Dziś wystawca faktury otrzymuje pełną kwotę brutto i naliczony VAT może potem odliczyć od VAT należnego, który trzeba odprowadzić do urzędu skarbowego. Podzielona płatność – tzw. split payment – polega na tym, że sprzedawca na swój podstawowy rachunek rozliczeniowy w banku będzie otrzymywał kwotę netto, a VAT będzie trafiał na specjalne konto, służące jedynie do rozliczeń podatku. Split payment stosują już Czechy (jest dobrowolny) i Włochy (obowiązkowy w przypadku rozliczeń z podmiotami sektora publicznego).

Katarzyna Wysocka, ekspertka z Zespołu Zarządzania Produktami Bankowości Transakcyjnej Raiffeisen Polbanku zwraca uwagę, że banki są zobligowane do założenia rachunków VAT dla każdego przedsiębiorcy, bez konieczności składania przez niego wniosku. Standardowo będzie to jeden rachunek VAT. – Natomiast jeśli przedsiębiorca będzie potrzebował więcej rachunków VAT, powinien zgłosić się do swojego banku – mówi. Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT będzie bezpłatne. Opłata za przelew split payment nie będzie odbiegała od standardowej ceny przelewu krajowego.

– Trzeba pamiętać, że w mechanizmie podzielonej płatności stosuje się zasadę „jedna faktura – jeden przelew”. Nie będzie wobec tego możliwe np. sumowanie wartości kilku faktur od jednego kontrahenta i dokonanie jednego przelewu – tłumaczy Katarzyna Wysocka. Dodaje, że w bankowości internetowej Raiffeisen Polbanku klient będzie mógł zrealizować płatność, wybierając przelew dowolny, a następnie zaznaczając opcję split payment, która spowoduje automatyczne wyświetlenie się dodatkowych pól do uzupełnienia: kwota odpowiadająca całości albo części kwoty VAT wynikającego z faktury, kwota całości (albo części) wartości sprzedaży brutto, numer faktury, za którą dokonywana jest płatność, oraz numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, np. NIP.

– Technicznie wygląda to tak, że w celu realizacji przelewu split payment bank przesuwa z rachunku VAT klienta na jego rachunek rozliczeniowy środki w wysokości kwoty VAT wskazanej na dyspozycji przelewu i wykonuje przelew. W przypadku gdy na rachunku VAT nie będzie wystarczających środków lub saldo będzie zerowe, bank zobowiązany jest brakującą część płatności zrealizować ze środków z rachunku rozliczeniowego klienta. Przelewy split payment będą obciążały i uznawały rachunek rozliczeniowy klienta, natomiast na rachunku VAT będą odbywać się tylko księgowania wartości VAT – mówi ekspertka Raiffeisen Polbanku.

Przykładowo przedsiębiorca ma do zapłaty fakturę na 123 zł, gdzie 23 zł to VAT. Wybiera opcję split payment, wpisuje w odpowiednie pola wartość brutto faktury, tj. 123 zł, oraz wartość VAT – 23 zł.

W odwrotnej sytuacji, gdy nasz przedsiębiorca jest dostawcą, cała kwota od kupującego – 123 zł – najpierw trafia na rachunek rozliczeniowy. A następnie bank na podstawie informacji zawartej w odpowiednio wypełnionych polach w przelewie obciąża tenże rachunek kwotą VAT, czyli sumą 23 zł. Pieniądze te są przesyłane na rachunek VAT przedsiębiorcy.

Konrad Paczulec

PARTNER