Orzecznictwo w pracy

14 czerwca 2018 r.

Sądy obu instancji uznały, że do złamania zakazu konkurencji doszło, a zatem były współwłaściciel musi zapłacić pieniądze spółce.

Niekorzystny zakaz konkurencji to nadal zakaz14 czerwca 2018 r.

Jeśli odchodzący z firmy menedżer zgodził się na zawarcie restrykcyjnego zakazu konkurencji, musi się do niego stosować. I nie ma znaczenia, że przez jego podpisanie nie jest w stanie przez wiele lat wykonywać wyuczonego zawodu. Do takich wniosków doszedł Sąd Apelacyjny w Warszawie.

5 czerwca 2018 r.

Wyrok jest nieprawomocny. Przysługuje na niego skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok WSA w Gliwicach sygn. V SA/Gl 89/18

Umorzenie zaległości alimentacyjnych również zależne od rynku pracy5 czerwca 2018 r.

Umorzenie zaległości alimentacyjnych możliwe jest wyłącznie po szczegółowym ustaleniu, jakie dochody posiada dłużnik, jakie ma konieczne wydatki do poniesienia oraz jaka jest jego sytuacja rodzinna i zdrowotna. W przypadku złego stanu zdrowia, wierzyciel powinien sprawdzić, czy na rynku są oferty pracy dla osób z takimi schorzeniami jak ma dłużnik – stwierdził w wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

27 maja 2018 r.

Sąd zaznaczył, że obalenie domniemania, iż właściciel lub posiadacz gospodarstwa rolnego uzyskuje dochody z tego gospodarstwa następuje tylko w przypadku wykazania, że osoba ta zaprzestała prowadzenia działalności rolniczej w znaczeniu wynikającym z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, na co trafnie zwrócił uwagę sąd pierwszej instancji.

Opiekujesz się schorowanym rolnikiem? Możesz nie dostać zasiłku pielęgnacyjnego27 maja 2018 r.

W przypadku sprawowania opieki nad osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i chęci pozyskania na nią specjalnego zasiłku opiekuńczego, do dochodu dolicza się aspekt posiadania przez tą osobę gospodarstwa rolnego nawet, jeśli rolnik fizycznie nie czerpie z niego zysku. Sytuację dopiero może zmienić fakt wydzierżawienia gospodarstwa osobie trzeciej - stwierdził NSA.

10 maja 2018 r.

Zakład odmówił wydania obowiązującego w tamtym okresie zaświadczenia E101.

SN: Pracownik musi być ubezpieczony w UE10 maja 2018 r.

Gdy ZUS odmawia wydania zaświadczenia potwierdzającego prawo pracownika do podlegania polskiemu ubezpieczeniu, pracodawca powinien zgłosić go do zagranicznej instytucji. Co więcej, takie decyzje ZUS mają trafiać do jego odpowiedników w krajach Unii Europejskiej. Tak uznał wczoraj Sąd Najwyższy, oddalając kasacje w dwóch sprawach dotyczących tej samej firmy.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj