Orzeczenia

12 grudnia 2017 r.

W omawianym przypadku pracodawca i załoga nie mogli mieć pewności co do ciągłości zamówień.

TSUE: Przejmować zakład pracy można tylko wtedy, gdy prowadzi aktywną działalność 12 grudnia 2017 r.

Przejęcie zakładu pracy lub jego części może nastąpić tylko wówczas, jeśli przejmowana jest stabilna jednostka gospodarcza, której działalność nie ogranicza się do wykonania jednego określonego zlecenia. Nie dojdzie do przejęcia, jeśli obejmowane są wyłącznie środki trwałe (majątkowe), bez personelu i akredytacji na prowadzenie konkretnej działalności. Tak uznał Evgeni Tanchev, rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE w opinii z 6 grudnia 2017 r.

7 grudnia 2017 r.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, który oddalił skargę pracownika.

Wieloletni nikotynizm wyklucza chorobę zawodową7 grudnia 2017 r.

Przewlekłego obturacyjnego zapalenia oskrzeli nie można zakwalifikować jako choroby zawodowej, jeśli pracownik przez część życia palił tytoń, a objawy stwierdzono po roku od zakończenia pracy w narażeniu zawodowym. Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

Polecane

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama