Orzeczenia

23 października 2017 r.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że zadania na rzecz obronności to działalność inna niż gospodarcza

Obrona kraju niekorzystna podatkowo 23 października 2017 r.

 Realizacja zadań na rzecz obronności kraju nie ma związku z działalnością gospodarczą przedsiębiorcy. Skutek? Przedsiębiorca odliczy mniej podatku naliczonego zapłaconego w cenie towarów i usług – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

23 października 2017 r.

Często bywa, że okres zasiedzenia nieruchomości upływa za życia obojga małżonków

Zasiedzenie tylko na rzecz wnioskodawcy23 października 2017 r.

 Stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości może nastąpić jedynie na wniosek osoby w nim wskazanej. I to nawet wówczas, gdy z twierdzeń obywatela oraz ustaleń sądu wynika, że na skutek zasiedzenia nieruchomość weszła do majątku wspólnego wnioskodawcy i jego małżonka.

22 października 2017 r.

Podatnik wskazał, że jego działalność opiera się przede wszystkim na skupowaniu od osób fizycznych, niebędących podatnikami VAT, towarów używanych, a następnie ich sprzedaży ostatecznym odbiorcom.

Czy odstępne podlega VAT?22 października 2017 r.

Należności wypłacone na rzecz skarżącej (odstępne) przez sprzedającego z tytułu odstąpienia od umowy przedwstępnej zobowiązującej do zawarcia umowy sprzedaży towarów używanych należy uznać za niepodlegające opodatkowaniu VAT – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

Polecane

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama