Aktualności

7 kwietnia 2017 r.

Od lewej: dr hab. inż. Adam Piłat, dr inż. Mirosław Jabłoński i prof. Ryszard Tadeusiewicz

Eureka DGP: Rośnij wielki jak dąb7 kwietnia 2017 r.

Dzieci uwielbiają robić z nich ludziki. Leśnikom żołędzie potrzebne są do wysiewu nowych drzew. Tym drugim pomoże w tym urządzenie opracowane przez inżynierów z Poznania i Krakowa.

8 marca 2017 r.

"Regulacja prawna, która towarzyszy tej kategorii produktów, została przyjęta, jeszcze przed przystąpieniem Polski do Unii. Jej przyjęciu towarzyszyła konieczność dostosowania polskiego prawa do kształtu ówczesnych przepisów wspólnotowych. "

Problem z szybkowarem. Błąd w tłumaczeniu przepisów oznacza problemy dla polskich firm8 marca 2017 r.

Jakie wymogi powinien spełniać określony towar zanim trafi na rynek? Brak prawidłowej implementacji dyrektywy do prawa krajowego może oznaczać problemy dla firm. - Kluczowe jest tutaj występowanie terminu „moduł”, którego zabrakło w krajowych przepisach. Jego brak niezwykle istotnie zmienia sens konkretnego przepisu i ma daleko idące konsekwencje w zakresie wymogów stawianych szybkowarom ciśnieniowym – zauważa dr Igor B. Nestoruk, radca prawny.

28 lutego 2017 r.

Wewnętrzny system kontroli zgodności z prawem powinien służyć do dynamicznego zarządzania ryzykiem

Maraton zmian w prawie to wyzwanie dla firm28 lutego 2017 r.

W trakcie otwartego spotkania dla przedsiębiorców dotyczącego reformy prawa ochrony danych osobowych, które odbyło się na początku lutego w Ministerstwie Cyfryzacji, poinformowano, że do przedstawienia projektu nowej ustawy dopełniającej obowiązujące na terytorium UE ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych powinno dojść w kwietniu 2017 r.

7 lutego 2017 r.

Teraz uczciwi będą mieli mniej obowiązków, a więcej uprawnień.

Kontrola w firmie. Jak skorzystać z najnowszych zmian7 lutego 2017 r.

Kontrole – choć nie są lubiane przez przedsiębiorców – są nieodzownym elementem wykonywania uprawnień administracji publicznej wobec prowadzących działalność gospodarczą. Poddanie się im i zastosowanie się do obowiązujących zasad jest obowiązkiem. Problem w tym, że te zasady są rozproszone w wielu aktach prawnych, a dodatkowo przepisy pełne są wyjątków i regulacji szczególnych. Wielu przedsiębiorców w tych zasadach się gubi.

3 lutego 2017 r.

Skąd pomysł, aby zająć się właśnie deszczówką?

Eureka DGP: Deszcz na betonie3 lutego 2017 r.

Musimy zacząć patrzyć na ochronę środowiska w sposób bardziej całościowy – przekonują naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego. Efektem takiego podejścia są skrojone na miarę, relatywnie niedrogie i skuteczne rozwiązania.

17 stycznia 2017 r.

Przedsiębiorcy wciąż mogą używać swoich logotypów, natomiast ten opracowany przez MRiRW stanowi jedynie alternatywę.

„Produkt polski” w nowej odsłonie zagraża opatentowanym znakom17 stycznia 2017 r.

PROBLEM: Nowelizacja ustawy z 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1604 ze zm.) wprowadziła możliwość oznaczania tych produktów specjalnym znakiem „Produkt polski”. Przy czym z nowo dodanego art. 7b wynika, że tego oznaczenia, w tym i logotypu, będą mogli używać tylko ci przedsiębiorcy, których produkty spełniają ustawowe wymogi. Lecz co z tymi, którzy już dziś posługują się takim symbolem, a znak towarowy z oznaczeniem „Produkt polski” mają zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP (UP RP)?

18 grudnia 2016 r.

samochód

Klient musi wiedzieć, ile zapłaci za samochód 18 grudnia 2016 r.

Prowadzę działalność gospodarczą, sprzedaję fabrycznie nowe auta. We wzorze umowy z nabywcami zamieściłem postanowienie, że „cena sprzedaży samochodu ulegnie zmianie w przypadku podwyższenia standardu samochodu, wynikającego z decyzji jego producenta”. Kupujący zarzucił mi, że zapis ten jest niedozwolony. Czy to prawda?

13 grudnia 2016 r.

podatki, firma, przedsiębiorca

GiP chce pomóc, ale na koszt firm13 grudnia 2016 r.

PROBLEM: Zdaniem głównego inspektora pracy podmiot sprzedający firmę powinien przez kolejny rok lub dwa ponosić odpowiedzialność za zaległości płacowe. Wszystko po to, by zabezpieczyć pracowników przed nieuczciwym pracodawcą, który sprzedaje firmę wraz z nimi. Nieuczciwym, bo zdarza się, że przy takim transferze były pracodawca celowo zwleka z wypłatą pensji. Czego przykładem jest sprawa spółki Bezpieczny List, sprzedanej przez Inpost (pisaliśmy o tym w DGP nr 219). GIP zwrócił się ze swoją propozycją do resortu rodziny. Jednak już dziś pomysł budzi kontrowersje. Zdaniem ekspertów jest to rozwiązanie za daleko idące i istnieje ryzyko, że obróci się przeciwko uczciwym przedsiębiorcom.

