Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

5 czerwca 2014 r.

Prawo

Obwiniony nie może mieć mniej uprawnień niż oskarżony5 czerwca 2014 r.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że brak przepisów uprawniających do korzystania z obrońcy na etapie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia jest niezgodne z konstytucją (art. 4 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Celem takich czynności jest ustalenie, czy istnieją podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie. Policja więc może m.in. przesłuchać osobę, co do której podejrzewa, że może być sprawcą wykroczenia, dokonać oględzin ciała albo pobrać odciski.