przedsiębiorca zagraniczny

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu przedsiębiorca zagraniczny. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące przedsiębiorca zagraniczny.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Kiedy zagraniczny przedsiębiorca może prowadzić zakład w Polsce

  ... coraz częściej dostrzegają, że zagraniczny przedsiębiorca może posiadać zakład w ... do czynienia z zakładem zagranicznego przedsiębiorcy (organy podatkowe często wykorzystują ... traktowany ja- ko zakład zagranicznego przedsiębiorcy pomimo podejmowania faktycznych ... na rzecz tego przedsiębiorcy. Wydaje się, że ... w przypadku polskiego przedsiębiorcy dystrybuującego w Polsce produkty zagranicznego podmiotu na podstawie ...

  czytaj więcej

 • Kiedy <strong>zagraniczny</strong> <strong>przedsiębiorca</strong> budowlany dokonuje zgłoszenia NIP

  Kiedy zagraniczny przedsiębiorca budowlany dokonuje zgłoszenia NIP

  ... zakład tylko wtedy, jeżeli trwają dłużej niż określony w umowie czas. Dopóki zagraniczna osoba prawna nie posiada w Polsce zakładu, nie działa w Polsce ... VAT. Problem pojawia się w momencie, kiedy działalność prowadzona w Polsce przez zagranicznego przedsiębiorcę budowlanego staje się zakładem w rozumieniu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W ...

  czytaj więcej

 • Jak rozlicza się zakład <strong>przedsiębiorcy</strong> <strong>zagranicznego</strong> w Polsce

  Jak rozlicza się zakład przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce

  ... stroną, zawarta z krajem będącym siedzibą przedsiębiorcy zagranicznego, stanowi inaczej. Kwestia opodatkowania działalności przedsiębiorstw zagranicznych podatkiem dochodowym w ... opodatkowania na terenie Polski tego zakładu przedsiębiorcy zagranicznego. Zakład to według umów stała placówka przedsiębiorcy zagranicznego, przez którą częściowo lub całkowicie prowadzona ...

  czytaj więcej

 • Jak rozliczać alokację zysków <strong>przedsiębiorcy</strong> <strong>zagranicznego</strong> do zakładu

  Jak rozliczać alokację zysków przedsiębiorcy zagranicznego do zakładu

  ... w następującym stanie faktycznym: przedsiębiorca zagraniczny prowadzi działalność (sprzedaż surowców ... udziału oddziału) przez przedsiębiorcę zagranicznego z Niemiec na ... dochodów osiąganych przez przedsiębiorcę zagranicznego ze sprzedaży, w ... z którym, jeżeli przedsiębiorca zagraniczny z Niemiec wykonuje ... w stosunkach z przedsiębiorcą zagranicznym, którego jest zakładem. ... domniemanie, że zakład przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce jest ...

  czytaj więcej

 • Czy oddział <strong>przedsiębiorcy</strong> <strong>zagranicznego</strong> może złożyć we własnym imieniu ofertę

  Czy oddział przedsiębiorcy zagranicznego może złożyć we własnym imieniu ofertę

  ... CMS Cameron McKenna Przedsiębiorcy zagraniczni, zwłaszcza mający siedzibę ... oddziału, czy też przedsiębiorcy zagranicznego. Zgodnie z art. ... publicznego. Czy oddział przedsiębiorcy zagranicznego jest jednostką organizacyjną, ... nie przyznała oddziałowi przedsiębiorcy zagranicznego zdolności prawnej. Zatem ... jedynie jako reprezentant przedsiębiorcy zagranicznego. Dyrektor oddziału może ... ofertę w imieniu przedsiębiorcy zagranicznego. Zamawiający będzie jednak ... przetargu przez przedsiębiorcę zagranicznego, a nie ...

  czytaj więcej

 • Czy oddział firmy zawsze będzie zakładem <strong>przedsiębiorcy</strong> <strong>zagranicznego</strong>

  Czy oddział firmy zawsze będzie zakładem przedsiębiorcy zagranicznego

  ... weryfikacji ministra finansów przedsiębiorca zagraniczny prowadził poprzez oddział ... potencjalnych źródeł zaopatrzenia przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce poprzez ... wskazywanie potencjalnych dostawców przedsiębiorcy zagranicznego spełniających warunki i zalecenia przedstawione przez przedsiębiorcę oraz wsparcie przedsiębiorcy zagranicznego w trakcie negocjacji ... produktów nabywanych przez przedsiębiorcę zagranicznego od wybranych dostawców, ... w Polsce zakładu przedsiębiorcy zagranicznego w świetle ...

  czytaj więcej

 • ... kasę oszczędnościowo-kredytową do wniosku o zezwolenie na zawarcie umowy z przedsiębiorcą zagranicznym

  ... zawarcie umowy z przedsiębiorcą zagranicznym musi dołączyć przede ... :-pisemne oświadczenie obcego przedsiębiorcy zawierające:– jego imię ... umowy,-pisemne oświadczenie przedsiębiorcy zagranicznego o wywiązywaniu się ... wszczętych wobec potencjalnego zagranicznego kontrahenta postępowaniach sądowych ... upoważnionych do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce w ... reprezentacji,-pisemne oświadczenie przedsiębiorcy zagranicznego, czy świadczył lub ... którego wpisany jest zagraniczny kontrahent, wydany ...

  czytaj więcej

 • "Niektóre transakcje z <strong>zagranicznymi</strong> <strong>przedsiębiorcami</strong> trzeba rozliczać w Polsce"

  "Niektóre transakcje z zagranicznymi przedsiębiorcami trzeba rozliczać w Polsce"

  ... wykonane przez podmiot zagraniczny służby księgowe zaczynają ... w umowach podmioty zagraniczne gwarantują sobie określoną ... to oznaczać, że przedsiębiorca, niezależnie od wynagrodzenia ... na rzecz podmiotu zagranicznego, będzie musiał wydatkować ... wykonane przez podmiot zagraniczny, mieści się w ... certyfikat rezydencji podmiotu zagranicznego. Warto zadbać, aby ... świadczone przez podmioty zagraniczne, w zakresie których ... przez podmiot zagraniczny nie będą ...

  czytaj więcej

 • Czy <strong>zagraniczny</strong> sąd może ogłosić upadłość polskiego <strong>przedsiębiorcy</strong>

  Czy zagraniczny sąd może ogłosić upadłość polskiego przedsiębiorcy

  Możliwość ogłoszenia upadłości polskiego przedsiębiorcy przez sąd zagraniczny przewiduje rozporządzenie Rady Wspólnoty Europejskiej nr 1346/2000 ... państwa członkowskiego jest uprawniony do wszczęcia postępowania upadłościowego zagranicznego przedsiębiorcy - dłużnika, o ile na terenie tego państwa znajduje ... postępowania upadłościowego. W konsekwencji wpis do właściwego rejestru (przedsiębiorców) o otwarciu postępowania upadłościowego ma charakter deklaratoryjny ...

  czytaj więcej

 • Jakim przepisom podlegają umowy polskich <strong>przedsiębiorców</strong> z <strong>zagranicznymi</strong> kontrahentami

  Jakim przepisom podlegają umowy polskich przedsiębiorców z zagranicznymi kontrahentami

  ... stronami są podmioty mające miejsce zamieszkania/siedzibę w różnych państwa członkowskich. Polski przedsiębiorca, aby mieć pewność, że zawarta przez niego umowa z kontrahentem z Unii ... prawu państwa, w którym sprzedawca ma miejsce zwykłego pobytu. Przykładowo, jeżeli polski przedsiębiorca zawarł umowę na zakup maszyn od niemieckiej spółki i w umowie nie ...

  czytaj więcej

 • <strong>Przedsiębiorcy</strong> łatwiej rozliczą <strong>zagraniczne</strong> diety

  Przedsiębiorcy łatwiej rozliczą zagraniczne diety

  Jeśli pracownik odbywa podróż służbową do Brukseli, ale po drodze odbędzie też służbowe spotkania w Pradze, firma będzie mogła ustalić różne diety na pobyt w Belgii i Czechach (będzie to odpowiednio 48 i 41 euro za dobę). Pracodawca uzyska bowiem prawo do ustalania kilku docelowych państw jednej podróży służbowej. Tak ...

  czytaj więcej

 • <strong>Zagraniczna</strong> podróż jest kosztem <strong>przedsiębiorcy</strong>

  Zagraniczna podróż jest kosztem przedsiębiorcy

  ... sprawie rozliczenia takich kosztów poprosił Krajową Informację Podatkową przedsiębiorca, który świadczy usługi remontowe i budowlane. 1 maja ... jego par. 2 z tytułu podróży krajowej i zagranicznej, odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę, ... podróż służbową należy też uznać bezpośrednie wykonywanie przez przedsiębiorcę zadań związanych z prowadzeniem działalności. I to ...

  czytaj więcej

 • Czy zakładem może być spółka będąca osobą prawną

  Czy zakładem może być spółka będąca osobą prawną

  ... fakt posiadania przez przedsiębiorcę zagranicznego spółki zależnej w ... podatkowe uznają, że przedsiębiorca zagraniczny ma zakład w ... być wykorzystywanie przez przedsiębiorcę zagranicznego części pomieszczeń spółki ... zależnej kreuje dla przedsiębiorcy zagranicznego zakład, jeżeli w ... działa w imieniu przedsiębiorcy zagranicznego oraz posiada i ... terenie Polski przez przedsiębiorcę zagranicznego byłby tutaj opodatkowany. ... istnienia zakładu przedsiębiorcy zagranicznego nie ogranicza ...

