jak obliczyć odsetki ustawowe

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu jak obliczyć odsetki ustawowe. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące jak obliczyć odsetki ustawowe.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • <strong>Jak</strong> wypełniać PIT-y za 2007 rok - instrukcje na przykładach

  Jak wypełniać PIT-y za 2007 rok - instrukcje na przykładach

  Jak wypełnić zeznania i ... nietypowych źródeł (np. odsetki od pożyczki, sprzedaż ... pokazujemy, jak sobie radzić ... płacić nie trzeba. Jak rozliczyć odsetki od prywatnej pożyczki ... . 1). Podatek od odsetek Od dochodu z odsetek od pożyczek, z ... 19 proc. dochodu - obliczonego jako różnica pomiędzy przychodem ... zapłacił 4580 zł. Obliczenie kwoty odsetek do odliczenia jest ...

  czytaj więcej

 • <strong>Jak</strong> uniknąć zadłużenia wobec ZUS albo zminimalizować jego skutki

  Jak uniknąć zadłużenia wobec ZUS albo zminimalizować jego skutki

  ... • wskazanie okresu, na jaki następuje zawieszenie wykonywania ... się z ubezpieczeń jako płatnik składek oraz jako osoba ubezpieczona, składając druk ZUS ZWUA. Jako datę ustania ubezpieczeń ... się z ZUS jako płatnik składek. Zawieszenie ... społeczne, jak również zdrowotne ... wynika z następujących obliczeń: • odsetki za zwłokę od ... wynika z następujących obliczeń: • odsetki za zwłokę od ...

  czytaj więcej

 • <strong>Jak</strong> i kiedy można skorygować złożone zeznanie roczne

  Jak i kiedy można skorygować złożone zeznanie roczne

  ... termin płatności podatku. JAK KORYGOWAĆ ZEZNANIE Skorygowanie ... zastawu. Korekta urzędowa Jak już wspomnieliśmy, podatnik ... niewniesienia sprzeciwu w ustawowym terminie korekta deklaracji ... wywołuje skutki prawne jak korekta deklaracji złożona ... PIT-37. Jak już wspomnieliśmy, ... traktuje się to jak zaległość podatkową. Odsetki za zwłokę naliczane ... . W niektórych przypadkach odsetek nie nalicza się. Odsetek za zwłokę nie ...

  czytaj więcej

 • Jak sprawdzić i kontrolować stan konta w otwartym funduszu emerytalnym

  ... momencie zaksięgowania składki, jaka została przesłana przez ... w odpowiedniej instytucji, jaka jest podstawa wymiaru ... .pl 6 KROKÓW Jak sprawdzić stan konta ... , aby podała ci, jaka była podstawa naliczania ... zapłacić odsetki za zwłokę. ... końca 2002 r. jako zadośćuczynienie przysługiwały odsetki ustawowe. Od początku 2003 ... – podpowiadają co i jak zrobić, jak wypełnić formularz reklamacji ...

  czytaj więcej

 • ... w maju rewolucja w pomocy dla niepełnosprawnych i ich opiekunów. <strong>Jak</strong> dostać pieniądze na nowych zasadach?

  ... w maju rewolucja w pomocy dla niepełnosprawnych i ich opiekunów. Jak dostać pieniądze na nowych zasadach?

  ... część gmin takim jak ona rodzicom pomoc ... prowadzenie gospodarstwa rolnego jako przesłankę negatywną do ... będą zwiększone o odsetki Pan Kamil, który ... przysługiwać razem z odsetkami. Będą one w wysokości odsetek ustawowych, które obecnie wynoszą ... pomoc łącznie z odsetkami ma wynieść około ... uzyskać zarówno zaległe, jak i bieżące świadczenia, ...

  czytaj więcej

 • Jak odzyskać VAT na materiały budowlane po zmianach

  ... mieszkaniowymi wymienionymi wcześniej, jako podatnicy podatku od ... stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu jest ... elementów konstrukcyjnych budynku, jak np. słupów, podciągów, ... z ich przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia ... lub lokalu mieszkalnego. – jako podatnicy podatku od ... , które kupowały materiały jako podatnicy VAT. Miały ... , przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od ... na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej ...

  czytaj więcej

 • Jak prawidłowo rozliczyć pod względem podatkowym otrzymane odprawy

  ... ponoszone za pracownika, jak również wartość innych ... . zm.). Czy otrzymane odsetki są opodatkowane Czy odsetki od nieterminowo wypłaconej ... z podatku dochodowego odsetki z tytułu nieterminowej ... i świadczeń. Z ustawowych regulacji wynika, że odsetki wynikające ze zwłoki ... jest opodatkowana, natomiast odsetki od nieterminowej wypłaty ... sytuacji zakład pracy, jako płatnik, zobowiązany jest ...

  czytaj więcej

 • Koszty kredytów, opłaty, prowizje: W Polsce banki zarabiają <strong>jak</strong> w kolonii

  Koszty kredytów, opłaty, prowizje: W Polsce banki zarabiają jak w kolonii

  ... . Tym bardziej że, jak podaje analiza przygotowana ... konkretnych pomysłach zmian ustawowych w tym zakresie. ... jest często piętnowane jako niedopuszczalne. Jednak w ... innych przypadkach jest jak najbardziej pożądane. Chroni ... na przegranej pozycji. Jak wynika z analizy ... na podobnym poziomie jak u nas, to ... są dużo niższe. Jak zauważa w opinii ... „Traktują Polskę jako idealne miejsce ...

  czytaj więcej

 • <strong>Jak</strong> skutecznie bronić się przed agresywnym windykatorem

  Jak skutecznie bronić się przed agresywnym windykatorem

  ... zebrać o niej jak najwięcej informacji. Może ... np. przy egzekwowaniu odsetek. Należą się ... i sam może obliczyć, za jaki okres powinny zostać ... się, gdy żąda odsetek od zaległych odsetek. Jest to możliwe, ... odmówić windykatorowi zapłaty odsetek od zaległych odsetek, gdy sąd ich ... , to należą się odsetki ustawowe. Zdarza się jednak, ...

  czytaj więcej

 • Państwo umorzy zadłużonym spółdzielcom odsetki od kredytów

  ... szalejącej inflacji. PKO BP, u którego większość spółdzielni zaciągnęła kredyty budowlane, podniósł odsetki z kilku procent do blisko 90 proc. w skali ... na spółdzielcze własnościowe albo odrębną własność, będą mieli 50-proc. umorzenie zarówno odsetek skapitalizowanych i odsetek wykupionych przez państwo – tłumaczy senator Mieczysław Augustyn z PO. Drugą grupą spółdzielców, ...

  czytaj więcej

 • Jak przeprowadzić zwolnienia grupowe w firmie

  ... stan liczebności pracowników jako kryterium stosowania ustawy ... przypadku zwolnienia grupowego, jak indywidualnego. To pierwsze ... związkowym (przedstawicielstwu pracowników), jak i urzędowi pracy ... . 2 ustawy). Porozumienie – jako znajdujące swą podstawę normatywną w przepisach ustawowych – stanowi wewnątrzzakładowe źródło ... pracodawcę tego porozumienia (jako elementu trybu postępowania ... na rzecz pracownika odsetek ustawowych liczonych od pierwszego ...

  czytaj więcej

 • <strong>Jak</strong> rozliczyć niewypłacony ekwiwalent za urlop dla byłego pracownika

  Jak rozliczyć niewypłacony ekwiwalent za urlop dla byłego pracownika

  ... go byłemu pracownikowi? Jak sporządzić dokumenty do ... . Dlatego należy go jak najszybciej wypłacić, sporządzając ... zamieszczone w niej obliczenia były zapewne prawidłowe. ... części) urlop wypoczynkowy – jak sama nazwa tego ... na roszczenie o odsetki za nieterminową wypłatę. ... , dlatego rozwiązaniem jest jak najszybsze uregulowanie tego ... prawo do żądania odsetek ustawowych naliczanych od następnego ...

  czytaj więcej

 • <strong>Jak</strong> rozliczać dochody zagraniczne - Czechy

  Jak rozliczać dochody zagraniczne - Czechy

  ... tym kraju podatku obliczonego od całości swoich ... (np. w Polsce) jako nierezydent - wyjaśnia Joanna ... w Czechach. Podobnie jak w Polsce, również ... , pod pewnymi warunkami, odsetki od kredytu hipotecznego ... nie przekraczają określonego ustawowo progu. Warto również ... . Polega ono, podobnie jak w Polsce, na obliczeniu podatku od łącznego ... podatkowym w celu obliczenia tzw. efektywnej ...

  czytaj więcej

 • <strong>Jak</strong> są opodatkowane alimenty i inne świadczenia rodzinne

  Jak są opodatkowane alimenty i inne świadczenia rodzinne

  ... zaległe alimenty. Czy jako osoba pełnoletnia może ... nieodpłatne świadczenia. Alimenty jako przychody z innych ... organu rentowego wykorzysta jako informację o wysokości ... zeznania. Podatek zostanie obliczony od całości dochodów ... późn. zm.). Czy odsetki mogą być opodatkowane ... otrzymała właśnie spłatę odsetek od zaległych alimentów ... , że od samych odsetek podatek trzeba jednak ... , że takie odsetki podlegają opodatkowaniu. ...

  czytaj więcej

 • <strong>Jak</strong> oszczędzać na emeryturę bez podatku

  Jak oszczędzać na emeryturę bez podatku

  ... systemie zapłata parapodatku socjalnego, tak jak, przy płaceniu każdych innych podatków, ... ciągu roku podatkowego do określonego ustawowego limitu jest zwolniona od 19 ... . Zarówno wpłaty powyżej tych limitów, jak i wcześniejsza wypłata środków są ... dług. OFE, zgodnie z limitami ustawowymi jedynie do 40 proc. ... , w której oszczędzający jako przedsiębiorca wykazuje bilansowo ...

  czytaj więcej

 • <strong>Jak</strong> zmieni się wysokość sankcji w postępowaniu karnym skarbowym

  Jak zmieni się wysokość sankcji w postępowaniu karnym skarbowym

  ... zarówno za wykroczenia, jak i za przestępstwa ... zależności od tego, jak czyn jest kwalifikowany, ... .s.) definiuje przestępstwo jako czyn zabroniony pod ... należności nie przekracza ustawowego progu, czyli pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Jak widać w wyniku ... tak nazywa. Wówczas ustawowy próg nie ma ... kary w przypadku ustawowo wskazanych przestępstw skarbowych. ... nie przekracza ustawowego progu (w ...

  czytaj więcej

 • Jak skorzystać z abolicji podatkowej

  ... różnicę między podatkiem obliczonym przy zastosowaniu do ... a kwotą podatku obliczonego przy zastosowaniu do ... abolicji rozumiane są jako przychody uzyskiwane poza ... kwotą odpowiadającą podatkowi obliczonemu za ten rok ... kwotą odpowiadającą podatkowi obliczonemu za dany rok ... kwotą odpowiadającą podatkowi obliczonemu za ten rok ... abolicję podatkową, oraz jaką formę może ona ... przesłania. PRZYKŁAD: ODSETKI OD SPÓŹNIONEGO ...

  czytaj więcej

 • Jak otrzymać i ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych

  ... z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, ... zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania. Rejestracja w urzędzie ... rejestracyjnej, to urząd nie zarejestruje go jako osoby bezrobotnej. Kto otrzyma zasiłek dla ... za granicą i przybył do Polski jako repatriant, - był zatrudniony w ...

  czytaj więcej

 • <strong>Jak</strong> uniknąć kary za brak zeznania rocznego albo złożyć korektę PIT

  Jak uniknąć kary za brak zeznania rocznego albo złożyć korektę PIT

  ... odpowiedzialności, ale trzeba jak najszybciej podjąć odpowiednie ... , że nie spełniają ustawowych przesłanek, czasem podają ... będzie musiał uregulować odsetki (obecnie wynoszą one ... wybrał odpowiedni druk), jaki złożył pierwotnie – z ... przy tym znaczenia, jaką formę miało pierwotne ... z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca ... skarbowego. O tym, jak konkretnie czyn zostanie ... z wymaganiami ustawowymi. Zgodnie z ...

  czytaj więcej

 • <strong>Jak</strong> trudny był egzamin na aplikacje prawnicze - pytania egzaminacyjne

  Jak trudny był egzamin na aplikacje prawnicze - pytania egzaminacyjne

  ... wyłącza bowiem obowiązująca ustawa. Tymczasem nieoficjalne informacje o wynikach są zaskakujące. Wyjątkowo mała liczba zdających poradziła sobie z pytaniami testowymi. - Trzeba zastanowić się nad tym, jak były układane pytania, czy nie były one zbyt kazuistyczne oraz czy był to test sprawdzający wyłącznie wiedzę, czy raczej test eliminujący - uważa dr Jacek ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

Kronika Prawa – Kalendarium

Kwiecień 2015
PnWtŚrCzPtSbNd
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930010203
04050607080910

zobacz więcej

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej