Ubezpieczenia

19 września 2017 r.

Problem narastał tak szybko, że rok temu urząd przygotował specjalny raport poświęcony ubezpieczeniom sprzętu elektronicznego.

Ubezpieczenia: Zagraniczny elektrokłopot19 września 2017 r.

Połajanka rzecznika finansowego za polisy sprzętu elektronicznego podziałała, ale tylko na krajowych ubezpieczycieli. Po latach nieustannego wzrostu Biuro Rzecznika Finansowego (dawniej: Rzecznika Ubezpieczonych) odnotowało spadek skarg na ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. W I półroczu 2017 r. było ich 291 wobec 311 rok wcześniej.

15 września 2017 r.

Korelacja powyższych przepisów pozwala przyjąć, że jeżeli w wyniku zawinionego zaniechania wykonania wymienionych czynności powstanie szkoda w majątku osoby trzeciej, to zarządca drogi co do zasady ponosi za nią odpowiedzialność z art. 415 k.c.

O odszkodowanie ma prawo wystąpić właściciel pojazdu, a nie użytkownik15 września 2017 r.

Prowadzę firmę usługową. Gdy jechałem niedawno do klienta drogą powiatową, wpadłem w dziurę i poważnie uszkodziłem samochód. Naprawa kosztowała ok. 7 tys. zł, a najgorsze, że samochód nie był mój. Użyczył mi go kontrahent, od którego miałem go potem kupić. Powiat odmówił wypłaty odszkodowania. Czy mogę się skutecznie domagać go od powiatu na drodze sądowej?

24 sierpnia 2017 r.

Wszyscy nabywcy pojazdów w Niemczech, którym ubezpieczyciele nie chcą wypłacać odszkodowań, dostali silny oręż w walce o odszkodowania.

Samochód od Niemca, ale odszkodowanie już od Polaka 24 sierpnia 2017 r.

Skoro w dniu nabywania przez powoda pojazdu auto znajdowało się na terenie Niemiec, to do oceny, czy doszło do zawarcia umowy, zastosowanie znajduje prawo niemieckie, a nie polskie. Tak uznał Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie w wyroku, który został opublikowany w zeszłym tygodniu. Jeśli stanowisko to znajdzie uznanie w orzecznictwie sądów wyższych instancji, będzie to doskonała wiadomość dla wielu właścicieli. A jednocześnie kiepska dla zakładów ubezpieczeń.

Galerie

Reklama