Orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

30 maja 2018 r.

Starosta dodał, że w świetle uchwały wszyscy mieszkańcy powiatu mają zapewnioną jak najlepszą dostępność do usług aptecznych we wskazanych okresach, bez konieczności pokonywania znacznych odległości, by kupić lek.

Apteka sama powie, ile może pracować30 maja 2018 r.

Powiat, uchwalając godziny pracy aptek, powinien brać pod uwagę nie tylko uzasadnione potrzeby ludności, ale również to, czy grafik nadmiernie nie obciąża właścicieli placówek – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

23 maja 2018 r.

Właścicielka firmy wyjaśniła, że o wydanie zezwolenia ubiega się od 2015 r.

Spalarnia zwłok zwierząt niczym cmentarz23 maja 2018 r.

Sprawa miała swój początek w uchwale rady miejskiej. Ta, działając m.in. na podstawie ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289), określiła wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych.

25 kwietnia 2018 r.

Sąd nie uwzględnił zarzutów stawianych przez matkę, stwierdzając, że została prawidłowo poinformowana o konieczności zgłaszania okoliczności związanych ze zmianą sytuacji dochodowej rodziny.

Brak zgłoszenia dochodu, 500+ do zwrotu 25 kwietnia 2018 r.

Treść pouczenia do wniosku jest tak skonstruowana, że zawiera zapisy o obowiązku informowania na bieżąco gminy o zmianach sytuacji dochodowej rodziny, które mają wpływ na pobieranie 500 zł na dziecko. Dlatego rodzic nie może wskazywać, że nie został prawidłowo powiadomiony o tym wymogu.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj