Rynek nieruchomości

10 maja 2017 r.

Na początku lat 90. XX w. ok. 70 proc. mieszkań oddawanych w Polsce do użytku stanowiły lokale wybudowane przez spółdzielnie mieszkaniowe.

Spółdzielczość mieszkaniowa wstaje z kolan10 maja 2017 r.

Państwo pomoże w budowie mieszkań spółdzielczych lokatorskich. Przewiduje to przyjęty wczoraj przez rząd projekt nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Związany jest on z obietnicą realizacji przez władzę programu „Mieszkanie plus”.

28 kwietnia 2017 r.

Możliwość rozłożenia na raty długu objętego wyrokiem przez sąd zależy od okoliczności faktycznych danej sprawy.

Dług z tytułu czynszu sąd rozłoży na raty, ale tylko wyjątkowo28 kwietnia 2017 r.

Prowadzę niewielki sklep i najmuję lokal użytkowy od innej firmy. Nie płaciłem jej czynszu i wynajmujący założył mi teraz sprawę w sądzie. Domaga się należności za osiem miesięcy (ok. 15 tys. zł). Byłbym w stanie to spłacić, ale na raty. Problem w tym, że najemca nie chce się zgodzić na dobrowolną ugodę w tej sprawie. Nie kwestionuję długu, ale mam trudną sytuację. Wolałbym uniknąć egzekucji komorniczej po wyroku. Czy jest szansa, aby w trakcie tego postępowania sądowego uzyskać możliwość płacenia w ratach?

12 kwietnia 2017 r.

Sąd rejestrowy ma prawo bowiem badać przesłanki wpisu nowej spółdzielni, w tym ważność uchwał o podziale

Można badać ważność uchwał spółdzielni o podziale12 kwietnia 2017 r.

Prawo do zaskarżenia postanowienia sądu o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego nowej, powstałej w wyniku podziału, spółdzielni mieszkaniowej przysługuje jej członkom. Do takiego wniosku doszedł Sąd Najwyższy, rozpatrując sprawę, której źródłem był konflikt dotyczący podziału jednej z łódzkich SM.

Prawo na co dzień

Galerie

Reklama