Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego

4 października 2017 r.

W orzecznictwie NSA także brakuje jednolitego stanowiska

Opłaty sądowe: NSA rozstrzygnie, czy przelew poszedł w terminie4 października 2017 r.

Czy wniesienie opłaty sądowej za pośrednictwem podmiotu innego niż bank lub Poczta Polska jest jednoznaczne z jej dokonaniem, czy następuje to dopiero w momencie, gdy pieniądze wpłyną na rachunek sądu? Nad tym pytaniem prawnym będzie się zastanawiać skład siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Reklama