Rynek nieruchomości

16 kwietnia 2018 r.

Autorzy projektu zapowiadają także wzmocnienie udziału strony społecznej w procesie wydawania zgody na lokalizację inwestycji, ale na razie nie podają konkretnych propozycji rozwiązań.

Specustawa mieszkaniowa do poprawki16 kwietnia 2018 r.

Rada gminy będzie mogła narzucić bardziej rygorystyczne standardy lokalizacji osiedli mieszkaniowych, niż wynika to z przepisów. – Będzie też zróżnicowanie standardów w zależności od wielkości miejscowości – zapowiada resort rozwoju i inwestycji. To tylko niektóre zmiany, jakie planuje wprowadzić w swoim projekcie specustawy mieszkaniowej po pierwszym etapie konsultacji publicznych. Dziś zajmie się nim Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego.

5 kwietnia 2018 r.

Eksperci zwracają też uwagę na zagrożenia związane z wyłączeniem stosowania innych przepisów.

Urbaniści i planiści miażdżą specustawę mieszkaniową. "Przyspieszy spekulację grunatmi"5 kwietnia 2018 r.

Urbaniści, planiści i inni specjaliści od gospodarki przestrzennej nie szczędzą słów krytyki projektowi specustawy mieszkaniowej zaproponowanemu przez resort rozwoju. „Nie jest to de facto akt, który ma umożliwić przyspieszenie procesów budowy, ale akt, który ma przyspieszyć spekulację gruntami, zachęcić do większej korupcji w tym sektorze i w działalności samorządów terytorialnych” – podkreśla Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.

4 kwietnia 2018 r.

Mieszkania drożeją szybciej4 kwietnia 2018 r.

Na tle innych krajów europejskich ceny mieszkań w Polsce rosną stosunkowo wolno, jednak tempo wzrostu jest najwyższe od wybuchu kryzysu finansowego, czyli od niemal 10 lat. Tak wynika z nowych danych Narodowego Banku Polskiego.

28 marca 2018 r.

Problemem jest brak koordynacji przedstawionego projektu z innymi przepisami, jak choćby wspomnianymi już decyzjami środowiskowymi.

Polsce potrzeba spójnych przepisów o inwestycjach mieszkaniowych [DEBATA DGP]28 marca 2018 r.

Po dwóch latach prac nad kodeksem urbanistyczno-budowlanym rząd przedstawił projekt specustawy mającej ułatwiać inwestycje mieszkaniowe. Czy wystarczy ona, by uporządkować rynek inwestycji budowlanych, czy po jej uchwaleniu prace nad kompleksowym kodeksem nie będą miały już sensu? Nad tymi zagadnieniami zastanawiali się uczestnicy debaty zorganizowanej przez Dziennik Gazetę Prawną.

27 marca 2018 r.

Powództwo przeciwko wspólnocie mieszkaniowej należy wytoczyć w terminie sześciu tygodni od podjęcia uchwały na zebraniu ogółu właścicieli.

Wspólnota mieszkaniowa nie może zwiększać dowolnie opłat za lokale użytkowe27 marca 2018 r.

Prowadzę sklep w budynku, w którym jest wspólnota mieszkaniowa. Podjęła ona uchwałę o dużo wyższych opłatach eksploatacyjnych i na fundusz remontowy dla lokali użytkowych w stosunku do mieszkaniowych (o 100 proc.). Brak w niej jednak uzasadnienia, zawiera tylko ogólne sformułowanie, że te lokale generują większe koszty sprzątania i hałas. Czy uchwałę można podważyć?

Galerie