W perspektywie budżetowej 2014–2020 na rozwój przedsiębiorczości w województwie przeznaczone zostało 756 mln zł. Na tę kwotę składają się 642 mln zł wkładu Unii Europejskiej, 61 mln zł z budżetu państwa i 53 mln zł, które wyłożą pośrednicy finansowi. To właśnie pośrednicy, z którymi Bank Gospodarstwa Krajowego podpisze stosowne umowy, będą rozdysponowywać pieniądze wśród przedsiębiorców.

Wspólną cechą oferowanych instrumentów jest obowiązek ich zwrotu. Oddany kapitał będzie mógł być wykorzystany ponownie. W porównaniu do poprzedniego budżetu Unii przeznaczono dla firm z województwa dolnośląskiego o 50 proc. więcej pieniędzy.

Dotychczas BGK porozumiał się z siedmioma pośrednikami finansowymi, którzy łącznie dysponują kwotą 90 mln zł. Największą sumę 25 mln zł ma do wydania Towarzystwo Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, na 10 mln zł umowę podpisało konsorcjum Agencji Rozwoju Regionalnego AGROREG i Studenckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych (SSIG). Wymienione kwoty dotyczą funduszy pozyskanych z BGK, do których pośrednicy finansowi dokładają wkład własny. Na przykład Fundusz Regionu Wałbrzyskiego podpisał z bankiem umowę na 20 mln zł. Z własnego kapitału dołoży 5 mln zł. Niektórzy pośrednicy zagwarantowali sobie także w umowach z BGK możliwość powiększenia dostępnej puli pieniędzy. Łącznie z rozdzielonych przez BGK wśród pośredników 90 mln zł ma skorzystać przynajmniej 540 przedsiębiorców.

Po pieniądze mogą oni sięgnąć w ramach pożyczki rozwojowej. Instrument oferowany jest w dwóch wersjach: do 100 tys. zł dla mikro i małych przedsiębiorców oraz od 100 tys. do 500 tys. zł. Z większej pożyczki mogą skorzystać także średnie firmy. W obydwu przypadkach maksymalny okres kredytowania ustalony został na pięć lat. Możliwe jest zawieszenie spłaty pożyczki na sześć miesięcy, co jednak nie odracza ostatecznego terminu zwrócenia pieniędzy. Standardowe oprocentowanie ustalone zostało na poziomie 2,83 proc., ale mikroprzedsiębiorcy mogą skorzystać z oferty preferencyjnej. W tym przypadku oprocentowanie wynosi 1,83 proc., ale pożyczka będzie traktowana jako pomoc publiczna. Przedsiębiorcy będą musieli zmieścić się w limicie pomocy de minimis, który dla większości podmiotów wynosi 200 tys. euro w trakcie trzech kolejnych lat podatkowych.

Instrument finansowy przeznaczony jest przede wszystkim dla firm rozpoczynających działalność, nieposiadających historii kredytowej lub niemających zabezpieczeń o wystarczającej wartości, żeby skorzystać z oferty banków komercyjnych. Nie znaczy to, że pośrednik nie będzie wymagał od przedsiębiorcy żadnego zabezpieczenia. Sięgając po pożyczkę, trzeba liczyć się z koniecznością podpisania weksla in blanco i przedstawienia dodatkach gwarancji spłaty zobowiązań. Może ją stanowić poręczenie wekslowe (osoby fizycznej lub prawnej), hipoteka na nieruchomości, blokada środków na rachunku bankowym, gwarancja bankowa lub innego rodzaju zabezpieczenie. Po dopełnieniu tych formalności przedsiębiorca będzie mógł pożyczone pieniądze przeznaczyć na wprowadzenie innowacyjnych produktów lub usług, rozbudowę przedsiębiorstwa, zwiększenie skali lub zasięgu jego działania. Innym słowy będzie mógł kupić na przykład nowe maszyny lub zmodernizować już istniejące, kupić technologię umożliwiającą rozpoczęcie wytwarzania nowych produktów albo otworzyć przedstawicielstwo handlowe w nowym województwie.

Uzyskanie pożyczki nie wymaga wkładu własnego. Pośrednicy finansowi nie pobierają także opłat i prowizji za jej udzielenie.

Część pieniędzy będzie mogła być przeznaczona na zwiększenie kapitału obrotowego. Na ten cel będzie można wydać do 40 proc. pozyskanego kapitału w przypadku pożyczki do 100 tys. i 30 proc. dla kwoty od 100 do 500 tys. zł.

Pieniądze zarezerwowane dla województwa dolnośląskiego mają wspierać także aktywizację osób pozostających bez pracy. Ze wsparciem pieniędzy z unijnego budżetu Dolnośląskie zamierza także zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza.

Pośrednicy finansowi działający na terenie województwa dolnośląskiego

● Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (tise.pl)

● Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (frw.pl)

● Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego (www.warr.pl)

● Polska Fundacja Przedsiębiorczości (www.pfp.com.pl)

● konsorcjum w składzie ECDF S.A. wraz z Mega Sonic S.A.

● Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG (www.agroreg.pl)

● Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych (ssig.pl )

Aktualna lista pośredników oferujących instrumenty finansowe z wykorzystaniem funduszy unijnych znajduje się na stronierpo.bgk.pl.