Orzecznictwo w pracy

23 sierpnia 2017 r.

SN uwzględnił zażalenie pełnomocnika niedoszłego urzędnika, uchylił zaskarżony wyrok oraz nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy

Sędzia sam rozpozna sprawę przyrzeczenia umowy o pracę23 sierpnia 2017 r.

Mężczyzna dochodził odszkodowania z tytułu niezawarcia umowy o pracę, którą miał mu przyrzec burmistrz. Z tego powodu wniósł pozew przeciwko gminie. Sąd I instancji uznał jednak, że do przyrzeczenia nie doszło. W efekcie oddalił roszczenie o zapłatę wynagrodzenia oraz odszkodowania z tytułu utraconego wynagrodzenia.

9 sierpnia 2017 r.

Zdaniem SN rada ma prawo odmówić rozwiązania stosunku pracy z radnym, nawet jeśli był on zatrudniony na podstawie powołanie.

Dyrektor z powołania odwołany niesłusznie nie wróci do pracy9 sierpnia 2017 r.

Urzędnikowi zatrudnionemu na podstawie stosunku pracy z powołania, będącemu jednocześnie członkiem rady powiatu, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy. Co do zasady może się domagać odszkodowania, jeśli zwolnienie było nieuzasadnione, a rada nie zgodziła się na takie rozwiązanie. Tak orzekł Sąd Najwyższy.

3 sierpnia 2017 r.

Samorząd argumentował, że nie wiadomo, gdzie rodzic będzie jechał po odwiezieniu dziecka do szkoły.

Dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły: Za powrót rodzica powinna zapłacić gmina3 sierpnia 2017 r.

Miasto Kraków powinno pokryć pełne koszty dowozu niepełnosprawnego dziecka do szkoły. Ma obowiązek zapłacić nie tylko za podróż dziecka, lecz także za opiekuna – matka niepełnosprawnej dziewczynki wygrała w sądzie I instancji z miastem. Zgodnie z wyrokiem gmina powinna zapłacić za cztery przejazdy dziennie, czyli także za te, kiedy matka nie towarzyszy już córce, wracając do domu albo jadąc po nią do szkoły.

Prawo na co dzień

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Reklama