Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

14 kwietnia 2014 r.

prawo, sąd

Zasady doboru członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa zgodne z konstytucją14 kwietnia 2014 r.

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 14 kwietnia ocalił przed gilotyną niekonstytucyjności Zarządzenie Ministra Skarbu Państwa Nr 45 z 6 grudnia 2007 roku w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa oraz rad nadzorczych innych podmiotów prawnych nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa.