statystyki

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym: nowe przepisy na stare problemy

19.09.2014, 10:37; Aktualizacja: 19.09.2014, 10:39
emeryt-umowa

Treść ustawy jest siłą rzeczy dedykowana osobom starszym, raczej po niż przed 65-tym roku życiaźródło: ShutterStock

Zwieńczenie w ostatnich dniach kilkuletnich prac parlamentarnych nad projektem ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym poprzez jej uchwalenie oznacza, że nowe przepisy mogą wejść w życie jeszcze przed końcem roku. Będą one stanowiły przeciwwagę dla praktykowanej dotychczas na podstawie zapisów Kodeksu Cywilnego renty dożywotniej, którą przedsiębiorstwa pod nazwą funduszy hipotecznych oferują właścicielom nieruchomości w zamian za przekazanie im praw własności do mieszkania.

Reklama


Reklama


Kontrowersyjny rynek

Zarówno dotychczasowa praktyka renty dożywotniej, jak też wchodzące niebawem w życie przepisy dotyczące instytucji odwróconego kredytu hipotecznego, mają tyle samo zwolenników co zdecydowanie krytycznie nastawionych oponentów. Najlepszym potwierdzeniem tego typu tezy jest wynik głosowania parlamentarnego, w którym na każdych dwóch posłów głosujących za przyjęciem ustawy jeden głosował przeciw. Trudno też żywić większe nadzieje, że liczne kontrowersje dotyczące zarówno historii jak i przyszłości rodzimego rynku odwróconej hipoteki, nagle stracą rację bytu z chwilą wejścia w życie przepisów nowo uchwalonej ustawy.

Panuje bowiem dość powszechna opinia, że nowe przepisy zostały opracowane głównie po to, by w dużo większym stopniu chronić interesy kredytobiorców w stosunku do obecnej praktyki renty dożywotniej. A to oznacza, że obecna działalność funduszy hipotecznych jest oceniana jako wysoce ryzykowna dla ich klientów i w związku z tym nie cieszy się najlepszą sławą. Dlatego też umowy odwróconego kredytu hipotecznego będą mogły zawierać tylko banki oraz instytucje kredytowe podlegające nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), co nie dotyczy funduszy hipotecznych.

Treść ustawy jest siłą rzeczy dedykowana osobom starszym, raczej po niż przed 65-tym roku życia, jednak brak jest w niej jakichkolwiek zapisów dotyczących ograniczeń związanych z wiekiem beneficjentów.

Co bardzo istotne, nowe regulacje narzucają na bank obowiązek informacyjny poprzedzający zawarcie umowy kredytu oraz ograniczają jego prawo do wypowiedzenia umowy. Z kolei kredytobiorcy dają możliwość odstąpienia od jej zawarcia w ciągu 30 dni od momentu podpisania i przyznają prawo do przedterminowej wolnej od dodatkowych kosztów spłaty kredytu.

Według nowych przepisów kredytobiorca, inaczej niż w przypadku renty dożywotniej, pozostanie właścicielem obciążonej nieruchomości do końca życia. Na nim jednak będą spoczywać zapisane w umowie obowiązki oraz koszty związane z utrzymaniem lokalu (ubezpieczenie, czynsz, remonty, podatki), które w przypadku renty reguluje fundusz hipoteczny. Po śmierci beneficjenta własność nieruchomości przejdzie na kredytodawcę, jednak nie wcześniej niż po 12 miesiącach. Ten okres ustawodawca zarezerwował dla spadkobierców na dopełnienie formalności spadkowych oraz ewentualną spłatę kredytu, co pozwoli im zachować prawo własności do przedmiotowej nieruchomości.

Kwota odwróconego kredytu, który będzie mógł być wypłacany jednorazowo lub w ustalonych ratach, niekoniecznie dożywotnio, będzie równa wraz z odsetkami wartości rynkowej nieruchomości, ustalonej na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego.
Różnice na korzyść kredytu hipotecznego

Podstawową różnicą pomiędzy obowiązującą obecnie praktyką renty dożywotniej, a wchodzącym w życie kredytem hipotecznym, jest bezpowrotna utrata własności nieruchomości już w chwili podpisania umowy w pierwszym przypadku, oraz zachowanie jej do końca życia kredytobiorcy w drugim. Poza tym renta z założenia ma być wypłacana beneficjentowi w ratach dożywotnio, natomiast wypłata rat kredytu hipotecznego jednorazowo lub ratalnie, jednak w określonym w umowie czasie.

