Orzeczenia Sądu Najwyższego

9 października 2017 r.

Pacjentowi nie udało się dodzwonić do szpitala i ostatecznie zrezygnował z leczenia.

Dobro pacjenta ważniejsze niż procedury9 października 2017 r.

Jeżeli pacjent trafia na oddział szpitalny, obowiązkiem lekarza dyżurującego jest przeprowadzenie lub zlecenie stosownych badań. Jeśli nie jest w stanie tego dokonać, powinien skierować pacjenta na izbę przyjęć, SOR lub do innego oddziału.

25 września 2017 r.

Sąd I instancji uznał, że pozew był źle zaadresowany – pozwanym powinien być Zbigniew G., a nie spółka, gdyż to on miał już dysponować akcjami.

Kiedy akcja staje się papierem wartościowym25 września 2017 r.

Źródłem sprawy był pozew, jaki przeciwko spółce akcyjnej P. wytoczył Andrzej G., jeden ze wspólników. Domagał się wydania dokumentów blisko 42 tys. akcji imiennych dwóch serii i 50 akcji na okaziciela. Wszystko zaczęło się od uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki. Część z nowo wyemitowanych akcji objęli dotychczasowi wspólnicy, w tym Andrzej G. – za gotówkę lub aporty rzeczowe w postaci nieruchomości. Mężczyzna po pewnym czasie złożył innemu akcjonariuszowi – Zbigniewowi G. ofertę sprzedaży pakietu akcji imiennych, którymi dysponował, za 18 mln zł. Złożył też drugą ofertę – tym razem kupna akcji za 17 mln zł.

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Reklama