Orzeczenia

18 października 2018 r.

SN wskazał, że przepisy rozporządzenia 987/2009 nie określają formy prawnej ustaleń tymczasowych dotyczących właściwego prawa dla ubezpieczeń społecznych

Spóźniona opinia z innego kraju nie ochroni przed ZUS18 października 2018 r.

Jeśli instytucja ubezpieczeniowa jednego kraju UE spóźni się z przekazaniem innemu opinii na temat podlegania obywatela UE ubezpieczeniom społecznym, nie oznacza to, że tymczasowe ustalenie ustawodawstwa właściwego jest wiążące dla ZUS. Jeżeli świadczeniobiorca nie spełnia warunków do objęcia ubezpieczeniami w innym kraju, ma odprowadzać składki do ZUS.

16 października 2018 r.

W opinii RPO kwestią kluczową, na jaką należało zwrócić uwagę, jest ochrona praw dziecka, w tym brak jego dyskryminacji, natomiast kwestia małżeństw jednopłciowych, jak zaznaczono w wypowiedzi, była w tym przypadku tylko tłem.

Po wyroku w sprawie dwóch matek potrzebna interwencja ustawodawcy16 października 2018 r.

Od kilku dni sporą część opinii publicznej żywo interesuje wyrok, jaki 10 października br. zapadł przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (sygn. akt II OSK 2552/16). I trudno się temu dziwić, gdyż sprawa dotyczy przeniesienia do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji aktu urodzenia małoletniego dziecka, w którym jako rodzice wpisane są dwie kobiety.

Polecane

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane