jak wyliczyć wynagrodzenie

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu jak wyliczyć wynagrodzenie. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące jak wyliczyć wynagrodzenie.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe pracownika

  ... społecznego (przykład). PRZYKŁAD: WYLICZENIE WYNAGRODZENIA ZA CZAS CHOROBY ... jego przeciętnym wynagrodzeniem, stanowiącym podstawę wynagrodzenia chorobowego. Podstawę ... Oblicz podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego Wylicz przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za 12 ... zasiłku chorobowego.3 Wylicz dniówkę oraz wysokość wynagrodzenia chorobowego Przeciętne miesięczne wynagrodzenie podziel na 30 i ustal, jaki procent wynagrodzenia chorobowego przysługuje pracownikowi.

  czytaj więcej

 • Gminy nie wiedzą, <strong>jak</strong> <strong>wyliczyć</strong> średnie płace nauczycieli

  Gminy nie wiedzą, jak wyliczyć średnie płace nauczycieli

  ... na poziomie średnich wynagrodzeń określanych przez Kartę ... , wskazania precyzyjnego sposobu wyliczenia średnich wynagrodzeń. Problem z podwyżkami ... niż tzw. średnie wynagrodzenie. To m.in. ... nie zapewniały średnich wynagrodzeń m.in. nauczycielom ... jednak, jak sprostać nowym ... - Nie wiem dokładnie, jak wyliczać wynagrodzenia, aby nie musieć ... wyraźnie dodatku uzupełniającego jako składnika wynagrodzenia, choć, jego zdaniem, ...

  czytaj więcej

 • Jak ustalić wynagrodzenie za czas urlopu

  ... trzeba uwzględnić trzy wynagrodzenia W ... za podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego należy przyjąć wynagrodzenie z trzech miesięcy ... bowiem sytuacji, obliczając wynagrodzenie urlopowe składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy ... również uwzględniana do wyliczenia należnego pracownikowi wynagrodzenia urlopowego za maj. ... w tym okresie, jak w przypadku obliczania wynagrodzenia urlopowego), czyli wynagrodzenie za styczeń, luty ...

  czytaj więcej

 • <strong>Jak</strong> <strong>wyliczyć</strong> należną trzynastkę za 2014 rok

  Jak wyliczyć należną trzynastkę za 2014 rok

  ... kodeksu pracy. Jej wynagrodzenie zasadnicze wynosi 2400 ... zł. Za sierpień wynagrodzenie urlopowe wyniosło: 128 ... 2013 r., a wynagrodzenie za pracę 1320 ... kolei za grudzień wynagrodzenie za 2 dni ... wypłacono w całości. Jak wliczyć ... należy przyjąć następujące wynagrodzenia: wynagrodzenie za sierpień wraz ... proc. sumy tego wynagrodzenia. Suma wynagrodzenia wynosi: 12 585 ...

  czytaj więcej

 • Jak ustalić wynagrodzenie przy przekroczeniu czasu pracy

  ... nadliczbową przysługuje normalne wynagrodzenie oraz dodatek w ... zasadniczej. Podstawę do wyliczenia wynagrodzenia normalnego stanowi wynagrodzenie pracownika, wynikające z ... , ustalana w celu wyliczenia dodatku, obejmuje pensję ... .Przekroczenie dobowej normy Wynagrodzenie za przekroczenie normy ... łącznie z wynagrodzeniem za miesiąc, ... normy. W celu wyliczenia wynagrodzenia przysługującego za godziny nadliczbowe należy oddzielnie wyliczyć normalne wynagrodzenie oraz oddzielnie dodatek ...

  czytaj więcej

 • <strong>Jak</strong> liczyć <strong>wynagrodzenie</strong> za zakaz konkurencji

  Jak liczyć wynagrodzenie za zakaz konkurencji

  ... wysokości 25 proc. wynagrodzenia. Pojawia się pytanie, o jakie wynagrodzenie chodzi i jak je obliczać. Po pierwsze, pod pojęciem wynagrodzenia należy rozumieć nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale również ... proc. od takiego wynagrodzenia można próbować obliczać ... o pracę. Jak obliczyć odszkodowanie, ... pierwsze można je wyliczyć jako 25 proc. wynagrodzenia otrzymanego jedynie przez ...

  czytaj więcej

 • <strong>Jak</strong> <strong>wyliczyć</strong> ekwiwalent za urlop przysługujący za bieżący i miniony rok

  Jak wyliczyć ekwiwalent za urlop przysługujący za bieżący i miniony rok

  ... r., po podwyżce, jaka objęła wszystkich pracowników ... kodeksu pracy od wynagrodzenia minimalnego. Jaki współczynnik do obliczenia ... prawa zatrudniony otrzymał wynagrodzenie zgodnie z załączoną ... . Współczynnik niezbędny do wyliczenia ekwiwalentu za jeden ... przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego z ... dłuższe niż miesiąc (wynagrodzenie godzinowe, prowizyjne, akordowe, wynagrodzenie za pracę nadliczbową, ... wypłacone zmienne składniki wynagrodzenia (wynagrodzenie za pracę nadliczbową, ...

  czytaj więcej

 • <strong>Jak</strong> <strong>wyliczyć</strong> świadczenia chorobowe

  Jak wyliczyć świadczenia chorobowe

  ... wszystkie opodatkowane składniki wynagrodzenia powinny być przyjęte ... wyjątki – niektóre składniki wynagrodzenia są wyłączone z ... . Wyłączono m.in. wynagrodzenie i zasiłek chorobowy, ... prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ... zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę. W ... dotyczy tej składki. Wyliczenie świadczeń Podstawa wymiaru ... to przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za ... podstawy wymiaru wynagrodzenia wchodzą co ...

  czytaj więcej

 • Jak wyliczyć wysokość tzw. trzynastki

  ... proporcjonalnie obniżyć dodatkowe wynagrodzenie roczne, uwzględniając okres, ... prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego sędziego, SN ... nie uwzględnia się wynagrodzenia otrzymanego w okresie ... ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym odesłania do ... się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ... wyłączeniem należności enumeratywnie wyliczonych w par. 6 ... zaś m.in. wynagrodzenie za czas niezdolności ... . o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla ...

  czytaj więcej

 • Z renty na emeryturę z urzędu. <strong>Jak</strong> <strong>wyliczyć</strong> świadczenie z ZUS?

  Z renty na emeryturę z urzędu. Jak wyliczyć świadczenie z ZUS?

  ... wysokość emerytury z urzędu, tak samo jak każdej innej emerytury, najpierw ustala się ... wymiaru renty. Tak więc, jeżeli do wyliczenia wysokości emerytury z urzędu zostanie przyjęta ... obliczona od tej samej kwoty bazowej, jaką ostatnio przyjęto do obliczenia renty. Jeżeli ... wskaźnik wysokości podstawy wymiaru świadczenia z wynagrodzenia osiągniętego na przestrzeni 20 ...

  czytaj więcej

 • Jak ZUS wyliczy emeryturę

  ... ubezpieczonego ZUS ustala, jaki okres pracy wziąć ... nie było żadnych wynagrodzeń, przychód zerowy. A ... w oparciu o wynagrodzenia z 20 lat ... tym samym kwota - wyliczonej w oparciu o ... 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone ... latach do przeciętnych wynagrodzeń w tych latach) ... części socjalnej emerytury, jak i podstawy wymiaru, ... roku, ZUS wyliczy je z ...

  czytaj więcej

 • <strong>Jak</strong> <strong>wyliczyć</strong> zaległy ryczałt za nocleg w kabinie ciężarówki

  Jak wyliczyć zaległy ryczałt za nocleg w kabinie ciężarówki

  ... też 7234 zł brutto wynagrodzenia za pracę. Przysługują mu ... Majewska szkoleniowiec z zakresu wynagrodzeń, właścicielka firmy Biuro Kadr ... zarówno pod rządami starego, jak i nowego rozporządzenia o ... . SN zakwestionował te praktyki jako nielegalne. Kodeks pracy pozwala ... . podstawy wymiaru. Jednak, jak już wskazano wcześniej, ... 573 zł 14. Wynagrodzenie zasadnicze netto poz. ...

  czytaj więcej

 • Odprawa jako wynagrodzenie miesięczne, a nie ekwiwalent za urlop

  ... . Została ona obliczona jako krotność średniego miesięcznego wynagrodzenia pracownika. Pracownik uważa, ... , dwumiesięcznego lub trzymiesięcznego wynagrodzenia pracownika. Powinna więc zasadniczo odpowiadać wynagrodzeniu (jego wielokrotności) zwykle ... , ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas ... , która ustalana jest jako wynagrodzenie miesięczne (lub jego ... pieniężnej podstawę jej wyliczenia stanowi miesięczne średnie wynagrodzenie z okresu poprzedzającego ...

  czytaj więcej

 • Jak z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych odzyskać wynagrodzenie

  ... , nie odpowiadała spodziewanym sumom, jakie sobie wyliczyła. Czy są jakieś ograniczenia co do ... Czytelniczka od jakiegoś czasu nieregularnie otrzymuje wynagrodzenie. Niektóre składniki pensji i dodatki są ... w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych odzyskać wynagrodzenie W pełnej wersji artykułu ...

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć wypłatę zaległych wynagrodzeń

  ... od syndyka to wynagrodzenie Podatnik otrzymał zaległe wynagrodzenie, którego spółka (były ... przez syndyka jest wynagrodzeniem? Czy ważna jest ... prawidłowo, stosując w wyliczeniach koszty uzyskania przychodu? ... podatnik otrzymał zapłatę wynagrodzenia za przepracowane godziny ... sierpnia 2009 r. jako kwota główna 2518 ... 2009 r. jako kwota główna ... Dziennika Gazety Prawnej: Jak rozliczyć wypłatę zaległych wynagrodzeń .

  czytaj więcej

 • <strong>Jaki</strong> zasiłek dla pracownika otrzymującego dodatkowe składniki <strong>wynagrodzenia</strong>

  Jaki zasiłek dla pracownika otrzymującego dodatkowe składniki wynagrodzenia

  ... 31 maja, z wynagrodzeniem 800 zł miesięcznie ... . z powodu choroby). Jak ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego dla tego pracownika i jak ująć wynagrodzenie ze zlecenia, jeżeli ... Do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego przysługującego od ... należy przyjąć – oprócz wynagrodzenia za pracę ... okresy pobierania zasiłków. Wynagrodzenie należy więc wyliczyć w następujący sposób: ...

  czytaj więcej

 • Jakie <strong>wynagrodzenie</strong> za urlop w pierwszym miesiącu pracy

  Jakie wynagrodzenie za urlop w pierwszym miesiącu pracy

  ... zasadnym rozwiązaniem będzie wyliczenie części wynagrodzenia urlopowego wynikającego ze ... się w pojęciu wynagrodzenia urlopowego”. Składniki wynagrodzenia przysługujące w stałej ... , w celu obliczenia wynagrodzenia za takie okresy, jak np. urlop okolicznościowy, ... się do powyższego, wynagrodzenie ze zmiennych składników wynagrodzenia za urlop ... ze zmiennych składników wynagrodzenia. Wartość tego wynagrodzenia wyniesie 435,20 ...

  czytaj więcej

 • <strong>Jak</strong> rozliczyć miesiąc z przerwami na karmienie

  Jak rozliczyć miesiąc z przerwami na karmienie

  ... proc.). Proszę o wyliczenie wynagrodzenia dla pracownicy, która ... na to, za jaki okres przysługiwały. Wynagrodzenie urlopowe oblicza się: ... przysługuje za nią wynagrodzenie jak za pracę. Jednak ... określił wprost, że wynagrodzenie oblicza się jak za ... przysługuje za nią wynagrodzenie jak za pracę. Jednak ... karmienie jest obliczane jak wynagrodzenie za urlop, z ...

  czytaj więcej

 • Rekompensatą za dłuższą pracę może być dodatkowe wynagrodzenie albo czas wolny

  ... jego czasu pracy. Jako że wymaga zwiększonego ... oprócz normalnego wynagrodzenia pracownikowi przysługuje ... przede wszystkim normalne wynagrodzenie. Normalne wynagrodzenie to wynagrodzenie, które pracownik otrzymuje ... dobowej czasu pracy. Jak liczyć wynagrodzenie Jeżeli wynagrodzenie pracownika ustalone jest ... obowiązującymi przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop. Podstawę wyliczenia dodatku ustala się ... zmiennych elementów pensji, wynagrodzenie ustalone jak za urlop dzieli ...

  czytaj więcej

 • <strong>Wynagrodzenie</strong> sędziów nie będzie zależeć od rządu

  Wynagrodzenie sędziów nie będzie zależeć od rządu

  Wynagrodzenie sędziego nie będzie ... wysokości zadecyduje przeciętne wynagrodzenie w gospodarce. Takie ... 2009, nastąpi podwyższenie wynagrodzeń wszystkich sędziów, niezależnie ... których zależy wysokość wynagrodzenia sędziów, zostaną zastąpione ... systemem ośmiu stawek wynagrodzenia - wyjaśnia Grzegorz Wałejko, ... , że dzięki temu wynagrodzenia sędziowskie zostaną spłaszczone ... zarobków do średniego wynagrodzenia, powoduje, że to wynagrodzenie obliczone zostało według ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

Kronika Prawa – Kalendarium

Październik 2015
PnWtŚrCzPtSbNd
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829303101
02030405060708

zobacz więcej

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej