Kredyty

18 czerwca 2018 r.

Zbigniew Ziobro

Rząd oszukał bankowych dłużników18 czerwca 2018 r.

Choć minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro obiecał, że pozycja obywateli w starciach z bankami zostanie wzmocniona, słowa nie dotrzymał. O niespełnionej obietnicy postanowił ministrowi przypomnieć rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar.

15 marca 2018 r.

W trzecim kwartale 2017 r. zagrożone długi stanowiły łącznie 4,4 proc. zobowiązań (w Polsce – 6,6 proc.). Nadal najwięcej kłopotów mają z nimi Grecja oraz Cypr (w obu krajach ponad połowa kredytów w sektorze prywatnym ma ponad 90-dniowe opóźnienia w spłacie).

Bruksela wprowadza namiastkę BTE dla firm 15 marca 2018 r.

Banki będą mogły w uproszczony sposób windykować od przedsiębiorców niespłacane długi na ścieżce pozasądowej. Zgodnie z projektem regulacji przedstawionych właśnie przez Komisję Europejską przyspieszona egzekucja z zabezpieczenia ma być z góry uzgadniana między instytucją finansową a kredytobiorcą przy zawieraniu umowy. Ułatwienia w dochodzeniu roszczeń nie będą dotyczyły długów zaciąganych przez konsumentów.

27 lutego 2018 r.

Nowelizacja przepisów o przedawnieniu to niebezpieczne zmiany dla konsumentów

Barbara Garlacz: Zmiany w zakresie przedawnień wpłyną na roszczenia frankowiczów27 lutego 2018 r.

W Sejmie rozpoczęły się prace nad nowelizacją kodeksu cywilnego w zakresie nowych terminów przedawnienia. Ustawa – oprócz nowego generalnego 6-letniego terminu przedawnienia się roszczeń – nadaje sądom niebezpieczne uprawnienia do arbitralnego ustalenia czy konsument, w tym frankowicz, może powołać się na zarzut przedawnienia się roszczeń przeciwko przedsiębiorcom, np. przeciwko bankom.

Galerie