jak wyliczyć wynagrodzenie

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu jak wyliczyć wynagrodzenie. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące jak wyliczyć wynagrodzenie.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe pracownika

  ... społecznego (przykład). PRZYKŁAD: WYLICZENIE WYNAGRODZENIA ZA CZAS CHOROBY ... jego przeciętnym wynagrodzeniem, stanowiącym podstawę wynagrodzenia chorobowego. Podstawę ... Oblicz podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego Wylicz przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za 12 ... zasiłku chorobowego.3 Wylicz dniówkę oraz wysokość wynagrodzenia chorobowego Przeciętne miesięczne wynagrodzenie podziel na 30 i ustal, jaki procent wynagrodzenia chorobowego przysługuje pracownikowi.

  czytaj więcej

 • Gminy nie wiedzą, <strong>jak</strong> <strong>wyliczyć</strong> średnie płace nauczycieli

  Gminy nie wiedzą, jak wyliczyć średnie płace nauczycieli

  ... na poziomie średnich wynagrodzeń określanych przez Kartę ... , wskazania precyzyjnego sposobu wyliczenia średnich wynagrodzeń. Problem z podwyżkami ... niż tzw. średnie wynagrodzenie. To m.in. ... nie zapewniały średnich wynagrodzeń m.in. nauczycielom ... jednak, jak sprostać nowym ... - Nie wiem dokładnie, jak wyliczać wynagrodzenia, aby nie musieć ... wyraźnie dodatku uzupełniającego jako składnika wynagrodzenia, choć, jego zdaniem, ...

  czytaj więcej

 • Jak ustalić wynagrodzenie za czas urlopu

  ... trzeba uwzględnić trzy wynagrodzenia W ... za podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego należy przyjąć wynagrodzenie z trzech miesięcy ... bowiem sytuacji, obliczając wynagrodzenie urlopowe składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy ... również uwzględniana do wyliczenia należnego pracownikowi wynagrodzenia urlopowego za maj. ... w tym okresie, jak w przypadku obliczania wynagrodzenia urlopowego), czyli wynagrodzenie za styczeń, luty ...

  czytaj więcej

 • Jak ustalić wynagrodzenie przy przekroczeniu czasu pracy

  ... nadliczbową przysługuje normalne wynagrodzenie oraz dodatek w ... zasadniczej. Podstawę do wyliczenia wynagrodzenia normalnego stanowi wynagrodzenie pracownika, wynikające z ... , ustalana w celu wyliczenia dodatku, obejmuje pensję ... .Przekroczenie dobowej normy Wynagrodzenie za przekroczenie normy ... łącznie z wynagrodzeniem za miesiąc, ... normy. W celu wyliczenia wynagrodzenia przysługującego za godziny nadliczbowe należy oddzielnie wyliczyć normalne wynagrodzenie oraz oddzielnie dodatek ...

  czytaj więcej

 • <strong>Jak</strong> liczyć <strong>wynagrodzenie</strong> za zakaz konkurencji

  Jak liczyć wynagrodzenie za zakaz konkurencji

  ... wysokości 25 proc. wynagrodzenia. Pojawia się pytanie, o jakie wynagrodzenie chodzi i jak je obliczać. Po pierwsze, pod pojęciem wynagrodzenia należy rozumieć nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale również ... proc. od takiego wynagrodzenia można próbować obliczać ... o pracę. Jak obliczyć odszkodowanie, ... pierwsze można je wyliczyć jako 25 proc. wynagrodzenia otrzymanego jedynie przez ...

  czytaj więcej

 • <strong>Jak</strong> <strong>wyliczyć</strong> świadczenia chorobowe

  Jak wyliczyć świadczenia chorobowe

  ... wszystkie opodatkowane składniki wynagrodzenia powinny być przyjęte ... wyjątki – niektóre składniki wynagrodzenia są wyłączone z ... . Wyłączono m.in. wynagrodzenie i zasiłek chorobowy, ... prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ... zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę. W ... dotyczy tej składki. Wyliczenie świadczeń Podstawa wymiaru ... to przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za ... podstawy wymiaru wynagrodzenia wchodzą co ...

  czytaj więcej

 • Jak wyliczyć wysokość tzw. trzynastki

  ... proporcjonalnie obniżyć dodatkowe wynagrodzenie roczne, uwzględniając okres, ... prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego sędziego, SN ... nie uwzględnia się wynagrodzenia otrzymanego w okresie ... ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym odesłania do ... się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ... wyłączeniem należności enumeratywnie wyliczonych w par. 6 ... zaś m.in. wynagrodzenie za czas niezdolności ... . o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla ...

  czytaj więcej

 • Z renty na emeryturę z urzędu. <strong>Jak</strong> <strong>wyliczyć</strong> świadczenie z ZUS?

  Z renty na emeryturę z urzędu. Jak wyliczyć świadczenie z ZUS?

  ... wysokość emerytury z urzędu, tak samo jak każdej innej emerytury, najpierw ustala się ... wymiaru renty. Tak więc, jeżeli do wyliczenia wysokości emerytury z urzędu zostanie przyjęta ... obliczona od tej samej kwoty bazowej, jaką ostatnio przyjęto do obliczenia renty. Jeżeli ... wskaźnik wysokości podstawy wymiaru świadczenia z wynagrodzenia osiągniętego na przestrzeni 20 ...

  czytaj więcej

 • Jak ZUS wyliczy emeryturę

  ... ubezpieczonego ZUS ustala, jaki okres pracy wziąć ... nie było żadnych wynagrodzeń, przychód zerowy. A ... w oparciu o wynagrodzenia z 20 lat ... tym samym kwota - wyliczonej w oparciu o ... 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone ... latach do przeciętnych wynagrodzeń w tych latach) ... części socjalnej emerytury, jak i podstawy wymiaru, ... roku, ZUS wyliczy je z ...

  czytaj więcej

 • <strong>Jak</strong> <strong>wyliczyć</strong> zaległy ryczałt za nocleg w kabinie ciężarówki

  Jak wyliczyć zaległy ryczałt za nocleg w kabinie ciężarówki

  ... też 7234 zł brutto wynagrodzenia za pracę. Przysługują mu ... Majewska szkoleniowiec z zakresu wynagrodzeń, właścicielka firmy Biuro Kadr ... zarówno pod rządami starego, jak i nowego rozporządzenia o ... . SN zakwestionował te praktyki jako nielegalne. Kodeks pracy pozwala ... . podstawy wymiaru. Jednak, jak już wskazano wcześniej, ... 573 zł 14. Wynagrodzenie zasadnicze netto poz. ...

  czytaj więcej

 • Odprawa jako wynagrodzenie miesięczne, a nie ekwiwalent za urlop

  ... . Została ona obliczona jako krotność średniego miesięcznego wynagrodzenia pracownika. Pracownik uważa, ... , dwumiesięcznego lub trzymiesięcznego wynagrodzenia pracownika. Powinna więc zasadniczo odpowiadać wynagrodzeniu (jego wielokrotności) zwykle ... , ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas ... , która ustalana jest jako wynagrodzenie miesięczne (lub jego ... pieniężnej podstawę jej wyliczenia stanowi miesięczne średnie wynagrodzenie z okresu poprzedzającego ...

  czytaj więcej

 • Jak z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych odzyskać wynagrodzenie

  ... , nie odpowiadała spodziewanym sumom, jakie sobie wyliczyła. Czy są jakieś ograniczenia co do ... Czytelniczka od jakiegoś czasu nieregularnie otrzymuje wynagrodzenie. Niektóre składniki pensji i dodatki są ... w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych odzyskać wynagrodzenie W pełnej wersji artykułu ...

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć wypłatę zaległych wynagrodzeń

  ... od syndyka to wynagrodzenie Podatnik otrzymał zaległe wynagrodzenie, którego spółka (były ... przez syndyka jest wynagrodzeniem? Czy ważna jest ... prawidłowo, stosując w wyliczeniach koszty uzyskania przychodu? ... podatnik otrzymał zapłatę wynagrodzenia za przepracowane godziny ... sierpnia 2009 r. jako kwota główna 2518 ... 2009 r. jako kwota główna ... Dziennika Gazety Prawnej: Jak rozliczyć wypłatę zaległych wynagrodzeń .

  czytaj więcej

 • Jakie <strong>wynagrodzenie</strong> za urlop w pierwszym miesiącu pracy

  Jakie wynagrodzenie za urlop w pierwszym miesiącu pracy

  ... zasadnym rozwiązaniem będzie wyliczenie części wynagrodzenia urlopowego wynikającego ze ... się w pojęciu wynagrodzenia urlopowego”. Składniki wynagrodzenia przysługujące w stałej ... , w celu obliczenia wynagrodzenia za takie okresy, jak np. urlop okolicznościowy, ... się do powyższego, wynagrodzenie ze zmiennych składników wynagrodzenia za urlop ... ze zmiennych składników wynagrodzenia. Wartość tego wynagrodzenia wyniesie 435,20 ...

  czytaj więcej

 • Rekompensatą za dłuższą pracę może być dodatkowe wynagrodzenie albo czas wolny

  ... jego czasu pracy. Jako że wymaga zwiększonego ... oprócz normalnego wynagrodzenia pracownikowi przysługuje ... przede wszystkim normalne wynagrodzenie. Normalne wynagrodzenie to wynagrodzenie, które pracownik otrzymuje ... dobowej czasu pracy. Jak liczyć wynagrodzenie Jeżeli wynagrodzenie pracownika ustalone jest ... obowiązującymi przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop. Podstawę wyliczenia dodatku ustala się ... zmiennych elementów pensji, wynagrodzenie ustalone jak za urlop dzieli ...

  czytaj więcej

 • <strong>Wynagrodzenie</strong> sędziów nie będzie zależeć od rządu

  Wynagrodzenie sędziów nie będzie zależeć od rządu

  Wynagrodzenie sędziego nie będzie ... wysokości zadecyduje przeciętne wynagrodzenie w gospodarce. Takie ... 2009, nastąpi podwyższenie wynagrodzeń wszystkich sędziów, niezależnie ... których zależy wysokość wynagrodzenia sędziów, zostaną zastąpione ... systemem ośmiu stawek wynagrodzenia - wyjaśnia Grzegorz Wałejko, ... , że dzięki temu wynagrodzenia sędziowskie zostaną spłaszczone ... zarobków do średniego wynagrodzenia, powoduje, że to wynagrodzenie obliczone zostało według ...

  czytaj więcej

 • Jak naliczać i opłacać składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP

  ... zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Pracownik podlega obowiązkowo ... społecznym oraz zdrowotnemu jako osoba współpracująca. ... których był zgłoszony jako zleceniobiorca. Wynagrodzenie z umowy zlecenia ... ją do ubezpieczeń jako zleceniobiorcę. Składki jak za pracownika należy ... znaczenia fakt, za jaki miesiąc wynagrodzenie zostało wypłacone. W ... należy uwzględnić zarówno wynagrodzenie wypłacone w gotówce, jak i inne przychody ...

  czytaj więcej

 • <strong>Jak</strong> należy rozliczyć podróż służbową, a <strong>jak</strong> oddelegowanie

  Jak należy rozliczyć podróż służbową, a jak oddelegowanie

  ... Pan Michał pracuje jako elektryk w Olsztynie. ... zarówno skonkretyzowane zadanie, jak też termin i ... formie ryczałtu określonego jako 150 proc. diety ... rozliczenie takich wydatków jako kosztów przez pracodawcę ... dodatkowe świadczenia, takie jak zwrot kosztów zakwaterowania ... będzie np. regulamin wynagrodzeń, to zwolnienie nie ... wysokości 200 proc. wynagrodzenia miesięcznego należnego za ... ustalenie, na jak długo wyjeżdża. ...

  czytaj więcej

 • <strong>Jak</strong> będziemy dziedziczyć po zmarłych pieniądze z OFE i ZUS bis

  Jak będziemy dziedziczyć po zmarłych pieniądze z OFE i ZUS bis

  ... dokładnie takie same jak w OFE. GUS ... początek przypominamy więc, jak obecnie są dziedziczone ... z OFE oraz jak są dzielone w ... intercyzy). Wskazując więc jako beneficjenta (uposażonego) jakąś ... do swojego funduszu (jak skontaktować się z ... małżonkowi zmarłego (widnieje jako osoba uposażona) na ... kapitałowe. Zostanie ono wyliczone jak emerytura z nowego ...

  czytaj więcej

 • Jak ustalić kwotę wolną od potrąceń

  ... się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę stanowiącego podstawę obliczenia kwoty wynagrodzenia pracownika wolnego od potrąceń. - Jak ustalić kwotę wolną ... jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę po ... zdrowotne (podstawą jej wyliczenia jest wynagrodzenie brutto pomniejszone o ... 47 zł; • ustalić wynagrodzenie netto do wypłaty: wynagrodzenie brutto (przychód) pomniejszamy ... zł. Jak widać z ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

Kronika Prawa – Kalendarium

Styczeń 2015
PnWtŚrCzPtSbNd
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829303101
02030405060708

zobacz więcej

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej