Orzeczenia Sądu Najwyższego

28 marca 2018 r.

Żaden z przepisów nie odnosi się jednak do przypadku, gdy poszkodowany znajduje się w stanie terminalnym lub wegetatywnym

Rodziny poszkodowanych z szansą na pieniądze28 marca 2018 r.

 Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu. Stwierdził tak wczoraj skład powiększony Sądu Najwyższego. W praktyce to uchwała korzystna dla poszkodowanych i ich rodzin, zaś nie po myśli sprawcom wypadków, szpitalom, w których dochodzi do popełnienia błędów medycznych, oraz ubezpieczycielom.

26 marca 2018 r.

Cena taka, zdaniem SN, powinna więc uwzględniać poniesione koszty wykonania usługi oraz zapewniać pewien zysk

Ceny za ścieki muszą być uczciwie skalkulowane 26 marca 2018 r.

Na wokandzie Sądu Najwyższego stanęła nietypowa sprawa antymonopolowa. Tym razem odwołującym się od decyzji Urzędy Ochrony Konkurencji i Konsumentów była gmina Sucha Beskidzka, na której terenie działa gminny zakład budżetowy – oczyszczalnia ścieków. Korzystają z niej, oprócz mieszkańców Suchej, także dwie okoliczne gminy: Stryszawa i Maków Podhalański. Obie dysponują własną siecią wodno-kanalizacyjną, odbierającą ścieki z domów i od firm, która jest podłączona do głównego kolektora, kierującego wszystkie ścieki do oczyszczalni w Suchej Beskidzkiej.

14 marca 2018 r.

Pełnomocnik pozwanej firmy argumentował, że kierowca nigdy nie przedstawił rachunków dokumentujących poniesione przez niego koszty.

Ryczałt za noclegi musi być wypłacony i odpowiednio nazwany14 marca 2018 r.

Choć przepisy obligujące firmy transportowe do wypłacania kierowcom ryczałtów według stawek określonych w rozporządzeniu ministra pracy (Dz.U. z 2012 r. nr 256, poz. 1991 ze zm.) są niezgodne z konstytucją, to jeśli przedsiębiorca zobowiązał się do ich stosowania, musi to robić. Tak wynika z wczorajszego wyroku Sądu Najwyższego, który oddalił skargę kasacyjną przewoźnika od wyroku nakazującego wypłatę zaległych świadczeń.

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię