Orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

7 grudnia 2017 r.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, który oddalił skargę pracownika.

Wieloletni nikotynizm wyklucza chorobę zawodową7 grudnia 2017 r.

Przewlekłego obturacyjnego zapalenia oskrzeli nie można zakwalifikować jako choroby zawodowej, jeśli pracownik przez część życia palił tytoń, a objawy stwierdzono po roku od zakończenia pracy w narażeniu zawodowym. Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

23 października 2017 r.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że zadania na rzecz obronności to działalność inna niż gospodarcza

Obrona kraju niekorzystna podatkowo 23 października 2017 r.

 Realizacja zadań na rzecz obronności kraju nie ma związku z działalnością gospodarczą przedsiębiorcy. Skutek? Przedsiębiorca odliczy mniej podatku naliczonego zapłaconego w cenie towarów i usług – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

22 października 2017 r.

Podatnik wskazał, że jego działalność opiera się przede wszystkim na skupowaniu od osób fizycznych, niebędących podatnikami VAT, towarów używanych, a następnie ich sprzedaży ostatecznym odbiorcom.

Czy odstępne podlega VAT?22 października 2017 r.

Należności wypłacone na rzecz skarżącej (odstępne) przez sprzedającego z tytułu odstąpienia od umowy przedwstępnej zobowiązującej do zawarcia umowy sprzedaży towarów używanych należy uznać za niepodlegające opodatkowaniu VAT – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

16 października 2017 r.

Sąd zaznaczył, że w dokumentach planistycznych, takich jak programy i plany gospodarki odpadami, wymagana jest procedura udziału społeczeństwa

Zagrożone inwestycje w gospodarce odpadami16 października 2017 r.

Regiony, które nie przeprowadziły ponownych konsultacji społecznych wojewódzkich planów gospodarki odpadami (WPGO), mogą stracić miliony. Taki może być efekt orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

9 października 2017 r.

Głównym powodem uchylenia przez sąd interpretacji było naruszenie przez dyrektora izby art. 14c par. 1 i 2 ordynacji podatkowej.

Fiskus powinien ocenić stanowisko podatnika, a nie łapać go za słówka9 października 2017 r.

Nawet jeśli we wniosku o wydanie interpretacji spółka użyła zbyt dużego skrótu, pisząc o „likwidacji w formie księgowej”, to organ podatkowy powinien odnieść się do całego jej stanowiska – orzekł WSA w Warszawie. – Stanowisko spółki było jasne, więc skrót myślowy, którego użyła, nie powinien mieć wpływu na rozstrzygnięcie – wyjaśnił sędzia Włodzimierz Gurba.

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Reklama