Fundusze unijne

22 listopada 2016 r.

Ośrodki innowacji dla biznesu

Ośrodki innowacji dla biznesu22 listopada 2016 r.

Dzięki unijnemu dofinansowaniu firmy mogą lokować swoją działalność w parkach czy inkubatorach technologicznych, a także korzystać z dotacji na innowacyjne usługi.

18 listopada 2016 r.

Niepełnosprawni mile widziani

Niepełnosprawni mile widziani18 listopada 2016 r.

Osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji mogą liczyć na preferencje w niektórych projektach finansowanych z Funduszy Europejskich. Do grupy tej zaliczają się również osoby z niepełnosprawnościami.

Webinar - 22 listopad

Webinar - 25 październik

Webinar - 27 września

Webinar - 21 czerwca

Polecane