Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

28 października 2015 r.

W ocenie RPO taka redakcja przepisu naruszała normy konstytucyjne

TK: Większe gwarancje dla podejrzanych28 października 2015 r.

Przepisy, które nie gwarantują podejrzanemu prawa do udziału w posiedzeniu sądu rozpatrującego zażalenie na zastosowanie środków przymusu, są niezgodne z konstytucją. Do takiego wniosku doszedł wczoraj Trybunał Konstytucyjny. Badał on – na wniosek rzecznika praw obywatelskich – zgodność z ustawą zasadniczą art. 464 par. 1 i 2 kodeksu postępowania karnego.

22 października 2015 r.

Trybunał zwrócił uwagę, że zarówno prawo do sądu, jak i jeden z jego aspektów w postaci prawa do zaskarżenia orzeczeń wydanych w pierwszej instancji, nie są prawami absolutnymi i mogą podlegać ograniczeniom.

TK: Jednoinstancyjne sprawy o przewlekłość nie naruszają konstytucji22 października 2015 r.

5-osobowy skład TK rozpoznawał tego dnia połączone skargi konstytucyjne Adama H. i SKOK im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego we Wrześni. W niezależnych od siebie sprawach osoby te były uczestnikami postępowań cywilnych przed sądami okręgowymi; z powodu przedłużającej się procedury składali do sądów apelacyjnych skargi na przewlekłość postępowania, domagając się stwierdzenia, że w ich postępowaniach nastąpiło naruszenie prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

7 października 2015 r.

Sędziowie obradują w pełnym składzie.

Klauzula sumienia pod lupą TK. Czy lekarz może odmówić zabiegu bez uzasadnienia? 7 października 2015 r.

Czy lekarz może odmówić zabiegu bez uzasadnienia? Jeszcze dziś zdecyduje o tym Trybunał Konstytucyjny. Sędziowie od rana zajęli się przepisami ograniczającymi klauzulę sumienia lekarzy. Przepisy zaskarżyła zaskarżyła Naczelna Rada Lekarska, która chce aby lekarz miał prawo pracować zgodnie z sumieniem bez tłumaczenia dlaczego na przykład odmówił wykonania operacji. Sejm i Prokurator Generalny chcą, by Trybunał obecne ograniczenia uznał za zgodne z konstytucją.

6 października 2015 r.

Sędziowie podkreślili, że ustawodawca wprowadził możliwość finansowego rekompensowania ponadwymiarowej służby (za okres od lipca 2010 r.) jedynie jako formę alternatywnej rekompensaty wobec udzielania czasu wolnego.

Strażacy bez finansowej rekompensaty za nadgodziny6 października 2015 r.

Podstawową formą zrekompensowania ponadwymiarowej służby jest udzielenie czasu wolnego. Przepisy nie pozbawiały strażaków takiej możliwości. Ograniczyły jedynie możliwość wypłaty ekwiwalentu w formie pieniężnej, który jest alternatywnym sposobem rekompensaty i nie zawsze musi być stosowany wobec poszczególnych grup funkcjonariuszy. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Prawo na co dzień

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

reklama