Czynnikiem który najbardziej różnicuje oba produkty jest więc brak możliwości jakiegokolwiek rozliczenia wartości nieruchomości ze spadkobiercami w modelu sprzedażowym (renty dożywotniej), nawet w przypadku znacznie krótszego od przyjętego statystycznie życia klienta funduszu hipotecznego, ponieważ jedynym właścicielem nieruchomości od chwili podpisania umowy jest ten ostatni.

Ryzyko zawierania umów o rentę dożywotnią z funduszami hipotecznymi polega dalej na tym, że są to firmy wciąż działające bez ustawowej regulacji, stosownego nadzoru, czy tym bardziej gwarancji państwa, co w przypadku upadłości takiej spółki mogłoby skutkować szeregiem problemów dla jej klientów. Oczywiście istnieją stosunkowo proste metody prawne pełnego zabezpieczania interesów swoich klientów przez fundusze hipoteczne, ale stwierdzenie, zwłaszcza przez osoby w wieku emerytalnym, że konkretny fundusz stosuje takie praktyki i jest stuprocentowo wiarygodny, może być dla zainteresowanego seniora zadaniem zbyt trudnym.

Dlatego też w dobie powołania do życia instytucji odwróconego kredytu hipotecznego, którego oferta wydaje się o tyle atrakcyjna, co przede wszystkim w pełni bezpieczna, pozostawienie funduszy hipotecznych bez ustawowej regulacji przepisów ich dotyczących, a także bez nadzoru KNF, może po pewnym czasie doprowadzić do ich marginalizacji, czy wręcz eliminacji z rynku. To z kolei mogłoby postawić w trudnym położeniu setki osób, które w ciągu już sześcioletniej misji funduszy hipotecznych zdążyły im zaufać i podpisać z nimi umowę o rentę dożywotnią.

Rynek dla „bogatszych” seniorów?

Raczej nie ulega większej wątpliwości, że oferta odwróconej hipoteki, jeśli przyjąć to określenie jako wspólne dla renty dożywotniej i odwróconego kredytu hipotecznego, dedykowana jest seniorom posiadającym lokale mieszkalne o wartości rynkowej osiągającej poziom minimum 300 – 400 tys. zł., a najlepiej nawet sporo wyższej. Wiadomo bowiem, że kwota jaką można będzie uzyskać w formie odwróconego kredytu hipotecznego raczej nie przekroczy jednej trzeciej wartości rynkowej lokalu. Ta sama zasada dotyczy funduszy hipotecznych przy założeniu, że klient funduszu nie sprawi mu zawodu i pożyje najwyżej tyle, ile prognozują gusowskie statystyki.

Czy to znaczy, że dwie trzecie wartości nieruchomości trafia do kieszeni funduszy, a niebawem trafi także na konta banków działających na rynku odwróconej hipoteki? Absolutnie nie. Istnieje bowiem jeszcze kwestia tzw. wartości pieniądza w czasie, która z jednej strony w sposób zasadniczy obciąża rachunkowość instytucji wypłacających rentę bądź ratę kredytu, z drugiej natomiast nie jest w żaden sposób odczuwalna w sensie pozytywnym w portfelach beneficjentów odwróconej hipoteki. To właśnie regulacje finansowe wartości pieniądza w czasie sprawiają, że klienci rynku odwróconej hipoteki otrzymują za swoją nieruchomość stosunkowo niewielką część jej wartości, a z kolei instytucje kredytujące zarabiają netto średnio kilkanaście procent jej wartości, i to przy ponadprzeciętnym ryzyku biznesowym. Czy w takim razie odwrócona hipoteka jest dla seniorów posiadających wartościową nieruchomość najlepszym rozwiązaniem łatania domowego budżetu?

Może lepiej „zjeść ciastko i mieć ciastko”?

Zamieszkiwanie we własnym dobrze zlokalizowanym, przestronnym lokalu mieszkalnym, o wartości rynkowej rzędu 400 – 500 tys. zł przez osoby starsze, których bieżące dochody nie zaspokajają w pełnym zakresie ich podstawowych potrzeb życiowych, można określić jako szczególną odmianę życia ponad stan. Rozwijający się w Polsce, także za sprawą nowej ustawy, rynek odwróconej hipoteki ma tego typu zachowania i preferencje osób głównie w wieku emerytalnym wspomagać.

Jednak jak się wydaje, tego typu wybór seniorów w większości przypadków w dużym stopniu kłóci się z niepisanymi zdroworozsądkowymi zasadami ochrony majątku osobistego, choćby z myślą o potomnych, czy też korzystania jedynie z dóbr materialnych pozostających w zasięgu możliwości finansowych osób czy gospodarstw domowych.

