nota księgowa wzór

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu nota księgowa wzór. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące nota księgowa wzór.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Opłaty viaTOLL nie sprawią już problemów podatkowych

  Opłaty viaTOLL nie sprawią już problemów podatkowych

  Księgowe dokumenty, które operator ... . zdjęcie główne Nota bez ważnych danych ... pod bramownicą). W nocie jest informacja, że ... i pracochłonny dla księgowych. Ekspert tłumaczy, że wzór noty księgowej, zasady i terminy ... w przepisach. Aby nota mogła stanowić podstawę ... określone dla dowodów księgowych w art. 21 ... tego od grudnia noty obciążeniowe ...

  czytaj więcej

 • Jak ująć rozliczenia z patnerami w projekcie regionalnego programu operacyjnego

  Jak ująć rozliczenia z patnerami w projekcie regionalnego programu operacyjnego

  ... , czy też partnerzy będą się obciążać notami księgowymi. Umowa musi również zawierać zasady zarządzania ... poniesionych wydatków zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do ... 000 zł; 3. Otrzymanie przez lidera noty księgowej od partnera (w celu rozliczenia wydatków ... , 2, 3,); 3. Wystawienie przez partnera noty księgowej dla lidera w celu rozliczenia wydatków ...

  czytaj więcej

 • Zarządy ograniczają uprawnienia spółdzielców

  Zarządy ograniczają uprawnienia spółdzielców

  Ponad miesiąc temu członkowie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju złożyli wniosek, w którym domagali się zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Mimo że pismo zostało poparte wymaganą liczbą podpisów, zarząd spółdzielni nie przystał na żądanie spółdzielców. - Zgodnie z przepisami pomysł zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia musi poprzeć co najmniej 10 proc. członków. ...

  czytaj więcej

 • Jak prowadzić księgę przychodów

  ... chronologicznym, zgodnie z wzorem księgi. Trzecim zaś ... być zgodny z wzorem księgi. Podatnik posługujący ... wydrukowania księgi, według wzoru określonego w przepisach ... rozchodów na podstawie not bankowych, które bank ... dowodu powinny być noty bankowe potwierdzające dokonane ... go jako dowód księgowy. W przeciwnym przypadku ... dowodu powinny być noty bankowe potwierdzające dokonane ... jako dowód księgowy. W przeciwnym ...

  czytaj więcej

 • Jak się uchronić przed zarzutem o nierzetelność księgi

  ... i objaśnieniami do wzoru księgi. Za rzetelną ... posiada właściwe dowody księgowe, na podstawie których ... księdze są dowody księgowe. Dowód księgowy powinien być sporządzony ... i w dowodach księgowych wystawionych przez siebie, ... . Błędy w dowodach księgowych można poprawiać wyłącznie ... dokonana w dowodzie księgowym musi być potwierdzona ... się do dowodów księgowych, dla których ...

  czytaj więcej

 • Jak prowadzić działalność w domu

  Jak prowadzić działalność w domu

  ... ewidencji składa się na formularzu zgodnym z określonym wzorem urzędowym. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji zawiera ... i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia ... wliczamy jedynie proporcjonalną część należności z faktury (rachunku, noty księgowej itp.) - od części przypadającej na działalność gospodarczą. Wówczas ...

  czytaj więcej

 • CBA: neurolog zatrzymana za korupcję

  CBA: neurolog zatrzymana za korupcję

  Funkcjonariusze CBA zatrzymali Danutę M., neurologa, prowadzącą dwa prywatne gabinety lekarskie: w Warszawie i w Mińsku Mazowieckim. W trakcie śledztwa prowadzonego przez CBA pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce funkcjonariusze Biura zebrali materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie Danucie M. 11 o zarzutów charakterze korupcyjnym związanych z uzyskiwaniem korzyści majątkowych ...

  czytaj więcej

 • Jakie dokumenty firmy sprawdza fiskus

  ... przepisami rozporządzenia i objaśnieniami do wzoru księgi. Natomiast za rzetelną uważa ... pomyłki, a podatnik posiada dowody księgowe odpowiadające warunkom ustawowym. Najważniejsze koszty ... zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są m.in.: •  faktury ... , rachunki oraz faktury korygujące i noty korygujące lub •  inne dowody, ... dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego ...

  czytaj więcej

 • MEN idzie na wojnę z nauczycielami. Będą krótsze urlopy

  MEN idzie na wojnę z nauczycielami. Będą krótsze urlopy

  Wczoraj odbyło się kolejne spotkanie dotyczące zmian w Karcie nauczyciela. Resort edukacji, mimo ogłoszenia przed kilkoma tygodniami sukcesu wynikającego z uzyskania porozumienia w sprawie uszczelnienia sposobu przyznawania urlopu dla poratowania zdrowia (miał decydować o nim lekarz medycyny pracy, a nie rodzinny jak dziś), znów wrócił do rozmów w tej sprawie. ...

  czytaj więcej

 • Urzędnik skarbowy przestanie być demonem dla obywatela

  Urzędnik skarbowy przestanie być demonem dla obywatela

  ... też wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Dwie klauzule W nowej ordynacji ma się znaleźć zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika (in dubio pro tributario) – na wzór tej, którą proponuje obecnie prezydent. – Podatnik nie może ponosić negatywnych konsekwencji nieprecyzyjnego określenia jego obowiązków – czytamy w kierunkowych założeniach. Dzięki zasadzie rozstrzygania wątpliwości na ...