  czytaj więcej

 • Nowa ustawa deregulacyjna: 7 dni na poprawki dla zagranicznej firmy

  ... dla obywateli i przedsiębiorców. Minister będzie mógł ... urzędowego odpisu dokumentu potwierdzającego rejestrację przedsiębiorcy zagranicznego, na podstawie którego prowadzi działalność ... kopii dokumentu określającego adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego, zasady jego reprezentacji oraz osoby ... , a także uwierzytelnionej kopii uprawniającej przedsiębiorcę zagranicznego do wykorzystania nieruchomości lub ... do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych. W dodatku nie ...

  czytaj więcej

 • Oddział zagraniczny bez statusu wykonawcy

  ... Scott Wilson, zarzucając, że odział przedsiębiorcy zagranicznego nie posiada zdolności prawnej i ... i wniósł protest. Przedsiębiorca zarzucił zamawiającemu nierówne ... protest, ponownie uzasadniając, że oddział przedsiębiorcy zagranicznego nie posiada zdolności prawnej, a ... . Na to rozstrzygnięcie przedsiębiorca wniósł odwołanie do ... w przetargu może złożyć samodzielnie przedsiębiorca zagraniczny lub reprezentowany przez swój oddział ...

  czytaj więcej

 • Nowa ustawa deregulacyjna: będą ułatwienia dla zagranicznych banków w zakładaniu przedstawicielstw

  ... kosztów zostaną uwolnione zagraniczne banki i instytucje ... do rejestru przedstawicielstw zagranicznych. Wystarczy, że na ... obowiązków informacyjnych wobec przedsiębiorców oraz ograniczaniu barier ... dla obywateli i przedsiębiorców. Przedstawicielstwa prowadzą działalność ... i promocji banku zagranicznego lub instytucji ... likwidacją oddziałów przedstawicielstw zagranicznych przedsiębiorców w Polsce. Założenia ... z własnej inicjatywy przedsiębiorcy zagranicznego lub gdy została ...

  czytaj więcej

 • Ustawa deregulacyjna: Ułatwienia dla firm zagranicznych

  Obecnie przedstawicielstwo zagranicznego przedsiębiorcy może mieć tylko ... sprzeczne z potrzebami przedsiębiorców. W dodatku przepisy ... przedstawicielstwie do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego uważany będzie jedynie ... dokumentu potwierdzającego rejestrację przedsiębiorcy zagranicznego, na podstawie którego ... określa adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego, zasady reprezentacji tego przedsiębiorcy oraz osoby uprawnione ... dokumentu, który uprawnia przedsiębiorcę zagranicznego do korzystania z ...

  czytaj więcej

 • Kto i w jakich przypadkach musi uiścić w Polsce podatek u źródła

  Kto i w jakich przypadkach musi uiścić w Polsce podatek u źródła

  ... mogą być niższe Przedsiębiorca zamówił w angielskiej ... (dokument wydawany przez zagraniczne władze podatkowe, który ... pośrednictwem). Gdyby przedsiębiorca nie zamówił ... ich treścią polski przedsiębiorca potrąci zagranicznemu kontrahentowi daninę przy ... właściwego dla opodatkowania zagranicznych przedsiębiorców niemających siedziby w ... urzędzie właściwym dla zagranicznych przedsiębiorców niemających siedziby w ... właściwego dla opodatkowania zagranicznych przedsiębiorców w danym województwie ...

  czytaj więcej

 • Jak zweryfikować wiarygodność i wypłacalność zagranicznego kontrahenta

  ... ryzyko związane z zagranicznym partnerem biznesowym, przedsiębiorca powinien sprawdzić jego ... , zadłużenie. Informacje o zagranicznej firmie najszybciej otrzyma, ... o sytuacji finansowej zagranicznego kontrahenta i dokonuje ... na temat konkretnego przedsiębiorcy w zagranicznej prasie) oraz z zagranicznych baz windykacyjnych, np. ... wywiadowni informacji o zagranicznym partnerze jest jednak ... Biura Informacji Gospodarczej, przedsiębiorca może zwrócić ...

  czytaj więcej

 • Oddział spółki zagranicznej należy zarejestrować w Polsce

  ... gospodarczej w Polsce przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć oddziały. ... państwa, którym podlega przedsiębiorca zagraniczny, przewidują taką możliwość ... . Szczególne zasady obejmują przedsiębiorców zagranicznych z państw członkowskich ... od tego momentu przedsiębiorca zagraniczny może rozpocząć działalność ... Krajowym Rejestrze Sądowym, przedsiębiorca zagraniczny musi podać imię ... polski. Oznaczenie oddziału Przedsiębiorca zagraniczny, który utworzył oddział, ... oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej