Orzeczenia Sądu Najwyższego

20 listopada 2017 r.

Inżynier wytoczył więc przeciwko hucie powództwo o zapłatę odprawy ustalonej w pakiecie socjalnym.

Odprawa bez żądania przywrócenia do pracy20 listopada 2017 r.

Początkiem sprawy była komercjalizacja i prywatyzacja dawnej Huty Częstochowa, w ramach której związki zawodowe reprezentujące załogę i inwestor zawarli porozumienie w sprawie pakietu socjalnego i gwarancji zatrudnienia. Przewidywał on, że załoga będzie miała zagwarantowane miejsca pracy przez 120 miesięcy od wejścia w życie porozumienia (które podpisano i zaczęło obowiązywać w 2005 r.). Jeżeli któryś z pracowników zostałby w tym okresie zwolniony, wówczas przysługiwała mu specjalna odprawa wynosząca iloczyn wynagrodzenia i liczby miesięcy pozostałych do zakończenia okresu gwarancji zatrudnienia. Prawa do niej nie mieli pracownicy, który odeszliby z huty sami, oraz zwolnieni dyscyplinarnie z pracy – bez wypowiedzenia ze swojej winy, na podstawie art. 52 k.p.

31 października 2017 r.

Wątpliwość SA w Poznaniu dotyczy tego, czy w takiej sytuacji odpowiedzialność ubezpieczyciela odbywa się na zasadzie ryzyka, czy jednak na zasadzie winy.

SN określi, kto odpowiada za szkody wyrządzone przez stojący pojazd31 października 2017 r.

 „Czy za szkody powstałe na osobie w trakcie naprawy (diagnostyki) pojazdu w warsztacie, w trakcie jego postoju z wyłączonym silnikiem, a pozostające w bezpośrednim związku przyczynowym z uszkodzeniem pojazdu wynikającym z jego eksploatacji, zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka (art. 436 par. 1 kodeksu cywilnego w zw. z art. 435 par. 1 k.c.) czy też na zasadach ogólnych (art. 415 k.c.)”. Pytanie tej treści zadał Sądowi Najwyższemu Sąd Apelacyjny w Poznaniu.

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Reklama