Fundusze unijne

17 października 2017 r.

Nowa szansa dla programistów17 października 2017 r.

Informatycy nie mają dziś problemów ze znalezieniem atrakcyjnej pracy w dużych korporacjach. A co z osobami, które nie chcą rezygnować z ciekawych wyzwań, ale wolą działać na własny rachunek? Odpowiedzią może być e-Pionier

19 września 2017 r.

Giełda dla mikro, małych i średnich19 września 2017 r.

Koszty związane z wejściem na rynek papierów wartościowych nie muszą już być barierą dla niewielkich firm. Unijne dofinansowanie może pokryć nawet połowę wydatków koniecznych do przygotowania odpowiedniej dokumentacji

12 września 2017 r.

Design z finansowym wsparciem12 września 2017 r.

W czasach, gdy coraz więcej osób „kupuje oczami”, wzornictwo staje się istotnym źródłem przewagi nad konkurencją. Przedsiębiorcy z Polski Wschodniej mogą zdobyć dofinansowanie na doradztwo i inwestycje, które pozwolą im wprowadzić nową jakość w tej dziedzinie

29 sierpnia 2017 r.

Biznes i nauka muszą łączyć siły29 sierpnia 2017 r.

Dotacje na współpracę firm z przedstawicielami świata nauki zadomowiły się już w naszym kraju na dobre. Przedsiębiorcy mają do wyboru kilka opcji dostosowanych do różnych potrzeb i możliwości.

11 sierpnia 2017 r.

Czy zwiększenie nadzoru wojewody nad ślamazarnymi urzędami marszałkowskimi pomoże? To pokaże dopiero praktyka.

Lifting funduszy unijnych. Rząd usprawni procedury i spojrzy na ręce JST11 sierpnia 2017 r.

Jak sprawić, by maszyna do wydawania unijnych funduszy zaczęła działać sprawniej? Lekarstwem ma być nowela ustawy o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. Nowe regulacje mają uprościć i usprawnić procedurę ubiegania się o środki z UE, a przy okazji przyspieszyć ich wydatkowanie. Trudno jednak mówić o rewolucji czy o nowym otwarciu.

12 lipca 2017 r.

W dalszym ciągu problemem – zdaniem polskiego rządu – jest stan zaawansowania regionalnych programów operacyjnych (RPO), za które odpowiadają marszałkowie województw

Co trzecie euro z Brukseli trafia do naszego kraju 12 lipca 2017 r.

 Komisja Europejska wypłaciła Polsce ponad 4 mld euro z polityki spójności. To najwięcej ze wszystkich krajów członkowskich. Ale polski rząd wciąż martwi się stanem zaawansowania regionalnych programów operacyjnych, za które odpowiadają marszałkowie.

Polecane