Orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

16 października 2017 r.

Sąd zaznaczył, że w dokumentach planistycznych, takich jak programy i plany gospodarki odpadami, wymagana jest procedura udziału społeczeństwa

Zagrożone inwestycje w gospodarce odpadami16 października 2017 r.

Regiony, które nie przeprowadziły ponownych konsultacji społecznych wojewódzkich planów gospodarki odpadami (WPGO), mogą stracić miliony. Taki może być efekt orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

9 października 2017 r.

Głównym powodem uchylenia przez sąd interpretacji było naruszenie przez dyrektora izby art. 14c par. 1 i 2 ordynacji podatkowej.

Fiskus powinien ocenić stanowisko podatnika, a nie łapać go za słówka9 października 2017 r.

Nawet jeśli we wniosku o wydanie interpretacji spółka użyła zbyt dużego skrótu, pisząc o „likwidacji w formie księgowej”, to organ podatkowy powinien odnieść się do całego jej stanowiska – orzekł WSA w Warszawie. – Stanowisko spółki było jasne, więc skrót myślowy, którego użyła, nie powinien mieć wpływu na rozstrzygnięcie – wyjaśnił sędzia Włodzimierz Gurba.

19 września 2017 r.

Kobieta uważała, że otrzymanie gotówki i wierzytelności wobec samej siebie nie spowoduje powstania u niej przychodu

Konfuzja długu to nie przychód19 września 2017 r.

 Nie musi martwić się o PIT ten, kto zapożyczył się w spółce kapitałowej, przekształconej potem w osobową, jeśli następnie jego zobowiązanie wobec spółki wyrównało się z przypadającym mu udziałem w majątku likwidacyjnym – orzekł WSA w Warszawie.

25 sierpnia 2017 r.

Organy podatkowe pomimo niekorzystnej dla nich linii orzeczniczej sądów administracyjnych łączą pojęcie doręczenia decyzji z jej wydaniem.

Ważny wyrok WSA: Liczy się data doręczenia decyzji podatnikowi, a nie jej wydania25 sierpnia 2017 r.

Po raz kolejny wojewódzki sąd administracyjny potwierdził, że liczy się data doręczenia decyzji podatnikowi, a nie data jej wydania. Jest to bardzo istotne potwierdzenie prawidłowej wykładni przepisów podatkowych dokonywanej przez sądy na korzyść podatnika, wbrew praktyce organów podatkowych, skutkujące nieważnością decyzji podatkowej oraz całego postępowania podatkowego.

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Reklama