Orzecznictwo w pracy

8 stycznia 2018 r.

Samo podpisanie dokumentów przygotowanych przez zatrudnionych pracowników nie przesądza o prowadzeniu działalności zarobkowej.

Złożenie kilku podpisów to nie działalność zarobkowa8 stycznia 2018 r.

Sprawa dotyczyła M.H., który wraz z żoną prowadzi działalność gospodarczą. Obydwoje wchodzą w skład zarządu, który jest uprawniony do reprezentowania firmy i prowadzenia jej spraw. M.H. z powodu problemów z kolanem stał się niezdolny do wykonywania pracy i pobierał z tego tytułu zasiłek chorobowy, a następnie świadczenie rehabilitacyjne. Firmą zarządzała jego żona. Zdarzył się jednak rok, kiedy obydwoje nie mogli pracować. Wtedy mężczyzna podpisał kilka dokumentów, m.in. zatwierdził protokół powypadkowy. To stało się powodem do zakwestionowania przez ZUS prawa do pobierania świadczeń i żądania ich zwrotu.

19 grudnia 2017 r.

Rzecznik skierował skargę kasacyjną do NSA, który uchylił wyrok WSA, jednocześnie oddalając skargę placówki.

NSA: Nie można ograniczać dostępu do dokumentacji medycznej19 grudnia 2017 r.

NSA potwierdził stanowisko rzecznika praw pacjenta, który zakwestionował praktyki jednej z mazowieckich placówek medycznych. Wprowadziła ona wewnętrzne regulacje dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej, wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku, w terminie do siedmiu dni. Rzecznik uznał, że narusza to prawo pacjentów.

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Reklama