Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

9 listopada 2014 r.

Budynek polskiego Sejmu

PG: zapis o immunitecie parlamentarnym jest zgodny z konstytucją9 listopada 2014 r.

W styczniu br. rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz wniosła, by TK zbadał, czy zapis ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora o tym, że immunitetem objęta jest "także inna działalność związaną nieodłącznie ze sprawowaniem mandatu", stanowi nieuzasadnione rozszerzenie immunitetu w stosunku do konstytucji. Według RPO narusza to konstytucyjną zasadę równości.

4 listopada 2014 r.

Przepis odnosi się do umieszczania na znakach drogowych tabliczek z napisem: "dotyczy także niepełnosprawnych".

TK: Tabliczki z napisem "dotyczy także niepełnosprawnych" - wprowadzone z naruszeniem prawa4 listopada 2014 r.

Tabliczki umieszczane pod znakami zakazu ruchu lub postoju z napisem „dotyczy także niepełnosprawnych” można stosować tylko do końca czerwca przyszłego roku. Chyba, że do tego czasu Minister Infrastruktury znowelizuje rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393 ze zm.).

25 września 2014 r.

Zróżnicowanie to jest zdaniem Trybunału racjonalnie uzasadnione oraz pozostaje w związku z treścią i celem przepisów.

TK: Zasady oskładkowania wspólnika spółki z o.o. - zgodne z konstytucją25 września 2014 r.

TK rozpoczął rozpatrywanie tej sprawy jeszcze w czerwcu br., ale wówczas postanowił odroczyć ją bezterminowo. Chodzi o prywatną skargę dotyczącą ustawy z 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Zdaniem osoby wnioskującej część przepisów, która różnicuje wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością - w zależności od ich liczby, w sposób niedopuszczalny narusza konstytucję.

Prawo na co dzień

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

reklama