Kredyty

7 listopada 2017 r.

Trybunał podkreślił, że bank musi przedstawić ewentualne wahania kursów wymiany i ryzyko wiążące się z zaciągnięciem kredytu w walucie obcej zwłaszcza w przypadku, gdy konsument będący kredytobiorcą nie uzyskuje dochodów w tej walucie.

Nowa podstawa roszczeń frankowiczów7 listopada 2017 r.

Pod koniec października media obiegła informacja o wygranej kredytobiorcy przed Sądem Okręgowym w Warszawie, który nakazał bankowi zwrot przeszło 2 milionów złotych klientowi, uznając, że zawarta umowa była nieważna. Wspomniany wyrok jest co prawda nieprawomocny, ale już teraz nasuwa się pytanie, czy otwiera on drogę do kolejnych skutecznych powództw frankowiczów opartych na innego rodzaju podstawie prawnej niż w większości dotychczasowych spraw. Jeszcze większe zainteresowanie niż zasądzona w tym postępowaniu znaczna kwota budzić powinna argumentacja prawna, która doprowadziła sąd do wydania rozstrzygnięcia.

26 października 2017 r.

Jeśli nowy prezydencki projekt pomocy zadłużonym w szwajcarskiej walucie zyska akceptację posłów (a póki co wszystko wskazuje na to, że tak się stanie), będzie to miało wpływ na los innych inicjatyw, które są w Sejmie

KNF ustala, kto pomoże frankowiczom26 października 2017 r.

Komisja sonduje, które banki bez trudu udźwigną koszt prezydenckiego projektu, a które mogą mieć z tym problemy. Z nieoficjalnych informacji DGP wynika, że jej przewodniczący Marek Chrzanowski zaprasza bankowców na indywidualne spotkania, na których ma się dowiedzieć, jak pomysły prezydenta wpłyną na ich biznes.

4 października 2017 r.

W przypadku pozwów przeciwko bankom z tytułu umów kredytów frankowych mamy najczęściej do czynienia z podwójnym roszczeniem

W sporze z bankiem warto pilnować przedawnienia rat4 października 2017 r.

 Większość kredytów frankowych udzielona została dekadę temu, w czasie boomu w latach 2006–2008. Obecnie w sieci krąży wiele pytań na temat możliwości ich przedawnienia się. I wiele odpowiedzi – często niestety błędnych. Warto więc zastanowić się poważnie, co się przedawnia, kiedy i w jakim zakresie.

25 września 2017 r.

Wyrok może być istotny dla polskich frankowiczów.

Umowy kredytowe tylko z prostym językiem. Sukces frankowiczów w Luksemburgu25 września 2017 r.

Wymóg zapisania warunku umownego w przypadku umów kredytowych prostym i zrozumiałym językiem obejmuje nie tylko czytelność przekazu w ujęciu gramatycznym, lecz także możliwość pojęcia konsekwencji płynących z zawarcia kontraktu przez kredytobiorcę. Uznał tak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wskazał wyraźnie, że niedopuszczalna jest sytuacja, w której wszelkie ryzyko walutowe obciąża słabszą stronę umowy, a jednocześnie ta silniejsza nie dba o udzielenie kompleksowej informacji o ryzyku.

30 sierpnia 2017 r.

ZBP: Wartość kredytów hipotecznych może przekroczyć 40 mld zł w 2017 r. 30 sierpnia 2017 r.

- Wartość nowych kredytów hipotecznych, udzielonych przez banki w II kw. br. wzrosła o 6,14% w skali kwartału do 11,69 mld zł, zaś liczba zawartych umów kredytowych zmniejszyła się o 0,82% w porównaniu z I kw. 2017 roku. Dobre wyniki I półrocza, a szczególnie pierwszego kwartały pozwalają prognozować, że w całym 2017 roku łączna wartość kredytów przekroczy 40 mld zł, poinformował szef centrum AMRON-SARFIN Jacek Furga. 

Galerie

Reklama