Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

23 lipca 2014 r.

PESEL i adres chronią przed dublowaniem dawców szpiku23 lipca 2014 r.

Umieszczanie w rejestrze dawców szpiku ich numerów PESEL oraz adresów zamieszkania jest zgodne z konstytucją. Ustawę zasadniczą łamią jednak przepisy umożliwiające udostępnienie danych z tej bazy ministrowi zdrowia i Krajowej Radzie Transplantacyjnej. Tak uznał wczoraj Trybunał Konstytucyjny.

22 lipca 2014 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich zakwestionowała także przepis dotyczący ilości danych osobowych gromadzonych w rejestrze szpiku i krwi pępowinowej

TK: udostępnianie danych osobowych dawców szpiku niekonstytucyjne22 lipca 2014 r.

Za niezgodne z konstytucją uznał Trybunał Konstytucyjny udostępnianie danych osobowych z rejestru dawców szpiku, ministrowi zdrowia i przedstawicielom Krajowej Rady Transplantacyjnej. Przepisy ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, dotyczące przetwarzania danych osobowych potencjalnych dawców szpiku, zaskarżyła Rzecznik Praw Obywatelskich profesor Irena Lipowicz.

22 lipca 2014 r.

Żubr w Białowieskim Parku Narodowym, Białowieża

Odszkodowania za szkody żubrów i niedźwiedzi dla wszystkich22 lipca 2014 r.

Trybunał Konstytucyjny zdecydował, że możliwość dochodzenia odszkodowań za szkody wyrządzane przez niektóre chronione drapieżniki powinni mieć wszyscy poszkodowani. Uznał bowiem, że art. 126 ustawy o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.), które uzależniają możliwość dochodzenia roszczeń od sposobu użytkowania nieruchomości bądź też od rodzaju szkód, są niezgodne z konstytucją.

15 lipca 2014 r.

Trybunał Konstytucyjny orzekł 15 lipca, że mandat nałożony w sprawach rozstrzyganych na gruncie postępowania wykroczeniowego powinien podlegać uchyleniu także w takich sytuacjach, gdy to sam TK orzekł o niezgodności z konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą, przepisu który stanowił podstawę do ukarania mandatem.

TK: mandat powinien być uchylony, jeśli uchylony został przepis na podstawie którego go wystawiono15 lipca 2014 r.

Trybunał Konstytucyjny orzekł 15 lipca, że mandat nałożony w sprawach rozstrzyganych na gruncie postępowania wykroczeniowego powinien podlegać uchyleniu także w takich sytuacjach, gdy to sam TK orzekł o niezgodności z konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą, przepisu który stanowił podstawę do ukarania mandatem.

9 lipca 2014 r.

Krzysztof Jedlak, szef działu Gazeta Prawna

Jedlak: Imprezy bez podatku9 lipca 2014 r.

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń dla pracowników jest zgodne z ustawą zasadniczą. Nie zmienia to faktu, że niektóre nie powinny być uwzględniane w naszych przychodach np. ze względów społecznych.

Prawo na co dzień

reklama