Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego

25 października 2017 r.

Skład orzekający wskazał, że wymierzona kara powinna być współmierna do popełnionego przewinienia dyscyplinarnego i stopnia zawinienia oraz w sposób precyzyjny i przekonywający uzasadniona, tak żeby odniosła cele zarówno w zakresie prewencji szczególnej, jak i ogólnej.

Za straszenie urzędnik pracy nie straci 25 października 2017 r.

Kara dyscyplinarna dla osoby zatrudnionej w administracji państwowej powinna uwzględniać skruchę za popełnione przewinienie. Przełożony zaś musi udowodnić, jakie były negatywne następstwa czynu dla całej formacji – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Reklama