Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

30 czerwca 2016 r.

Pełna kontradyktoryjność postępowania w sprawie nieletniego – jak podkreślał sędzia Biernat – mogłaby bowiem kolidować z opiekuńczo-wychowawczą funkcją tego postępowania i pozostawać w sprzeczności z jego dobrem

TK: Dobro nieletniego ważniejsze od praw pokrzywdzonego30 czerwca 2016 r.

Pokrzywdzony czynem karalnym przez nieletniego nie jest stroną postępowania. Nie może zatem wnieść apelacji od orzeczenia kończącego postępowanie w jego sprawie. Powyższa zasada wynika wprost z art. 30 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2014 r. poz. 382 ze zm. – u.p.w.n.) i jest zgodna z konstytucją. Tak uznał wczoraj Trybunał Konstytucyjny.

Prawo na co dzień

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Reklama