Orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

7 grudnia 2017 r.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, który oddalił skargę pracownika.

Wieloletni nikotynizm wyklucza chorobę zawodową7 grudnia 2017 r.

Przewlekłego obturacyjnego zapalenia oskrzeli nie można zakwalifikować jako choroby zawodowej, jeśli pracownik przez część życia palił tytoń, a objawy stwierdzono po roku od zakończenia pracy w narażeniu zawodowym. Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

23 października 2017 r.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że zadania na rzecz obronności to działalność inna niż gospodarcza

Obrona kraju niekorzystna podatkowo 23 października 2017 r.

 Realizacja zadań na rzecz obronności kraju nie ma związku z działalnością gospodarczą przedsiębiorcy. Skutek? Przedsiębiorca odliczy mniej podatku naliczonego zapłaconego w cenie towarów i usług – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Reklama