13 grudnia 2016 r.

Apteki zobowiązane są do bieżącego przekazywania Narodowemu Funduszu Zdrowia informacji o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobami medycznymi objętymi refundacją.

W jaki sposób złożyć korektę sprawozdania do NFZ13 grudnia 2016 r.

Jesteśmy właścicielem apteki. Niedawno, za sprawą anonimowego donosu, zorientowaliśmy się, że jedna z pracownic wystawiła przed dwoma miesiącami trzy fałszywe recepty. Kierowniczka wysyłająca cykliczne sprawozdanie do Narodowego Funduszu Zdrowia albo nie zorientowała się, albo chciała zamaskować nieprawidłowość i przemilczała sprawę. Zastanawiamy się teraz, czy po tak długim czasie od zamknięcia okresu rozliczeniowego powinniśmy o wykryciu nieprawidłowości poinformować fundusz, czy też czekać, aż sam wykryje je podczas ewentualnej kontroli. Czy istnieje możliwość dokonania korekty w sprawozdaniu złożonym do NFZ po zamknięciu okresu rozliczeniowego?

13 grudnia 2016 r.

W świetle art. 235 par. 1 kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.), co do zasady, wszystkie zebrania wspólników (zarówno zwyczajne, jak i nadzwyczajne) w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: sp. z o.o.) zwołuje zarząd.

Jak zwołać nadzwyczajne zgromadzenie wspólników sp. z o.o., gdy wspólnicy się ukrywają13 grudnia 2016 r.

Jestem członkiem jednoosobowego zarządu sp. z o.o. W podmiocie jest czterech wspólników. Jeden z nich niedawno zmarł i nie wiem, kto jest jego spadkobiercą, drugi zmienił miejsce zamieszkania i – mimo moich licznych próśb – nie chce ujawnić nowego adresu. Mam z nim tylko kontakt telefoniczny. Istnieje zaś potrzeba zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia udziałowców. Jak w opisanej sytuacji zarząd ma go zwołać? Dodam, że żaden ze wspólników nie zgodził się na wysyłanie zaproszeń na ich zebrania e-mailem.

13 grudnia 2016 r.

Obowiązek złożenia sprawozdania spoczywa na kierowniku jednostki.

Spółka opóźnia sprawozdania? Prezes odpowie karnie13 grudnia 2016 r.

Jestem prezesem zarządu małej rodzinnej sp. z o.o. Wskutek różnych problemów (np. braków kadrowych) w ostatnich latach zdarzyło nam się złożyć z dużym opóźnieniem (nawet do 5–6 miesięcy) dokumenty do KRS, w tym sprawozdania finansowe, a sąd rejestrowy prowadził kilka razy postępowanie przymuszające pod rygorem grzywny. Teraz sprawa trafiła do sądu karnego. Czy grozi mi ograniczenie wolności? Jakie jest ryzyko skazania?

25 października 2016 r.

W cenniku i w umowie z konsumentem musi być precyzyjnie wskazana cena brutto25 października 2016 r.

Konkurencyjna firma ochroniarska świadcząca usługi na rzecz konsumentów na jednym z osiedli domów jednorodzinnych postanowiła zmienić od 1 października 2016 r. stawki swoich usług w umowach z klientami. W cenniku pojawiły się zamiast dotychczasowych precyzyjnie określonych kwot jedynie ceny netto wraz ze stosownym dopiskiem, że należy do nich doliczyć podatek od towarów i usług w aktualnej stawce. Co więcej, takie same ceny netto znalazły się w umowach i aneksach do umów, które zaproponowano do podpisania klientom. Czy taki sposób przedstawienia ceny jest prawidłowy?

20 września 2016 r.

Zasadą jest, iż samodzielne podmioty gospodarcze powinny podejmować decyzje biznesowe w sposób niezależny.

Zachowania równoległe: Zmowa czy wykorzystywanie informacji20 września 2016 r.

Efektywne zarządzanie cenami jest normalnym i pożądanym zachowaniem rynkowym. W orzecznictwie antymonopolowym zachowania równoległe (paralelne), a więc działania przedsiębiorców polegające na dostosowywaniu się przez nich do zmian warunków rynkowych, m.in. do zmian cen pobieranych przez konkurentów, nie są zakazane, o ile u ich podstaw nie leżą wcześniejsze uzgodnienia.

11 sierpnia 2016 r.

Swojego patentu na patentowanie szuka sektor prywatny.

Eureka po polsku, czyli apetyt na odkrycia11 sierpnia 2016 r.

Polskie uczelnie i przedsiębiorstwa odważnie walczą o patenty. W ubiegłym roku wysłano blisko 5,5 tys. wniosków o wpis do rejestru. Niestety tylko co piąty patent naukowców był praktycznie wykorzystany

Prawo na co dzień

Galerie

Reklama