  czytaj więcej

 • Jak interpretować przepisy dotyczące certyfikatu rezydencji

  ... terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a minister finansów wydał rozporządzenie określające wzór takiego zaświadczenia. Certyfikat rezydencji jest więc niewątpliwie urzędowym potwierdzeniem ... ta obejmuje m.in. dochody z odsetek, usług doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych czy za udostępnienie ... to jednak warunek najwyraźniej niezgodny z istniejącym porządkiem prawnym.Not. KT

  czytaj więcej

 • Jak unikać podwójnego opodatkowania przy zyskach kapitałowych

  Jak unikać podwójnego opodatkowania przy zyskach kapitałowych

  ... zaszła w okresie kilku ostatnich lat istotna zmiana. Otóż wzorem tzw. Umowy Modelowej ONZ o unikaniu podwójnego opodatkowania, również ... dotyczy to sytuacji, gdy nieruchomości stanowią ponad 50 proc. księgowej wartości majątku danej spółki. Takie zmodyfikowane postanowienia dotyczące zasad ... także w umowach z Irlandią, Maltą i Nową Zelandią. Not. EM

  czytaj więcej

 • Ustawa ws. podwyżek dla nauczycieli podpisana

  Nowelizacja zwiększa także obowiązkowy wymiar godzin, jakie nauczyciel będzie musiał przepracować z uczniami poza pracą podczas lekcji. Zgodnie z listopadową nowelizacją Karty, zmieniony został sposób obliczania średniego wynagrodzenia nauczycieli - średnie wynagrodzenie nauczycieli stażystów wzrośnie z 82 proc. kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej do 100 proc. Zmienione zostały także procentowe ...

  czytaj więcej

 • Notariusze chcą przeprowadzać rozwody

  Notariusze chcą przeprowadzać rozwody

  Notariusze poszukują nowych rozwiązań, które mogą przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa prawnego w UE. - Myśli się na przykład o instytucji zarządzania majątkiem osób starszych - mówi notariusz Jacek Wojdyło, prezes Krajowej Rady Notarialnej. Darowizna na wypadek śmierci Notariusze zastanawiają się nad możliwością wprowadzenia instytucji darowizny na wypadek śmierci, jako rozwiązania pośredniego ...

  czytaj więcej

 • Prawników bez aplikacji szukają urzędy, policja, firmy konsultingowe i kancelarie

  Prawników bez aplikacji szukają urzędy, policja, firmy konsultingowe i kancelarie

  ... działach usługi, np. doradztwa podatkowego i prawnego, doradztwa inwestycyjnego, audytu i doradztwa księgowego czy finansowego. Prężne firmy konsultingowe regularnie ogłaszają nabory do swoich działów. Tworzą ... przepisami, • udział w negocjacjach warunków umów, • nadzór prawny nad działaniem firmy, • sporządzanie wzorów umów i dokumentów, • identyfikowanie problemów prawnych występujących w firmie, • utrzymywanie kontaktów i ...

  czytaj więcej

 • Na czym polega waloryzacja kwotowa emerytur i rent

  Od marca emerytury i inne świadczenia wzrosną o 71 zł. Waloryzacja będzie obowiązywała przez rok, czyli do końca lutego 2013 roku. Od 1 marca 2013 r. nastąpi powrót do waloryzacji procentowej, czyli takiej jak obecnie. Zgodnie z nią poziom, o jaki wzrastają emerytury i renty, jest różny, bo o ten ...

  czytaj więcej

 • Rząd zmieni urzędnikom system płac. Znikną trzynastki, nagrody i dodatki

  Rząd zmieni urzędnikom system płac. Znikną trzynastki, nagrody i dodatki

  DGP dotarł do projektu założeń nowelizacji ustawy o służbie cywilnej. Na początku reforma obejmie 122 tys. członków korpusu służby cywilnej. Całkowicie zmieniony zostanie system wynagradzania pracowników i urzędników mianowanych administracji rządowej. Projekt, na polecenie Stałego Komitetu Rady Ministrów, wspólnie mają przygotować szef służby cywilnej, szef kancelarii premiera oraz minister finansów. ...

  czytaj więcej

 • Będzie łatwiejszy dostęp do zawodu adwokata i radcy

  Będzie łatwiejszy dostęp do zawodu adwokata i radcy

  Rada Ministrów przyjęła wczoraj projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy Prawo o notariacie, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Pierwszy egzamin według nowych zasad odbędzie się jesienią przyszłego roku. Bez aplikacji Zmiana przepisów na nowo określa drogę do zawodu adwokata lub radcy prawnego, która ...

  czytaj więcej

 • Czuma: pozytywne wyniki egzaminów na aplikacje prawnicze

  Według wstępnych danych, na aplikację adwokacką zdało 76,9 proc. zdających, 76,7 proc. - na radcowską, 74,5 proc. - na notarialną, a 92,2 proc. - na komorniczą. Egzaminy - po raz pierwszy przeprowadzone w tym roku według nowych zasad - przebiegały bez zakłóceń. Zgłosiło się do nich rekordowo dużo chętnych: 14,4 ...

  czytaj więcej

 • Emerytury pomostowe: rząd znów ustępuje związkowcom

  Emerytury pomostowe: rząd znów ustępuje związkowcom

  Wczoraj Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej miało zakończyć prace nad projektem ustawy o emeryturach pomostowych. Równocześnie miały się zakończyć konsultacje w Komisji Trójstronnej. Gotowy dokument powinien trafić do Kancelarii Premiera, tak aby w sierpniu mógł go przyjąć rząd. Dzięki temu już na pierwszym posiedzeniu Sejmu, po wakacyjnej przerwie, posłowie mogliby ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej