Aktualności

6 grudnia 2017 r.

Instytucja działalności nierejestrowej zakłada, że w przypadkach działalności prowadzonej przez osobę fizyczną na małą skalę, z której miesięcznie przychody nie przekraczają 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, nie powstaje obowiązek rejestracji.

Konstytucja biznesu wchodzi do Sejmu6 grudnia 2017 r.

Umiarkowany optymizm. Tak można określić nastroje wśród przedsiębiorców. Projekt nowych przepisów ich cieszy. Ale inne działania władzy, które są sprzeczne z ideą zaufania na linii państwo – biznes, już nie.

14 listopada 2017 r.

Przedsiębiorca powinien zatem dopełnić obowiązku złożenia deklaracji, aby uniknąć wydania przez gminę odgórnej decyzji określającej wysokość opłaty za odpady, a w konsekwencji – ewentualnej egzekucji.

Firma nie uniknie opłaty śmieciowej od nieruchomości niezamieszkałych14 listopada 2017 r.

Niebawem otworzę małe biuro rachunkowe w moim lokalu w budynku użytkowym. W urzędzie gminy powiedziano mi, że muszę złożyć deklarację i płacić za śmieci co miesiąc – według stawki wyższej – jak od nieruchomości niezamieszkałych. Rzecz w tym, że nie będę korzystać z dostarczanego przez gminę pojemnika, a śmieci pozbędę się sam. Czy muszę więc ponosić takie opłaty?

5 listopada 2017 r.

Na pierwszy rzut oka proponowane zmiany można potraktować jako ukłon w stronę przedsiębiorców.

Automatyczne wznowienie zawieszonej działalności: Jakie są negatywne skutki dla przedsiębiorców5 listopada 2017 r.

Bycie przedsiębiorcą w Polsce jest z każdym dniem coraz większym wyzwaniem. Rząd i fiskus urządzają podatnikom istną ścieżkę zdrowia. Przez nieustannie zmieniające się przepisy osobom prowadzącym działalność gospodarczą niezbędne jest dziś nie tylko wsparcie księgowych, doradców i kancelarii prawno-podatkowych, ale także posiadanie dobrej pamięci.

13 października 2017 r.

Zdaniem ekspertów – wiele małych i średnich firm wciąż nie jest świadomych nowego prawa.

Nowe zasady płatności za usługi wodne dla przedsiębiorców. Wielu nie jest świadomych zmieniającego się prawa13 października 2017 r.

Podwyżki opłat wody – o których w ostatnim czasie głośno – to tylko wierzchołek góry lodowej szerszych zmian, jakie niesie przedsiębiorcom wchodzące od 1 stycznia 2018 r. nowe prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566, dalej: nowe prawo wodne lub u.p.w.). Od nowego roku ci przedsiębiorcy, którzy korzystają z wód publicznych (np. pobierają wody podziemne lub powierzchniowe do produkcji, a także ci, którzy odprowadzają ścieki do wód lub do ziemi albo odprowadzają do wód wody opadowe lub roztopowe) – będą musieli nastawić się na całkowite zmiany w systemie poboru opłat z tego tytułu. 

15 września 2017 r.

Choć przedsiębiorca ma prawo domagać się ustanowienia hipoteki przymusowej na nieruchomości spółki, to nie wystarczy napisać we wniosku tylko tego, że nie płaci ona innym.

Wniosek o zabezpieczenie powództwa trzeba uprawdopodobnić15 września 2017 r.

Jestem właścicielem małej firmy. Założyłem sprawę sądową kontrahentowi – spółce, która zalega mi z zapłatą należności za dostarczony towar w wysokości prawie 100 tys. zł. Podmiot ten jest właścicielem nieruchomości, której księga wieczysta jest już zresztą obciążona innymi hipotekami, np. urzędu skarbowego. Spółka zapewne będzie chciała ją szybko sprzedać. Jeśli do tego dojdzie przed zakończeniem mojej sprawy, która może trwać wiele miesięcy, mogę nigdy nie odzyskać pieniędzy. Czy jest jakaś możliwość zabezpieczenia w toku sprawy majątku spółki, przykładowo wpisania hipoteki? Czy wystarczą dowody na to, że nie płaci innym?

13 sierpnia 2017 r.

W zakresie gospodarowania odpadami przywiezionymi z zagranicy wiążący jest art. 16 lit. e rozporządzenia nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów.

Kara za niedotrzymanie terminu unieszkodliwienia odpadów nie zależy od stopnia winy13 sierpnia 2017 r.

Spółka z o.o., której jestem współudziałowcem, na podstawie decyzji głównego inspektora ochrony środowiska sprowadziła z Ukrainy dwa transporty niebezpiecznych odpadów w celu ich unieszkodliwienia. Jednak z powodu nieprzewidzianych wcześniej przerw w pracy instalacji musieliśmy zmniejszyć ilość unieszkodliwionych odpadów. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska nałożył na spółkę wysoką karę pieniężną, która może spowodować poważne problemy finansowe. Powodem było niewypełnienie obowiązku potwierdzenia dokonania unieszkodliwienia odpadów w terminie jednego roku kalendarzowego od dnia ich otrzymania. Nie zgadzam się z decyzją, bo moim zdaniem termin wynosi trzy lata. Czy mam rację?

Galerie

Reklama