Orzeczenia Sądu Najwyższego

12 kwietnia 2017 r.

Zmiany projektu na koszt zamawiającego12 kwietnia 2017 r.

Wydatki związane ze zmianami projektu i dodatkowymi pracami spowodowanymi odkryciem nieznanych wcześniej innych zabytków w remontowanym obiekcie powinny obciążać jego właściciela, a nie wykonawcę remontu – orzekł Sąd Najwyższy.

11 kwietnia 2017 r.

Wymagana kontraktem komisja odbiorcza została przez zarząd zwołana dopiero 5 czerwca, a więc kilka dni po terminie

Pismo złożone w biurze podawczym jest doręczone11 kwietnia 2017 r.

Takie wnioski płyną z orzeczenia Sądu Najwyższego. Źródłem sprawy była finansowana przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich budowa obwodnicy miasta Końskie. Inwestycję realizowało przedsiębiorstwo budowlane ze Śląska. Budowa zakończyła się w grudniu 2013 r., w tym samym miesiącu zostały wykonane odbiory techniczne i gotowa szosa została oddana do użytku.

Prawo na co dzień

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Reklama