Energetyka tradycyjna

22 marca 2018 r.

Odwołany obecnie z zarządu PKN Orlen Krystian Pater zasiadał w nim od 2007 r., a ostatnio nadzorował tam pion produkcji.

Zmiany w zarządzie PKN Orlen22 marca 2018 r.

Rada nadzorcza PKN Orlen dokonała w czwartek zmian w zarządzie spółki, odwołując Krystiana Patera i powołując Ryszarda Lorka na stanowisko członka zarządu ds. handlowych - od 10 kwietnia oraz Józefa Węgreckiego na stanowisko członka zarządu ds. operacyjnych - od 23 marca.

22 marca 2018 r.

Po zamknięciu w Czechach zgodnie z planem do 2021 r. ich kopalń Jastrzębska stanie się praktycznie monopolistą w naszym regionie (spółka podpisała właśnie kontrakt z ArcelorMittal Polska na dostawy surowca w latach 2018–2020 o wartości 4,5 mld zł).

JSW podpisze umowę z Australijczykami22 marca 2018 r.

Jastrzębska Spółka Węglowa jest już prawie zdecydowana na zakup od Prairie Mining spółki Karbonia mającej koncesję wydobywczą w kopalni Dębieńsko – ustalił DGP. – Mogę jedynie potwierdzić, że jesteśmy otwarci na współpracę z polskimi firmami, która będzie prowadziła do budowy kopalni węgla koksującego i stworzenia tysięcy miejsc pracy w Polsce – mówi DGP Ben Stoikovich, prezes Prairie Mining.

14 marca 2018 r.

Po naszych publikacjach od 12 lutego sprawie postanowiła przyjrzeć się wrocławska prokuratura.

Huta Miedzi Głogów może działać na dotychczasowych zasadach – uznał WSA w odpowiedzi na skargi, że zakład truje14 marca 2018 r.

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oznacza, że nie trzeba wprowadzać zmian w pozwoleniu zintegrowanym, na podstawie którego funkcjonuje huta. Sędzia tłumaczyła, że jeżeli strona skarżąca niektóre przepisy pozwolenia ma wątpliwości, to może walczyć w sądzie powszechnym w innym postępowaniu. W tym sąd nie dopatrzył się uchybień ze strony KGHM.

Reklama