Fundusze unijne

11 sierpnia 2017 r.

Czy zwiększenie nadzoru wojewody nad ślamazarnymi urzędami marszałkowskimi pomoże? To pokaże dopiero praktyka.

Lifting funduszy unijnych. Rząd usprawni procedury i spojrzy na ręce JST11 sierpnia 2017 r.

Jak sprawić, by maszyna do wydawania unijnych funduszy zaczęła działać sprawniej? Lekarstwem ma być nowela ustawy o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. Nowe regulacje mają uprościć i usprawnić procedurę ubiegania się o środki z UE, a przy okazji przyspieszyć ich wydatkowanie. Trudno jednak mówić o rewolucji czy o nowym otwarciu.

12 lipca 2017 r.

W dalszym ciągu problemem – zdaniem polskiego rządu – jest stan zaawansowania regionalnych programów operacyjnych (RPO), za które odpowiadają marszałkowie województw

Co trzecie euro z Brukseli trafia do naszego kraju 12 lipca 2017 r.

 Komisja Europejska wypłaciła Polsce ponad 4 mld euro z polityki spójności. To najwięcej ze wszystkich krajów członkowskich. Ale polski rząd wciąż martwi się stanem zaawansowania regionalnych programów operacyjnych, za które odpowiadają marszałkowie.

5 czerwca 2017 r.

Tymczasem obcięcie budżetu europejskiego może mieć dla nas mocno negatywne konsekwencje.

Morawski: Bez środków z UE cofniemy się do feudalizmu5 czerwca 2017 r.

Już się lis z gąską wita, a i gąska chce na tym ewidentnie jakiś interes ubić. W ostatnich dniach pojawiło się kilka informacji, które spójnie układają się w jeden obraz: kraje zachodnie myślą o uszczupleniu budżetu europejskiego przeznaczonego dla Polski i innych krajów naszego regionu, by jednocześnie więcej pieniędzy przeznaczyć na integrację strefy euro. Co ciekawe, na naszym gruncie są gąski na poczynania lisa reagujące z pewnym zadowoleniem.

Polecane