w ciąży przed zwolnieniem. Jego zdaniem trzeba to zrobić, wprowadzając przepisy prewencyjne – tak, aby nie była możliwa utrata pracy w tym okresie. Dopiero one zapewnią zgodność regulacji krajowych z dyrektywą 92/85/EWG.

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię