Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

5 czerwca 2014 r.

Prawo

Obwiniony nie może mieć mniej uprawnień niż oskarżony5 czerwca 2014 r.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że brak przepisów uprawniających do korzystania z obrońcy na etapie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia jest niezgodne z konstytucją (art. 4 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Celem takich czynności jest ustalenie, czy istnieją podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie. Policja więc może m.in. przesłuchać osobę, co do której podejrzewa, że może być sprawcą wykroczenia, dokonać oględzin ciała albo pobrać odciski.

14 kwietnia 2014 r.

prawo, sąd

Zasady doboru członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa zgodne z konstytucją14 kwietnia 2014 r.

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 14 kwietnia ocalił przed gilotyną niekonstytucyjności Zarządzenie Ministra Skarbu Państwa Nr 45 z 6 grudnia 2007 roku w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa oraz rad nadzorczych innych podmiotów prawnych nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa.