Internet

19 lutego 2018 r.

Facebook i Google+ nie będą już pozbawiać unijnych konsumentów prawa do złożenia przeciwko nim pozwu do sądu w swoim rodzimym państwie członkowskim zamieszkania i wymuszać stosowania prawa obowiązującego w Kalifornii, w której obie korporacje mają siedziby (Twitter już załatwił tę kwestię)

Facebook, Twitter i Google+ dostosują warunki świadczenia usług do europejskiego prawa19 lutego 2018 r.

 Trzej giganci społecznościowi – Facebook, Twitter i Google+ – ulegli w końcu presji Komisji Europejskiej i poinformowali o zmianach w warunkach świadczenia usług, które mają dostosować je do europejskich regulacji o ochronie praw konsumenta. Zdaniem Brukseli to wciąż za mało, a najwięcej do zrobienia ma firma Marka Zuckerberga. Do tej pory tylko Google+ zrealizował wszystkie żądania KE.

5 lutego 2018 r.

Mark Zuckerberg

Facebook ma 14 lat. Gorzkie wyznanie Zuckerberga5 lutego 2018 r.

Serwis Facebook, do którego codziennie zagląda prawie 1,3 mld osób, ma 14 lat. Stało się to dla założyciela serwisu, Marka Zuckerberga, okazją do gorzkich podsumowań i wynikających z nich konstruktywnych wniosków. "Popełniłem prawie każdy błąd, który był możliwy" - napisał Zuckerberg.

27 października 2017 r.

25 maja 2018 r. w całej Unii Europejskiej zacznie obowiązywać Rozporządzenia (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Czy RODO jest dla każdego?27 października 2017 r.

- Dane wrażliwe cechują się tym, że ujawniają informacje szczególne, które dotyczą na przykład naszego stanu zdrowia, orientacji seksualnej, przynależności do związków zawodowych itd. Takie dane osobowe z racji swego charakteru są szczególnie wrażliwe w świetle podstawowych praw i wolności, i dlatego wymagają szczególnej ochrony.

Galerie