Orzeczenia Sądu Najwyższego

8 czerwca 2017 r.

SN wskazał, że istnieją różne formy zatrudnienia w zależności od tego, jak strony się umówią, ale ustawodawca, w odniesieniu do stosunku pracy wybrał inną formułę.

Etat nawet wbrew woli pracodawcy i zatrudnionego8 czerwca 2017 r.

Jeżeli w umowie przeważają cechy pracownicze, takie jak podporządkowanie pracodawcy czy brak realnej możliwości wykonywania umowy przez inną osobę niż zatrudniony, to mamy do czynienia z umową o pracę. Nawet jeżeli wolą stron było zawarcie umowy cywilnoprawnej – uznał Sąd Najwyższy.

11 maja 2017 r.

pieniądze

Zamiast ryczałtów za noclegi – rekompensata11 maja 2017 r.

Jeżeli pracodawca określi w przepisach wewnętrznych kwoty rekompensujące zwiększone koszta ponoszone przez kierowcę zatrudnionego w transporcie międzynarodowym w czasie wykonywania pracy za granicą, to nie ma on obowiązku wypłacania dodatkowo ryczałtów za noclegi – stwierdził Sąd Najwyższy.

Prawo na co dzień

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Reklama