Orzeczenia Sądu Najwyższego

1 sierpnia 2018 r.

Organ przyznał zasiłek chorobowy za okres po ustaniu stosunku pracy, biorąc pod uwagę deklarowaną kwotę przychodu z działalności pozarolniczej

Zasiłek byłego pracownika liczony nie jak dla przedsiębiorcy1 sierpnia 2018 r.

Iwona Z. była zatrudniona na podstawie umowy o pracę w spółce W do 31 grudnia 2015 r. i z tego tytułu podlegała obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu. Ponadto od 1 maja 2015 r. prowadziła działalność gospodarczą, z tym że w okresie zatrudnienia w spółce W była ubezpieczona w ZUS tylko z tytułu umowy o pracę. Do wszystkich ubezpieczeń społecznych pani Z. przystąpiła dopiero od początku stycznia 2016 r., po zakończeniu pracy w spółce W, gdy jedynym tytułem do ubezpieczenia była działalność gospodarcza.

23 lipca 2018 r.

SN w uzasadnieniu wskazał, że sprawa dotyczy osoby, która nie podjęła po uzyskaniu emerytury pracy, ani działalności zarobkowej.

Przeliczenie emerytury tylko po zatrudnieniu 23 lipca 2018 r.

Uzyskanie – po rozwiązaniu umowy o pracę i przejściu na emeryturę – wynagrodzenia z tytułu tej umowy nie daje prawa do ponownego przeliczenia emerytury. Przeliczenie takie jest możliwe tylko wtedy, gdy emeryt ponownie się zatrudni lub podejmie inną działalność zarobkową i gdy od nowych przychodów odprowadzone będą składki na ZUS.

16 lipca 2018 r.

Sprawa dotyczyła nabycia lokalu mieszkalnego na licytacji komorniczej.

Sąd ma wezwać do zapłaty brakującej kwoty za kupioną na licytacji nieruchomość16 lipca 2018 r.

Jeżeli wierzytelność, zgłoszona przez nabywcę licytacyjnego do zaliczenia na poczet ceny nieruchomości za zgodą wierzyciela, nie pokryje w całości tej ceny, sąd musi wezwać do zapłaty brakującej części. Nie może z powodu niedopłaty odmawiać przybicia, anulując tym samym skutki licytacji – uchwalił Sąd Najwyższy.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj