Orzeczenia Sądu Najwyższego

1 października 2018 r.

Kandydat PSL na burmistrza Jędrzejowa ma sprostować informacje o gminnych inwestycjach1 października 2018 r.

Kandydat PSL na burmistrza Jędrzejowa Wojciech Król ma sprostować i zaprzestać rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o stanie gminnych inwestycji – orzekł w poniedziałek Sąd Okręgowy w Kielcach, rozpatrujący w trybie wyborczym wniosek ubiegającego się o reelekcję burmistrza, Marcina Piszczka (PiS).

1 października 2018 r.

Pracownik nie miał opłaconych składek, formalnie nie był traktowany jako pracownik, a więc nie mógł korzystać z uprawnień właściwych dla zatrudnionych na podstawie stosunku pracy.

Nieuczciwy pracodawca traci dwa razy1 października 2018 r.

Źródłem sprawy był przegrany przez Mirosława H. proces o ustalenie istnienia stosunku pracy. Mężczyzna zatrudniał Macieja B. na podstawie kilku następujących po sobie umów cywilnoprawnych. W wyniku procesu ustalono, że wszystkie one w istocie były umowami o pracę. Ponieważ przez kilka lat H. nie odprowadzał obowiązkowych składek na ZUS, Zakład wydał decyzję nakazującą zapłatę zaległości wraz z odsetkami. Pracodawca tak zrobił, ale zaraz potem skierował powództwo przeciwko byłemu kontrahentowi – który, zgodnie z wyrokiem sądu pracy, był jego pracownikiem – żądając zwrotu około tysiąca złotych tytułem bezpodstawnego wzbogacenia.

10 września 2018 r.

Zdaniem części prawników taki asesor bez wotum przypomina referendarza, a zatem na niekorzystne decyzje procesowe należało wnosić skargę na orzeczenie referendarza

Asesor przed wotum bardziej jak sędzia niż referendarz10 września 2018 r.

Od postanowienia rozstrzygającego co do istoty postępowania o wpis w księdze wieczystej wydanego przez asesora sądowego bez wotum przysługuje apelacja, a nie skarga na orzeczenie referendarza. Stwierdził tak Sąd Najwyższy w kilku uchwałach podjętych w ostatni piątek. Jakkolwiek bowiem asesor nie jest sędzią, to – zdaniem SN – bliżej mu do niego niż do referendarza.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj