Słownik Pojęć
Faktor - jedna ze stron (obok Faktoranta i Odbiorcy) biorących udział w transakcji faktoringowej
Faktorant - przedsiębiorca (Klient) zbywający na rzecz Banku wierzytelności pieniężne w postaci nieprzeterminowanych faktur
Cesja globalna - przelew wierzytelności wszystkich, obecnych i przyszłych, wierzytelności na Faktora, wobec określonych Odbiorców
Limit Faktoranta – maksymalna kwota zaangażowania Faktora wobec Faktoranta z tytułu Umowy Faktoringu
więcej w Słowniku Pojęć ›››

Pytania i porady
Jakie warunki powinna spełnić firma by mogła korzystać z usługi?
Dla osiągnięcia maksymalnych korzyści z usługi firma powinna:
• osiągnąć w skali roku minimalny przychód na poziomie 5 mln PLN
• prowadzić swoją działalność przynajmniej przez 3lata
• prowadzić pełną księgowość
więcej w dziale Pytań i Porad ›››