Rynek nieruchomości

9 listopada 2017 r.

Na zakup mieszkania trzeba było wydać średnio 248,8 tys. zł – o zaledwie 1,7 proc. więcej niż rok wcześniej

Rekordy na rynku mieszkań. Wycofaliśmy pieniądze z lokat9 listopada 2017 r.

173,5 tys. – tyle transakcji zawarto na rynku mieszkaniowym w 2016 r. To o 8 proc. więcej niż rok wcześniej i ponad dwukrotnie więcej niż przed sześcioma laty. Tak twierdzi GUS po zebraniu informacji z rejestrów prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast oraz w oparciu o dane z aktów notarialnych.

17 października 2017 r.

Wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny.

Zmiana sposobu przeznaczenia nieruchomości to ryzyko wypowiedzenia umowy dzierżawy17 października 2017 r.

Prowadzę działalność handlową na nieruchomości należącej do miasta. Niedawno wypowiedziano mi dzierżawę. Według urzędu mam prawo do użytkowania gruntu tylko w drobnych celach rolno-ogrodniczych dla własnych potrzeb, tymczasem wybudowałem na niej sklep z serwisem rowerowym, a na to brak jest zgody miasta. Kilka lat temu sugerowano mi wzięcie udziału w przetargu na inną działkę, ale od tego czasu miasto nie podważało już moich decyzji. Płacę też podatki od prowadzonej działalności, sądziłem więc, że wszystko jest zaakceptowane, zwłaszcza że sąsiedzi postępują podobnie. Co powinienem teraz zrobić? Czy mogę złożyć pozew o bezskuteczność wypowiedzenia, powołując się na mój interes prawny?

10 października 2017 r.

Wuzetki będą miały określony, dwuletni termin przydatności.

Poza plombą nic na podstawie WZ już nie wybudujesz10 października 2017 r.

Po zmianach wydanie decyzji WZ będzie możliwe jedynie wówczas, gdy działka budowlana posiada wspólną, nie krótszą niż 4 m, granicę z co najmniej jedną działką z budynkiem innym niż pomocniczy, która jest dostępna z tej samej drogi publicznej bezpośrednio albo przez drogę wewnętrzną - mówi Anna Woźniakowska-Dębiec adwokat z kancelarii Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni.

3 października 2017 r.

Koszty wyceny nieruchomości co do zasady obciążają organ, który ją przeprowadza

Przed podpisaniem umowy sprzedaży gmina nie może żądać zaliczki na wycenę nieruchomości3 października 2017 r.

Jestem przedsiębiorcą i chciałbym nabyć od gminy bez przetargu nieruchomość przylegającą do mojej działki. Praktyka w urzędzie jest taka, że przyszły nabywca jest wzywany do zapłaty zaliczek z tytułu różnych kosztów związanych m.in. z wyceną danej nieruchomości. Czy gmina może żądać takich opłat jeszcze przed zawarciem umowy notarialnej?

Galerie

Reklama