Kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów za wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Aby wydatek został zakwalifikowany jako koszt uzyskania przychodu, musi spełnić następujące warunki:
- wydatek został faktycznie poniesiony,
- między wydatkiem a przychodem istnieje związek przyczynowo – skutkowy, czyli poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu,
- wydatek nie może znajdować się na liście wyżej wymienionego artykułu, stanowiącej katalog wydatków, które nie mogą być do nich zaliczone.

Zatem, jeżeli użytkownik korzysta ze środków komunikacji miejskiej i jest to jego jedyny sposób przemieszczania się po mieście w celu spotkań z klientami, ich pozyskiwaniem, podpisywaniem umów – bilet miesięczny będzie stanowił koszt uzyskania przychodu.
Zaznaczę również, że ZKM wystawia faktury VAT na zakup biletu miesięcznego.

Małgorzata Ćwirko

samodzielna księgowa
MBW TAX & AUDIT Sp. z o.o.

MBW TAX & AUDIT Sp. z o.o. specjalizuje się w usługach w zakresie ksiąg rachunkowych, usług kadrowo-płacowych i doradztwa dla małych i średnich przedsiębiorców z sektora produkcyjnego, usługowego i handlowego, zarówno reprezentujących kapitał polski i zagraniczny oraz usługi w zakresie prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów.  Posiada również szerokie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw działających w specjalnych strefach ekonomicznych oraz w prowadzeniu księgowości stowarzyszeń, fundacji i rozliczaniu projektów.