Przykładowo, jedno większe mieszkanie o wartości powiedzmy 400 tys. zł można bez problemu zamienić na dwa mieszkania jednopokojowe, z których jedno można korzystnie wynająć, a w drugim zamieszkać. Inną opcją jest zainwestowanie nadwyżki finansowej po zamianie większego mieszkania na mniejsze choćby w obligacje skarbowe. Tego typu rozwiązania pozwoliłyby zachować majątek seniora z jednej strony, z drugiej pozyskać regularny zastrzyk gotówki, której strumień byłby zapewne nie mniejszy od tego, jaki gwarantowałaby odwrócona hipoteka. Nie bez znaczenia byłby także istotny spadek kosztów utrzymania mieszkania.

Odwrócona hipoteka i tak potrzebna

Niezależnie od kontrowersji, wątpliwości czy też wachlarza rozwiązań alternatywnych, instytucja odwróconej hipoteki jest obowiązkowym elementem każdego rozwiniętego rynku nieruchomości, wydaje się więc niezbędna także w rodzimych warunkach. Czy nowa ustawa spełni pokładane w niej oczekiwania? Tego nie da się przewidzieć bez przetestowania nowych przepisów w warunkach rynkowych. Na pewno jednak usankcjonuje rynek odwróconej hipoteki oraz nada jej bardziej cywilizowaną formę. Przede wszystkim jednak powinna stać się katalizatorem rodzinnych uczuć opiekuńczych młodszego pokolenia w stosunku do seniorów – właścicieli nieruchomości.

Jarosław Jędrzyński – analityk Portalu RynekPierwotny.pl

Reklama


Źródło:RynekPierwotny.pl

Polecane

Reklama

 • StAAbrA(2014-09-19 18:22) Odpowiedz 00

  Ileż to się musi sejmowy element natyrać - a frajerstwo na ten element wybecalować - aby bankierzy mogli już spokojnie , i zgodnie z tzw. prawem , okradać ludzi starych i chorych .

 • Robert Majkowski(2014-09-22 16:55) Odpowiedz 00

  Szanowny Panie Redaktorze,

  Wkradło się kilka mitów:
  1. Odwróconych kredyt hipoteczny, który będzie oferowany przez banki nie ma i nie będzie mieć żadnych gwarancji państwa, skarbu państwa etc. Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który zapewne ma Pan na myśli, służy jedynie zagwaranowaniu wypłaty depozytów i nie ma związku z kredytami oferowanymi przez banki, a tym samym nie ma związku z odwróconym kredytem hipotecznym.
  2. Opinia, że nowe przepisy służą lepszej ochronie kredytobiorców jest błędna i zgoła nieprawdziwa. Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym nie zmienia specjalnie bezpieczeństwa osób korzystających z usługi hipoteki odwróconej, czy to w modelu kredytowym, czy też w modelu sprzedażowym. Celem ustawy jest wprowadzenie możliwości oferowania hipoteki odwróconej w modelu kredytowym, gdyż obecnie istniejące przepisy nie dają bankom takiem możliwości.
  Bezwględnie należy uznać, że nowa oferta daje większy wybór klientów, ale nie można stwierdzić, że obecne przepisy wynikające z kodeksu cywilnego i praktyka rynkowa najwiekszych funduszy hipotecznych stwarzają podwyższone ryzyko dla klientów. W mojej opinii obecnie stosowane na rynku umowy dają maksymalne zabezpieczenie Seniorom i pozwolę sobie stwierdzić, że w konstrukcji prawnej umowa o dożywocie, czy dobrze napisana umowa renty może dawać większe prawa i zapewniać większe bezpieczeństwo niż umowa odwróconego kredytu hipotecznego. Odrębną kwestią pozostaje wiarygodność banków i funduszy hipotecznych, przy ocenie której banki oczywiście mogą zapewnić wyższy poziom.

  Z poważaniem,

  Robert Majkowski
  Prezes Zarządu Funduszu Hipotecznego DOM

 • Adam(2014-09-27 12:44) Odpowiedz 00

  To niczego nie zmienia widmo niskich świadczeń emerytalnych dopiero przed nami, nie opłaca się za bezcen oddać swojej własności. Już wolę teraz systematycznie odkładać i mieć odłożony kawałek grosza. Co miesiąc staram się coś wrzucić na lokatę w getinie, najważniejszy jest czas i systematyka. Szkoda tylko że państwo nie gwarantuje godnej emerytury.

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Rankingi i raporty

Prawo na co dzień

Galerie

Reklama