Orzeczenia Sądu Najwyższego

23 sierpnia 2017 r.

SN uwzględnił zażalenie pełnomocnika niedoszłego urzędnika, uchylił zaskarżony wyrok oraz nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy

Sędzia sam rozpozna sprawę przyrzeczenia umowy o pracę23 sierpnia 2017 r.

Mężczyzna dochodził odszkodowania z tytułu niezawarcia umowy o pracę, którą miał mu przyrzec burmistrz. Z tego powodu wniósł pozew przeciwko gminie. Sąd I instancji uznał jednak, że do przyrzeczenia nie doszło. W efekcie oddalił roszczenie o zapłatę wynagrodzenia oraz odszkodowania z tytułu utraconego wynagrodzenia.

9 sierpnia 2017 r.

Zdaniem SN rada ma prawo odmówić rozwiązania stosunku pracy z radnym, nawet jeśli był on zatrudniony na podstawie powołanie.

Dyrektor z powołania odwołany niesłusznie nie wróci do pracy9 sierpnia 2017 r.

Urzędnikowi zatrudnionemu na podstawie stosunku pracy z powołania, będącemu jednocześnie członkiem rady powiatu, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy. Co do zasady może się domagać odszkodowania, jeśli zwolnienie było nieuzasadnione, a rada nie zgodziła się na takie rozwiązanie. Tak orzekł Sąd Najwyższy.

Prawo na co dzień

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Reklama