Kredyty

11 lipca 2017 r.

Uznanie dokonanej czynności, czyli zawarcia z bankiem umowy kredytowej, za nieważną, oznacza, że osoby pokrzywdzone mogą żądać zwrotu zapłaconej bankowi kwoty.

Brak informacji o wahaniach kursu franka to za mało, by móc pozwać bank11 lipca 2017 r.

Jestem przedsiębiorcą. Kilka lat temu zaciągnąłem kredyt we frankach szwajcarskich. Ponieważ wzrósł kurs tej waluty, obecnie płacę ponaddwukrotnie wyższe raty niż na początku spłacania kredytu. Przy zawieraniu umowy nikt z banku nie poinformował mnie, że będę płacił tak wysokie raty, nie informowano mnie o ryzyku tak znacznego wzrostu ceny franka. Czy mogę pozwać bank do sądu i domagać się obniżenia rat?

23 czerwca 2017 r.

Można się zgodzić, że elementem rzeczywistości istniejącej w chwili zawierania umowy było istnienie ryzyka walutowego, o czym banki na ogół informowały swoich klientów.

Frankowicze i granice odpowiedzialności banku [POLEMIKA]23 czerwca 2017 r.

Wymóg, aby warunki umowne zostały wyrażone prostym i zrozumiałym językiem, nie może sięgać tak daleko, by nakazywać przedsiębiorcy, aby przewidział nieprzewidywalne zmiany, takie jak wahania kursów wymiany walut, których dotyczy postępowanie główne, i informował o nich konsumenta oraz aby ponosił ich konsekwencje.

Prawo na co dzień

Galerie

Reklama