Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

10 czerwca 2015 r.

Przepis o radzieckiej proweniencji zgodny z polską konstytucją10 czerwca 2015 r.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 115 par. 21 kodeksu karnego, który określa występek o charakterze chuligańskim, jest zgodny z ustawą zasadniczą. Jest to czyn polegający na umyślnym zamachu na zdrowie, wolność, cześć lub nietykalność cielesną, bezpieczeństwo powszechne, działalność instytucji państwowych lub samorządu terytorialnego, porządek publiczny albo na umyślnym niszczeniu, uszkodzeniu lub czynieniu niezdatną do użytku cudzej rzeczy, jeżeli sprawca działa publicznie i bez powodu albo z oczywiście błahego powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego.

9 czerwca 2015 r.

W ocenie TK, peerelowska geneza instytucji "występku o charakterze chuligańskim" nie może przesądzać o stwierdzeniu niekonstytucyjności zaskarżonego przepisu. / Fot. Maciek Suchorabski

TK: Zaostrzenie odpowiedzialności za chuligaństwo - zgodne z konstytucją9 czerwca 2015 r.

TK uznał, że ustawodawca miał na celu zaostrzenie odpowiedzialności karnej oraz zwiększenie sprawności sądzenia i karania osób popełniających drobne, uciążliwe przestępstwa przeciw życiu, zdrowiu i mieniu. Chodziło przede wszystkim o zachowania pseudokibiców, związane z meczami piłkarskimi, a także o dewastacje mienia użyteczności publicznej - ocenił Trybunał.

3 czerwca 2015 r.

Łukasz Guza

Guza: Oręż niezadowolonych3 czerwca 2015 r.

W świadomości publicznej zagościła na dobre dopiero po wyborach prezydenckich. Armia osób, które zarobkują na zleceniu, dziele lub na własny rachunek – bo o niej mowa – dostała wczoraj z rąk Trybunału Konstytucyjnego oręż do walki o poprawę swojej sytuacji życiowej.

13 maja 2015 r.

Obywatel, podejmując działania, powinien móc przewidzieć skutki prawne, jakie mogą się z nimi wiązać. Co do ułomności przepisów nie miał też wątpliwości Trybunał Konstytucyjny.

TK o nowelizacji kodeksu karnego: Ustawodawca złamał zasadę niedziałania prawa wstecz13 maja 2015 r.

Wobec sprawcy czynu zabronionego powinno się stosować prawo łagodniejsze, jeśli w czasie orzekania obowiązuje już inne, surowsze prawo niż w czasie jego popełnienia. Przepis, który nie dochowuje tej reguły, jest sprzeczny z art. 2 konstytucji i wyrażoną w nim zasadą zaufania obywatela do państwa. Godzi również w jej art. 42 ust. 1, zgodnie z którym odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.

22 kwietnia 2015 r.

Podważany przepis nowelizacji dotyczy tzw. kaskadowego przekazywania dróg.

Bez wyroku TK: Samorządy nadal niepewne zasad przekazywania dróg 22 kwietnia 2015 r.

Nie zapadł dzisiaj długo wyczekiwany przez samorządy wyrok dotyczący zasad przekazywania dróg. Sprawą zajął się Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt Kp 2/13). Zbadał przepisy ustawy z 13 września 2013 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych, które nie weszły w życie, bo zakwestionował je Prezydent RP i wniósł w tej sprawie do TK.

Prawo na co dzień

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

reklama